فارسی   English  

خدمات پرسشنامه ای
انجمن پرسشنامه ایران (آپا) اولین پایگاه عرضه خدمات ابزارسازی پژوهش به صورت مجازی و تخصصی است که از سال 1388 به صورت غیررسمی و با عنوان وبلاگ آریاپژوه کار خود را آغاز کرده و پس از مدتی اقدام به راه اندازی سایت تخصصی پرسشنامه نمود. این پایگاه جهت مدیریت بهتر عملکرد و اثربخشی بهتر فعالیت خود و در راستای ارائه باکیفیت محصولات خود، خدمات پژوهشی خود را به صورت انحصاراً « پرسشنامه» در خدمت محققان و پژوهشگران است.
ما از همکاری همه علاقه مندان به این کار استقبال می کنیم و پذیرای هر گونه انتقاد، پیشنهاد و یا همکاری هستیم
site :    www.Porseshname.com              
Email:   info@porseshname.com              پایگاه  عرضه خدمات پرسشنامه ای . . . .
[ ارائه پرسشنامه ، تولید پرسشنامه ، طراحی پرسشنامه ]


1653  : تعداد بازدید تاریخ ارسال مقاله: چهار شنبه 16 مرداد 1392  
 
مشاهده عنوان و چکیده پايان نامه ها - مناسب برای انتخاب موضوع 2
مشاهده عنوان و چکیده پايان نامه ها - مناسب برای انتخاب موضوع 2
موضوعاتی برای پایان نامه های رشته علوم تربیتی / مدیریت آموزشی / برنامه ريزي درسي و آموزشي

دانشنامه | مقالات | پایان نامه ها | کتب | نشریات | نشست های علمی | مراکز علمی | محققان | پایگاه ها | نرم افزارها | اخبار | رشته های دانشگاهی | جستجو در   | امکانات
فهرست الفبایی پایان نامه
پایان نامه : فهرست الفبایی پایان نامه
موضوعاتی برای پایان نامه
1. رشته برنامه ريزي درسي و آموزشي
2. عنوان پايان نامه
3. تاثيرعوامل فرهنگي در برنامه ريزي درسي
4. تحليل برنامه هاي آموزشي ضمن خدمت معلمان و ارائه پيشنهادات براي بهبود کيفي
5. بررسي‌ عوامل‌ موثر در بهبود ارائه‌ دروس‌ وابسته‌ به‌ معارف‌ اسلامي‌ در دانشگاه
6. بررسي‌ نظرات‌ دانشجويان‌ تربيت‌ دبير راجع‌ به‌ علل‌ و عواملي‌ که‌ باعث‌ کم‌ توجيهي‌و بي‌علاقگي‌ آنها به‌ فراگيري‌ دروس‌ تربيتي‌ مي‌شود
7. بررسي‌ عوامل‌ افزايش‌ کيفيت‌ آموزشي‌ در دانشگاه‌اصفهان‌ و پيشنهاداتي‌ براي‌ بهبود آن‌
8. بررسي‌ عوامل‌ موثر در افت‌ تحصيلي‌ دانش‌آموزان‌ مقطع‌ متوسطه‌ نظري‌ شهر کرمان‌از ديدگاه‌ دبيران‌ و دانش‌آموزان‌ و مردودين
9. بررسي‌ نظرات‌ دبيران‌ دبيرستانهاي‌ اصفهان‌ در باره‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ آموزشي‌از دبيران‌ به‌ منظور ارائه‌ يک‌ راهبرد مناسب‌ و علمي‌در روند ارزشيابي آموزشي کشور
10. بررسي‌ نرخ‌ رشد جمعيت‌ دانشجوئي‌ و ظرفيت‌ کالبدي‌ و آينده‌نگري‌ آن‌به‌ منظور برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ اصولي‌ در دانشگاه‌ اصفهان‌
11. بررسي‌ علل‌ رجعت‌ به‌ بيسوادي‌ از نظر نوسودان‌ استان‌ کردستان‌
12. پژوهشي‌ پيرامون‌ علل‌ عدم‌ استقبال‌ روستائيان‌ از دوره‌هاي‌ آموزشي‌ نهضت ‌سوادآموزي‌ در استان‌ اصفهان‌
13. بررسي‌ روند گذشته‌ و چشم‌انداز آينده‌ عرضه‌ و تقاضاي‌ فضاي‌ آموزشي‌به‌ منظور برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ در محدوده‌ شهر اصفهان‌
14. بررسي سيستمهاي برنامه ريزي آموزشي متمرکز و غير متمرکز از ديدگاه مديران مدارس آموزش فني و حرفه اي کشور‌
15. بررسي‌ انگيزه‌هاي‌ پيشرفت‌ و موفقيت‌ تحصيلي‌ در دانشجويان‌ موفق‌ دانشگاه‌ اصفهان‌ به‌ منظور بهبود برنامه‌هاي‌ آموزش‌ عالي
16. بررسي‌ عوامل‌ افزايش‌ رضايت‌ شغلي‌ اساتيد دانشگاه‌ اصفهان‌ و ارائه‌ پيشنهاداتي‌ براي‌ بالابردن‌ کارآئي‌
17. بررسي‌ نحوه‌ کاربرد وسائل‌ کمک‌ آموزشي‌ در دبيرستانهاي‌ شهر اصفهان‌ و نظرخواهي‌از دبيران‌ در رابطه‌ با چگونگي‌ استفاده‌ موثر از وسايل‌کمک‌ آموزشي‌ در جريان‌ آموزش‌
18. بررسي‌ عوامل‌ موثر بر فشارهاي‌ شغلي‌ اساتيد دانشگاه‌اصفهان‌
19. بررسي‌ کمي‌ نيروي‌ انساني‌ آموزشي‌ در مقطع‌ آموزش‌ ابتدائي‌ استان‌ اصفهان‌ و برآورد دورنماي‌ وضعيت‌ آينده‌ آن‌ به‌ منظور رفع‌ ناهماهنگي‌هاي‌اتلاف‌زادر نظام‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌اصفهان‌
20. بررسي‌ مشکلات‌ تحقيق‌ در رشته‌هاي‌ علوم‌ انساني‌ ازديدگاه‌ اساتيد دانشکده‌هاي‌ علوم‌انساني‌ دانشگاه‌ اصفهان‌
21. بررسي‌ راههاي‌ متناسب‌ سازي‌ برنامه‌ سوادآموزان‌ بانيازها و شرايط‌ سوادآموزان‌
22. بررسي‌ عوامل‌ موثر در جذب‌ هنرجويان‌ پسر به‌ آموزشهاي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ در شهراصفهان‌ (از ديدگاه‌ هنرجويان‌)
23. بررسي‌ تحليلي‌ اوضاع‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌،اموزشي‌ استان‌ بوشهر جهت‌ ايجاد موسسه‌ آموزشي‌ عالي‌ مورد نياز با استفاده‌ از مدلهاي‌ برنامه‌ريزي‌ متناسب‌
24. بررسي‌ تاثير کلاسهاي‌ جبراني‌ بر ارتقاء تحصيلي‌ و آموزش‌دانش‌آموزان‌ پسر مدارس‌ شهر اصفهان‌
25. بررسي‌ مقايسه‌اي‌ نظرات‌ اعضاء هيات‌ علمي‌ دانشگاههاي‌ اصفهان‌ و صنعتي‌ اصفهان‌ پيرامون‌ عوامل‌ موثر در کيفيت‌ آموزشي‌ دانشگاه‌
26. بررسي‌ تحليلي‌ آموزشهاي‌ ضمن‌ خدمت‌ دبيران‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ تهران‌ در دهه‌ 70ـ1360 به‌ منظور ارائه‌ الگوي‌ موثر برنامه‌ريزي‌ (با توجه‌ به‌ نظرات‌ شرکت‌کنندگان‌دوره‌هاي‌ جاري‌ و مدلهاي‌ علمي‌ مطلوب‌)
27. بررسي کارآئي ظاهري و واقعي آموزش ابتدائي استان اصفهان در طي دوره 66-71 جهت برآورد روند آينده
28. بررسي مقايسه اي وضعيت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمائي که معلمين آنها مامور به تحصيل هستند با دانش آموزاني که معلمين تمام وقت دارند
29. بررسي نظرات دانشجويان علوم تربيتي و تربيت تدبير دانشگاه اصفهان در زمينه شيوه هاي ارزشيابي از آموخته هاي آنان
30. عوامل موثر در افزايش رغبت دانش آموزان پسر دبيرستانهاي شهر اصفهان نسبت به برنامه هاي امورتربيتي به منظور بهينه سازي برنامه ريزيهاي تربيتي مدارس
31. بررسي نظرات معلمين مقطع ابتدائي شهرستان بيرجنددرباره سودمندي روشهاي فعال و غيرفعال آموزشي
32. بررسي‌ ميزان‌ دستيابي‌ لازمه‌التعليمان‌ مناطق‌ استان‌ کردستان‌ به‌ فرصتهاي‌ آموزشي‌ در سالهاي‌ 70ـ1365
33. بررسي نظرات مربيان پرورشي استان کرمان درارتباط با عوامل موثر در افزايش انگيزش شغلي آنان
34. بررسي سهم اعتبارات آموزش عالي به آموزش کل کشور در برنامة اول توسعه اقتصادي، اجتماعي جمهوري اسلامي ايران و مقايسة آن با چند کشور جهان به منظور ارائه الگوهايي در جهت تعادل و توازن اعتبارات آموزشي
35. نظرات مدرسان مراکز تربيت معلم استان اصفهان در رابطه با عوامل موثر در بهبود فرآيند ياددهي و مقايسه آن با تئوريهاي جديد تدريس
36. بررسي نظرات دبيران دبيرستانهاي شهر سنندج در رابطه با تاثير عملکرد گروههاي آموزشي در افزايش کيفيت فعاليتهاي آموزشي دبيران
37. بررسي مشکلات دانشجويان رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
38. شناخت موانع رشد علمي اساتيد دانشگاه از ديد اعضاء هيئت علمي دانشگاه اصفهان
39. تاثير سريهاي ارزشيابي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه شهر اصفهان
40. مطالعه و بررسي جو سازماني دانشکده افسري سپاه
41. بررسي نظرات فارغ التحصيلان رشته هاي دبيري دانشگاه اصفهان و دانشگاه تربيت معلم کاشان شاغل در مقطع متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان در رابطه با ميزان اثر بخشي کيفي درس تمرين دبيري درانجام وظايف آموزشي به منظور پيشنهاد يک الگو
42. بررسي نظرات مديران مقطع ابتدايي شهر تبريز در رابطه با پيامدهاي عدم ثبات مديريت مدارس
43. بررسي نظرات مسئولين ادارات آموزش و پرورش مديران، دبيران و اولياء دانش آموزان در مورد ويژگيهاي مديرآموزشي موفق دوره متوسط شهر اصفهان
44. بررسي جنبه‏هائي از موانع و مشکلات نظام آموزش متوسط از ديدگاه دبيران دانش‏آموزان سال آخر نظام جديد در استان بوشهر
45. بررسي شاخص‏هاي آموزشي مقطع ابتدائي عشاير سيار فارسي با تاکيد بر ايل قشقايي در پنج سال گذشته(72-1368) و پيش بيني عوامل آموزشي به منظور ارائه پيشنهادات اصلاحي
46. بررسي نظرات اولياء و مديران مدارس شهرستان خميني شهر در زمينه عوامل موثر در جلب مشارکت مردم در آموزش و پرورش
47. بررسي شرايط انتخاب مديران مدارس از ديدگاه مديران و دبيران دبيرستانهاي دخترانه شهر اصفهان و ارائه پيشنهاداتي در اين زمينه
48. بررسي نظريات دانشجويان رشته رياضي دانشگاه پيام نور گيلان در رابطه با چگونگي وجذابيت برنامه‏هاي آموزشي و تدريس رياضي از طريق تلويزيون به منظور بهينه سازي برنامه‏هاي آموزشي تلويزيون
49. بررسي نظرات اساتيد و دانشجويان دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتي اصفهان در مورد خصوصيت (جو آموزشي اثربخش) در دانشگاه
50. بررسي مقايسه‏اي عملکرد تحصيلي دانش‏آموزان راهنمائي مدارس (نمونه ،‌غيرانتفاعي ، شبانه‏روزي و عادي) استان فارس در سال تحصيلي 73-72
51. بررسي تطبيقي نظام جديد و قديم آموزش متوسطه در شهر کرمان
52. بررسي‌ رابطه‌ بين‌ خود پنداره‌و پيشرفت‌ تحصيلي‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ سوم‌ راهنمائي‌ به‌ منظور ارائه‌ راهبردهاي‌ عملي‌ در برنامه‌ ريزي‌ درسي‌
53. بررسي‌ امکانات‌ اجراي‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ در استان‌ چهار محال‌ و بختياري‌ در مقايسه‌ با شاخصهاي‌ کشوري‌ به‌ منظور ارائه‌ پيشنهادات‌ مناسب‌ در رفع‌ تنگناهاي‌ موجود
54. بررسي‌ ميزان‌ شايستگي‌ دبيران‌ نظام‌ جديد متوسطه‌ استان‌ ايلام‌ در مهارتهاي‌ آموزشي‌ (به‌ منظور هدايت‌ برنامه‌هاي‌ آموزش‌ تربيت‌ دبير و ضمن‌ خدمت‌)
55. بررسي‌ ميزان‌ يادداري‌ دانش‌ آموزان‌ سال‌ اول‌ نظام‌ جديد متوسطه‌ استان‌ لرستان‌ از درس‌انگليسي‌ با استفاده‌ از تحليل‌ محتواي‌ آزمون‌ به‌ منظور ارائه‌ پيشنهاداتي‌جهت‌ بهبود فرآيند ياددهي‌ و يادگيري‌
56. بررسي‌ وضعيت پوشش‌ تحصيلي‌ و علل‌ عدم‌ جذب ‌ جمعيت‌ لازم التعليم‌ مقطع‌ابتدايي روستاهاي ‌ غرب ‌مازندران در سال هاي‌ تحصيلي ‌ 72 ـ 71 الي‌ 75 ـ 74 از ديدگاه‌ معلمان‌ مديران‌ و راهنمايان‌ تعليماتي‌ و والدين‌
57. بررسي‌ارتباط‌ نتايج‌ آزمون‌ نهائي‌ رياضي‌ سال‌ سوم‌ راهنمائي‌ باپنجم‌ ابتدائي‌ دانش‌آموزان‌ سال‌اول‌ متوسطه‌ شهراصفهان‌ در سال‌تحصيلي‌ 74-73 باتوجه‌به‌شرايط‌اجتماعي‌، اقتصادي‌ و خانوادگي‌ آنان‌
58. بررسي‌ کمي و کيفي‌ آموزش‌ و پرورش ابتدائي ‌استان ‌هرمزگان ‌ 72 ـ 68 و مقايسه‌آن‌ با شاخصهاي‌ برنامه‌ اول‌ توسعه‌ بمنظور ارائه‌ پيشنهادات‌ مناسب‌ جهت‌ بهبود ورشد برنامه‌ دوم‌‌
59. بررسي‌ ميزان‌ بکارگيري‌ اهداف‌ انجمنهاي‌ اولياء و مربيان‌ از ديدگاه‌ مديران‌ ، اولياء واعضاءانجمنهاي‌ اولياء و مربيان‌ در مقطع‌ متوسطه‌ نظري‌ شهرستان‌ بهبهان‌ بمنظور افزايش‌ کارآيي‌‌
60. بررسي ‌کارآيي‌ دروني‌ آموزش‌ متوسطه‌ نظري‌ (نظام‌ فعلي‌ )طي‌ سالهاي‌ 74 ـ 69 و چگونگي‌ برابري‌ فرصت‌هاي‌ آموزشي‌ در سال‌ تحصيلي‌ 75 ـ 74 دراستان‌ چهارمحال‌ و بختياري‌ به‌ منظور ايجاد اطلاعات‌ لازم‌ در برنامه‌ريزي‌‌
61. بررسي‌ ميزان‌ همبستگي‌ بين‌ نتايج‌ امتحانات‌ داخلي‌ و نهايي‌ دبيرستانهاي‌ نظري‌شهرستان‌ سنندج در سال تحصيلي 74-73
62. بررسي ميزان تحقق اهداف کانونهاي فرهنگي-تربيتي شهر اصفهان از ديدگاه دانش آموزان و مربيان
63. بررسي آموخته هاي خارج از مدرسه دانش آموزان نظام جديد متوسطه استان اصفهان در مقايسه با آموخته هاي حضوري ساير دانش آموزان در سال تحصيلي73-74 به منظور ارائه پيشنهاداتي جهت برنامه ريزي دروس غير حضوري
64. بررسي‌ مسائل‌ و مشکلات ‌نظام‌ نيمسالي‌ (واحدي‌) ، در شاخه‌هاي‌ نظري‌ نظام‌ جديداز ديدگاه‌ مديران‌ ، دبيران‌ و دانش‌آموزان‌ دبيرستانهاي‌ پسرانه‌ شهرستان‌ اراک‌
65. عوامل‌ مؤثر در گرايش‌ دانش‌آموزان‌ به‌ شاخه‌ تحصيلي‌ کارودانش‌ از ديدگاه‌دبيران‌ ، مشاوران‌ و دانش‌آموزان‌ دبيرستانهاي‌ شهرستان‌ بهبهان‌ به‌ منظور تقويت‌ جاذبه‌ هاي‌ تحصيل‌ دراين‌ شاخه‌ ‌‌
66. بررسي‌ ميزان‌ همبستگي‌ بين‌ شاخصهاي‌ هدايت‌ تحصيلي‌ در انتخاب‌ رشته‌تحصيلي‌ دانش‌ آموزان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ در شهرستان‌ همدان‌‌
67. بررسي‌ راههاي‌ افزايش‌ پايگاه‌ و منزلت‌ اجتماعي‌ معلمان‌ از ديدگاه‌ رؤساي‌ ادارت‌ و مديران‌ دبيرستانهاي‌ استان‌ همدان‌‌‌
68. بررسي‌ نظرات‌ مديران‌ و کارشناسان‌ کارخانه‌ هاي‌ صنعتي‌ در خصوص‌ نياز به‌ رشته‌اپراتوري‌ دستگاههاي‌ صنعتي‌‌‌‌
69. بررسي‌ مقايسه‌اي‌ ميزان‌ شايستگي‌ مهارتهاي‌ تدريس‌ اساتيددانشگاه‌ اصفهان‌ به‌ منظور برنامه‌ريزي‌ ارتقاء کيفيت‌ آموزشي‌
70. بررسي‌ عوامل‌ موثر در افزايش‌ بهره‌وري‌ آموزشهاي‌ فني‌(واحدهاي‌ کارگاهي‌)در استان‌ خوزستان‌ با استفاده‌ از تجربيات‌ کارکنان‌ کارگاهي‌
71. بررسي‌ ميزان‌ تحقق‌ اهداف‌ کمي‌ آموزش‌ عالي‌ در برنامه‌ اول‌ توسعه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌«72-68»
72. بررسي و طراحي الگوي ارزيابي مناسب جهت اعتبارسنجي گروههاي آموزشي زبان و ادبيات فارسي در دانشگاههاي کشور
73. بررسي‌ نظرات‌ معلمان‌ و مسئولان‌ در رابطه‌ با اجراي‌ طرح‌ معلمان‌ موفق‌ و منتخب‌ دراستان‌ کرمانشاه‌ به‌ منظور ارائه‌ پيشنهادات‌ اصلاحي‌
74. تاثير کاربرد اهداف‌ رفتاري‌ بريادگيري‌ و پيشرفت‌ تحصيلي‌ دانش‌آموزان‌ در درس‌ ادبيات‌ پايه‌ پنجم‌ مقطع‌ ابتدائي‌ شهر شيراز درسال تحصيلي‌ 77-76
75. بررسي‌ نظرات‌ مربيان‌ مدارس‌استثنائي‌ در باره‌ عوامل‌ موثر در بالابردن‌ کيفيت‌ دوره‌هاي‌ آموزشي‌ ضمن‌ خدمت‌ کوتاه‌ مدت‌ در کشور طي‌ سالهاي‌ 74-72
76. بررسي‌ نظرات‌ دانش‌ آموزان‌ و مشاوران‌ نظام‌ جديد درباره‌ تاثير درس‌ برنامه‌ريزي‌ تحصيلي‌ و شغلي‌ در افزايش‌ آگاهيهاي‌ تحصيل‌ و شغل‌ دانش‌ آموزان‌
77. بررسي عوامل موثر در گرايش دانش آموزان دختر دبيرستانهاي شهر اصفهان به برنامه هاي امور تربيتي ، از ديدگاه دانش آموزان ومربيان تربيتي
78. بررسي ميزان انطباق اجراي طرح پيک نوروزي بااهداف آن از ديدگاه مديران ومعلمان مقطع ابتدايي استان فارس
80. تحليل وضعيت موجود ومطلوب فضاها وتجهيزات آموزش متوسطه استان فارس با توجه به شاخص هاي برنامه دوم توسعه
81. تحليلي بر وضعيت موجود آموزشهاي کوتاه مدت ضمن خدمت مديران مقطع متوسطه استان بوشهرطي سالهاي 75-1370 وارائه الگويي براي بهبود آموزشهاي مذکور
82. بررسي ميزان انطباق برنامه هاي درسي دوره کارداني تربيت بدني با نيازهاي شغلي فارغ التحصيلان ، از نظر دبيران راهنمايي ودبيرستان و کارشناسان تربيت بدني شهر اصفهان
83. بررسي ميزان استفاده از تکنولوژي آموزشي در برنامه هاي آموزشي تربيت دبير در دانشگاههاي استان اصفهان از ديدگاه اعضاي هيات علمي ودانشجويان دبيري
84. بررسي ميزان موفقي دانش آموزان سال سوم متوسطه براساس هدايت تحصيلي مشاوران ونگرش دانش اموزان نسبت به رشته انتخابي خود در دبيرستانهاي شهر کاشان
85. بررسي موانع اجرايي شاخه‏کار دانش دراستان اصفهان از ديد کارشناسان کار دانش،‌ مديران و مشاوران
86. بررسي راههاي گسترش ارتباط بين آموزش عالي وآموزش وپرورش در بعضي از جنبه هاي مهم آموزشي از ديدگاه سياست گزاران ، متخصصان وکارشناسان
87. بررسي کيفيت آموزش درس ديني و عوامل مؤثر در افزايش کيفيت آن در دبيرستانهاي شهر نائين
88. بررسي روند دانش‏آموزي دوره‏هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي آموزش و پرورش استان فارس براسا شاخص‏هاي برنامة دوم توسعه
89. تحليل روند جنبه هاي کمي و کيفي منايع انساني آموزش ابتدائي،راهنمائي تحصيلي و متوسطةاستان فارس در طول برنامه پنجساله دوم توسعه
90. بررسي راههاي فعال نمودن شوراي معلمان مدارس پسرانه راهنمائي شهر اصفهان
91. مقايسه توانايي حرفه‏اي آموزگاران داراي مدرک کارشناسي آموزش ابتدايي با ساير آموزگاران دوره ابتدايي شهر اصفهانش
92. دانشگاه و گفتگوي تمدنها : بررسي و تحليل راهبردها و راهکارهاي تاثيرگذار در توسعه ايده گفتگوي تمدنها
93. بررسي ميزان تحقق اهداف فعاليتهاي آموزشي کلاسهاي آمادگي شهر اصفهان
94. بررسي الگوي مناسب ساختار برنامه ريزي درسي در سطح دانشگاه اصفهان
95. مطالعه تحليلي چالشها و چشم اندازهاي برنامه ريزي آموزشي استاني در آموزش و پرورش استان اصفهان
96. بررسي زمينه هاي گرايش دانشجويان زن به آموزش عالي در دهه هفتاد
97. بررسي شيوه‌هاي موجود انتخاب معلم از ديدگاه معلمان، مديران و مسئولين استان کهکيلويه و بويراحمد
98. تحليل معيارهاي مؤثر بر روز شمار تحصيلي مقطع متوسطه نظري در شهر هاي اصفهان و يزد
99. بررسي عوامل مؤثر بر افزايش کيفيت آموزش رياضي دوره راهنمايي در شهرستان کرج
100.  بررسي زمينه هاي آموزشگاهي آسيب پذيري تربيت ديني دانش‌آموزان ازديدگاه دبيران ديني و قرآن و مربيان پرورشي مقطع متوسطه شهر شيراز
101.  بررسي روند برنامه ريزي فعاليت‌هاي فرهنگي دانشگاه‌هاي دولتي اصفهان طي برنامه‌ي دوم و سوم توسعه‌ي کشور
102.  بررسي تطبيقي برخي ازمسائل نظام سالي واحدي با نظام نيمسالي واحدي درآموزش متوسطه نظري شهرستانهاي کاشان، آران وبيدگل
103.  بررسي الگوهاي نيازسنجي موجود و کاربرد آن در سيستم بهداشت و درمان استان اصفهان در سال 1381
104.  بررسي تأثير ارزشيابي تکويني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال دوم راهنمايي در درس علوم تجربي در ناحيه 2 شهر اصفهان
105.  نياز سنجي دانش آموزان دوره ي متوسطه در کانونهاي فرهنگي تربيتي و بررسي ميزان انطباق هدفهاي اين کانونها با نيازها، از ديدگاه مربيان و دانش آموزان در شهر اصفهان
106.  بررسي وضع موجود و مطلوب ساختار منابع انساني آموزش متوسطه استان کهگيلويه و بويراحمد در سال تحصيلي 81 -1380
107.  مقايسه عملکرد مديران دانش آموخته رشته مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي با ساير رشته‌ها
108.  بررسي عوامل تقويت خلاقيت در دانش آموزان مقطع راهنمايي از ديدگاه معلمان شهرستان تبريز در سال تحصيلي 82-81
109.  بررسي عوامل نشاط انگيز در دانش آموزان مدارس راهنمايي پسرانه شهر اصفهان از نظر مديران و مربيان پرورشي
110.  بررسي شيوه‌هاي تحقق يادگيري مادام‌العمر در برنامه‌هاي درسي مقطع کارشناسي آموزش عالي ايران
111.  بررسي موقعيت اجتماعي دبيران از ديدگاه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان
112.  تأثير ارزشيابي کيفيت تدريس اعضاي هيأت علمي بر ارتقاي حرفه‌اي آنان از ديدگاه استادان دانشگاه اصفهان
113.  بررسي کارآيي دروني و بيروني شاخة فني و حرفه اي آموزش متوسطة شهرستان شهرکرد طي سال هاي 80ـ 1375
114.  بررسي موانع و مشکلات فعاليتهاي پژوهشي دبيران آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصيلي 82-1381
115.  بررسي عوامل آموزشگاهي، فرهنگي و خانوادگي موثر بر پايين بودن طلاق در استان يزد
116.  بررسي ميزان رضايت دانشجويان از دروس عمومي معارف اسلامي در دانشگاه
117.  بررسي ميزان امکان تحقق مديريت مدرسه محور در شهر اصفهان ( از ديدگاه مديران دبيرستان هاي شهر اصفهان)
118.  بررسي موانع انجام پژوهش در بين اعضاي هيأت علمي گروههاي آموزشي علوم انساني در دانشگاههاي اصفهان و منطقه غرب کشور
119.  بررسي زمينه ها و شرايط تحقيق برنامه ريزي استراتژيک در آموزش و پرورش استان اصفهان
120.  بررسي آسيبهاي ناشي از عوامل آموزشگاهي در فرايند ياددهي ـ يادگيري دانش آموزان پيش دانشگاهي شهر شيراز
121.  امکان سنجي تاسيس رشته هاي کارشناسي ارشد آموزش علوم در دانشگاههاي کشور
122.  بررسي موانع و مشکلات دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان در بکارگيري روشهاي تدريس فعال
123.  بررسي کارآيي دروني شاخه هاي کاردانش و فني و حرفه اي آموزش متوسطه استان کهگيلويه و بويراحمد طي سالهاي 82-1377
124.  بررسي تاثير جهاني شدن بر حوزه برنامه درسي از ديدگاه اعضاي هيات علمي و کارشناسان ستادي آموزش و پرورش
125.  بررسي ميزان دستيابي به فرصت هاي آموزشي در استان فارس طي برنامه دوم و سوم توسعه
126.  بررسي و تبيين نشانگرهاي تدريس اثربخش در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و ميزان تحقق آن دردانشگاه اصفهان
127.  امکان سنجي آموزش زبان انگليسي در مقطع ابتدايي
128.  بررسي موانع و چشم اندازهاي اقدام پژوهي در آموزش و پرورش شهر اصفهان
129.  بررسي طرح انتخاب مديران توسط دبيران از ديدگاه مديران و دبيران دبيرستان هاي شهرستان شهرکرد
130.  بررسي ميزان تحقق شاخص هاي آموزش و پرورش عمومي استان اصفهان در برنامه سوم توسعه
131.  بررسي ميزان تأ ثير مهارت هاي آموزش زبان انگليسي بر افزايش مهارت هاي ارتباطي دانش آموزان در عصر فن آوري اطلاعات
132.  بررسي ميزان بهره گيري از فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در آموزش مدارس متوسطه شهر اصفهان و راههاي گسترش آن
133.  راههاي افزايش مشارکت مردمي در آموزش و پرورش اصفهان از ديدگاه مديران و اعضاي انجمن اوليا و مربيان
134.  بررسي مقايسه اي موانع و مشکلات آموزشي دانشجويان استعداد درخشان و دانشجويان عادي دانشگاه اصفهان
135.  بررسي تنوع و فراواني بخشنامه ها و دستور العمل هاي ارسالي به مدارس و راههاي کاهش حجم آن از نظر مديران در استان کردستان در سال تحصيلي 84-1383
136.  ارزشيابي برنامه درسي زبان انگليسي مقطع متوسطه از نظر دبيران و کارشناسان شهر شيراز
137.  بررسي نوع و ميزان مطالعه معلمان و راهکارهاي افزايش آن
138.  بررسي راهکارهاي رويارويي با چالش‌هاي برنامه ريزي آموزشي (آرمان مشترک، برابري فرصت‌ها و کيفيت بخشي) در آموزش و پرورش استان اصفهان (1385)
139.  بررسي قوّت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهديدهاي برنامه‌ريزي آموزشي مبتني بر رويکرد مدرسه‌محوري در آموزش متوسطه استان اصفهان
140.  رابطه رتبه آزمون سراسري ورود به دانشگاه و نمرات آزمون مهارت هاي تفکر انتقادي دانشجويان دانشگاه هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان
141.  بررسي عوامل موثر بر توليد دانش در رشته‌هاي علوم تربيتي، روانشناسي، مشاوره و کتابداري به منظور تحقق چشم انداز بيست ساله ايران
142.  بررسي نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت‌هاي فراروي مدارس هوشمند ايران و ارائه راهکارهائي براي رويارويي با چالش هاي موجود
143.  بررسي وضعيت موجود و مطلوب برنامه درسي کارشناسي ارشد رشته تکنولوژي آموزشي در کاربرد روش هاي مشارکتي تدريس،‌ ابزارهاي فناورانه و راهبردهاي‌نوين‌آموزشي
144.  بررسي قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهديدهاي فرايند برنامه‌ريزي استراتژيک در آموزش و پرورش استان کرمان از ديد مديران، دبيران و کارشناسان
145.  بررسي ميزان انطباق برنامه درسي رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي با نيازهاي دانشجويان
146.  بررسي چالش‌ها و چشم‌اندازهاي کاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرآيند ياددهي و يادگيري دانشگاه اصفهان و صنعتي
147.  از بررسي معيارهاي تدوين کتاب‌هاي درسي رشته‌هاي دانشکده‌هاي علوم تربيتي و روان‌شناسي از نظر صاحبنظران برنامه درسي، مولفان برتر کتاب‌هاي درسي دانشگاهي و دانشجويان سال آخر کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان
148.  بررسي معيارهاي تدوين دروس و دوره هاي مجازي در دانشگاههاي ايران از ديدگاه متخصصان و فراگيران
149.  آسيب‌شناسي راهبردهاي ياددهي- يادگيري در آموزش‌هاي رسمي از ديدگاه دبيران و دانش آموزان دبيرستان‌هاي شهر اصفهان
150.  بررسي ميزان رضايت معلمان و والدين از اجراي طرح ارزشيابي توصيفي (کيفي) در مدارس ابتدايي استان اصفهان
151.  بررسي قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهديدهاي فراروي فعاليت‌هاي پژوهشي در دانشگاه‌هاي غرب ايران (ايلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان) از ديد اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تکميلي در سال تحصيلي 87-1386
152.  بررسي راهکارهاي نهادينه کردن تفکر اقدام پژوهي در معلمان استان چهار محال و بختياري
153.  بررسي اثربخشي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت از ديدگاه معلمان و دبيران استان کرمان در سال‌هاي 1386-1383 و ارائه راهکارهاي بهبود برگزاري اين دوره‌ها
154.  بررسي چالش هاي فراروي توسعه فن آوري اطلاعات در آموزش عالي ايران: با تاکيد بر چالش هاي فرهنگي- اجتماعي و نيروي انساني
155.  بررسي ميزان کاربست مؤلفه هاي اخلاق حرفه اي در مراکز تربيت معلم شهرهاي يزد و اصفهان
156.  بررسي مشکلات تغذيه اي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر اصفهان به منظور ارائه ي الگوي مناسب
157.  تعيين ميزان سواد خواندن فارسي دانش‌آموزان يک و دوزبانه شهر اروميه و ارائه راهکار مناسب براي بهبود اين توانايي
1بررسی نقش ارتباطات بر توسعه منابع انسانی
2بررسی و مقایسه روش انقلابی تکنیک در آموزش روخو انی قر آن کریم با روش ار ائه شده درکتب درسی نظام فعلی آموزش و پرورش رسمی کشور از
3بررسی مقایسه ای روند تحول اشتغال زنان جامعه شهری کشور طی دو دهه اخیر
4بررسی مهارتهای مدیریتی لازم جهت به کارگیری موثر فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش
5بازخوانی مفهوم و کارکرد دین در آثار امیل دورکیم (با نگاهی کوتاه به جامعه مدرن)
6بررسی زیبایی شناسی نقش برجسته های ساسانی
7بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان تقدیر گرایی
8بررسی مؤلفه های بنیادین سازش یافتگی در آزادگان ایرانی
9بررسی مبانی معرفت شناسی عرفان اسلامی و اثرات آن بر آموزش و پرورش
1 بررسی متون نمایشی سینمای دینی با تمرکز بر آثار اینگمار برگمن و آندره تارکوفسکی پروژه عملی نگارش نمایشنامه پیامبر بر اساس ارداویرافنامه
11بررسی و تحلیل شیوه های بیان مسایل اخلاقی در ده اثر ادب فارسی تا قرن هفتم
12بررسی و تحلیل مناظرات توحیدی در احادیث رسول اکرم 
13بررسی تطبیقی ایمان از دیدگاه کرکگور و علامه طباطبایی
14بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی جوانان با نوگرایی دینی با تأکید بر دانش آموزان پایه سوم دبیرستانهای دولتی مناطق سه، هشت، نوزده شهر تهران
15بررسی جرم افتراء و نشر اکاذیب در حقوق ایران
16بحثی در تطور بلاغت عربی تا قرن هشتم هجری و ترجمه کتاب الموجز فی تاریخ البلاغه
17بخشی پیرامون احکام و حقوق والدین در فقه شیعه
18بخشی کوتاه پیرامون اسلام
19بررسی آراء و نظریه های فقهی در تفسیر مجمع البیان(زکات)
2 بررسی اسناد و دلالت روایات تفسیری امام صادق(ع)
21بررسی اندیشه اجتماعی در جزء اول قرآن کریم
22بررسی اندیشه های اجتماعی در جزء دوم قرآن (با تأکید بر آیه 17  سوره بقره)
23بررسی تأثیر دین داری بر تداوم زندگی زوجین در شهر بجستان
24بررسی تطبیقی موانع ارث از دیدگاه فقه امامیه و سایر مذاهب
25بررسی حقوق کودک از دیدگاه اسلام
26بررسی در فن تفسیر
27بررسی شبهات فقهیه در نماز
28بررسی علل نفوذ اسلام در ایران
29بررسی علل و عوامل قیام سال سی و پنج هجری قمری و قتل عثمان بن عفان
3 بررسی فقهی و حقوقی حریم خصوصی
31بررسی مسأله طلاق در اسلام و موارد تطبیقی آن
32بررسی مسایل فقهی اختلافی بین امامیه و شافعیه (بخش عبادات)
33بررسی نقش روحانیت در تحولات سیاسی، اجتماعی ایران در صد سال اخیر
34بررسی وتبیین جایگاه توکل در فرایند تصمیم گیری مدیران از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه در عرصه عمل
35بعث اجساء وحشر ارواح از دیدگاه صدر المتألهین
36بهداشت در فقه شیعه(بخش پاکیزگی)
37بیان اقوال در علم باری و بررسی نظریه ملاصدرا
38بررسی آثار دنیوی گناه از دیدگاه قرآن و روایات
39بررسی تزکیه نفس در قرآن وحدیث 
4 بررسی نکات تربیتی – اخلاقی داستان حضرت نوح (ع) در قرآن
41بررسی تحلیلی کلمات متضاد در قرآن
42بررسی حیات طیبه از دیدگاه قرآن وروایات
43بررسی تحلیلی روش تفسیر روایی قرآن کریم
44بررسی صراط مستقیم در آیات و روایات
45بررسی عوامل گمراهی از دیدگاه قرآن وروایات
46بررسی اخلاق خانوادگی پیامبر (ص)
47بررسی عام و خاص از دیدگاه سیوطی، طبرسی و علامه طباطبائی
48بررسی وتحلیل مسایل سیاسی و اجتماعی مؤثردر جمع و تدوین قرآن
49بررسی تحلیلی لیلة القدر در قرآن وروایات
5 بررسی تحلیلی داستان حضرت سلیمان ( ع ) در قرآن
51بررسی تحلیلی داستان حضرت سلیمان (ع) ازدیدگاه قرآن
52بررسی صراط مستقیم در آیات و روایات
53بررسی داستان حضرت ابراهیم از دیدگاه قرآن
54بررسی روایات اسباب النزول ثلث اول قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی و طبری
55بررسی استهزاء از دیدگاه قرآن و سنت
56بررسی آداب معاشرت اجتماعی از دیدگاه قرآن و روایات
57بررسی سیمای قرآن در اندیشه امام خمینی
58بررسی آثار گناه از دیدگاه قرآن
59بررسی شخصیت حضرت امیر(ع) در آیینة وحی
6 بررسی تحلیلی داستان اصحاب کهف از دیدگاه قرآن و روایات
61بررسی مضامین قرآنی در زیارت جامعه کبیره
62بررسی سیاق قرآن کریم ونقش آن در تفسیر
63بررسی تحلیلی غزوات پیامبر (ص)از نگاه قرآن کریم وروایات
64بررسی تاریخی صلح های پیامبر (ص)
65بررسی تحلیلی صفات ذات خداوند در قرآن کریم
66بررسی جرم شرب خمر و مبانی آن در حقوق جزائی ایران
67بررسی جزای نقدی در حقوق ایران
68بررسی حذف مدائح علوی و اهل بیت در تصحیح برخی دیوانهای عربی
69بررسی درباره مسجد جامع اصفهان یا موزه صنایع اسلامی
7 بررسی دیدگاههای مطرح در جامعه شناسی دین ( وبرودورکیم)
71بررسی رابطه بین مقابله مذهبی و خوشبختی معنوی با سلامت روانی در زنان
72بررسی رابطه نقاشی کتب و حکمت اسلامی در ایران قرون میانه
73بررسی رابطه هوش با حرمت خود و سازگاری دانش آموزان سال اول متوسطه شهرستان ساری
74بررسی رضایت مجنی علیه در قتل عمدی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، مصر و انگلیس
75بررسی رعایت مصالح عمومی در نظام حقوقی اسلام (شیعه و عامه) و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
76بررسی شرایط کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین المللی کار
77بررسی شرایط کار کودکان و نوجوانان در حقوق ایران، هند و اسناد بین المللی 
78بررسی صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی روحانیون 
79بررسی طرق توفیق عقل و وحی در خداشناسی اسفار 
8 بررسی عدم النفع در نظام حقوقی ایران و مقایسه تطبیقی آن با حقوق انگلیس و آمریکا 
81بررسی عناصر دراماتیک در سه قصة از قرآن کریم ( هاروت و ماروت، صالح و ناقه، تکاثر) 
82بررسی عنصر معنوی جرایم عمدی در حقوق کیفری ایران 
83بررسی فرآیند جامعه پذیری دینی جوانان ( مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران) 
84بررسی قراردادهای تامین کیفری در حقوق ایران( قبل و بعد از انقلاب) 
85بررسی کتابشناسیهای فارسی و عربی پس از اسلام تا کشف الظنون بررسی کتابشناسیهای فارسی و عربی پس از اسلام تا کشف الظنون 
86بررسی ماده 696 قانون مجازات اسلامی 
87باور بهشت در ایران باستان تا اسلام معاصر
88بحران تی مور شرقی و حقوق بین الملل
89بررسی حقوقی طرح‎ ‎تشکیل دیوان بین الملل دادگستری اسلامی
9 بررسی حیل ربا از دیدگاه فقهای معاصر
91بررسی دیدگاه های علوم قرآنی شهید آیة الله مطهری رحمة الله
92بررسی رابطه ادراک خود، داوری اخلاقی و رفتار اخلاقی در نوجوانان عادی (چهارده تا شانزده سال) و نوجوانان دارای مشکل رفتاری (چهارده و نوزده سال) شهر قم
93بررسی رابطه جهت¬گیری مذهبی با رضامندی از زندگی زناشویی در خانواده های معلمان مرد شهرستان قم
94بررسی رابطه میزان تقید به نماز و سطح اضطراب دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهرستان قم مقطع سنی 16 در سال 82 1381
95بررسی روش های فقه الحدیثی حضرت امام خمینی(قدس سره)
96بررسی رویکرد تطبیق آیات قرآنی بر مسائل علمی در تفاسیر قرن چهاردهم هجری
97بررسی شبهات اعجاز قرآن کریم
98بررسی شخصیت پیامبر اسلام از دیدگاه فریقین
99بررسی شیوه های دعوت انبیای اولوالعزم در قرآن
1  بررسی عوامل مؤثر بر تأسیس و رشد سازمانهای تحقیقاتی حوزه علمیه قم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
1 1بررسی عوامل و انگیزه های گرایش به تحصیلات دانشگاهی در بین طلاّب حوزه علمیه قم
1 2بررسی فقهی انواع بیع و نقش آن ها در تأمین مالی
1 3بررسی کارآیی امر به معروف ونهی از منکر در ساخت های مختلف
1 4بررسی کاربرد چهار قدرت تنبیه، تشویق، تخصص و منتسب در مدیریت الهی و اسلامی (با تأکید بر قرآن)
1 5بررسی مسأله تعارض عقل و دین از منظر متفکّران مسلمان
1 6بررسی مقایسه ای ماهیت برزخ از دیدگاه شیخ اشراق، ملاصدرا و فیاض لاهیجی
1 7بررسی ملاک در برهان صدّیقین
1 8بررسی مواردی از تصحیفات و تحریفات متن نهج البلاغه و مواردی از اشتباهات ترجمه های آن
1 9بررسی میزان انطباق محتوا با اهداف کتاب های تعلیمات دینی دوره راهنمایی تحصیلیسال 7675 در شهرستان قم
11 بررسی نظام تربیتی صحیفه سجادیه
111بررسی نظام دفاعی اسلام از دیدگاه قرآن
112بررسی نظریه عینیت ایمان و معرفت از دیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی
113بررسی نقش عوامل مؤثّر در جذب جوان به مسجد از دیدگاه جوانان استان کرمان
114بررسی نکاتی از سیره مدیریتی حضرت امام خمینی (قدس سره) شناسایی ملاک ها و معیارهای ایشان در تصمیم گیری
115بررسی نهضت کلامی امام رضا (ع) 
116بررسی و تحلیل رؤیا از دیدگاه قرآن و روایات
117بررسی و تحلیل نظری اصل وحدت و هماهنگی در سازمان با رویکرد اسلامی
118بررسی و طبقه بندی مبانی روانشناختی روش ها و فنون مشاوره در منابع اسلامی
119بررسی و مقایسه اولی الامر درقرآن و تفاسیر فریقین
12 بررسی و مقایسه خودپنداشت و نظام ارزشی دانشجویان مدارس حوزوی با دانشجویان نظام دانشگاهی
121بررسی و نقد حیات معقول در آثارعلاّمه جعفری(رحمه الله)
122بررسی ویژگی های عمده جامعه جهانی در حکومت فراگیر حضرت مهدی (عج) (در قرآن و سنت)
123برزخ در آیینه آیات و روایات
124بدعت و دیدگاههای مختلف در باره آن
125بحث المعرفه در فلسفه اسلامی و مقایسه نظریات فیلسوفان اسلامی با بعضی مکتبهای غربی
126برخورد امام صادق علیه السلام با منحرفین کلامی
127بررسی انواع قتل و احکام آن از نظر فقه شیعه
128بررسی تفاوتهای آراء اخلاقی ابن مسکویه و خواجه نصیر با امام محمد غزالی (بررسی چهار کتاب تهذیب اخلاق، اخلاق ناصری، احیاء علوم الدین و کیمیای سعادت)
129بررسی و نقد شبهه بقاء موضوع در حرکت جوهری
13 بررسی و نقد نظریه هیوم در باب علیت با ترجمه بخشی از کتاب وی
131برهان امکان و وجوب از دیدگاه فلاسفه اسلامی و سنت توماس
132بیعت از دیدگاه کلامی
133برهان وجودی (جاناتان بارنز)
134بررسی تحلیلی خطبه های پیام آور کربلا (عقیله بنی هاشم زینب(سلام الله علیها 
135بررسی و مقایسه قصص انبیاء در قرآن و عهدین
136بهشت و جهنم در قرآن
137بررسی عوامل تضعیف دینداری از دیدگاه امام علی (ع)
138بررسی فقهی، حقوقی قاعده در حجیت قول ذوالید و اثرات آن
139بررسی قضات زن در اسلام و ادیان ابراهیمی
14 بررسی فقهی اعذار شرعی در عبادات
141بررسی تاثیر زمینه های صدور روایات بر فهم روایات
142بررسی فطریات درآثار ابن سینا،رنه دکارت، شهیدمطهری و جان لاک
143بررسی قضاوت شورایی و مبانی آن در فقه و حقوق موضوعه با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)
144بررسی تطبیقی آثار عقد وکالت در فقه مذاهب خمسه و حقوق تطبیقی
145بررسی تحلیلی اسباب ورود حدیث نبوی در صحاح سته و کتب اربعه
146بررسی فتنه از دیدگاه کلام و فقه اسلامی
147بررسی مساله شر از دیدگاه قرآن و کلام
148بررسی احکام سرقفلی در فقه امامیه و اهل سنت و حقوق موضوعه ایران
149برهان نظم
15 بررسی تئوری تابعیت در اسلام و نظامهای حقوقی معاصر
151بررسی فقهی و حقوقی بیع شرط و مقایسه آن با معامله با حق استرداد
152بررسی تطبیقی دعاوی ورود و جلب ثالث (ایران، آمریکا، انگلیس، فرانسه و سوریه)
153بررسی معاملات ممنوع مدیران شرکتهای تجارتی
154بررسی جنبه های حقوقیB O T
155بررسی اعمال حقوقی عاجز از پرداخت دین
156بررسی بزه ربا در حقوق کیفری ایران
157بررسی جرائم انتخاباتی
158بررسی جرائم مواد مخدر و جرائم مرتبط با آن در استان کرمان
159بیع متقابل (بازخرید متقابل)
16 بیع متقابل (بازخرید متقابل)
161بررسی تطبیقی قواعد عمومی وصیت اقلیت های دینی با حقوق اسلام وایران
162بررسی تطبیقی ضوابط حقوقی حاکم بر تغییرات سرمایه در شرکتها در حقوق ایران و انگلیس
163بررسی جنبه های حقوقی و مشکلات علمی- کاربردی بیمه های مسئولیت مدنی
164بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی محیط زیست در حقوق ایران و اتحادیه اروپا
165بررسی ماهیت حقوقی سفارش ساخت کالا
166بررسی تطبیقی انحلال شرکتهای تجاری در حقوق ایران و انگلیس
167بررسی موارد انحلال وکالت بلاعزل
168بررسی حقوقی اصل حسن نیت در قراردادها
169بررسی جرم جعل در قانون تعزیرات مصوب ‎۱۳۷۵
17 بررسی جرم آدم ربایی
171بررسی و تحلیل جرم معامله معارض در حقوق کیفری ایران
172بررسی احکام فقهی دیه قتل نفس
173بررسی تطبیقی طلاق در فقه امامیه با حقوق
174بررسی تطورات و موارد وجوب زکات تا عصر حاضر
175بررسی شروط ضمن عقد نکاح
176بررسی فقهی و حقوقی ماده ‎۱۱۳۰[هزار و صد و سی] قانون مدنی
177بررسی فقهی ورشکستگی
178بررسی قاعده فقهی"الزعیم غازم"
179بررسی مقایسه ای ماهیت و آثار عقوذ اذنی و عهدی
18 بررسی تطبیق تحولات اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها انگلیس آمریکا ایران
181بررسی ماهیت و مفهوم شبه قراردادها در سیستم حقوقی کامن لا و فرانسه
182بررسی مبنا و ماهیت حق زارعانه در فقه و حقوق ایران
183بررسی راهکارهای کاهش عناوین کیفری
184بررسی جرائم خاص نظامی در حقوق کیفری ایران
185بررسی قواعد حل تعارض دلایل لفظی
186بررسی تطبیقی شرط مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجرای آن
187بررسی شروط ضمن عقد در بیمه شخص ثالث
188بررسی جنبه های حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت
189بررسی جنبه های حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت
19 بیع از روی نمونه
191بررسی تطبیقی قاعده لزوم جبران کامل (کافی، فوری و موثر) خسارت
192بررسی تطبیقی بطلان نسبی در حقوق ایران و فرانسه
193بررسی تطبیقی مالکیت ناشی از معامله به قصد پولشویی
194بررسی نسبت نامشروع در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا
195بررسی آراء کلامی زمخشری در تفسیر الکشاف
196بررسی قوه خیال از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا
197بررسی معیارهای صفات ذات و فعل از دیدگاه مفسران و فیلسوفان
198بررسی و تحلیل آراء ابوحامد غزالی در باب توحید و صفات باریتعالی
199بررسی جرائم پزشکی در حقوق ایران و کامن لاو
2  بررسی قانون اصلاحی صدور چک مصوب ‎۱۳۸۲ و مطالعه تطبیقی آن با حقوق فرانسه
2 1برهان درجات کمال
2 2بررسی قاعده بسیط الحقیقه، تاریخچه، نتایج و لوازم آن
2 3بررسی تطبیقی تبانی در حقوق ایران و انگلستان
2 4بررسی مقایسه ای نقش میانجی گری کیفری و شوراهای خل اختلاف
2 5بررسی جرایم تقلب در مواد غذایی (خوردنی وآشامیدنی)
2 6بررسی جرایم تصرف عدوانی،مزاحمت و ممانعت از حق در قانون مجازات اسلامی " تعزیرات" مصوب ‎۱۳۷۵
2 7بررسی مبانی و ضمانت اجراهای کیفری حمایت از حقوق شهروندی
2 8بررسی دیه جنایت بر اعضا
2 9بررسی ابعاد عملی و نظری ترویج فرهنگ ایثار و نقش آن در پیشگیری از جرم
21 بررسی مساله شفاعت از دیدگاه علامه طباطبایی و فخررازی
211برداشتهای فلسفی از سخنان امام سجاد(ع)
212بررسی تطبیقی طفل ربائی در نظامهای جزائی
213بررسی تحلیلی ربایش های درحکم سرقت (ماده ‎۶۶۵قما)
214بررسی جنایت نسل زدایی و جنایت علیه بشریت درحقوق بین الملل جزایی و حقوق جزای ایران
215بررسی تطبیقی آموزه های کیفری در ادیان مسیح و زرتشت
216بررسی آثار حقوقی خشونت خانگی علیه زنان
217بررسی میزان مسئولیت کیفری ناشی از حوادث رانندگی
218بررسی تطبیقی اندیشه های بزه دیده شناختی عزت عبدالفتاح با حقوق ایران و اسلام
219بررسی مساله اماکن عمومی و آثار آن در حقوق کیفری ایران
22 بررسی حمایت کیفری از حجاب در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
221بطلان در دادرسی های کیفری
222بررسی احکام تعدد قاتل و مقتول
223بررسی و نقد روانشناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز
224بررسی و تحلیل اندیشه های اخلاقی صائب
225بررسی تحلیلی تعلیم و تربیت کودک در آثار تعلیمی مولانا و سعدی
226بررسی اصطلاح وقت در هفت اثر عرفانی منثور
227بررسی تطبیقی آیات قرآن در منطق الطیر عطار و مخزن الاسرار نظامی
228بررسی تطبیقی تشبیه در کتاب های "فیه مافیه" و "معارف"
229بررسی آیین جوانمردی در ادبیات دفاع مقدس
23 بررسی تطبیقی جایگاه طبیعت در شعر سه شاعر معاصر نیما یوشی، سهراب سپهری و شفیعی کدکنی
231بازتاب زندگی و اندیشه های امام خمینی(ره) در آینه شعر معاصر(با تکیه بر ده شاعر برجسته)
232بررسی دیدگاههای شاعران معاصر درباره شعر و ادبیات با تاکید بر آثار اخوان، شاملو، فرخ زاد و نادرپور
233بررسی مضامین و تصاویر شعر مشروطه بر اساس دیوان نسیم شمال، لاهوتی و میرزاده عشقی
234بررسی ماده تاریخ در ادب فارسی
235باورها و آیین های خرافی در دیوان خاقانی
236بررسی و مقایسه اصطلاح فقر در شش اثر منثور عرفانی
237بررسی نشانه ها و روشهای تربیتی مربوط به زندگی حضرت ابراهیم(ع) و حضرت موسی(ع) در قرآن کریم
238بررسی تطبیقی حق طبیعی
239بررسی تطبیقی بین علم تجوید از دیدگاه قدما و آوا شناسی
24 بررسی مترادفات در قرآن کریم
241بررسی تطبیقی یقین در فلسفه اسلامی و فلسفه معاصر غرب
242بررسی ادراک و اقسام آن ازدیدگاه مکتب مشاء و اشراق
243بررسی تحلیلی تاریخ فلسفه و کلام اسلامی در دوره فترت
244بررسی و نقد سودگرایی اخلاقی
245بررسی تطبیقی آرای اخلاقی ارسطو و غزالی
246بررسی ادله موافقان و مخالفان نظریه وحدت وجود
247بررسی حقوقی بورس اوراق بهادار ازدیدگاه حقوق تطبیقی
248بررسی تطبیقی اجرای کیفر سالب آزادی( حبس) در حقوق ایران و فرانسه
249بررسی تطبیقی جایگاه زن در حقوق کیفری ایران و فقه عامه
25 بررسی تطبیقی حقوق اتباع بیگانه درایران در دو دوره ء قبل از انقلاب اسلامی و بعد ازآن
251بررسی حق مادی موءلف درحقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی
252بررسی وضع حقوقی پناهندگان در حقوق موضوعه ایران و مطالعه تطبیقی آن
253بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی در قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
254بررسی سیر تحولات رژیم حقوقی زندان درایران و سوئیس
255بررسی تطبیقی اثبات وجود خدا از منظر ملاصدرا و مولانا
256برهان نظم : ترجمه، مقدمه و نقد و بررسی آرای پالمر از کتاب مساله خدا
257بررسی تطبیقی دیدگاه فخر رازی، خواجه نصیرالدین طوسی و ابن تیمیه در مساله رویت خداوند متعال
258بررسی و نقد علم از منظر فلسفه و دین
259بررسی و نقد مبانی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
26 بررسی برخی مسائل فلسفه دین هیوم
261بررسی برخی مسائل فلسفه دین هیوم
262بررسی تطبیقی صفات الهی از دیدگاه ابن سینا، ملاصدرا و قاضی عبدالجبار معتزلی
263بررسی تطبیقی دیدگاهها درباره معنای زندگی (ارسطو، نیچه، علامه طبطابایی)
264بررسی تطبیقی معاد جسمانی از دیدگاه ابن سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا
265بررسی ن تطبیقی مساله شر از دیدگاه حکمت متعالیه و فلسفه دین معاصر( هیوم - مکی)
266بررسی مبانی کلامی سلطه یهود بر جهان
267بررسی و تحلیل مبانی نظریه تطابق عین و ذهن در فلسفه اسلامی
268بررسی آموزه ظهور منجی در ادیان ابراهیمی
269بررسی رابطه فضائل و رذائل اخلاقی با معرفت از نظر ملاصدرا
27 بررسی تطبیقی مزامیر داود(ع) با ادعیه صحیفه سجادیه
271بررسی و نقد نظریه مرحوم محقق لاهیجی درباره نظام احسن
272بررسی ونقد مبانی و ادله کثرت گرائی دینی از دیدگاه جان هیک، دکتر حسین نصر علامه طباطبایی
273بررسی و تحلیل نقدهای سهروردی بر منطق ارسطوئی
274بررسی و تحلیل نقدهای سهوروردی برمنطق ارسطوئی
275بررسی و نقد مبانی معرفت شناختی، انسان شناختی و اخلاقی اومانیسم با تاکید بر آرای علامه طباطبایی و شهید مطهری
276بررسی و نقد اشکالات کلامی احمد کاتب و دکتر قفاری پیرامون حدیث غدیر
277بررسی و تحلیل نوآوری های فلسفی آیت الله شیخ محمدتقی آملی
278بررسی تطبیقی نظریه خلقت در حکمت متعالیه و عرفان نظری
279بررسی ادله ی درون دینی و برون دینی پلورالیسم
28 بررسی و تحلیل نوآوری های فلسفی آیت الله شیخ محمدتقی آملی
281بررسی و نقد اشکالات کلامی احمد کاتب و دکتر قفاری پیرامون حدیث غدیر
282بررسی تطبیقی نظریه خلقت در حکمت متعالیه و عرفان نظری
283بررسی تطبیقی نظریه خلقت در حکمت متعالیه و عرفان نظری
284بررسی و نقد مبانی معرفت شناختی، انسان شناختی و اخلاقی اومانیسم با تاکید بر آرای علامه طباطبایی و شهید مطهری
285بررسی ادله ی درون دینی و برون دینی پلورالیسم
286بررسی و نقد نظریه عقلانیت مک اینتایر
287برهان نظم
288بررسی اصول راهبردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قلمرو حقوق جزا
289بررسی عوامل موثر در بهبود ارائه دروس وابسته به معارف اسلامی در دانشگاه
29 بررسی نظرات دانشجویان تربیت دبیر راجع به علل و عواملی که باعث کم 
291بررسی عوامل موثر در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه نظری شهر 
292بررسی نظرات دبیران دبیرستانهای اصفهان در باره چگونگی ارزشیابی آموزشی از دبیران به منظور ارائه یک راهبرد مناسب و علمی در روند ارزشیابی آموزشی کشور
293بررسی نرخ رشد جمعیت دانشجوئی و ظرفیت کالبدی و آینده نگری آن به 
294بررسی علل رجعت به بیسوادی از نظر نوسودان استان کردستان 
295بررسی سندی و دلالی روایات اهل سنت پیرامون زن در قلمرو مسائل اجتماعی
296بررسی شرح صدر در آیات و روایات
297بررسی سندی و دلالی روایات شیعه در مورد زن
298بررسی روند گذشته و چشم انداز آینده عرضه و تقاضای فضای آموزشی به منظور برنامه ریزی آموزشی در محدوده شهر اصفهان 
299بررسی سیستمهای برنامه ریزی آموزشی متمرکز و غیر متمرکز از دیدگاه مدیران مدارس آموزش فنی و حرفه ای کشور 
3  بررسی انگیزه های پیشرفت و موفقیت تحصیلی در دانشجویان موفق دانشگاه اصفهان به منظور بهبود برنامه های آموزش عالی
3 1بررسی عوامل افزایش رضایت شغلی اساتید دانشگاه اصفهان و ارائه پیشنهاداتی برای بالابردن کارآئی 
3 2بررسی عوامل موثر بر فشارهای شغلی اساتید دانشگاه اصفهان 
3 3بررسی عوامل موثر بر فشارهای شغلی اساتید دانشگاه اصفهان 
3 4بررسی کمی نیروی انسانی آموزشی در مقطع آموزش ابتدائی استان اصفهان و برآورد دورنمای وضعیت آینده آن به منظور رفع ناهماهنگی های اتلاف زا در نظام آموزش و پرورش استان اصفهان 
3 5بررسی مشکلات تحقیق در رشته های علوم انسانی از دیدگاه اساتید دانشکده های علوم انسانی دانشگاه اصفهان 
3 6بررسی راههای متناسب سازی برنامه سوادآموزان با نیازها و شرایط سوادآموزان 
3 7بررسی عوامل موثر در جذب هنرجویان پسر به آموزشهای فنی و حرفه ای در شهر اصفهان 
3 8بررسی نظرات استاد شهید مطهری در تفسیر و علوم قرآن
3 9بررسی سندی و دلالی روایات گریه بر امام حسین(ع)
31 بررسی اصول و معیارهای نقد حدیث از جهت متن
311بررسی روایات تفسیری امام صادق(ع) ذیل جزء دوم قرآن کریم
312بررسی روایات تفسیری امام صادق(ع): جزء اول
313بررسی قرائات تابعین
314بررسی روایات تفسیری امام صادق(ع): جزء چهارم قرآن
315بررسی روایات تفسیری امام صادق(ع): جزء پنجم قرآن
316بررسی تحلیلی اوضاع اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اموزشی استان بوشهر جهت ایجاد موسسه آموزشی عالی مورد نیاز با استفاده از مدلهای برنامه ریزی متناسب 
317بررسی تاثیر کلاسهای جبرانی بر ارتقاء تحصیلی و آموزش دانش آموزان پسر مدارس شهر اصفهان 
318بررسی مقایسه ای نظرات اعضاء هیات علمی دانشگاههای اصفهان و صنعتی 
319بررسی تحلیلی آموزشهای ضمن خدمت دبیران آموزش و پرورش استان تهران 
32 بررسی کارآئی ظاهری و واقعی آموزش ابتدائی استان اصفهان در طی دوره 66-71 جهت برآورد روند آینده
321بررسی مقایسه ای وضعیت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمائی که معلمین آنها مامور به تحصیل هستند
322بررسی نظرات دانشجویان علوم تربیتی و تربیت تدبیر دانشگاه اصفهان در زمینه شیوه های ارزشیابی از آموخته های آنان
323بررسی نظرات معلمین مقطع ابتدائی شهرستان بیرجنددرباره سودمندی روشهای فعال و غیرفعال آموزشی
324بررسی میزان دستیابی لازمه التعلیمان مناطق استان کردستان به فرصتهای آموزشی در سالهای 7 1365
325بررسی شبهه از دیدگاه روایات
326بررسی جایگاه فردی زن معاصر با تکیه برآیات و روایات
327بررسی نظرات مربیان پرورشی استان کرمان درارتباط با عوامل موثر در افزایش انگیزش شغلی آنان
328بررسی نظرات دبیران دبیرستانهای شهر سنندج در رابطه با تاثیر عملکرد گروههای آموزشی در افزایش کیفیت فعالیتهای آموزشی دبیران
329بررسی مشکلات دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
33 بررسی مشکلات دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
331بررسی نظرات مدیران مقطع ابتدایی شهر تبریز در رابطه با پیامدهای عدم ثبات مدیریت مدارس
332بررسی نظرات مسئولین ادارات آموزش و پرورش مدیران، دبیران و اولیاء دانش آموزان در مورد ویژگیهای مدیر آموزشی موفق دوره متوسط شهر اصفهان
333بررسی جنبه هائی از موانع و مشکلات نظام آموزش متوسط از دیدگاه
334بررسی شاخص های آموزشی مقطع ابتدائی عشایر سیار فارسی با تاکید بر ایل قشقایی در پنج سال گذشته(72-1368) و پیش بینی عوامل آموزشی به منظورارائه پیشنهادات اصلاحی
335بررسی نظرات اولیاء و مدیران مدارس شهرستان خمینی شهر در زمینه عوامل موثر در
336بررسی شرایط انتخاب مدیران مدارس از دیدگاه مدیران و دبیران دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان و ارائه پیشنهاداتی در این زمینه
337بررسی نظریات دانشجویان رشته ریاضی دانشگاه پیام نور گیلان در رابطه با چگونگی وجذابیت برنامه های آموزشی و تدریس ریاضی از طریق تلویزیون به منظور بهینه سازی برنامه های آموزشی تلویزیون
338بررسی نظرات اساتید و دانشجویان دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان در مورد خصوصیت (جو آموزشی اثربخش) در دانشگاه
339بررسی مقایسه ای عملکرد تحصیلی دانش آموزان راهنمائی مدارس (نمونه ، غیرانتفاعی ، شبانه روزی و عادی )
34 بررسی تطبیقی نظام جدید و قدیم آموزش متوسطه در شهرکرمان
341بررسی رابطه بین خود پنداره و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم راهنمائی به منظور ارائه راهبردهای عملی در برنامه ریزی درسی
342بررسی امکانات اجرای نظام جدید آموزش متوسطه در استان چهار محال و بختیاری در مقایسه با شاخصهای کشوری به منظور ارائه پیشنهادات مناسب در رفع تنگناهای موجود
343بررسی میزان شایستگی دبیران نظام جدید متوسطه استان ایلام در مهارتهای آموزشی 
344بررسی میزان یادداری دانش آموزان سال اول نظام جدید متوسطه استان لرستان از درس انگلیسی با استفاده از تحلیل محتوای آزمون به منظور ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری 
345بررسی ارتباط نتایج آزمون نهائی ریاضی سال سوم راهنمائی باپنجم ابتدائی دانش آموزان سال اول متوسطه شهراصفهان در سال تحصیلی 74-73 باتوجه به شرایط اجتماعی ، اقتصادی و خانوادگی آنان 
346بررسی میزان تحقق اهداف کانونهای فرهنگی-تربیتی شهر اصفهان از دیدگاه دانش آموزان و مربیان
347بررسی مقایسه ای میزان شایستگی مهارتهای تدریس اساتیددانشگاه اصفهان به منظور برنامه ریزی ارتقاء کیفیت آموزشی 
348بررسی عوامل موثر در افزایش بهره وری آموزشهای فنی (واحدهای کارگاهی )در استان خوزستان با استفاده از تجربیات کارکنان کارگاهی 
349بررسی میزان تحقق اهداف کمی آموزش عالی در برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی ایران «72-68»
35 بررسی و طراحی الگوی ارزیابی مناسب جهت اعتبارسنجی گروههای آموزشی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاههای کشور
351بررسی نظرات معلمان و مسئولان در رابطه با اجرای طرح معلمان موفق و منتخب دراستان کرمانشاه به منظور ارائه پیشنهادات اصلاحی 
352بررسی نظرات مربیان مدارس استثنائی در باره عوامل موثر در بالابردن کیفیت دوره های آموزشی ضمن خدمت کوتاه مدت در کشور طی سالهای 74-72
353بررسی نظرات دانش آموزان و مشاوران نظام جدید درباره تاثیر درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی در افزایش آگاهیهای تحصیل و شغل دانش آموزان 
354بررسی عوامل موثر در گرایش دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر اصفهان به برنامه های امور تربیتی، از دیدگاه دانش آموزان و مربیان تربیتی
355بررسی تاثیر تبلیغی برنامه های تلویزیون بر خانواده در شهر اصفهان
356بررسی زمینه های جامعه شناختی پیدایش عرفان و تصوف درایران
357بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دبیرستانی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در طی ایام تعطیلات تابستانی در شهرستانهای شهرکرد و بروجن
358بررسی تطبیقی نظام جدید آموزش متوسطه و نظام قبلی (غیرواحدی) براساس تغییرات اجتماعی در شهر کرمان
359بررسی ریشه های اجتماعی بیکاری دیپلمه های شهر مشهد
36 بررسی دلالی استشهادات حضرت علی(ع) به قرآن (در ده جلد اول بحار الانوار)
361بررسی شخصیت زن از دیدگاه مفسران معاصر( المنار- الجواهر- فی ظلال القران- المیزان-نمونه)
362بررسی روایات تفسیری امام صادق(ع) در جزء ششم قرآن
363بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع): جزء نهم
364بررسی توزیع نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی برای دوره تحصیلی متوسطه در سال تحصیلی 74-73 ( تاثیر عوامل اجتماعی - اقتصادی بر توزیع نیروی انسانی )ء
365بررسی تاثیر صنعت بر ساختار اقتصادی اجتماعی شهرستان لنجان
366بررسی عوامل موثر بررضایت شغلی مربیان امور تربیتی شهر تهران 
367بررسی فرآیند پیدایش و رشد طبقه متوسط جدید در ایران (مطالعه موردی شهرایلام )
368بررسی "توسعه فرهنگی " درآراء و اندیشه های دکتر علی شریعتی 
369بررسی عوامل مؤثر بر کارایی دبیران در تدریس (دبیرستانهای شهرستان قاین)
37 بررسی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی جامعه شناسی در ایران 
371بررسی اثرات اجتماعی بازیهای کامپیوتری بر دانش آموزان پسر کلاس سوم راهنمایی شهراصفهان سال تحصیلی 77 - 76
372بررسی موانع فرهنگی توسعه اقتصادی در شهر ایلام
373بررسی عوامل مؤثر بر تغییر و تحول اراضی و واحدهای بهره برداری زراعی ایران ‹‹ مطالعه موردی : شهرستان اصفهان ››
374بررسی بحران هویت جوانان، ارتباط آن با برخی متغیرهای اجتماعی ( نمونه دانش آموزان شهر اصفهان )
375بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش پسران نوجوان و جوان زندان اصفهان به مواد اعتیاد آور
376بررسی علل و تبعات از خودبیگانگی و خودباوری دانشجویان « مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه اصفهان »
377بررسی نگرش بومیان نسبت به غیر بومیان و تاثیر آن بر میزان مشارکت اجتماعی در شهر بندر عباس
378بررسی و تبیین علل اجتماعی موثر بر آنومی در بین دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی شهراصفهان
379بررسی تحلیلی مسئولیت عاقله درحقوق کیفری اسلام
38 بررسی جامعه شناختی موانع اجتماعی فرهنگی توسعه در شهرستان فارسان
381بکارگیری نابجای نیروی انسانی متخصص وپیامدهای اجتماعی واقتصادی آن
382بررسی تئوریهای جامعه شناسی انقلاب و میزان انطباق آنها با انقلاب مشروطه ایران
383بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر اشتغال زنان (مورد: شهرستان قائنات)
384بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر برانزوای اجتماعی جوانان در شهر همدان
385بررسی عوامل اجتماعی بیماری های روانی
386بررسی روایات تفسیری امام صادق(ع) جزء هشتم قرآن
387بررسی صحت و اعتبار روایات تفسیر منسوب به امام عسکری(ع)
388بررسی روایات تفسیری امام صادق(ع) در جزء هفتم قرآن
389بررسی روایات تفسیری امام صادق(ع) جزء دهم قرآن
39 بررسی روایات تفسیری امام صادق(ع) در جزء یازدهم قرآن کریم
391بررسی جامعة شناختی روابط اجتماعی خانوارهای شهری در محلات شهر ساری
392بررسی عوامل اجتماعی موثر در فرهنگ پذیری مهاجرین شهر فیروزآباد
393بررسی مسائل حاشیه نشینی با تاکید بر جنبه های اجتماعی- فرهنگی
394بررسی تأثیر تغییرات اجتماعی-فرهنگی بر فاصله نسلی در شهر دهدشت
395بررسی تأثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی بر میزان تمایل به مشارکت سیاسی زنان در شهر بوشهر
396بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایت شغلی معلمان شهر فردوس
397بررسی آثار و پیامدهای جهانی شدن بر آینده سیاسی و فرهنگی اقوام با تأکید بر قوم کُرد
398بررسی خاستگاه طبقاتی نخبگان سیاسی ایران در دهه اول انقلاب اسلامی
399بررسی مشکلات اجتماعی ناشنوایان در شهر اصفهان
4  بررسی عوامل روانی اجتماعی موثر بر تقدیرگرایی دانشجویان (دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی)
4 1بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان
4 2بررسی برخی از عوامل اجتماعی مؤثر بر وفاق اجتماعی (موردمطالعه: شهر اصفهان)
4 3بررسی عوامل موثر در بروز رفتارهای نابهنجار در دانش آموزان دوره متوسطه عمومی مدارس دولتی شهر برازجان در سال 1384- 1383
4 4بررسی عوامل مؤثّر بر شکل گیری مسأله حاشیه نشینی و پیامدهای اجتماعی آن در شهر اهواز
4 5بررسی آثار و پیامدهای جامعه ی شبکه ای به روی هویت اجتماع جوانان: (مطالعه موردی جوانان شهر کرمانشاه)
4 6بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مصرف مواد مخدر در بین جوانان 15-25سال شهرستان لنگرود
4 7بررسی فرصتها و چالش های جنبش های اسلامی در عصر جهانی شدن مطالعه موردی: جنبش اخوان المسلمین
4 8بررسی تطبیقی رابطه قلب و رفتار در قرآن و روانشناسی
4 9بررسی تطبیقی زندگی حضرت موسی (ع) و محمد (ص) در قرآن و روایات
41 بررسی جرم سقط جنین در قانون مجازات ایران وفرانسه
411بیع کالی به کالی در فقه اسلامی و حقوق ایران
412بررسی تطبیقی اصل عدم توجه ایرادات نسبت به اسناد تجاری( درحقوق ایران و فرانسه)
413بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگری (مطالعه موردی، گردشگران خارجی شهر شیراز)
414بررسی ارتباط میان توسعة آموزش عالی و توسعة سیاسی در عصر رضاشاه
415بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و احساسات اجتماعی در شهر اصفهان
416بررسی جامعه شناختی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر مساله نزاع جمعی (مطالعه موردی استان ایلام)
417بررسی نقش خانواده در جامعه پذیری جنسیت فرزندان (مطالعه موردی شهر شیراز)
418بررسی جامعه شناختی فرهنگ سیاسی احزاب و سازمانهای اصلاح طلب (درطول یک دهه, از خرداد76)
419بررسی وضعیت هویت دینی دانش آموزان مدارس متوسطه (پسرانه) شهر سنندج
42 بررسی ساختار قدرت در خانواده و تأثیر آن بر مشارکت اجتماعی (مطالعه موردی: دانشگاه قم)
421بررسی تطبیقی مهدی موعود در آیات، روایات و عهدین
422بررسی و تحلیل مخالفتها با پیامبر(ص) در قرآن به ترتیب نزول در دوران مکی
423بررسی روش تفسیری، من هدی القرآن
424بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی – فرهنگی با میزان آگاهی معلمان از حقوق شهروندی در شهر بروجن
425بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر وندالیسم و اوباشیگری در ورزش فوتبال
426بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر انجام جراحی های زیبایی در شهر اصفهان
427بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر احساس بی عدالتی در بین معلمان شهر زنجان
428بررسی تحلیلی رویکردها و نظریات جهانی شدن (با تاکید بر نظریات گیدنز، فوکویاما، والرشتاین و هابرماس)
429بررسی نقش و پایگاه اجتماعی زن و مرد در فیلم های دهه هفتاد سینمای ایران
43 بررسی عوامل مؤثر بر بازگشت مهاجران افغان به کشورشان (مطالعه موردی استان یزد)
431بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر باورپذیری دموکراسی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان
432بررسی تطبیقی خشونت خانوادگی در بین پدران معتاد و غیر معتاد شهرستان ازنا
433بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر مدیریت بدن در زنان (مطالعه ی موردی زنان شهر شیراز)
434بررسی جامعه شناختی تأثیر نابرابری فرصت های آموزشی برانزوای اجتماعی دانش آموزان
435بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر سبک زندگی جوانان (مطالعه موردی شهر شیراز)
436بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر وجدان کاری در بین کارکنان بانکهای شهرستان بابل
437بررسی جامعه شناختی تأثیر پایگاه اقتصادی اجتماعی بر مصرف کالاهای فرهنگی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق)
438بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی(مطالعه موردی شهر اصفهان)
439بررسی جامعه شناختی تأثیر پایگاه اقتصادی اجتماعی بر مصرف کالاهای فرهنگی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق)
44 بررسی ویژگی های شهر مطلوب و مقایسه آن با شهر اصفهان از نظر شهروندان اصفهانی
441بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر برمشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی (1382 -1358)، (یک تحقیق پیمایشی درشهرستان دره شهر)
442بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل گیری آن در سطح محله (مطالعه موردی محله های منصقه 9 شهرستان مشهد)
443بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: دانش آموزان دبیرستانهای شهر اصفهان)
444بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و بردباری اجتماعی (مطالعه موردی شهر نجف آباد)
445بررسی تعهدات مشتری در حقوق ایران و مقایسه آن باکنوانسیون بیع بین المللی کالا
446بررسی قتل شبه عمد و درحکم شبه عمد در حقوق جزای ایران و فقه امامیه و مقایسه آن بافقه شافعی
447بررسی روش تفسیری،الکشف و البیان
448بررسی جایگاه همسران پیامبر در قرآن بر اساس تفاسیر فریقین
449بررسی تطبیقی روایات فضائل اهل بیت (ع) و خلفاء و نقد آنها
45 بررسی گرایش جوانان به دین با تکیه بر آیات و روایات
451بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) در جزؤ دوازدهم قرآن
452بررسی ویژگیهای امام در روایات امامیه
453بررسی مفهوم " سبع سموات" در قرآن با تاکید بر آراء علامه طباطبایی (ره) و شیخ طنطاوی
454بررسی روند آموزش زنان از دوره باستان تاکنون با تأکید بر زمینه های فرهنگی-اجتماعی
455بررسی ذهنیت فلسفی مدیران و دبیران شهرستان تبریز
456بررسی فرآیند ارتباط کلامی و مبانی آن در تعلیم و تربیت اسلامی
457بررسی اهمیت و ابعاد تربیت جسمانی در اسلام
458بررسی جایگاه، اهمیت و تأثیرات شادمانی در تعلیم و تربیت
459بررسی موانع رشد تفکر (انتقادی و خلاق) از دیدگاه مدیران و دبیران دوره متوسطه شهرستان فسا
46 بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان
461بررسی تطبیقی شیوه های جمع آوری کتاب های حدیثی
462بررسی قصه حضرت یوسف(ع) در قرآن و عهدین
463بررسی روش تفسیری و مباحث علوم قرآنی مخزن العرفان
464بررسی و تحلیل مباحث علوم قرآنی در تفسیر نمونه
465بررسی روایات تفسیری غلات
466بررسی تحلیلی سندی و دلالی روایات اهل بیت(ع) در باب مراتب فهم قرآن
467بررسی نقش غالیان در روایات تحریف قرآن
468بررسی حکمت تفاوت تعابیر در آیات مشابه
469بررسی توابع مبیع درحقوق ایران و مقایسه آن باحقوق فرانسه و مصر
47 بررسی تطبیقی مهدویت در روایات فریقین
471بررسی عوامل موثر بر انضباط کاری از نظر دانشجویان دانشگاههای دولتی اصفهان
472بررسی مقایسه ای ذهنیت فلسفی دبیران متوسطه سه رشته ریاضی، تجربی وانسانی شهر زاهدان 85-1384
473بررسی تاثیر شاغل بودن بانوان بر ویژگیهای روانی آنان در پرسشنامه SCL 9 
474بررسی رابطه میزان فشار روانی والدین کودکان عقب ماندة ذهنی با شدت عقب ماندگی، جنسیت وسن کودک و وضعیت اقتصادی و میزان تحصیلات والدین
475بررسی رابطه بین ارزشها و سلامت روان در مقطع سنی 18 تا 3  سال
476بررسی میزان شیوع اختلالات تغذیه در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز و رابطه آن با برخی متغیرهای روانشناختی و جمعیت شناختی
477بررسی رابطه کانون کنترل با سازگاری زناشویی همسران شاغل در آموزش و پرورش (دبیران) شهرستان شیراز
478بررسی تطبیقی نقش سیاق در تفسیر قرآن
479بررسی و مقایسه نیمرخ روانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی، مصروع و تالاسمیک با مادران کودکان عادی
48 بررسی مقایسه ای ویژگیهای شخصیتی پسران نوجوان (14 تا 18 سال) بزهکار1 و عادی در شهر اصفهان
481بررسی رابطه بین نیمرخ روانی ومتغیرهای جامعه شناختی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
482بررسی رابطة بین هویت وخلاقیت در میان دانشجویان سال اول دانشگاه تبریز
483بررسی و مقایسه حالات افسردگی ،اضطراب و خصومت دانش آموزان شاهد و غیر شاهد18 – 14 ساله با توجه به ویژگیهای دموگرافیک از قبیل سن ، شغل و تحصیلات مادردر شهرستان کرمانشاه
484بررسی و مقایسه میزان فشار روانی ( استرس)منابع فشار روانی و رابطه آنها با ویژگیهای جمعیت شناختی معلمان مدارس ابتدایی عادی و استثنائی شهرستان اصفهان
485بررسی رابطه سبک شناختی استقلال – وابستگی میدانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان در شهرستان ارسنجان
486بررسی تقلید تاخیری (یادآوری دراز مدت )در کودکان 21-14 ماهه
487بررسی تاثیر آموزش رفتاری والدین ودارو درمانی بر میزان علائم بیش فعالی کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه / بیش فعال
488بررسی رابطه بین منبع کنترل وخلاقیت میان دانشجویان سال اول دانشگاه اصفهان
489بررسی تأثیر آموزش شناختی بر منبع کنترل،انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شاهد مقطع متوسطه در شاهین شهر
49 بررسی رابطه بین سرسختی روان شناختی و روشهای مقابله بااسترس در دانشجویان سال اول روزانه دانشگاه اصفهان
491بررسی رابطه بین نظام ارزشی و خلاقیت در دانشجویان سال اول دوره روزانه دانشگاه اصفهان
492بررسی تأثیر آموزش گروهی اصلاح افکار خودکار منفی بر افزایش خود ابرازی فرزندان شاهد شهرستان 
493بررسی رابطه بین هیجان خواهی و رضایت زناشویی خانواده های شهرستان اراک
494بررسی رابطه بین فشار روانی مادر در دوران بارداری و پیامدهای تولد در کودک
495بررسی تأثیر شیوه آموزش خودآموزی بر عملکرد حل مسأله و میزان توجه
496بررسی رابطه سبک شناختی استقلال وابستگی میدانی با خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان
497بررسی میزان تأثیر آموزش تبادلی راهبردهای درک و فهم خواندن بر بهبودی درک مطلب دانش آموزان ضعیف پایه پنجم ابتدایی شهر ارسنجان
498بررسی رابطه بین خلاقیت و شیوه های مقابله با استرس در دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان
499بررسی اثر بخشی اجتماع درمان مدار بر نیمرخ روانی سوء مصرف کنندگان مواد در اصفهان
5  بررسی رابطة بین ویژگیهای شخصیتی مادر با انگیزش پیشرفت و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دورة راهنمایی شهرستان اصفهان
5 1بررسی اثربخشی آموزش بازسازی شناختی بر کاهش میزان درماندگی آموخته شده دانش آموزان پسر شهر همدان
5 2بررسی مقایسه ای ویژگیهای روانی اجتماعی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهری و عشایری شهرستان شیراز
5 3بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبرهای یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان شهر اصفهان
5 4بررسی رابطه وزن هنگام تولد ورشد شناختی–اجتماعی کودکان 6-5 ساله
5 5بررسی تأثیر آموزش بازسازی شناختی، مسئله گشایی و گفتگوی شخصی هدایت شده بر کاهش افسردگی
5 6بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در افراد عقب مانده ذهنی در شهر اصفهان
5 7بررسی اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری و آموزش آرامسازی بر کاهش گرایش به مصرف سیگار در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
5 8بررسی نگهداری توجه و عملکردهای اجرایی در بیماران اسکیزوفرنیای پارانویید، آشفته و افراد بهنجار
5 9بررسی رابطه گرایش به روان گسستگی، استقلال- وابستگی میدانی و خلاقیت (تداعی لغات) در دانشجویان روزانه دانشگاه اصفهان
51 بررسی رابطه خشنوری شغلی، استرس شغلی،جهت گیری های کاری و درگیری به کار با سبک های دلبستگی بزرگسالی در بین پرستاران بیمارستانهای دولتی شهر اصفهان
511بررسی رابطه بین نیازهای شخصیتی، ارزشها و رغبتهای شغلی با تکیه گاههای مسیر شغلی در کارکنان بخشهای اداری، مهندسی و اجرای طرحهای شرکت ملی گاز ایران
512بررسی رابطه بین ادراک سروصدا با عواطف ، سرزندگی و فشار روانی در کارکنان مشاغل اداری و صنعتی مجتمع فولاد مبارکه
513بررسی تحولی رابطه شناخت اجتماعی با درک مفهوم دروغ در کودکان مقاطع مهدکودکی، پیش دبستانی و کلاس دوم مدارس ابتدایی شهر اصفهان
514بررسی رابطه بین شادکامی با سرزندگی، جزمیت- انعطاف پذیری و ویژگی های جمعیت شناختی در مردم شهر اصفهان
515بررسی رابطه ی بین لذت جسمانی و هیجان طلبی با سلامت ذهن دانشجویان دانشگاه اصفهان
516بررسی رابطه ی بین لذت جسمانی و هیجان طلبی با سلامت ذهن دانشجویان دانشگاه اصفهان
517بررسی رابطه بین متعلقات مهم، نظام ارزشی و نگرشهای خرید کردن دانشجویان دانشگاه اصفهان
518بررسی رابطه سبک های دلبستگی با مهارت های اجتماعی دانش آموزشان دوره پیش دانشگاهی شهر یزد
519بررسی وجود سوگیری به نفع خود، در پیش بینی موفقیت ازدواج با توجه به ویژگی های جور/ ناجور و قضاوت خوشبینانه، در دانشجویان دانشگاه اصفهان
52 بررسی تاثیر تئاتردرمانی بر کاهش افسردگی و اضطراب جانبازان 7  % به بالا در شهر اصفهان
521بررسی رابطه فردگرایی اقتصادی و گرایش اجتماعی با تغییر وضعیت اقتصادی شرکت-کنندگان نهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در اصفهان
522بررسی تأثیر آموزش رفتاری- ارتباطی بر تعارضات زناشویی زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره نیروی انتظامی استان یزد
523بررسی تأثیر آموزش رفتاری- ارتباطی بر تعارضات زناشویی زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره نیروی انتظامی استان یزد
524بررسی اثربخشی آموزش شیوه حل مسأله گروهی بر مهارت­های اجتماعی دانش آموزان آسیب دیده بینایی مرکز ابابصیر اصفهان
525بررسی اثربخشی امیددرمانی گروهی بر افسردگی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان
526بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض با ویژگی های شخصیتی مدیران دانشگاه های شهر یزد
527بررسی رابطه بین اعتماد دبیران دبیرستانهای شهرستان لنجان به مدیران با اثربخشی عملکرد دبیران در سال تحصیلی 86-1385
528بررسی دیدگاههای کارکنان، مدیران و سرپرستان شرکت پالایش نفت اصفهان در مورد افزایش توانمندی های شغلی آنان از طریق آموزش های ضمن خدمت
529بررسی رابطه بین مدل های سازمانی (ماشین، موجود زنده، مغز) و میزان پذیرش تغییر توسط مدیران بر اساس نظرات دبیران دبیرستان های دخترانه شهر اصفهان
53 بررسی میزان کاربست مؤلفه های مدیریت فرا نوگرا در مدیریت دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان
531بررسی رابطه بین مدیریت زمان ومیزان مهارتهای مدیریتی مدیران مدارس مقاطع مختلف یاسوج در سال تحصیلی 1387-1386
532بررسی رابطه بین امنیت شغلی با تعهد سازمانی کارمندان دانشگاههای پیام نور استان اصفهان
533بررسی ادراکات مدیران نسبت به نقش رهبری آنان در افزایش پویایی گروهی دبیران دبیرستانهای شهر اصفهان در سال تحصیلی 1387-1386
534بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران گروه های آموزشی و سلامت سازمانی در دانشگاههای دولتی شهرستان اصفهان در سال تحصیلی 87-1386
535بررسی رابطه ی بین هوش چندگانه و سبک های رهبری تحولی، تبادلی مدیران مدارس متوسطه ی شهر اصفهان
536بررسی رابطه مشکلات دانش آموزان دبیرستانی با سلامت عمومی آنهادر شهرستان کهگیلویه
537بررسی جنبه های حقوق بیمه های اعتباری
538بررسی تطبیقی مسوولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالادرحقوق ایران، فرانسه و انگلیس
539بررسی وضع حقوق اطفال نامشروع و خارج از نکاح در حقوق ایران و اسلام
54 بررسی اثر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات
541بررسی مبانی فقهی شروط ضمن عقد نکاح در حقوق ایران
542بررسی اختیارات وکیل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق فرانسه
543بررسی میزان انطباق اجرای طرح پیک نوروزی بااهداف آن از دیدگاه مدیران ومعلمان مقطع ابتدایی استان فارس
544بررسی میزان رضایت شغلی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آنها در سال تحصیلی 78-77
545بررسی میزان انطباق برنامه های درسی دوره کاردانی تربیت بدنی با نیازهای شغلی فارغ التحصیلان ، از نظر دبیران راهنمایی ودبیرستان و کارشناسان تربیت بدنی شهر اصفهان
546بررسی میزان استفاده از تکنولوژی آموزشی در برنامه های آموزشی تربیت دبیر در دانشگاههای استان اصفهان از دیدگاه اعضای هیات علمی ودانشجویان دبیری
547بررسی میزان موفقیت دانش آموزان سال سوم متوسطه براساس هدایت تحصیلی مشاوران ونگرش دانش اموزان نسبت به رشته انتخابی خود در دبیرستانهای شهر کاشان
548بررسی موانع اجرایی شاخه کار دانش دراستان اصفهان از دید کارشناسان کار دانش، مدیران و مشاوران
549بررسی راههای گسترش ارتباط بین آموزش عالی وآموزش وپرورش در بعضی از جنبه های مهم آموزشی از دیدگاه سیاست گزاران ، متخصصان وکارشناسان
55 بررسی کیفیت آموزش درس دینی و عوامل مؤثر در افزایش کیفیت آن در دبیرستانهای شهر نائین
551بررسی روند دانش آموزی دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی آموزش و پرورش استان فارس براسا شاخص های برنامة دوم توسعه
552بررسی راههای فعال نمودن شورای معلمان مدارس پسرانه راهنمائی شهر اصفهان
553بررسی میزان تحقق اهداف فعالیتهای آموزشی کلاسهای آمادگی شهر اصفهان
554بررسی الگوی مناسب ساختار برنامه ریزی درسی در سطح دانشگاه اصفهان
555بررسی زمینه های گرایش دانشجویان زن به آموزش عالی در دهه هفتاد
556بررسی شیوه های موجود انتخاب معلم از دیدگاه معلمان، مدیران و مسئولین استان کهکیلویه و بویراحمد
557بررسی عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت آموزش ریاضی دوره راهنمایی در شهرستان کرج
558بررسی زمینه های آموزشگاهی آسیب پذیری تربیت دینی دانش آموزان از دیدگاه دبیران دینی و قرآن و مربیان پرورشی مقطع متوسطه شهر شیراز
559بررسی تطبیقی برخی ازمسائل نظام سالی واحدی با نظام نیمسالی واحدی درآموزش متوسطه نظری شهرستانهای کاشان، آران وبیدگل
56 بررسی الگوهای نیازسنجی موجود و کاربرد آن در سیستم بهداشت و درمان استان اصفهان در سال 1381
561بررسی تأثیر ارزشیابی تکوینی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال دوم راهنمایی در درس علوم تجربی در ناحیه 2 شهر اصفهان
562بررسی وضع موجود و مطلوب ساختار منابع انسانی آموزش متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد در سال تحصیلی 81 -138 
563بررسی عوامل تقویت خلاقیت در دانش آموزان مقطع راهنمایی از دیدگاه معلمان شهرستان تبریز در سال تحصیلی 82-81
564بررسی عوامل نشاط انگیز در دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه شهر اصفهان از نظر مدیران و مربیان پرورشی
565بررسی شیوه های تحقق یادگیری مادام العمر در برنامه های درسی مقطع کارشناسی آموزش عالی ایران
566بررسی موقعیت اجتماعی دبیران از دیدگاه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان
567بررسی کارآیی درونی و بیرونی شاخة فنی و حرفه ای آموزش متوسطة شهرستان شهرکرد طی سال های 8  1375
568بررسی موانع و مشکلات فعالیتهای پژوهشی دبیران آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی 82-1381
569بررسی عوامل آموزشگاهی، فرهنگی و خانوادگی موثر بر پایین بودن طلاق در استان یزد
57 بررسی میزان رضایت دانشجویان از دروس عمومی معارف اسلامی در دانشگاه
571بررسی میزان امکان تحقق مدیریت مدرسه محور در شهر اصفهان ( از دیدگاه مدیران دبیرستان های شهر اصفهان)
572بررسی موانع انجام پژوهش در بین اعضای هیأت علمی گروههای آموزشی علوم انسانی در دانشگاههای اصفهان و منطقه غرب کشور
573بررسی زمینه ها و شرایط تحقیق برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش استان اصفهان
574بررسی آسیبهای ناشی از عوامل آموزشگاهی در فرایند یاددهی یادگیری دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر شیراز
575بررسی موانع و مشکلات دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان در بکارگیری روشهای تدریس فعال
576بررسی کارآیی درونی شاخه های کاردانش و فنی و حرفه ای آموزش متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد طی سالهای 82-1377
577بررسی تاثیر جهانی شدن بر حوزه برنامه درسی از دیدگاه اعضای هیات علمی و کارشناسان ستادی آموزش و پرورش
578بررسی میزان دستیابی به فرصت های آموزشی در استان فارس طی برنامه دوم و سوم توسعه
579بررسی و تبیین نشانگرهای تدریس اثربخش در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و میزان تحقق آن دردانشگاه اصفهان
58 بررسی موانع و چشم اندازهای اقدام پژوهی در آموزش و پرورش شهر اصفهان
581بررسی طرح انتخاب مدیران توسط دبیران از دیدگاه مدیران و دبیران دبیرستان های شهرستان شهرکرد
582بررسی میزان تحقق شاخص های آموزش و پرورش عمومی استان اصفهان در برنامه سوم توسعه
583بررسی میزان تأ ثیر مهارت های آموزش زبان انگلیسی بر افزایش مهارت های ارتباطی دانش آموزان در عصر فن آوری اطلاعات
584بررسی میزان بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در آموزش مدارس متوسطه شهر اصفهان و راههای گسترش آن
585بررسی مقایسه ای موانع و مشکلات آموزشی دانشجویان استعداد درخشان و دانشجویان عادی دانشگاه اصفهان
586بررسی تنوع و فراوانی بخشنامه ها و دستور العمل های ارسالی به مدارس و راههای کاهش حجم آن از نظر مدیران در استان کردستان در سال تحصیلی 84-1383
587بررسی نوع و میزان مطالعه معلمان و راهکارهای افزایش آن
588بررسی راهکارهای رویارویی با چالش های برنامه ریزی آموزشی (آرمان مشترک، برابری فرصت ها و کیفیت بخشی) در آموزش و پرورش استان اصفهان (1385)
589بررسی قوّت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر رویکرد مدرسه محوری در آموزش متوسطه استان اصفهان
59 بررسی قوّت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر رویکرد مدرسه محوری در آموزش متوسطه استان اصفهان
591بررسی عوامل موثر بر تولید دانش در رشته های علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و کتابداری به منظور تحقق چشم انداز بیست ساله ایران
592بررسی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های فراروی مدارس هوشمند ایران و ارائه راهکارهائی برای رویارویی با چالش های موجود
593بررسی وضعیت موجود و مطلوب برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی در کاربرد روش های مشارکتی تدریس، ابزارهای فناورانه و راهبردهای نوین آموزشی
594بررسی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای فرایند برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش استان کرمان از دید مدیران، دبیران و کارشناسان
595بررسی و تحلیل شخصیت آسیه در آیات و روایات
596بررسی خوردنیها وآشامیدنیها از دیدگاه قرآن و علوم تغذیه
597بررسی میزان انطباق برنامه درسی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی با نیازهای دانشجویان
598بررسی وحی قرآنی و چگونگی آن از منظر خاورشناسان
599بررسی جایگاه اجتماعی زن معاصر با تکیه بر آیات وروایات
6  بررسی تحلیلی شیوه های حکومتی امام مهدی (عج) در روایات فریقین
6 1بررسی تحلیلی موانع و مشکلات فقه الحدیث
6 2بررسی و تحلیل هشدارها و تحذیرها در قران
6 3بررسی زمینه های اجتماعی نزول آیه های قرآن در خصوص ارتداد
6 4بررسی چالش ها و چشم اندازهای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری دانشگاه اصفهان و صنعتی
6 5بررسی معیارهای تدوین دروس و دوره های مجازی در دانشگاههای ایران از دیدگاه متخصصان و فراگیران
6 6بررسی میزان رضایت معلمان و والدین از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی (کیفی) در مدارس ابتدایی استان اصفهان
6 7بررسی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای فراروی فعالیت های پژوهشی در دانشگاه های غرب ایران (ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان) از دید اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سال تحصیلی 87
6 8بررسی راهکارهای نهادینه کردن تفکر اقدام پژوهی در معلمان استان چهار محال و بختیاری
6 9بررسی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت از دیدگاه معلمان و دبیران استان کرمان در سال های 1386-1383 و ارائه راهکارهای بهبود برگزاری این دوره ها
61 بررسی چالش های فراروی توسعه فن آوری اطلاعات در آموزش عالی ایران: با تاکید بر چالش های فرهنگی- اجتماعی و نیروی انسانی
611بررسی ساخت دینی و اندیشه ی سیاسی در طریقت اردبیل تا تشکیل دولت صفوی (9 7-65  ه ق)
612بررسی و تحلیل بحران های تأثیرگذار اجتماعی و اقتصادی در ایران از سقوط صفویه تا برآمدن قاجار (121 -1135هق/ 1797-1723م)
613بررسی سیر تاریخی جریان های فکری موثر در شکل گیری مبانی فرهنگی تمدن اسلامی (از جاهلیت تا آغاز دوره دوم عباسی 232ق)
614بررسی تاریخی تعامل فکری و سیاسی امامیه با فرقه های معتزله، حنابله و اشاعره در عصر آل بویه، در بغداد
615بررسی رابطه کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده و بهبود کیفیت آموزش در دانشگاههای دولتی استان اصفهان و ارائه الگوی دانشگاه یادگیرنده
616بررسی را بطه بین فرهنگ سازمانی با یگانگی فرد سازمان در دانشگاههای دولتی غرب کشور (همدان، کرمانشاه و کردستان)
617بررسی میزان کاربست مؤلفه های سازمان یاددهنده در دانشگاههای دولتی کشور بر اساس نظریه تیچی به منظور ارائه یک الگوی مناسب
618بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی و میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاههای دولتی کشور
619بررسی اثربخشی روش حل مسئله در کاهش علائم اختلال کمبود توجه / بیش فعالی کودکان دبستانی پسر پایه پنجم شهر ایلام
62 بررسی سندی و دلالی و ترجمه روایات تفسیری امام صادق (ع) در جزء چهارده قرآن کریم
621بررسی نقش زنان در زندگی انبیای الهی از دیدگاه قرآن کریم
622بررسی روش تفسیری فیض کاشانی در الصافی
623بررسی و تحلیل دیدگاههای تفسیری آلوسی از منظر علامه طباطبایی
624بنیادهای عمل صالح از دیدگاه آیات و روایات
625بررسی و ترجمه احادیث تفسیری امام صادق(ع) در جزء بیست و هفتم قرآن کریم
626بررسی حجیت کتاب و سنت و ارتباط آن دو
627بهداشت روانی در پرتو قرآن
628بررسی و تحلیل آیات جامعه شناختی عصر جاهلیت(دربعد اعتقادی و خانوادگی)
629بررسی زمینه های گسترش و عدم گسترش ایثار در جامعه از دیدگاه آیات و روایات
63 بررسی سندی و دلالی روایات فهم قرآن
631بررسی آیات و روایات در خصوص روابط دختر و پسر قبل از ازدواج
632بررسی تطبیقی امثال قرآن و امثال انجیل های چهارگانه
633بررسی نقش و عملکرد قرآن و احادیث در علوم تربیتی
634بررسی مبانی فقه الحدیث در وافی (اثر مرحوم ملامحسن فیض کاشانی)
635بررسی قرارداد سیف در رویه قضایی ایران، نظام حقوقی کامن لا و فقه اسلامی
636بررسی رویکردهای مجازات درقرآن و حقوق جزای کلاسیک
637بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن و کتاب مقدس
638بررسی و تحلیل توصیه های سلوکی در آثار فارسی صوفیه از ابتدا تا پایان قرن ششم هجری
639بررسی دیدگاه های ابوالفتوح رازی درعلوم قرآنی و تاثیر آن در تفسیر آیات الهی (بحث های اسباب نزول‎ ‎، ناسخ و منسوخ ، محکم و متشابه ، تناسب آیات و سور و قراءات) 
64 بررسی تطبیقی و تحلیلی روایات اسباب النزول در آیات و سور مکّی و مدنی
641بررسی تحلیلی رهیافت های عرفانی ابن سینا
642بررسی تطبیقی و تحلیلی صحیح بخاری و کتاب کافی
643بررسی اندیشه و رهیافت عرفانی ملا محسن فیض کاشانی
644بررسی مقایسه ای میزان اضطراب امتحان، عزت نفس و خلاقیت دانش آموزان در ارزشیابی واقعی و ارزشیابی سنتی
645بررسی مسئلة تحریف عهدین در مجادلات مسلمانان با یهودیان و مسیحیان
646بیمه مسئولیت مدنی کارفرما ناشی از عمل کارگر
647بررسی و تحلیل دیدگاه عرفانی نظامی در خمسه
648بررسی مقامات و مراتب عرفانی حضرت مریم(س) در ادبیات عرفانی فارسی (از قرن سوم تا نهم) 
649بررسی تطبیقی نمایندگی مستقل تجاری در حقوق ایران، فقه امامیه و نظام حقوقی کامن لا
65 بررسی تحلیلی سکر و صحو در متون منظوم و منثور عرفانی تا پایان قرن ششم هجری
651بررسی تحلیلی و تطبیقی ابعاد اخلاقی مخزن الاسرار نظامی و بوستان سعدی
652بررسی و تحلیل جایگاه زن در ادبیات عرفانی منثور از ابتداء تا قرن هشتم
653بیع با ثمن شناور از دیگاه فقهی و حقوقی
654بررسی تأثیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی دانشجویان بر میزان دینداری آنان (مطالعه­ی موردی: دانشجویان دانشگاه کاشان) 
655بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر برمشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی (1382 -1358)، (یک تحقیق پیمایشی درشهرستان دره شهر) 
656بررسی تحلیلی نقش خیال در معرفت شناسی و وجود شناسی ابن عربی
657بررسی تطبیقی حدود و اعتبار عقل نزد ملاصدرا و کانت
658بررسی جنبه های فلسفی تراژدی های یونان بوستان
659بررسی نظام حقوقی حکم بر معاملات بورس اوراق بهادور با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
66 بررسی تحلیلی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ‎۱۳۷۶
661بررسی راهکارهای مبارزه با جرم تطهیر پول د راسناد بین المللی حقوق جزای فرانسه و ایران
662بررسی اندیشه فلسفی ژان پل سارتر پیرامون آزادی سیاسی به عنوان راهی برای برون رفت از بن بست هیچ انگاری (نیهیلیسم) 
663بررسی گرایش های رادیکالی پسامدرن در جنبش اجتماعی زنان در غرب
664بررسی جرم انتقال مال غیر در حقوق کیفری ایران
665بررسی مبانی فقهی - حقوقی ماده ‎۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ( قتل فرزند به وسیله پدر یا جد پدری)
666بررسی تعهدات موجر در برابر مستاجر در اجاره اشیاء با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر
667بررسی وضعیت حقوقی اراضی ملی درایران
668بررسی جایگاه سازمان اوپک در مقطع نظم نوین جهانی
669بررسی تطبیقی سینمای سیاسی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی تا دهه ی 138  
67 بررسی دیدگاههای موافقان و مخالفان طرح خاورمیانه بزرگ
671بررسی بحران های سیاسی- داخلی ایالات متحده آمریکا طی سال های 2  6-119  
672بازتاب انقلاب اسلامی در اندیشه های اسکاچپل کدی آبراهامیان و الگار
673بررسی نقش هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی( با مقایسه تطبیقی با حقوق فرانسه)
674بررسی تطبیقی مبانی حقوق بیمه مسئولیت مدنی مدیران ورزشی
675بررسی ضمان درک در فقه، حقوق ایران و فرانسه
676بررسی تطبیقی جرایم مخل جریان عدالت کیفری در حقوق ایران و فرانسه
677بررسی قالب های حقوقی مشارکت تجارتیJoint venture‎ در حقوق تجارت بین الملل با تاکید بر مشارکتهای نفتی ایران
678بررسی تحولات روابط اتحادیه اروپا و آمریکا در خاورمیانه و پیامدهای آن بر ایران (2  5- 2   ) 
679بررسی آراء مخالفان منطق ارسطو درحوزه اسلامی
68 بررسی ماهیت ایمان دینی ازدیدگاه علامه طباطبایی (ره) و پل تیلیخ
681بررسی تطبیقی تأویل بسم الله الرحمن الرحیم از نظر ملاصدرا، علامه طباطبایی و امام خمینی
682بررسی احادیث طلاق با عرضه بر قرآن
683بررسی تطبیقی کیفیات مخففه در حقوق جزا ایران و مصر
684بررسی حقوقی اهداء و پیوند عضو در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
685بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
686بررسی فقهی و حقوقی قاعده" کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کل ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده" در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در فقه عامه
687بررسی موارد جواز رجوع به داوری و شرایط آن در حقوق داخلی ایران و فقه
688بطلان اعمال حقوقی و آثار آن با مطالعه تطبیقی
689بررسی جنایات سازمان یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو(اکتبر‎۲۰۰۰) و اتحادیه های آن با مطالعه تطبیقی قانون جزای ایران
69 بررسی تطبیقی سیاست جنائی ایران در قبال ارتشاء با کنوانسیون مبارزه با فساد مالی(‎۲۰۰۳م) سازمان ملل متحد
691بررسی نهاد قسامه در فقه امامیه، فقه عامه و قانون مجازات اسلامی
692بیع زمانی(مطالعه تطبیقی)
693بررسی نقش صحیفه سجادیه در تفسیر قرآن
694بررسی جایگاه مسیحیت در شبه جزیره عربستان ازآغاز اسلام تا سال چهلم هجری
695بررسی ظهور و سقوط طالبان در افغانستان (2  1-1996م) 
696بررسی تاریخ تشیع ایل بختیاری
697بررسی تحولات سیاسی اجتماعی شهر اصفهان در دوره رضاشاه (132 -13 4ش/1941-1925م) 
698بررسی تحولات سیاسی اجتماعی و فرهنگی اصفهان از ابتدای دوره قاجاریه تا روی کارآمدن ناصرالدین شاه (1193-1264 هجری قمری) 
699بررسی معاهدات و امتیازات بین ایران و روسیه از دوره قاجار تا مشروطه 1324-121 ق / 19 6-1795م
7  بررسی معاهدات و امتیازات بین ایران و انگلیس از دوره قاجار تا مشروطه 1324- 121  ق / 19 6-1795 م
7 1بررسی تحلیلی اندیشه غزالی پیرامون تاریخ و جامعه
7 2بررسی تاریخچه و ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق ایران (1344 تا انقلاب اسلامی بهمن 1357) 
7 3بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی بخارا و سمرقند در دو قرن اول هجری
7 4بررسی مقایسه ای شعارهای انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی (1978- 19 6م/1357-1285ش) 
7 5بررسی اوضاع سیاسی- اجتماعی ایران در دوران نخست وزیری امیر عباس هویدا
7 6بررسی عوامل ماندگاری جشن های ایرانی تا حملة مغول
7 7بررسی وضعیت بهداشت و درمان در عصر ناصری (1313-1264 ق) 
7 8بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان در دوران ایلخانان (656 736 ه ق / 1258 1335 م) 
7 9بررسی موقعیت زن در دهه ی 135 ش/197 م با تکیه بر نقش زن در انقلاب اسلامی
71 بررسی موقعیت زن در امپراطوری تیموریان
711بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فارس در دورة اتابکان سلغری
712بررسی نقش سیاسی اجتماعی زنان ایرانی از سال 134 تا135 هش
713بررسی نقش لمپن ها در جنبشهای سیاسی دوران پهلوی (1342-13 4) 
714بررسی تاریخی کلیساهای اصفهان در عصر صفویه
715باستان گرایی در تاریخ معاصر ایران( 132  – 1227 هش ) 
716بررسی آثار نفوذ و حضور انگلستان در جنوب شرقی ایران از سلطنت ناصرالدین شاه تا تاسیس پلیس جنوب ایران ( 1264 – 1336 هق / 1918 – 1847م) 
717بررسی پیشنهادهای مربوط به اصلاحات ساختاری در شورای امنیت سازمان ملل متحد وآینده ی آن
718بررسی تطبیقی عاملیت انسان در دیدگاه نوعمل گرا (ریچارد رورتی) و متون اسلامی و پیامدهای آن در تربیت اجتماعی 
719بررسی تحلیلی روشهای تربیت دینی 
72 بررسی تاثیر فلاسفه پیش از سقراطی بر افلاطون 
721بررسی اهداف و محتوای تربیت اخلاقی از دیدگاه ارسطو با تاکید بر آرای مک اینتایر 
722بررسی نقش اسطوره در فلسفه افلاطون 
723بررسی تطبیقی تفسیر المیزان علامه طباطبایی و مفاتح الغیب امام فخر رازی در مبحث عدل الهی 
724بررسی اصول ومبانی آراء رورتی ودلالت های آن درتعلیم وتربیت 
725بررسی و مقایسۀ آراء سهروردی و ملاصدرا و علامه طباطبایی در باب مثل افلاطونی 
726بررسی و مقایسه مباحث منطقی اشارات و شفاء(نهج اول تا سوم اشارات) 
727بررسی دلالتهای اندیشه های فلسفی ژان پل سارتر در تعلیم و تربیت
728بررسی مبانی و اهداف فعالیت های تربیتی مدارس در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر دیدگاه ابن سینا 
729بنیاد متافیزیک ارسطو 
73 بررسی نظریه تألیف کانت و انشاء ملاصدرا از منظر معرفت شناسانه 
731بررسی و تحلیل نظریه کیفیات اولیه و ثانویه در فلسفه جدید 
732بررسی دلالت های اخلاق گفتمانی هابرماس در تربیت اخلاقی با نظر به پدیده جهانی شدن 
733بررسی ارتباط اخلاق و دین در فلسفه کانت 
734بنیاد متافیزیک ارسطو 
735بررسی نظریه تالیف کانت و انشاء ملاصدرا از منظر معرفت شناسانه 
736بررسی و تحلیل نظریه کیفیات اولیه و ثانویه در فلسفه جدید 
737بررسی مبانی نظری مسئولیت پذیری در اسلام و روشهای پرورش آن در دانش آموزان دوره ابتدایی 
738بررسی فقهی, حقوقی اهدای گامت و جنین 
739بررسی فقهی و حقوقی اذن ولی در نکاح دوشیزه رشیده 
74 بررسی تفویض طلاق در فقه اسلامی 
741بررسی فقهی طهارت اهل کتاب از دیدگاه فقهای شیعه 
742بررسی توثیقات و تضعیفات عامه رجالی و حجیت آن 
743بررسی تطبیقی احکام و حقوق فرزندان نامشروع در فقه امامیه و عامه 
744بررسی فقهی و حقوقی شرایط متعاقدین در عقد بیع 
745بررسی ارزش شهادت زن در قوانین جزایی و مبانی فقهی آن 
746بررسی اطلاع رسانی در فقه امامیه 
747بررسی تطبیقی حق حضانت در فقه امامیه و عامه 
748بررسی فقهی و حقوقی قتل عمد و مصادیق آن در حقوق جزا 
749بررسی فقهی و حقوقی حبس محکومین مالی 
75 بررسی تطبیقی وجوب نفقه ی زوجه در فقه امامیه و فقه شافعی 
751بررسی تطبیقی کیفر تغزیر در فقه امامیه با قانون مجازات اسلامی 
752بررسی تطبیقی رشوه در فقه و قانون مجازات اسلامی و ارائه راهکارهای کاهش رشوه 
753بررسی حقوق متهم در فقه و حقوق موضوعه 
754بررسی نقش عرف در مهریه و نفقه از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه 
755بررسی مبانی فقهی اختلاف احکام جزایی مرد و زن در حقوق کیفری ایران 
756بررسی تعدد و تکرار جرم در فقه مذاهب اسلامی 
757بررسی مشروعیت راههای فرار از ربا 
758بررسی احکام نشوز زوج و زوجه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران 
759بررسی مجازاتهای مالی در فقه و حقوق موضوعه 
76 بررسی حضانت در فقه اسلامی و حقوق موضوعه 
761بررسی تطبیقی ضمان محرومیت از کار در دیدگاه امام خمینی (ره) و قوانین موضوعه 
762بررسی اوصاف و شرایط عمومی و اختصاصی اجرای حد 
763بررسی موضوع ، مسائل و مبادی علم اصول از دیدگاه امام خمینی (ره) با رویکردی به علم شناسی پیشین
764بررسی احکام تصرفات مست در فقه اسلامی 
765بررسی حقوق کودک در فقه امامیه، قوانین ایران، اعلامیه جهانی حقوق کودک 
766بررسی مفهوم عدالت در شهود و قاضی 
767بررسی تطبیقی داراشدن بدون سبب در فقه اسلامی و حقوق موضوعه
768بررسی روایت شریعت سمحه و سهله و گستره فقهی آن
769بررسی احکام مستفاد از آیات زکات و صدقات 
77 بررسی حقوق و وظایف زوجین در اسلام و مسیحیت 
771بازپژوهی حکم تصرفات بیمار مشرف به موت با رویکرد طرح بیماری های مستحدثه 
772بررسی فقهی حقوقی مال مشاع احکام و آثار آن با نگاهی بر قانون تملک آپارتمانها 
773بررسی حجیت اخبار آحاد در عقیده از دیدگاه اهل سنت 
774بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض با ویژگی های شخصیتی مدیران دانشگاه های شهر یزد
775بررسی رابطه بین اعتماد دبیران دبیرستانهای شهرستان لنجان به مدیران با اثربخشی عملکرد دبیران در سال تحصیلی 86-1385
776بررسی دیدگاههای کارکنان، مدیران و سرپرستان شرکت پالایش نفت اصفهان در مورد افزایش توانمندی های شغلی آنان از طریق آموزش های ضمن خدمت
777بررسی رابطه بین مدل های سازمانی (ماشین، موجود زنده، مغز) و میزان پذیرش تغییر توسط مدیران بر اساس نظرات دبیران دبیرستان های دخترانه شهر اصفهان
778بررسی میزان کاربست مؤلفه های مدیریت فرا نوگرا در مدیریت دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان
779بررسی رابطه بین مدیریت زمان ومیزان مهارتهای مدیریتی مدیران مدارس مقاطع مختلف یاسوج در سال تحصیلی 1387-1386
78 بررسی رابطه بین امنیت شغلی با تعهد سازمانی کارمندان دانشگاههای پیام نور استان اصفهان
781بررسی تطبیقی ارث بلاوارث از دیدگاه فریقین 
782بررسی تطبیقی رهن در فقه و حقوق موضوعه 
783بیع شرط در فقه مدنی 
784بررسی اختلافات حنفیه و شافعیه در مباحث الفاظ باب وضع اللفظ للمعنی
785بررسی مبانی فقهی تقیه در مذاهب اسلامی 
786بررسی مبانی فقهی تقیه در مذاهب اسلامی 
787بررسی فقهی - حقوقی قاعده اعتداء 
788بررسی بازدارندگی احکام جزایی اسلام از وقوع جرم 
789بررسی تطبیقی عقد استصناع در فقه و حقوق وضعی 
79 بررسی میراث زوجه از اموال غیر منقول در فقه اسلامی 
791بررسی فقهی- حقوقی مبارزه با مفاسد اجتماعی و تکلیف دولت اسلامی 
792بررسی ادراکات مدیران نسبت به نقش رهبری آنان در افزایش پویایی گروهی دبیران دبیرستانهای شهر اصفهان در سال تحصیلی 1387-1386
793بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران گروه های آموزشی و سلامت سازمانی در دانشگاههای دولتی شهرستان اصفهان در سال تحصیلی 87-1386
794بررسی رابطه ی بین هوش چندگانه و سبک های رهبری تحولی، تبادلی مدیران مدارس متوسطه ی شهر اصفهان
795بررسی رابطه مشکلات دانش آموزان دبیرستانی با سلامت عمومی آنهادر شهرستان کهگیلویه
796بررسی اثر بخشی آموزش شناختی – رفتاری عزت نفس بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر پایة سوم دبیرستانهای نیشابور
797بررسی اثر بخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی رفتاری عاطفی برکاهش رفتار پرخاشگری دانش آموزان دبیرستانی پسر
798بررسی تاثیر جرات آموزی گروهی به شیوه های شناختی رفتاری رفتاری بر رفتار جراتمندانه دانش آموزان کم جرات پسر دبیرستانی
799بررسی اثربخشی مشاوره فردی و گروهی به شیوه های شناختی، رفتاری و رفتاری-شناختی بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان بروجن
8  بررسی تاثیر خانواده درمانی به روش ساختی بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین متقاضی طلاق شهرستان اصفهان
8 1بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای اجتماعی بر مشکلات رفتاری و عاطفی کودکان دبستانی شهرستان گنبد کاووس
8 2بررسی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه شناختی – رفتاری بر کاهش بازگشت معتادین به اعتیاد در معتادین خودمعرف سازمان بهزیستی استان کردستان
8 3بررسی اثر بخشی آموزش گروهی به شیوه شناختی-رفتاری و رفتاری بر سازگاری اجتماعی دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه اصفهان
8 4بررسی تاثیر مشاوره گروهی به شیوه ی شناختی بر تغییر نگرش نسبت به تحصیل و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسردبیرستانی شهر اصفهان
8 5بررسی اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری براضطراب اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان
8 6بررسی اثربخشی آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس مایکن بوم بر استرس شغلی معلمان دوره ابتدایی شهرستان لردگان
8 7بررسی اثربخشی آموزش شادمانی بر کاهش فشارخون بیماران مبتلا به فشارخون شهر اصفهان
8 8بررسی رابطه بین رضایت شغلی و ویژ گیهای شخصیتی و دموگرافیک کارکنان اداری و غیراداری جزیره کیش
8 9بررسی فقهی و حقوقی ضمان درک (با رویکردی انتقادی بر قانون مدنی) 
81 بررسی فقهی و حقوقی منجزات مریض 
811بررسی و مقایسه مسیح منجی در مذهب کاتولیک با منجی های مطرح شده در دهه 8  و 9  هالیوود 
812بررسی نقش باورهای مذهبی در شروع یک کسب و کار جدید 
813بررسی تهدیدات و چالش های امنیت ملی جاا در قفقاز جنوبی
814بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از1357 تا 1376 از منظر تحلیل گفتمان
815بررسی عوامل همگرا و واگرا در روابط ایران و مصر از 2  6،198  
816بررسی اثربخشی آموزش سبک زندگی سالم برعملکرد(پیشرفت) تحصیلی دانشجویان مشروط و غیر مشروط دانشگاه کاشان
817بررسی و مقایسه اثر بخشی آموزش توجه بر کاهش نشخوار فکری بیماران افسرده و وسواس زن شهر اصفهان
818بررسی اثر بخشی مشاوره حضوری مشاوره تلفنی و کتاب درمانی به شیوه شناختی بک، در کاهش علائم افسردگی مراجعان به مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان
819بررسی تأثیر مشاوره شغلی به سبک نظریه یادگیری اجتماعی و انتخاب شغل کرامبولتز بر تغییر نگرش و افزایش رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه اصفهان
82 بررسی تأثیر مشاوره شغلی شناختی – اجتماعی بر افزایش خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان
821بررسی تاثیر مشاوره شغلی به شیوه ی پردازش اطلاعات شناختی برکاهش افکار ناکارآمد حرفه ای دانشجویان دانشگاه اصفهان
822بررسی عوامل مؤثر بر بلوغ حرفه ای کارکنان صدا و سیمای مرکز اصفهان
823بررسی تاثیر مشاوره شغلی به روش سازگاری شغلی دیویس بر افزایش بهره وری و رضایت شغلی کارمندان اداره کار و امور اجتماعی استان اصفهان
824بررسی اثر بخشی مشاوره شغلی به شیوه فرایند آمادگی حرفه ای و آموزش کارآفرینی بر افزایش رفتار کاریابی زنان بیکار شهرکرد
825بررسی نیازهای راهنمایی و مشاوره شغلی دانشگاه اصفهان و ارائه ی الگویی جهت راهنمایی حرفه ای دانشجویان
826بررسی مشکلات و آسیب های شغلی کارمندان شهرداری اصفهان و ارائه الگویی جهت آسیب شناسی شغلی
827بررسی آموزش رفتار شهروندی سازمانی بر تعهد سازمانی کارمندان سازمان فرهنگی – تفریحی شهرداری 
828بررسی تأثیر حکومت منطقه ای کردستان عراق بر روابط کشورهای منطقه (ترکیه، ایران و سوریه) 
829بررسی وجوه بیانی در امثال و حکم قرآنی
83 بررسی خطاهای نگارشی دانشجویان عربی مقطع لیسانس در دانشگاه اصفهان و کاشان
831بررسی سیر تاریخی ترجمه افعال ناقصه و مقاربه مشهور از عربی به فارسی (أصبح، کان، صار، مازال، کاد، عسی) 
832بررسی و تحلیل طنز در مقامات همدانی
833بررسی معادلهای فارسی الفاظ قرآنی (جزء سوم) 
834بررسی نظریه های نحوی فرّاء در کتاب «معانی القرآن» ومقایسه آن با نظریه های بصریان هم عصر وی
835بررسی اثربخشی آموزش مدیریت تعارض کار-خانواده بر رضایت شغلی و زناشوئی زنان شاغل دانشگاه اصفهان
836بررسی تأثیر مشاوره به شیوه شناختی رفتاری بر اساس رویکرد«زیر سیستم های شناختی متعامل» بر افسردگی و اضطراب زوج های نابارور
837بررسی تأ ثیر شیوه های گفتگوی مؤثر و حل مسئله برتعارض زناشویی زوجین شهر اصفهان
838بررسی تاثیر زوج درمانی رفتاری - شناختی در کاهش گرایش به مواد مخدر و بازگشت به اعتیاد در معتادان شهر اصفهان
839بررسی اثر بخشی درمان کوتاه مدت راه حل مدار بر کاهش تعارض زناشویی زوجین شهرستان خمینی شهر
84 بررسی نکاح موقت در فقه امامیه و تطبیق آن با مذاهب دیگر
841بررسی تاثیر آموزش غنی سازی زندگی زناشویی برافزایش رضایتمندی زوجین شهر اصفهان
842بررسی اثربخشی مشاوره به شیوه زوج درمانی رفتاری برافسردگی دوران بارداری و افسردگی پس از زایمان زنان شهر کرمان
843بررسی تاثیر آموزش برنامه ی ارتباط زوجین بربهبود روابط و سلامت روانی زوجین شهراصفهان
844بررسی اثر بخشی مشاوره رفتاری- شناختی جنسی زوجین بر بهبود سرد مزاجی جنسی زنان آنها در شهر اصفهان
845بررسی تأثیر آموزش بخشودگی برسازگاری، رضایتمندی و کاهش تعارضات زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر یزد
846بررسی تأثیر ایماگو تراپی (تصویر سازی ارتباطی) بر سبکهای عشق ورزی زوجین شهر اصفهان
847بررسی تأثیر آموزش کنترل خشم به شیوه رفتاری شناختی بر خشونت زناشویی زوجین شهرستان شهرکرد
848بررسی تأثیر آموزش پیش از ازدواج بر انتظارات و نگرش های زناشویی دانشجویان در آستانه ازدواج در شهر شیراز
849بررسی تأثیر روایت درمانی زوجی بر بهبود عملکرد خانوادگی زوجین شهر اصفهان
85 بررسی تأثیر درمان فراشناخت بر مشکلات ارتباطی زوجین شهر اصفهان
851بررسی تأثیرزوج درمانی رفتاری- ارتباطی برنشتاین بر کیفیت زندگی زوجین جوان شهر اصفهان
852بررسی اثربخشی آموزش جنسی بر بهبود کیفیت زناشویی زوجین در شهر اصفهان
853بررسی تأثیر آموزش تربیتی اسلام محور به والدین بر نگرش و رفتار نوجوانان دختر شهر فریدونکنار
854بررسی تأثیر آموزش انتخاب و کنترل گلاسر بر آزار عاطفی زوجین در شهر اصفهان
855بررسی تأثیر زوج درمانی معنوی بر حال و هوای خانواده و شادی زوجین شهرستان خمینی شهر
856بررسی اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری بر رضایت زناشوئی زوجین شهرکرد
857بررسی اثربخشی گروه درمانی با ساختار و آموزش خانواده درکاهش میزان عود در معتادان خودمعرف به مرکز بازتوانی اعتیاد شهر اصفهان
858بررسی اثربخشی روش مواجهه و بازداری از پاسخ به شیوه فردی و گروهی در کاهش علایم مبتلایان اختلال وسواس فکری - عملی
859بررسی نقش برانگیختگی هیجانی در سوگیری توجه و حافظة بیماران وسواس فکری-عملی
86 بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی– مذهبی برنیمرخ روانی معلولین جسمی زن شهر اصفهان
861بررسی روایی تشخیص آزمون رورشاخ در گروههای بیماریان افسرده، مضطرب (فراگیر)، وسواسی_جبری و گروه عادی
862بررسی اثربخشی شناخت درمانی بک و روان درمانی بین فردی دردرمان اختلال افسرده خویی
863بررسی تاثیر رفتار درمانی گروهی بر علایم هراس اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان
864بررسی سوگیری های حافظه ی آشکار و نهان درافسردگی و اضطراب اجتماعی
865بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله بر میزان سازگار اجتماعی بیماران زن مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی
866بررسی اثر بخشی آموزش گروهی بانوان و آموزش غیرحضوری همسران آنها به شیوه شناختی- رفتاری بر رضایت زناشویی زوجین
867بررسی اثر بخشی رویکرد زوج درمانی تغییر سبک زندگی بر رضایت زناشویی زوجین ساکن شهر اصفهان
868بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری به شیوه گروهی بر افسردگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (ام  اس)
869بررسی تأثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر سلامت عمومی بیماران مبتلا به فشارخون شهر اصفهان
87 بررسی اثر بخشی گروه درمانی به شیوه ی تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی زوج های شهراصفهان
871بررسی اثربخشی درمان شناختی –رفتاری گروهی برکاهش احتمال بازگشت در زندانیان وابسته به تریاک زندان گرگان 
872بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر میزان اختلالات جنسی زنان
873بررسی تأثیر گروه درمانی به روش تحلیل رفتار متقابل بر بحران هویت نوجوانان شهر قم
874بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر عملکرد حل مسئله ریاضی دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال در ریاضیات پایه پنجم ابتدایی شهر یزد
875بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی براسترس و شیوه های مقابله با استرس نوجوانان مراکز شبه خانواده
876بررسی تأثیر درمان رفتاری- فراشناختی بر علائم اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و افسردگی در جانبازان جنگ عراق علیه ایران
877بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حافظه در بهبود حافظه بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس(اماس)
878بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش علائم اختلال سلوک دانش آموزان پسر راهنمایی شهر اصفهان
879بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و آموزش اسنادی بردرک مطلب خواندن دانش آموزان نارساخوان دختر پایه چهارم ابتدایی شهر اصفهان
88 بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع مقاوم به داروی شهر اصفهان
881بررسی رابطه بین ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی کارکنان پتروشیمی اصفهان
882بررسی رابطة جوّ سازمانی موجود و مطلوب با انواع تعهد سازمانی و خشنودی شغلی به منظور ارائه الگو در کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
883بررسی سبکهای رهبران مدیران دبیرستانهای شهرستان اصفهان با نگاهی به تئوری سه بعدی اثر بخشی رهبری ردین
884بررسی کارآیی درونی مقطع متوسطه نظری آموزش و پرورش استان خوزستان در مقایسه بامیانگین کشور و ارتباط کارآیی درونی با شاخصهای درونداد
885بررسی الگوهای تصمیم گیری مدیران مدارس راهنمایی شهراصفهان بر اساس نظرات دبیران
886بررسی نظرات اعضای هیات علمی و دانشجویان دبیری دانشگاه اصفهان درباره میزان استفاده از طراحی آموزشی 
887بررسی شیوه های برخورد بااختلالات رفتاری دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه از دیدگاه مدیران و معلمان 
888بررسی نگرش مدیران و روسای ادارات آموزش و پرورش استان هرمزگان در مورد عوامل موثر در بالابردن کارآئی ادارات مربوط 
889بررسی عوامل موثر بر افزایش اثربخشی نظارت و راهنمایی معلمان راهنما از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی شهرستان کاشان
89 بررسی رابطه بین میزان مشارکت دبیران دبیرستانهای دخترانه و پسرانه شهر شیراز در تصمیم گیری مدیران مدارس با ویژگیهای دموگرافیکی آنان در سال تحصیلی 77-76
891بررسی نظرات دبیران دبیرستانهای شهر اصفهان در مورد ویژگیهای شناختی عاطفی، عملکردی موردنیاز برای مدیران اثر بخش در مقطع متوسطه
892بررسی راههای کاهش تعارضات بین کارکنان مدارس راهنمائی شهر اصفهان
893بررسی رابطه بین گرایشهای ارزشی و سبکهای تصمیم گیری مدیران دبیرستانهای شهر اصفهان در سال تحصیلی 78 - 1377
894بررسی نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان پیرامون چگونگی و میزان استفاده از سیستمهای اطلاعاتی رایانه ای در امرآموزش و پژوهش
895بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی مدیران با مهارتهای شغلی آنان از نظر دبیران دبیرستانهای شهرستان شیراز در سال تحصیلی 77-76
896بررسی و مقایسه خود ارزیابی مدیران و ارزیابی دبیران از مدیران در دبیرستانهای شهر اصفهان
897بررسی مقایسه ای رفتار نظارت و راهنمایی مدیران مدارس راهنمایی ( غیر انتفاعی – دولتی) شهر اصفهان از دیدگاه دبیران این آموشگاهها
898بررسی نگرش دبیران دبیرستانهای شهر اصفهان در مورد سبک های مدیریتی مدیران زن
899بررسی نظام ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان از دیدگاه استادان این دانشگاه در سال تحصیلی 79 – 78
9  بررسی نیازهای خود توسعه ای (خودبهسازی) مدیران مدارس مقاطع مختلف تحصیلی شهر ارومیه
9 1بررسی رابطه بین خود پنداری مدیران و عملکرد آنها در مقطع متوسطه استان چهارمحال و بختیاری
9 2بررسی سبک های رهبری مدیران گروههای آموزشی دانشگاه اصفهان و صنعتی اصفهان بر اساس نظرات اعضای هیات علمی
9 3بررسی عوامل موثر درافزایش اثر بخشی مدیریت مدارس راهنمایی و متوسطه ارامنه ایران از نظر مدیران، معاونان و دبیران
9 4بررسی رابطه بین ادراکات مدیران مدارس متوسطه نسبت به فرهنگ سازمانی با سبک رهبری آنان در شهرستان نجف آباد
9 5بررسی شیوه های تصمیم گیری مدیران گروههای آموزشی از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان بر اساس مدل PAEI نظریه آدیزس
9 6بررسی میزان تطابق رویه های مدیریتی مدیران با ساختار ارگانیکی و مکانیکی در دبیرستانهای شهر کاشان
9 7بررسی راههای افزایش جذب فارغ التحصیلان رشته مدیریت آموزشی به مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزشی و فارغ التحصیلان رشته مدیریت آموزشی شاغل در آموزش و پرورش شهراهواز
9 8بررسی میزان عملکرد مدیران آموزشی شهر ارومیه در ابعاد (رهبری، آموزشی، روابط انسانی، حرفه ای، اداری) از دیدگاه دبیران و معلمان و دوره های مختلف تحصیلی (8 -79)
9 9بررسی سطح روحیه معلمان مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهرستان آباده بر اساس پرسشنامه PTO
91 بررسی ادراکات مدیران و دبیران نسبت به مهارتهای روابط انسانی مدیران در دبیرستانهای شهر اصفهان
911بررسی نگرش اعضاء هیئت علمی دانشگاه اصفهان در مورد میزان ارتباط رفتارهای مدیریتی مدیران گروههای آموزشی با مولفه های ساختار سازمانی (ارگانیکی –مکانیکی)
912بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی مدیران و جو سازمانی مدارس متوسطه شهر اصفهان
913بررسی رابطه بین آزادی عمل و تعهد شغلی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان
914بررسی انگیزش و کاربرد آن در مدیریت از منظر حضرت علی (ع) با رویکردی تطبیقی به برخی تئوریهای انگیزش (با تأکید بر نهج البلاغه)
915بررسی میزان کاربست مؤلفه های مدیریت استراتژیک در مدارس متوسطه شهر اصفهان
916بررسی میزان کاربست رویکردهای توسعه سازمانی در مدارس متوسطه شهر اصفهان
917بررسی میزان کاربست رویکردهای توسعه سازمانی در مدارس متوسطه شهر اصفهان
918بررسی وضعیت موجود و مطلوب توزیع نیروی انسانی در ادارات آموزش و پرورش استان فارس در سال تحصیلی 81-138 
919بررسی رابطه بین اعتماد حاکم بر دبیرستانهای شهرستان کاشان با میزان همکاری دبیران, دانش آموزان و والدین
92 بررسی میزان کاربست سبکهای مذاکره دراستراتژیهای مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهراصفهان
921بررسی نظرات دبیران مقطع متوسطه شهر اصفهان درباره عوامل درون آموزشگاهی مؤثر بر میزان مشروعیت و مقبولیت مدیران
922بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران مدارس متوسطه شهرکرد
923بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان
924بررسی عوامل مؤثر در افزایش اثربخشی فعالیتهای گروههای آموزشی متوسطه علوم انسانی شیراز بر اساس نظرات دبیران و اعضای گروههای آموزشی در سال تحصیلی (82-81)
925بررسی شیوه ها و راهکارهای بهبود وحدت فردی و سازمانی در دبیرستانهای شهر مشهد براساس تئوری سیستمهای اجتماعی
926بررسی رابطه بین میزان مشارکت اعضای هیأت علمی در تصمیم گیری های مدیریتی با سطح روحیة آنها در دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان
927بررسی رابطه بین رفتار رهبری مدیران گروههای آموزشی با فرسودگی شغلی اعضاء هیأت علمی در دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان
928بررسی پیامدهای افزایش قبولی دختران در دانشگاه ها طی دهه هفتاد (8 -137 )
929بررسی میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت آموزشی و ارتباط آن با موفقیت شغلی; آنها از دیدگاه دبیران در مدارس متوسطه شهر تربت حیدریه
93 بررسی عوامل مؤثر در اعمال مدیریت اقتضایی در سازمان ها از دیدگاه مدیران و اساتید مدیریت در دانشگاه های شهر اصفهان
931بررسی رابطه بین خلاقیت مدیران و معاونان و میزان کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده در مدارس متوسطه شهر ارومیه
932بررسی رابطه بین هوش هیجانی وسبک های رهبری چندگانه (مدل برنارد باس) مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان
933بررسی رابطه بین رضایت شغلی با شادمانی و سرزندگی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان
934بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاههای اصفهان و کردستان در سال تحصیلی 85- 1384
935بررسی نظرات هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره تأثیر روشهای فعال تدریس بر بهبود عملکرد آموزشی آنان
936بررسی رابطه بین ماهیت شغلی و رضایت شغلی پرسنل شرکت ذوب آهن اصفهان
937بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری و میزان کارآفرینی اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی شهر اصفهان
938بررسی تکنیک سفال گری عصر آهن تپه صرم ( کهک- قم)
939بررسی نماد کویر در ادبیات فارسی و فرانسه ( مطالعه موردی)
94 بواریسم در ادبیات فارسی در آغاز قرن بیستم 
941بررسی تطبیقی ساختار حماسی در ادبیات نمایشی و قصه های قران با تاکید با قصه حضرت موسی( ع )
942بررسی تطبیقی روایت های فردوسی با واقعیت های تاریخی دوره ساسانی با تکیه بر متون تاریخی (اردشیر اول تا بهرام گور) 
943بررسی تطبیقی روایت های شاهنامه فردوسی با متون اسلامی(از بهرام کور تا خسرو انوشیروان) 
944بهسازی و نوسازی بافت با ارزش روستایی زیارت با الگوی توریسم روستایی 
945بررسی زندگی و آثار علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه 
946بررسی آثار و اندیشه های تاریخ نگاران کرد(از آغاز صفویه تا آخر قاجاریه)
947بررسی مضامین قرآنی در دعای ابوحمزه ثمالی (فرازهای اخلاقی)
948بررسی مبانی نظری متفکران معاصر ( آقای ملکیان و آقای مصباح یزدی)
949بررسی سیر تحول کتاب های ادعیه شیعی 
95 بررسی احوال و آراء حاجی نایب الصدر شیرازی 
951بررسی زمینه ها و پیامدهای حمله عراق به کویت 
952بررسی تزیینات گچبری در اوایل عصر ساسانی مورد مطالعاتی : محوطه باستانی بیشاپور 
953بررسی گل مهرهای به دست آمده از کاوشهای محوطه قصرابونصر 
954بررسی بحران های جانشینی در دوره هخامنشی 
955باززنده سازی بافت تاریخی شهر کرمانشاه 
956بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی ساسانیان در عصر قباد اول (488 الی 531 میلادی)
957باز زنده سازی مرکز تاریخی شهر قزوین 
958بررسی اوضاع سیاسی-اقتصادی خراسان از آغاز سلطنت خسرو انوشیروان تا سقوط یزدگرد سوم 
959بررسی زندگی و اقدامات اقبال السلطنه ماکویی 
96 باز زنده سازی مرکز تاریخی نجف آباد اصفهان _شهر منسوب به شیخ بهایی 
961بررسی تاریخ سیاسی داغستان از سقوط صفویه تا پایان قیام شامل 
962بررسی تطبیقی روایت های شاهنامه فردوسی با متون تاریخی دوران اسلامی (از پادشاهی انوشیروان تا پایان ساسانیان) 
963باززنده سازی مرکز تاریخی کرمان 
964بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی) 
965بررسی همگرایی بهره وری انرژی در کشورهای حوزه خلیج فارس و چند کشور منتخب اسلامی 
966بررسی نظرات دانشجویان کاردانی پودمانی غیر حضوری مدیریت خانواده دانشگاه جامع علمی کاربردی شهر تهران درباره پودمان های ارائه شده از شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران سال 1385 
967بنیادگرایی اسلامی و افزایش حضور آمریکا در خاورمیانه پس از 2  1 میلادی 
968بررسی فرایند اقتباس اصطلاحات اسلامی در ترجمه متون عربی و فارسی به زبان روسی و قواعد درست نویسی آنها 
969بررسی اثربخشی دوره های آموزشی ارتقای ایمنی فراگیر ( سیار) در سازمان راه آهن جمهوری اسلامی ایران در سال 1385 
97 بررسی برخی اثرات برنامه چهارم تحول نظام اداری در بهره وری کارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران 
971بررسی و نقد حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با مقایسه تطبیقی 5 کشور اسلامی ( اندونزی، پاکستان، ترکیه، عربستان (سعودی و مصر)
972بررسی میزان مشارکت زنان عضو شورای اسلامی روستایی در مدیریت مربوط به روستا و عوامل مؤثر بر آن 
973بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت سیاسی جوانان شهر اسلامشهر 
974بررسی عملکرد گروه های چپ اسلامی (1344-1367) (سازمان مجاهدین خلق ایران)
975بررسی کارآمدی مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارت 
976بررسی وظایف استانداران و فرمانداران در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران
977بررسی تصویر ابداع شده از غرب در ایران-مطالعه موردی: گفتمان اسلام گرای انقلابی 57-1342 
978بررسی تغییرات سیاسی, فرهنگی, اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران انتقال از ساسانی به اسلامی با تکیه بر شواهد سکه شناسی 
979بررسی حزب الله لبنان: پیدایش، مبانی فکری، وتحولات آن تا عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان
98 بررسی مبانی نظری و فکری جنبش طالبان در افغانستان 
981بررسی «تراژدی های کوتاه» پوشکین و جایگاه آثار نویسنده در ادبیات فارسی 
982بررسی ویژگیهای رثائیات در دیوان شریف رضی (همراه با شرح و ترجمه گزیده ادبیات
983بررسی ژانره ای چکیده های پایان نامه های کارشناسی ارشد در رشته های آموزش زبان انگلیسی ، ادبیات انگلیسی و جامعه شناسی 
984بررسی سیاستگذاری خارجی پهلوی دوم (از 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357)
985بررسی سیاستهای جمهوری اسلامی ایران درخصوص حفاظت از بناهای تاریخی 
986بررسی پاسخگویی و شفافیت در مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمرانی شهری خوب(مطالعه موردی؛ شهرداری منطقه 6 تهران)
987بررسی سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در توسعه حقوق زنان 
988بررسی جایگاه رضایت مشتری (مشتری مداری) در صنعت خودرو جمهوری اسلامی ایران 
989بررسی پدیده فرار سرمایه از ایران ( دوره جمهوری اسلامی)
99 بررسی نقش وزارت امورخارجه در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 
991بررسی سیاست های جمهوری اسلامی ایران در مورد پیشگیری از پیامدهای زلزله در تهران 
992بررسی وضعیت آنومیک و ارتباط آن با مشارکت سیاسی 
993بررسی تاثیر نرم افزارهای آزاد/متن باز بر امنیت ملی(تبیین طرح ملی نرم افزارهای آزاد بر اساس روش تکنولوژی کلیدی) 
994بررسی سیاستگذاری گردشگری د ر جمهوری اسلامی
995بررسی و ارزیابی سیاست گذاری فرهنگی ایران در تاجیکستان 
996بررسی جایگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ساختار سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران 
997بررسی سیاستگذاری آموزشی در زمینه تربیت مدنی پس از انقلاب اسلامی تا 1384 
998بررسی علل و عوامل پدیده فرار مغزها از جمهوری اسلامی ایران 
999بررسی سیاست های تامین مسکن نیازمندان در ایران 
1   بررسی پیامدهای عدم تعییین رژیم حقوقی دریای خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
1  1بررسی برنامه اصلاحات پیشنهادی دبیرکل در ساختار سازمان ملل و مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص این اصلاحات 
1  2بررسی آراء فلسفی ابن سینا و ملاصدرا در باب «حقیقت علم» 
1  3بررسی معاد از دیدگاه ملانعیما طالقانی و مقایسه آن با دیدگاه آقا علی زنوزی 
1  4بررسی و تحلیل مبدا صدور افعال انسان 
1  5بحران نان در دوره مشروطیت 
1  6بررسی مکتب دیوبند (از ابتدا (1283ه ) تا پایان قرن بیستم با تکیه بر فعالیت های مذهبی و سیاسی) 
1  7بررسی و مقایسه اعتباریات (بی مطابق خارجی) در فلسفه و اصول فقه 
1  8بررسی روش کاشانی در محاسبه ی جیب یک درجه براساس رساله فی استخراج جیب درجه واحده
1  9بررسی تکالیف غیرمالی زوجین بارویکرد به تحولات اجتماعی اخیر 
1 1 بررسی ساختار سازمانی و عملکرد فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با فدراسیون هندبال آلمان و ارائه الگوی بهینه 
1 11بررسی تاثیرات جهانی شدن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
1 12بررسی اندیشه روشنفکران سکولار مسلمان در ایران بعد از انقلاب اسلامی (مهدی بازرگان ، محمد مجتهد شبستری ، عبدالکریم سروش) 
1 13بررسی مسئله معاد از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا
1 14بررسی تحولات قشربندی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی ایران در جامعه روستایی(مطالعه موردی روستای بهادربیگ همدان) 
1 15بررسی تاثیر جهانی شدن بر ابعاد اقتصادی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 
1 16بررسی ارتباط بین ویژگیهای ساختار سازمانی وبهره وری در واحدهای منتخب صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران رادیو معارف-رادیو مرکزقم 
1 17بررسی تطبیقی تصویر درخت در هنر ایران پیش از دوره اسلامی و نگارگری ایرانی تا دوره تیموری  (بخش عملی): انسان و درخت 
1 18بررسی تاثیر یکپارچه سازی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) بر رشد کشورهای منتخب 
1 19بررسی عوامل موثر بر وابستگی های عشیره ای در رفتار انتخاباتی مردم در شهرستان کرمانشاه(مطالعه موردی: انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی)
1 2 بررسی نقش نهادهای مشارکتی در توسعه محلی مورد بررسی شورای اسلامی روستای دهنگ
1 21بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضاء هیأت علمی مراکز دایره المعارف نویسی اسلامی در ایران و نقش کتابخانه های این مراکز در رفع آنها 
1 22بررسی ماهیت توهین و افترا و احکام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
1 23بحث و بررسی اجهاز یا مرگ ترحمی و آثار فقهی آن
1 24بررسی مساله تشریع و حرمت آن در فقه امامیه و اهل سنت
1 25بررسی اصولی مفاهیم حصر، عدد وغایت و آثار آن
1 26بررسی مبانی فقهی مسئولیت ناشی از تخلف از مقررات عبور و مرور
1 27بررسی قاعده تسبیب در فقه امامیه و حقوق مدنی
1 28بررسی تطبیقی احکام پیوند، تشریح و تلقیح در فقه امامیه و حقوق ایران
1 29بررسی قاعده شروط در فقه امامیه
1 3 بنای عقلاء و کاربرد آن در فقه امامیه
1 31بررسی فقهی علوم غریبه
1 32بررسی مهریه، حدود و احکام آن در فقه امامیه
1 33بررسی تفصیلی آیه سرقت در انظار فقهای امامیه
1 34بررسی فقهی موسیقی، تصویر و مجسمه سازی در مذاهب خمسه اسلامی
1 35بررسی اوضاع علمی_فرهنگی فارس در سده نهم (از تیمور تا شاه اسماعیل
1 36بررسی مناسبات سیاسی نقشبندیان با حکومتهای آسیای مرکزی از آغاز قرن 16م/1 ق تا نیمه دوم قرن 2 م/14ق 
1 37بررسی زبان شناختی واژگان مرتبط با پرستشگاه در قرآن کریم 
1 38بررسی، مطالعه و شناخت روش ساخت بناهای روستای قهی (از توابع استان اصفهان) در دوره اسلامی 
1 39بازتاب داستان قرآنی یوسف (ع) بر اشعار مولوی،سعدی و حافظ 
1 4 بررسی انتقادی و تطور تاریخی آراء حکیمان مسلمان درباره ی وجود ذهنی 
1 41بررسی اوضاع سیاسی- اجتماعی کردهای ایران در دوره ی افشاریه و زندیه 
1 42بررسی و نقد کلامی فمینیسم 
1 43بررسی روند شکل گیری جنبش امل و تاثیرات آن بر تحولات لبنان
1 44بررسی مناسبات سیاسی نقشبندیان با حکومتهای آسیای مرکزی از آغاز قرن 16م/1 ق تا نیمه دوم قرن 2 م/14ق 
1 45بررسی تطبیقی تفسیر المیزان علامه طباطبایی و مفاتح الغیب امام فخر رازی در مبحث عدل الهی 
1 46بنیادهای ایدئولوژیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و عدم همگرایی جمهوری اسلامی ایران در شورای همکاری خلیج فارس (2  1-1981) 
1 47بررسی ظهور و افول جنبش های قومی در ایران؛ در دهه نخست حیات جمهوری اسلامی: (با تأکید بر دو قوم کرد و عرب)
1 48بررسی منابع مورد استفاده در مدخلهای مشترک دانشنامه جهان اسلام و دایره المعارف اسلام (چاپ لندن، ویرایش 2) 
1 49بررسی الگوهای رفتاری جمهوری اسلامی ایران در قبال اقدامات مداخله جویانه ایالات متحده آمریکا در ایران (۲۰۰۵ - ‎۱۹۷۹)
1 5 برآورد تابع تقاضای بنزین در ایران پس از انقلاب اسلامی و جستجوی راهکارهای اساسی برای بهینه سازی مصرف آن 
1 51بررسی زمینه های قیام 7 ثور و تأثیر آن بر تحولات سیاسی افغانستان 
1 52بررسی و مقایسه مباحث منطقی اشارات و شفاء(نهج اول تا سوم اشارات) 
1 53بررسی آراء قدیس بوناونتوره درباب خدا و انسان و رابطه آنها با هم 
1 54بررسی مقایسه ای مفهوم سکوت و صمت در قرآن و سنت 
1 55بررسی محدودیت های زن ایرانی در دینداری 
1 56بررسی تاریخ پیشدادیان در منابع اسلامی تا پایان قرن چهارم 
1 57بررسی آیین ها و باورهای دینی مردم سیستان پیش از اسلام 
1 58بررسی جرم آدم ربایی و گروگانگیری بر مبنای فقه امامیه و حقوق موضوعه
1 59برررسی رابطه ی بین شیوه های فرزند پروری با انگیزه ی پیشرفت، پیشرفت تحصیلی و افسردگی دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان اسلام آباد غرب در سال تحصیلی ( ۸۴-۸۳ 
1 6 بررسی علل بروز خشونت و پرخاشگری در دختران مقطع راهنمایی منطقه اسلامشهر
1 61بررسی تأثیر روابط عاطفی والدین بر موفقیت تحصیلی دانش آ موزان دختر سه پایه تحصیلی شهرستان اسلامشهر در سال تحصیلی ۷۷ – ۷۶
1 62بررسی مقایسه ای الگوی روابط دولت و ملت در عصر پهلوی دوم و عصر انقلاب اسلامی
1 63بررسی فقهی و حقوقی وقف پایان نامه پژوهشگر مهدی کاهه استاد راهنما گل بابا سعیدی استاد مشاور مرتضی چیت سازیان 
1 64بررسی نظام سیاسی در اسلام
1 65بهداشت در فقه امامیه 
1 66بررسی رابطه ایمان اسلامی با عمل صالح و نقش آن در تربیت انسان
1 67بررسی قضا در فقه و مذاهب اسلامی 
1 68بورس بازی در بازار آتی ها از منظر موازین اسلامی
1 69بررسی دلایل شکست اجرای استراتژی های تولید و بازاریابی در شرکتهای بزرگ تولیدی فعال در صنایع غذایی
1 7 بررسی موارد شرط عدالت در فقه امامیه
1 71بررسی تطبیقی موانع نکاح از دیدگاه مذاهب خمسه
1 72بررسی جایگاه مرابطه نفس در نظام تربیت نفس از دیدگاه قرآن کریم 
1 73بررسی مفهوم یقین و مفاهیم مرتبط با آن در قرآن و روایات 
1 74بررسی دعوت و ماهیت آن و اوصاف دعوتگر از دیدگاه قرآن کریم 
1 75بررسی شواهد صرفی، نحوی و بلاغی سه جزء آخر قرآن کریم (3  و 29 و 28) در تفسیر روح المعانی 
1 76برتری جویی از دیدگاه قرآن و حدیث 
1 77بررسی مفهوم و ملاک های اصطفاء در قرآن 
1 78بررسی شواهد قرآنی در دیوان صفی الدین حلی
1 79بررسی داوری های بشری و مبانی آن در قرآن کریم 
1 8 بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی بورس اوراق بهادار ایران
1 81بورس اوراق بهادار و تحقق بند ج سیاست های کلی اصل ‎۴۴ قانون اساس: چالش ها و موانع
1 82بررسی عملکرد استراتژی های ارزش در خرید فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران
1 83بررسی مبانی فقهی احکام ویژه ی زنان
1 84بلوغ دختران و پسران از دیدگاه اسلام
1 85بررسی اهداف مجازات در اسلام
1 86بررسی فقهی و حقوقی توریسم
1 87بررسی میزان تأثیر فن آوری ارتباطات و اطلاعات (ICT‎) بر کارآئی بورس اوراق بهادار ، مطالعه تطبیقی بورس ایران و مالزی
1 88بررسی تطبیقی اجرای حدود در مذاهب اسلامی پایان نامه رضا 
1 89بررسی جایگاه رقابتی صنعت پسته ایران در بازارهای جهانی بر اساس مدل رقابتی پورتر
1 9 بررسی و مقایسه مسیح منجی در مذهب کاتولیک با منجی های مطرح شده در دهه 8  و 9  هالیوود 
1 91بررسی نقش باورهای مذهبی در شروع یک کسب و کار جدید 
1 92بررسی عوامل موثر بر باورپذیری نقش های جنسیتی در دو حوزه خصوصی و عمومی با تاکید بر مذهب و خانواده 
1 93بررسی مردم شناختی تغذیه در شهرستان بهار - همدان و تهران: (مطالعه موردی مقایسه غذاهای آیینی و مذهبی بهاری های همدان ساکن در محله « دولرقاله» و دو منطقه خزانه و نازی آباد تهران) 
1 94بررسی باورهای فرهنگی - مذهبی مؤثر بر گرایش افراد به شیوه های متفاوت درمانی (مقایسه طب کلاسیک و حجامت) 
1 95بررسی آفات اندیشه در قرآن 
1 96بررسی جایگاه عدالت در اسلام و تأثیر آن در تربیت اخلاقی
1 97بررسی مفهوم ظاهرنگری در قرآن کریم 
1 98بررسی فرازهای تربیتی و اخلاقی داستان آدم (ع) در قرآن و روایات 
1 99بررسی ماده ‎۶۳۰ قانون مجازات اسلامی
11  بررسی زکات و احکام فقهی آن از نظر مذاهب اسلامی و مذاهب خمسه
11 1بررسی تطبیقی حقوی ملل اسلامی در خصوص قتل ناشی از دفاع مشروع
11 2بررسی سبیل الله و ویژگی های بازدارندگان آن از نظر قرآن
11 3بررسی تطبیقی شروط در بیع و مقایسه آن با سایر عقود (اجاره )
11 4بررسی فقهی وحقوقی تامین امنیت اجتماعی 
11 5بررسی تطبیقی ربا با توسل به عقد صوری در فقه و قانون مجازات اسلامی ایران 
11 6بررسی نقش زنان تهرانی در مشارکتهای اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی 
11 7بررسی تطبیقی جلوه هایی از هنر اسلامی و مسیحیت از قبیل معماری و موسیقی معابد[پایان نامه ]/نگارش میرمهدی مرتضوی امراله ؛ استاد راهنما
11 8بررسی تفاوت های ایدئولوژیک ترجمه های فارسی قرآن مجید 
11 9بررسی سیر تاریخی واژه نور و کاربرد آن در قرآن و حدیث 
111 بیع اموال غیر مادی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق مصر
1111بررسی ربای معاملی و قرضی و استثنائات آن در فقه و حقوق اسلامی
1112بررسی تعهدات پیمانکار در قبال کارفرما و اشخاص ثالث
1113بررسی فقهی آیات مربوط به احکام جزایی در اسلام 
1114بررسی زمینه های قیام امام حسین علیه السلام و تأثیر آن در فرهنگ و تمدن اسلامی
1115بررسی اندیشه های تربیتی امام علی (ع ) و آراآ تربیتی مکتب پراگماتیسم
1116بررسی فقهی نارسائیهای حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی 
1117بررسی و مقایسه آرای تربیتی امام خمینی (ره) و علامه طباطبایی
1118بررسی برخی از مسائل مستحدثه پزشکی : پیوند اعضا - سقط جنین - ضمان طبیب
1119بررسی یک داستان مذهبی معراج
112 بررسی و تبیین نظریه عدالت (قسط) با تکیه بر دیدگاههای سه اندیشمند مسلمان ابونصر فارابی، امام خمینی و شهید صدر
1121بررسی ابعاد تربیتی دعا از نظر اسلام
1122بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قوانین داخلی و فقه اسلامی(CEDAW) 
1123بررسی آثار و احکام بیع سلم در فقه اسلامی و حقوق ایران
1124بررسی مساله اصاله الحلیه در فقه امامیه و اهل سنت
1125بررسی دلیل اولویت و فحوی الخطاب
1126بررسی خمس در اسلام 
1127بررسی حقوق افراد بی سرپرست (یتیم ، سفیه ، مجنون ) در اسلام
1128بررسی احکام خون در فقه شیعه
1129بررسی ویژگیهای شخصیتی مشاور در اسلام
113 بررسی مقام پدر و مادر از دیدگاه قرآن و حدیث
1131بررسی قاعده ملازمه بین حکم و عقل و حکم شرع
1132بررسی جرم سیاسی و جایگاه آن در جمهوری اسلامی ایران 
1133بررسی تطبیقی حقوق فولکلور در سیستم های حقوق مدرن 
1134بررسی جایگاه حریم خصوصی افراد در قوانین و مقررات حاکم بر رسانه های عمومی و ارتباطی در حقوق بین الملل و ایران 
1135بهره کشی اقتصادی از کار کودک 
1136بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات و خدمات قضایی با مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی
1137بررسی و مقایسه زهد در اسلام و مسیحیت
1138بررسی فقهی و حقوقی انفال در حکومت اسلامی
1139برآورد تقاضای انرژی در بخش خانگی ایران کاربرد توابع انعطاف پذیر (تقریبا ایده آل) و (مین فلکس لارنت)
114 بررسی توابع توزیع درآمد سرانه خانوار در ایران و مقایسه آن با تابع توزیع نرمال بین سالهای ‎۶۴ تا ‎۸۳
1141بررسی عوامل نهادی و ساختاری موثر بر سرمایه گذاری خارجی (با تاکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی)
1142بررسی فقهی و حقوقی توبه
1143بررسی نتایج امید به خدا با استفاده از آیات و روایات 
1144بیگاناگان در حقوق بین الملل اسلام
1145بررسی مهریه حدود و احکام آن در فقه امامیه
1146بررسی مفهوم تزکیه نفس و روش های آن در قرآن
1147بررسی جایگاه شورای حل اختلاف در نظام قضایی ایران 
1148بررسی علل جایگزینی کمیسیون حقوق بشر با شورای حقوق بشر
1149بررسی جرم شناختی رابطه ی ارتکاب جرایم و اختلالات شخصیت 
115 بررسی تطبیقی احتکار از منظر مذاهب خمسه اسلامی و (بررسی قانون احتکار مصوب مجلس )
1151برخورد قضایی محاکم امامیه باپیروان سایر مذاهب و ادیان
1152بحث صحیح و اعم در اصول فقه
1153بررسی شرط رشد درفقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
1154بررسی اختیارات ولی قهری درفقه و حقوق موضوعه ایران
1155بررسی قانون تعزیرات در فقه و حقوق اسلامی
1156بررسی نقش زنان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
1157بررسی فقهی و حقوقی عطیه
1158بررسی معماری اسلامی دوره ایلخانان در ایران
1159بررسی فقهی و حقوقی مسأله حجاب از دیدگاه مذاهب اسلامی
116 بررسی سیر تاریخی و مبانی فقهی ولایت مطلقه فقیه
1161بررسی فقهی اذن ولی در نکاح دختر و سایر معاملات او
1162بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده
1163بررسی نظام حقوقی حاکم بر ساخت و سازهای خارج از محدوده شهری
1164بررسی تطبیقی تابعیت زن در نظام های حقوقی ایران, انگلیس و فرانسه 
1165بررسی تطبیقی انتقال دعاوی و قراردادها در اصول حقوق اروپائی و حقوق ایران 
1166بررسی مرید و مراد (پیر و مرشد) در عرفان اسلامی 
1167بررسی وضعیت حقوقی زندانیان گوانتانامو در پرتو حقوق بین الملل بشر دوستانه 
1168بررسی مؤلفه های حقوق بشر در قانون اساسی جدید افغانستان 
1169بین المللی شدن حقوق کیفری و همکاری دولت ها در این راستا 
117 بررسی تطبیقی قوانین سرمایه گذازی خارجی امارات متحده عربی و ایران 
1171بررسی حل و فصل اختلافات موافقتنامه تریپس با تاکید بر الحاق جمهوری اسلامی ایران به این معاهدات 
1172برابری معلولان از حیث استخدام و اشتغال در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی 
1173بررسی حق قانونگذاری در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران 
1174بررسی جایگاه تساهل و تسامح در احکام اسلام
1175بررسی تکرار جرم در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی 
1176بررسی و تحقیق حقوق خویشاوندان در فقه اسلامی
1177بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت و آثار آن پایان 
1178بررسی عوامل اجتماعی طلاق در شهرستان کرمانشاه در سال ۱۳۸۰
1179بزه دیدگی اطفال در زمینه مواد مخدر 
118 بررسی عدم تبعیض در خصوص اقلیت های قومی در میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی 
1181بررسی فلسفی اشکالات نظری حقوق اساسی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران 
1182بررسی جایگاه حقوق بشردوستانه در اسلام در مقایسه با حقوق بشردوستانه بین المللی 
1183بررسی عصر جاهلیت در قرآن و حدیث
1184بررسی فقهی اذن ولی در نکاح دختر و سایر معاملات 
1185بررسی مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی در نظام حقوقی ایران 
1186بررسی آثار واحکام سکوت در فقه امامیه وحقوق موضوعه
1187بررسی ترور از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه
1188بررسی فقهی حقوقی مالیات حکومتی در اسلام
1189بررسی مقررات داوری مرکز منطقه ای داوری تهران با مطالعه تطبیقی 
119 بررسی احکام اختلاط زن و مرد در عرصه های اجتماعی
1191بررسی مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی ایران 
1192بررسی ولایت در نکاح دختر
1193بررسی قاعده فقهی احسان
1194بررسی جرم شناختی پدیده خشونت در مدارس (بررسی موردی چند دبیرستان شهر اصفهان) 
1195بیمه حقوق مالکیت فکری 
1196بررسی نقش مدیریتی زنان از دیدگاه اسلام
1197بررسی عصر جاهلیت در قرآن و حدیث 
1198بررسی سیر تاریخی و مبانی فقهی ولایت مطلقه فقیه 
1199بررسی فقهی اذن ولی در نکاح دختر و سایر معاملات او
12  بررسی احکام و حدود نظریه اجنبی و اجنبیه در فقه امامیه
12 1بررسی قرض و آثار و احکام آن در فقه و حقوق
12 2بررسی حکم معادن از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
12 3بررسی و نقد احکام فقهی مقابر در مذاهب خمسه اسلامی
12 4بررسی تطبیقی مفهوم و آثار اضطرار در فقه امامیه و حقوق مدنی
12 5بررسی تطبیقی شرایط استماع دعاوی از نظر فقه و حقوق موضوعه ایران
12 6بررسی تطبیقی حق مشارکت سیاسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق اساسی ایران 
12 7بررسی حقوقی کارت های اعتباری 
12 8بررسی قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی در لایحه ی آیین دادرسی کیفری
12 9بررسی تطبیقی کنوانسیون حقوق کودک با میثاق حقوق کودک در اسلام 
121 بررسی حقوقی اجرای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران 
1211بررسی اهداف و عملکرد سازمان کنفرانس اسلامی
1212بررسی فعالیتهای جمعوری اسلامی ایران در سازمان کنفرانس اسلامی
1213بررسی دیدگاه ها و نگرش های ادیان بزرگ الهی، اسلام، مسیحیت، یهود و زرتشت نسبت به مسأله رشد جمعیت
1214بررسی اطاله دادرسی در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر 
1215بررسی تطبیقی قانون مدیریت خدمات کشوری با قانون استخدام کشوری مصوب 1345 
1216بررسی قرارداد باکو، تفلیس، جیحان از منظر حقوق معاهدات بین المللی 
1217بررسی توصیفی و تحلیلی مؤلفه های حقوق ملت در محتواهای منتخب از نظام آموزشی ایران در سال 1387-1386
1218بررسی آیین دادرسی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در پرتو اصول عدالت طبیعی 
1219بررسی حمایت های کیفری از اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی 
122 بیطرفی قاضی در دادرسی کیفری
1221بررسی محتوایی درباره ی مقامات عرفانی در اسلام و مسیحیت
1222بررسی تطبیقی احکام و مبانی فقهی غنا در اسلام
1223بررسی تحولات دوران خلافت خلفای راشدین در حیات اجتماعی اسلام
1224بررسی روابط انسانی از دیدگاه اسلام
1225بررسی حضور زن در عرصه های هنر به ویژه سینما و تأتر از دیدگاه فقه اسلامی
1226بررسی تطبیقی جنگ در حقوق بین الملل و جهاد در اسلام
1227بررسی آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به تعالیم بهداشتی اسلام در دوران بارداری و شیردهی در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال1378 
1228بررسی فقر و محرومیت و استضعاف از دیدگاه اسلام 
1229بررسی مسوولیت کیفری ارائه کنندگان خدمات اینترنتی 
123 بررسی مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و بانگرشی به حقوق انگلیس و فرانسه 
1231بررسی معاهده قانون اساسی اروپا 
1232بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران 
1233بررسی حقوقی قرنطینه دامپزشکی 
1234بررسی تطبیقی عقد حواله از نظر فقه و حقوق موضوعه
1235بررسی احکام دارایی بعد از فوت و قبل از تقسیم در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه
1236بررسی اسناد کتبی در فقه و حقوق موضوعه ایران
1237بررسی و تجزیه و تحلیل فقهی تفاوت احکام زن و مرد
1238بررسی اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1239بررسی تحلیلی تقابل اقتصاد و اسلام از بعثت پیامبر اکرم (ص ) تا سقوط بنی امیه با تاکید بر فرضیه ماکس
124 بررسی علل فروپاشی و آسیب پذیری بنیان خانواده از دیدگاه قرآن و روایات 
1241بیت المال و موارد پرداخت دیه از آن
1242بررسی شرطهای کشورهای اسلامی بر کنوانسیون حقوق کودک با تاکید بر شرط ایران
1243بیع وقف
1244بررسی اسباب فسخ و انفساخ عقد نکاح در فقه امامیه و قانون مدنی
1245بررسی پیوند اعضا و تشریح در فقه و حقوق موضوعی
1246بررسی تطبیقی صحت و بطلان عقود در فقه اسلامی و قانون مدنی
1247بررسی تطبیقی احتکار از منظر مذاهب خمسه اسلامی و بررسی قانون احتکار مصوب مجلس
1248بیع معاطات در فقه اسلامی
1249بررسی وضعیت پایگاه های اطلاعاتی معاجم لفظی و موضوعی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
125 بررسی اسراف و تبذیر از دیدگاه قرآن و روایات
1251بررسی جامعه شناختی مفهوم شهروندی با رویکرد دین اسلام
1252بررسی حقوقی تعزیرات حکومتی
1253بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی مجلس شورای ملی با مجلس شورای اسلامی ایران (باتاکید بر دوره های اول و ۱۳ تا ۱۷ مشروطیت و دوره های اول و ۴ و ۵ جمهوری اسلامی )
1254بررسی رابطه دولت و دانشگاه در ایران پس از انقلاب 1384-1357 
1255بررسی محاربه و افسادفی الارض از نظر مذاهب اسلامی
1256بررسی روابط ایران و عربستان سعودی
1257بررسی حقوق متقابل مردم و حکومت از دیدگاه اسلام
1258بررسی آثار و اعتبار امارات قانونی و قضایی 
1259بررسی حقوق کودک در اسناد بین المللی با توجه به وضعیت کودکان فلسطینی در سرزمین های اشغالی
126 بررسی ابعاد حقوقی مساله ناپدید شدن اجباری اشخاص
1261بزهکاری و بزه دیدگی نوجوانان پسر در زمینه مواد مخدر
1262بررسی حقوقی و تطبیقی استعفاء نماینده مجلس
1263بررسی رابطه تروریسم و نقض حق حیات
1264بررسی تطبیقی حقوق اقلیتها در قوانین ایران و اسناد بین المللی
1265بررسی تحلیلی امکان استقرار و پیاده سازی اجزای ساختار کنترل داخلی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی
1266بررسی رابطه بین خلاقیت و هیجان خواهی بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
1267بررسی تأثیر عوامل خارجی بر عدم توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان
1268بررسی تطبیقی برخورد حکومت اسلامی با معارضین در فقه امامیه و شافعیه
1269بررسی نقوش هندسی در معماری ایرانی (دوره اسلامی )
127 بررسی تناسب مجازاتهای اسلامی با جرم
1271بررسی حجیت علم قاضی
1272بررسی شکنجه به عنوان یک جنایت علیه بشریت
1273بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی
1274بررسی منشور انرژی و عضویت ایران در آن
1275بررسی مفهوم محاکمه عادلانه در میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی 1966
1276بررسی سیاست جنایی سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر
1277بررسی تطبیقی حق آزادی بیان از دیدگاه اهل سنت و اسناد بین المللی حقوق بشر
1278بررسی مدارس اسلامی شهر قزوین در دوره قاجاریه
1279بررسی مسائل سقط جنین و تلقیح مصنوعی در اسلام
128 بررسی مضامین سیاسی اجتماعی روزنامه ستاره اسلام
1281بررسی حیات اجتماعی زن در تاریخ ایران از پیش از ظهور زرتشت تا دوران پهلوی
1282بررسی آثار و شرح حال نثر نویسان عربی فارسی الاصل تا قرن ششم هجری
1283بررسی اصطلاحات موسیقی در شاهنامه
1284بررسی آثار و احکام بیع سلم در فقه اسلامی و حقوق ایران
1285بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی و تطبیق آنها با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتی
1286بررسی عاریه از دیدگاه خمسه
1287بررسی جایگاه تربیتی و اجتماعی زن مسلمان
1288بررسی مبانی تعلیم و تربیت اسلامی
1289بررسی وظایف اخلاقی اعضا و جوارح آدمی
129 بررسی شبهه از دیدگاه روایات
1291بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر خلافت عثمان
1292بررسی تطبیقی داستان اصحاب کهف در نصوص اسلامی و عهدین
1293بررسی ویژگی های انسانی - اجتماعی و فرهنگی روستای اسلام آباد (فرغام آباد) شهرستان دهدشت استان کهکیلویه و بویراحمد
1294بررسی اصول تربیتی از دیدگاه قرآن و علم روان شناسی جدید
1295بررسی نماد و نشانه شناسی در تصویرسازی مذهبی ایران از عهد مانویان تا شروع انقلاب اسلامی
1296بررسی اهم تعارض های میان قرآن و انجیل متی
1297بررسی فقهی حقوقی علل بروز مفاسد اقتصادی و راهبردهای مبارزه با آن
1298بهداشت دهان و دندان از دیدگاه ادیان الهی
1299بررسی تطبیقی تقیه در اسلام
13  بررسی سیر تحول الگوهای آموزش و پرورش در ایران قبل و بعد از اسلام
13 1بررسی آزادی اجتماعی از دیدگاه قرآن و مقایسه آن با لیبرالیسم غربی
13 2بررسی مبانی روانشناختی رشد و تحول شخصیت از دیدگاه اسلام
13 3بررسی ساختار نحوی متن قانون مدنی
13 4بررسی آثار اقتصادی ساختار قراردادها بر اکتشاف، توسعه و تولید نفت با استفاده از تئوری (پرداخت اجاره بهینه) و کاربرد آن در صنعت نفت ایران
13 5بررسی تطبیقی نگرش دینی (اسلام و مسحیت) به ساختار بازار و قیمت عادلانه
13 6بررسی چگونگی آموزش مفاهیم اسلامی مطرح شده در سنت به کودکان
13 7بررسی مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر
13 8بررسی نتایج فرهنگی و اجتماعی جنگل های صلیبی در اروپا و سرزمین های اسلامی
13 9بررسی مسائل سیاسی ، اجتماعی ترکمنستان و روابط متقابل با ایران
131 بررسی و تحلیل آموزه های تربیتی داستانهای قرآن
1311بررسی مرگ و عالم پس از آن از دیدگاه اسلام، زرتشت و مسیحیت
1312بررسی دیدگاه مردم سالاری در اسلام 
1313بررسی فقهی و حقوقی مسائل اقتصادی زن در اسلام 
1314بررسی اجتهاد و تقلید در مذاهب خمسه 
1315بررسی آموزش ها و آداب آموزش صوفیان در نهادهای آموزشی ایران از آغاز تا حمله مغول
1316بررسی میزان آشنایی عملی دبیران متوسطه شهر همدان با روش های تربیت اسلامی
1317بررسی چگونگی نگرش اقشار گوناگون مردم نسبت به فرضیه امر به معروف و نهی از منکر
1318بررسی کارآیی عقود اسلامی در تأمین مالی پروژه های صنعتی در بانک ملت حوزه شمال تهران
1319بررسی نقوش اساطیری بر روی اشیاء صدر اسلام (قرن اول تا چهارم هجری در ایران) 
132 بنیادگرایی دینی
1321بررسی حرکات موزون مقدس و حرکان موزون در ایران
1322بررسی روابط نامشروع و جایگاه آن در حقوق ایران و فقه اسلامی
1323بررسی نقش پدیده تروریسم در سیاست خارجی نو محافظه کاران آمریکا
1324بررسی فقهی کنترل جمعیت
1325بررسی مطالبات زنان از دیدگاه نخبگان
1326بررسی «اسوه» درآیات و روایات 
1327بررسی اوضاع اجتماعی و فرهنگی زنان در دوره ی قاجار٬ پهلوی و انقلاب اسلامی
1328بررسی عملکرد شوراهای اسلامی کار ( در واحد های تولید ) 
1329بررسی وضعیت کیفیت آموزشی دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ( مجتمع دانشگاهی ولیعصر ) در سال تحصیلی ۸۴ - ۱۳۸۳ از نظر دانشجویان
133 بررسی مشکلات اشتغال جانبازان بالای ۲۵ ٪ در استان کرمان 
1331بررسی پدیده جنگ و تأثیر آن در بزهکاری
1332بررسی تطبیقی مزامیر داود (ع ) با ادعیه صحیفه سجادیه
1333برخورد پیامبر اسلام (ص ) با یهود مدینه و وادی القری (با استناد به آیات قرآن )
1334بررسی فرزندخواندگی در فقه و حقوق
1335بررسی عملکرد سازمان کنفرانس اسلامی (۱۳۸۵- ۱۳۷۵)
1336بررسی فقهی و حقوقی تحفیف مجازات مجرمین زن
1337بررسی و تبیین ماهیت جرم توهین و افتراء در حقوق جزای اسلام و مجازات آن
1338بررسی مجله ی زنان و تحلیل حقوق زنان در ایران بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی
1339بررسی برهان وجوب و امکان در فلسفه اسلامی
134 بررسی عملکرد فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران در دهه ۷۰[
1341بررسی کاربرد طنز در مطبوعات ایران از دوران مشروطه تا به امروز
1342بررسی زمینه ها و موانع ارتقاء شغلی کارکنان زن به مناصب مدیریتی در ستاد بنیاد مستعضفان انقلاب اسلامی تهران
1343بررسی علل ناکامی شورای شهر تهران در دوره اول
1344بررسی و تحلیل محتوای آگهی های تبلیغاتی کاندیداهای هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی در مرحله اول انتخابات در ده روزنامه کشور
1345بررسی قاعده غرور در فقه و قانون مدنی ایران همراه با مبحث کلاهبرداری
1346بررسی میزان انطباق پیام های بازرگانی شبکه ۵ سیما بامدل تبلیغاتی AIDA
1347بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با اثربخشی مدیران حوزه سیاسی سازمان مرکزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
1348بررسی مسئله یائسگی از منظر فقهی - حقوقی و احکام آن
1349بررسی مفهوم غفلت از دیدگاه قرآن و حدیث
135 بررسی تطبیقی حقوق بشر با مبانی اسلام، تکیه برنهج البلاغه و رساله حقوق امام سجاد
1351بررسی فقهی حقوقی قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول
1352بررسی ماهیت طبقاتی چالش های سیاسی در ایران بین سالهای 
1353بیع سلف و سلم در فقه امامیه
1354بررسی قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
1355بررسی میزان رضایت شغلی اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک بر اساس طبقه بندی مازلو از نظر خود آنان
1356بررسی و تحلیل تفاوت ها و مشابهت های محتوای اخبار سیاسی دو مرکز خبری ایران و فرانسه تحلیل محتوای اخبار سیاسی خبرگزاری های جمهوری اسلامی و فرانس پرس
1357بررسی ساختار و تحلیل محتوای اخبار (خروجیهای خبرگزاری جمهوری اسلامی) در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۴ 
1358بررسی رابطه کیفیت زندگی کارکنان با عملکرد آنها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
1359بررسی تطبیقی نظام انتخابات مجلس شورای اسلامی با نظام های متداول انتخاباتی از جمله فرانسه و امریکا 
136 بیگانگی از کار و عوامل موثر بر آن در راه آهن جمهوری اسلامی ایران - ادارات مرکزی، سال ۸۵
1361بررسی میزان اعتماد مردم سنندج نسبت به منابع خبری رسانه های جمعی 
1362بررسی جو سازمانی موجود و مطلوب در سازمان صدا و سیما
1363بررسی تطبیقی موانع نکاح از دیدگاه مذاهب خمسه
1364بررسی رعایت حقوق شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1365بررسی تطبیقی ادراکات حقیقی و اعتباری از دیدگاه دیوید هیوم و مرحوم علامه طباطبایی
1366بررسی اخلاق اسلامی با نگاه به سوره های الحجرات و الشعرا
1367بررسی فضا، تصویر، آوا در طراحی حروف الفبای عربی از صدر اسلام تاکنون : طراحی بسم الله الرحمن الرحیم
1368برخورد قضایی محاکم امامیه با پیروان سایر مذاهب و ادیان
1369بررسی مواد ۲۹۵ و ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی
137 بزهکاری اطفال در نظام کیفری اسلام و ایران
1371بررسی فقهی وظایف مسلمانان در بلاد کفر
1372بررسی اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه حقوق عمومی
1373بررسی فقهی حقوقی تأثیر قصد و رضا در معاملات و قراردادها
1374بررسی دیدگاههای مختلف در مورد طب اسلامی و ارائه نظریه جدید
1375بررسی مبانی فقهی و حقوقی جهاد در زمان غیبت امام زمان (ع)
1376بررسی احکام دیات شجاج و جراح در فقه اسلامی
1377بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی
1378بررسی حقوق ممتازه
1379بررسی تاثیرات رقابت های سیاسی بر امنیت ملی ((در جمهوری اسلامی ایران پس از دوم خرداد سال ۷۶)) 
138 بررسی آثار و پیامدهای عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
1381بررسی علل ناتوانی گروههای ملیگرا و توانمندی جریانات اسلامگرا در کسب و حفظ قدرت در روند انقلاب اسلامی (۱۳۵۶ - ۶۰ )
1382بررسی و تحلیل وضعیت ساختار اشتغال زنان مناطق شهری کشور در سالهای ۱۳۴۵ - ۷۵ 
1383بررسی مبانی نظریه های اجتماعی درباره حقوق باتوجه ویژه به حقوق و روابط کار
1384بررسی اندیشه های فلسفی استاد مطهری
1385بررسی علل عدم ارتقاء شغلی زنان در صدا و سیما
1386بررسی حقوق متهمین و مجرمین در فقه اسلامی و قوانین موضوعه 
1387بررسی تطبیقی آیات قضاء و شهادات از دیدگاه امامیه و اهل سنت
1388بررسی میزان بهره مندی و رضایتمندی مطبوعات از اطلاع رسانی خبرگزاری جمهوری اسلامی
1389بررسی رابطه سنوات خدمتی٬ جنسیت و میزان تحصیلات با عملکرد کارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران
139 بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره وری در تولید خبرگزاری جمهوری اسلامی
1391بررسی فقهی و حقوقی مهدورالدم بودن و موارد آن
1392بررسی نقش و جایگاه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در صحنه سیاسی کشور از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶پایان نامه پژوهشگر سعید باتقوی شاهبازاستاد راهنما 
1393بررسی امنیت قضائی در حقوق ایران 
1394بررسی مقایسه ای آیین دادرسی مدنی موضوعه و آیین دادرسی در فقه اسلامی
1395بررسی فقهی حقوقی ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (توهین به مقدسات )
1396بررسی وضعیت زنان در سپهر عمومی ایران ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۷
1397بررسی ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) از دیدگاه جزایی
1398بررسی نیازهای فطری و تربیت
1399بررسی میزان بهره مندی و رضایتمندی مطبوعات از اطلاع رسانی خبرگزاری جمهوری اسلامی
14  بررسی تطبیقی عکس های خبری چاپ شده در صفحه اول روزنامه های شرق، صاحب قلم، جمهوری اسلامی و رسالت از بعد از روزنامه نگاری به مدت یکماه در مقطع زمانی اردیبهشت ۱۳۸۵
14 1بررسی تطبیقی تاکتیک های خبری روزنامه های جمهوری اسلامی و آفتاب یزد در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری
14 2بررسی علل گرایش به مواد مخدر در نیروی انتظامی
14 3بررسی کارکردهای اجتماعی دین در اندیشه امام خمینی ( ره ) و دکتر علی شریعتی
14 4بررسی و ارزیابی ویژگی شخصیتی کانون کنترل (درونگرایی و برون گرایی ) نمایندگان دوره پنجم مجلس شورای اسلامی
14 5بررسی تطبیقی جایگاه ارتباطات جمعی در برنامه های توسعه بعد از انقلاب اسلامی
14 6بررسی تطبیقی حقوق مالک و مستاجر
14 7بررسی نقش عقود مشارکت مدنی ، مضاربه و سلف در اقتصاد ایران
14 8بررسی و اثبات اینکه انقلاب اسلامی مردم ایران در سال ۱۳۵۷ انقلاب ایدئیولوژیک بود یا طبقه متوسط 
14 9بررسی فقهی و حقوقی اجازه ورثه در پیوند اعضاء
141 بررسی موارد ضمان ها واسقاط های مالم یجب در فقه امامیه و قانون مدنی
1411بررسی تفصیلی آیه سرقت در انظار فقهای امامیه
1412بررسی نسبت جامعه مدنی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1413بررسی و ارزیابی ویژگی شخصیتی کانون کنترل (درونگرایی و برون گرایی ) نمایندگان دوره پنجم مجلس شورای اسلامی
1414بررسی فقهی حقوقی شرط بندی و سبق و رمایه از دیدگاه امام خمینی (ره)
1415بررسی میزان توجه به اخلاق رسانه ای در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران
1416بررسی ارتباط افراد و گروه های خارجی با حضرت امام خمینی ( ره ) 
1417بررسی مهارت های ارتباطی گویندگان شبکه خبر طی سه ماه تابستان ۱۳۸۴
1418بررسی تأثیرات از خودبیگانگی در نظام اجتماعی ایران دوره پهلوی بر اساس رویکرهای نظری اندیشمندان اجتماعی با تأکید بر اندیشه امام خمینی
1419بررسی تأثیرات از خودبیگانگی در نظام اجتماعی ایران دوره پهلوی بر اساس رویکرهای نظری اندیشمندان اجتماعی با تأکید بر اندیشه امام خمینی
142 بررسی برنامه ریزی بخش فرهنگ و هنر در برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1421بررسی تطبیقی اخبار ایرنا و ایسنا در خصوص سومین دوره انتخابات شوراها
1422بررسی و مقایسه نظرات فلسفه اسلامی و غرب درباره عادت
1423بررسی هنر فلزکاری اسلامی در ایران، مصر و اسپانیا
1424بررسی نابرابری زن و مرد در حدود مسئولیت جزایی
1425بررسی تأثیر فرآیند جهانی شدن در روند اصلاحات و توسعه سیاسی ایران
1426بررسی تطبیق نحوه انعکاس نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم و نهم در مطبوعات ایران
1427بررسی تاثیر برنامه آموزشی ICDL‬ بر بهره وری کارکنان سازمان وظیفه عمومی ناجا
1428بررسی ملاکهای انتخاب همسر از دیدگاه دانشجویان دختر
1429بررسی مشکلات همسر گزینی دانشجویان (رشته علوم اجتماعی )
143 بررسی تاثیر عزت نفس بر دانشجویان دختر 
1431بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی جوانان
1432بررسی پدیده انقلاب در چهارچوب نظریه همبستگی اجتماعی
1433بررسی تحلیلی بزه موضوع ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (جرایم علیه نیروی برق )
1434بررسی قاعده ضمان ید
1435بررسی وضع حقوق اطفال نامشروع و خارج از نکاح در حقوق اسلام و ایران
1436بی تفاوتی سیاسی طبقه کارگر و تأثیر آن بر روند مشارکت آنان در زندگی سیاسی، پس از انقلاب اسلامی در ایران
1437بررسی اصول و شیوه مبارزاتی امام خمینی ( ره ) در پیدایش و پیروزی انقلاب اسلامی
1438بهبود روش کار در کارکرد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
1439بررسی ریشه های کامیابی و ناکامی اپوزیسیون در دوره محمدرضا پهلوی (۲۰ - ۵۷)
144 بررسی میزان استفاده دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه های تهران از مطبوعات عامه پسند (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، دانشگاه علامه طبا
1441بررسی پیشینه اجتماعی - اقتصادی ، عزت نفس و حمایت اجتماعی بر افسردگی (دانشجویان کارشناسی دانشگاه رودهن )
1442بررسی تطبیقی اندیشه اجتماعی انقلاب اسلامی و مکتب فرانکفورت 
1443بررسی جرم جاسوسی در حقوق جزای ایران
1444بررسی نیازهای آموزشی مدیران و کارشناسان فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی به آموزشهای ضمن خدمت
1445بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی 
1446بررسی علل کمرنگ شدن عقاید مذهبی بین دانشجویان علوم اجتماعی واحد تهران شمال 
1447بررسی فقهی حقوقی مرور زمان کیفری
1448بررسی نحوه انعکاس اقدامات وزارت کشور و شورای نگهبان در خصوص انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی در مطبوعات (بررسی موردی روزنامه های شرق ، یاس ن
1449برابری زن و مرد در نظام بین المللی حقوق بشر و اسلام
145 بررسی میزان آگاهی مدیران مدارس نسبت به مبانی روانشناختی پدیدآئی رفتار دینی 
1451برداشتهای فلسفی از سخنان امام سجاد (ع )
1452بررسی ابعاد حقوقی سازمان کنفرانس اسلامی
1453بررسی شرط فسخ قرارداد برای ثالث ( مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فقه اسلامی ) 
1454بررسی قتل مهدور الدم از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت
1455بررسی فقهی - حقوقی پولشویی
1456بررسی تطبیقی و بازتاب، نقش و کارکرد احزاب سیاسی در مجلس دوم و سوم مشروطه در روزنامه رعد و نوبهار
1457بررسی نقش زن در ایران از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۶۰ ( ارتقاء و انحطاط ) 
1458بررسی مقایسه ای مدیریت مشارکتی از منظر فرهنگ اسلامی و فرهنگ غرب
1459بررسی مفهوم صلاحیت عام محاکم قضائی در سیستم داوری جمهوری اسلامی ایران و نهاد دادرسی اسلامی
146 بررسی مجازات سقط جنین در حقوق ایران و فرانسه
1461بررسی ویژگیهای تصویری عاشقانه ها
1462بررسی حق الناس در فقه امامیه
1463بررسی اثرات جهانی شدن بر نظام حکومت در ایران ( از دیدگاه جغرافیایی سیاسی ) 
1464بررسی مقایسه ای و زبانشناختی تبلیغات بازرگانی مطبوعات ایران در سالهای قبل و بعد از انقلاب
1465بررسی فقهی و حقوقی تجارت انسان با تکیه بر اسناد بین المللی
1466بررسی وضعیت مدیریت باشگاه های ورزشی فوتبال تهران در موفقیت یا عدم موفقیت بعد از انقلاب اسلامی
1467بررسی و نقد احکام فقهی مزارها در مذاهب خمسه اسلامی
1468بررسی فقهی - حقوقی نشوز و تمکین
1469بررسی مسائل و مشکلات زنان 
147 بررسی نیازمندیهای سیستمهای اطلاعاتی مدیریت در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان
1471بررسی مسائل و مشکلات زنان شاغل 
1472بررس اثربخشی بکارگیری نرخ سود شناور در سیستم بانکداری اسلامی
1473بررسی عنصر زمان و مکان بر روش اجرای مجازات کیفری حدود
1474بررسی تطبیقی تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان
1475بررسی فقهی و حقوقی تجسس در اسلام
1476بررسی فرآیند قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقش شورای نگهبان و با نگاهی به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت ایران
1477بررسی و تحقیق عقد فضولی از دیدگاه امام خمینی
1478بررسی و تحلیل مجازات در جرائم خطئی
1479بررسی رابطه میان استقلال بانک مرکزی و کنترل حجم پول در اقتصاد ایران طی دوره پس از انقلاب
148 بررسی تطبیقی قراردادهای بانکی مندرج در قانون بانکداری اسلامی در فقه امامیه
1481بررسی جامعه شناختی احزاب و تشکل های سیاسی دو دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (سال های ۱۳۵۷تا۱۳۷۷) ‬ 
1482بزه خیانت در امانت
1483بررسی جایگاه عاشورا در ادبیات منظوم انقلاب سیاسی
1484بررسی عوارض و آسیب های جسمی و روحی روانی ناشی از کار در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
1485بررسی تحلیلی ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی
1486بررسی تاثیرات میزان مانده سپرده ها، ضرائب محرومیت استانها و بودجه مصوب استانی بر تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور طی دوره ۱۳۷۱-۱۳۶۳ 
1487بررسی عوامل موثر بر مدت زمان طی شده در فرآیند پرداخت اعتبارات کشاورزی(مطالعه موردی استان فارس 
1488بررسی تطبیقی سقوط دولت و انحلال پارلمان در کشورهای انگلستان، آمریکا، فرانسه، آلمان و ایران 
1489بررسی اثربخشی مبحث اخلاق کارگزاران در دوره های آموزشی کوتاه مدت مدیریت پایه 
149 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- مجتمع ولیعصر 
1491بررسی جرم منازعه در نظام کیفری ایران 
1492بررسی اجاره به شرط تملیک در فقه و حقوق موضوعه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا
1493بررسی مسجد جامع ابرکوه از نظر زیباشناسی و مقایسه آن با بناهای هم دوره
1494بررسی سیر تحول تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت در ایران ( از دوران هخامنشیان تا دوران مشروطیت )
1495بررسی تربیت اخلاقی از دیدگاه ملامحسن فیض کاشانی
1496بررسی ارتباط سیاست و دین در نهج البلاغه 
1497بررسی مدایح نبوی در آثار کعب و بوصیری و شوقی 
1498بررسی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات
1499بررسی جایگاه اجتماعی زن در سینمای ایران
15  بررسی علل وعوامل معوق شدن وامهای پرداختی مطالعه موردی بانک رفاه کارگران طی دوره ۷۰ – ۱۳۶۰
15 1بررسی حقوق غیرمسلمانان در قوانین جمهوری اسلامی ایران
15 2بررسی ابعاد حقوقی انواع قراردادهای نمونه رایج در صنعت نفت بعد از جنگ جهانی دوم
15 3بررسی عملکرد تسهیلات اعطایی نظام جدید بانکی در بانک های ملی و صادرات در استان اصفهان ( ۱۳۷۵ - ۱۳۶۳ )
15 4بررسی مضامین سیاسی اجتماعی هفته نامه هدف٬ سال ( ۱۳۶۴ - ۱۳۷۴ ) ‬/تهیه کننده شهین بخشی ؛ 
15 5بررسی حجیت استصحاب در مورد شک در مقتضی
15 6بررسی آثار حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی
15 7بررسی بازدهی در سپرده های بانکی و مقایسه آن با میانگین بازدهی سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (۸۰-۷۰) 
15 8بازرسی کار در قانون کار جمهوری اسلامی ایران و جایگاه آن در محاکم دادگستری و مراجع حل اختلاف
15 9بررسی تصوف در مغرب اسلامی سده ی ششم تا دهم هجری (قلمرو دولتهای موحدان، حفصیان و مرینیان)
151 بررسی امکانات ایجاد و اجرای سیستم بانکداران بدون بهره
1511بررسی تطبیقی شرایط قاضی در فقه اسلامی
1512بررسی مبانی فقهی و حقوقی منع سوء استفاده از حق 
1513بررسی تأثیر٬ بازرسی اثربخش بر فساد اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران
1514بررسی مبانی فقهی حقوقی مجازات تازیانه
1515بررسی تطبیقی موارد افشا در صورتهای مالی بانکها و موسسات مالی مشابه در ایران با استاندارد بین المللی
1516بررسی تطبیقی تعامل مردم و حاکم از دیدگاه امام محمد غزالی و امام خمینی
1517بررسی مطالب مربوط به تعلیق غنی سازی اورانیوم در روزنامه های آفتاب یزد٬ جام جم٬ جمهوری اسلامی و شرق از تاریخ ۲۵/۸/۸۳ تا ۱۰//۹/۸۳
1518بررسی علوم و فنون در حدیقه حکیم سنایی غزنوی ( فقه، عرفان، کلام، فلسفه و منطق، نجوم، طب )
1519بررسی پیام های امام خمینی ( ره ) در جریان تسخیر لانه جاسوسی آمریکا تا آزاد شدن گروگانها
152 بررسی وضعیت وبلاگ نویسی در میان دبیران و خبرنگاران معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
1521بررسی فقهی و حقوقی سرقت از مالکیت های معنوی
1522بررسی نظریه تقلب و حیل شرعی در فقه و حقوق
1523بررسی فقهی و حقوقی جرم سیاسی
1524بررسی نگرش دانشجویان رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تهران نسبت به آگهی های میان برنامه ای شبکه یک جمهوری اسلامی ایران
1525بررسی عامل موثر برعدم تمایل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شمال به امر ازدواج
1526بررسی مبانی و اصول نمایش های ایرانی در دوره پس از انقلاب و بررسی آثار امیر دژاکام
1527بررسی و دسته بندی نام و نام خانوادگی در بین ترکمن های شهرستان گنبد کاووس
1528بازتاب عملکرد جناح های سیاسی در انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در مطبوعات ایران (تحلیل محتوای روزنامه های آفتاب امروز، رسالت ، صبح 
1529بررسی تاثیر گذران اوقات فراغت بر سلامت دانشجویان دختر 
153 بررسی مشکلات اجرای حسابرسی مدیریت در شرکتهای آیت ایثار
1531بررسی رضایت شغلی کارمندان 
1532بررسی کارایی سیاستهای پولی بانک مرکزی در دوره ۱۳۵۷ - ۱۳۷۸
1533بررسی تاثیر وضعیت موجود بر رضایت از زندگی در بین جانبازان شهر تهران
1534باز تفسیر اندیشه سیاسی شیعه در ایران (با تاکید بر اندیشه امام خمینی (ره ))
1535بررسی جایگاه روزنامه های نوروز، همبستگی و آفتاب یزد در میان دانشجویان 
1536بررسی درون مایه های شعر شهیدان شاعر در عصر انقلاب اسلامی (۵۷ - ۶۷)
1537بررسی عوامل و علل انحطاط جوامع از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه 
1538بررسی میزان کاربرد واژه های مصوب فرهنگستان زبان در برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران
1539بررسی جنگ روانی - تبلیغاتی امریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران پیرامون فناوری های هسته ای 
154 بررسی روحیه یا ساختار منش ایرانی در ۴ قرن اولیه اسلامی
1541بررسی تطبیقی فضایل و رذایل از دیدگاه ارسطو و امام خمینی (ره )
1542بررسی موانع قانونی تحول اداری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ستاد مرکزی )
1543بررسی باورها و دیدگاههای دانشجویان درباره ارزش و ضد ارزش
1544بررسی جایگاه انتقادی امام خمینی (ره ) درباره رسانه ها در دوران پهلوی با تاکید بر مطبوعات
1545بررسی نگاره های قدیمی در تکایا و سقانفارهای مازندران 
1546بررسی شطحیات صوفیه در سخنان بایزید بسطامی و حلاج و تطبیق با مبانی اسلامی
1547بررسی مقایسه ای خودمدیریتی مدیران ارشد نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با خود مدیریتی حضرت امام خمینی (ره) 
1548بازخوانی آراء سیاسی و حکومتی امام خمینی ( ره )
1549بررسی تطبیقی اقدامات ایالات متحده امریکا و سازمان سیا علیه جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کوبا و گواتمالا
155 بررسی فقهی - حقوقی آیات دین و رهن
1551بررسی احکام اختصاصی پیامبر اسلام (ص) از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت
1552بررسی فقهی - حقوقی ضمان در عقد ودیعه
1553بررسی احکام متفاوت مسلمان و کافر در ابواب قصاص و دیات در فقه و حقوق موضوعه
1554بررسی قاعده اشتراک تکلیف و موارد آن در فقه امامیه
1555بررسی نشوز در فقه و حقوق موضوعه
1556بررسی تطبیقی نماز مسافر در مذاهب خمسه
1557بررسی تطبیقی وجوه افتراق امامیه و اهل سنت در مسائل درایه الحدیث
1558بررسی موجبیت نسب و سبب و مانعیت موانع ارث با تاکید بر امور شبیه سازی و لقاح مصنوعی در فقه و حقوق موضوعه
1559بررسی اشتراک در قتل از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت
156 بررسی فقهی وحقوقی قاعده "البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر"
1561بررسی آثار و احکام ضمان قهری ناشی از غصب در فقه مذاهب خمسه
1562بررسی مقایسه ای قاعده " قبح عقاب بلابیان" با اصل جهل به قانون رافع مسئولیت نیست
1563بررسی عنصر تقیه در حدیث شیعه با رویکردی به نظرات امام خمینی (ره)
1564بررسی اوضاع سیاسی و اقتصادی عصر مأمون
1565بررسی تطبیقی تأثیر دین در نمایش شرق و غرب
1566بررسی نظرات کارکنان وظیفه ارتش منطقه اصفهان در مورد عوامل افزایش دهنده کیفیت آموزش های عقیدتی سیاسی
1567بررسی میزان استفاده مدیران مدارس پسرانه دوره دبیرستان و راهنمایی از اصول عمده مدیریت در اسلام از دیدگاه دبیران شهرستان بهشهر و گلوگاه
1568بررسی تأثیر مدیریت فرهنگی امور سرگرمی های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر تحدید خشونت در بازیهای رایانه ای نوجوانان بین سنین(۱۳الی۱۵) سالگی «شهر تهران»
1569بررسی و تحلیل روابط پیامبر (ص) با اهل کتاب
157 بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر جذب سپرده در بانک کشاورزی با استفاده از عوامل و عناصر بازاریابی خدمات
1571بررسی ارزشهای مورد نظر مشتریان به منظور افزایش سوددهی بانک ازدیدگاه مشتریان و کارکنان بانک صادرات شهر اصفهان
1572بررسی مقایسه ای برخورد و موضع دولتهای غربی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران و عربستان سعودی بعد از دهه ۱۹۹۰ میلادی
1573بررسی و تحلیل زمینه ها و علل تطویل دوران گذار در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر مبنای الگوی جامعه شناختی ماکس وبر
1574بررسی جایگاه ایثار و جانبازی در ادبیات انقلاب
1575بحران کویت و تاثیر آن بر ترتیبات امنیتی منطقه و سیاست منطقه ی جمهوری اسلامی ایران
1576بررسی نقوش (انسانی ، جانوری ، گیاهی ) در طراحی پارچه بعد از اسلام تا صفویه
1577بررسی چگونگی گسترش آموزش و پرورش ناشنوایان در جهان اسلام ، به خصوص در ایران
1578بررسی مبانی قرآنی خطبه غدیریه پیامبر اکرم (ص)
1579بررسی شیوه های ارتباط کلامی در خطبه های نهج البلاغه
158 بررسی عوامل و موانع اجرایی نظریه گفتگوی تمدنها و تاثیر آن بر گسترش ارتباط های جهانی
1581بررسی مبانی فقهی و حقوقی ورزش
1582بررسی استدلالی جهاد، دفاع ، قضاآ از دیدگاه نهج البلاغه
1583بررسی تطبیقی حمایت از حقوق کودک در حقوق اسلام و کنوانسیون حقوق کودک 
1584بررسی تیپولژی مساکن عمومی در سطح شهر تهران از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی تهران قدیم تا تهران جدید
1585بررسی میزان انطباق نظام ارزشی انیمیشن های پخش شده از شبکه های یک، دو و پنج با نظام ارزشی سازمان صدا و سیما در حوزه کودک و نوجوان 
1586بررسی عیوب مجوز فسخ زنکاح در فقه با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی(ره) و مسائل مستحدثه 
1587بررسی ودیعه از دیدگاه شهیدین و حضرت امام خمینی (ره) تطبیق آن با حقوق مدنی
1588بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تجهیز منابع بانکی مورد بانک رفاه طی سالهای ۱۳۷۱ - ۱۳۷۹: (تولید ناخالص داخلی ، شاخص قیمت مصرف کننده 
1589بررسی تطبیقی تهذیب نفس از دیدگاه ملامحمدی نراقی و امام خمینی (ره )
159 بررسی مقایسه ای چالشهای اساسی انقلاب اسلامی ایران دردهه سوم با روسیه دوران گورابچف در روند اصلاحات
1591بررسی تحلیل محتوای پوشش رسانه ای بحران افغانستان در روزنامه ها جمهوری اسلامی ، حیات نو، کیهان ، نوروز ۲۱ شهریور تا ۳۰ آذر ۱۳۸۰ 
1592بررسی نحوه پوشش مبارزاتی انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان و سومین دوره شوراهای اسلامی در روزنامه های کیهان، جمهوری اسلامی، اعتماد ملی و آفتاب یزد
1593بررسی الگوهای ارتباطات سازمانی و سبک های ارتباطی حاکم در سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
1594بررسی رابطه هوش، خلاقیت و علائق شغلی با انتخاب رشته در دانشجویان علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
1595بررسی عدم تعادلهای مالی دولت و نرخ تورم بالاسالهای ۱۳۷۷-۱۳۴۰
1596بررسی میزان تأثیر تبلیغات در جذب مخاطب ( تحقیق بین آگهی های دو روزنامه همشهری و جام جم
1597بررسی تطبیقی پوشش خبری روزنامه های صبح در خصوص پروتکل الحاقی هسته ای در شهریور، مهر و آبان ۱۳۸۲
1598بررسی جامعه شناختی اثر برخی از عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر آگاهی های حقوقی زنان ۱۸ تا ۶۴ ساله در مورد حقوق زوجیت در شهر تهران
1599بررسی وضعیت پایگاه های اطلاعاتی معاجم لفظی و موضوعی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
16  بررسی مشکلات همسر گزینی دانشجویان
16 1بررسی نگرش علوم اجتماعی
16 2بررسی عوامل موثر در ایجاد و پرورش تفکر انتقادی در دانشجویان رشته ی علوم اجتماعی
16 3بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی
16 4بررسی تطبیقی میزان اعتماد دانشجویان علوم ارتباطات دانشگاه آزاد نسبت به اعتبار اخبار رسانه های مکتوب و تلویزیون
16 5بررسی راهبردهای یادگیری دانش آموزان قوی و ضعیف سال سوم متوسطه رشته علوم انسانی دخترانه منطقه ۱۶ تهران
16 6بررسی پیدایش و ظهور نانومدیا در علوم اجتماعی 
16 7بررسی رابطه محتوای کتابهای علوم تجربی دوره ابتدایی با پرورش خلاقیت دانش آموزان 
16 8بررسی موانع و مشکلات دبیران علوم مقطع راهنمایی شهر تهران در استفاده از آزمایشگاه علوم در فرآیند تدریس
16 9بررسی رابطه سطح مقطع تحصیلی، سن، جنس و تحصیلات والدین با بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
161 بررسی میزان هماهنگی اهداف برنامه درسی علوم تجربی و اجرا و ارزشیابی آن در مدارس ابتدایی شهرستان پاکدشت
1611بررسی علل کمرنگ شدن عقاید مذهبی بین دانشجویان علوم اجتماعی واحد تهران شمال
1612بررسی تصاویر کتاب درسی علوم تجربی اول ابتدایی و ارتباط آن با رشد ذهنی کودکان این پایه تحصیلی از دیدگاه زیباشناسی
1613بررسی تحلیل محتوای کتب علوم دوره راهنمایی از نظر همخوانی با هدفها از دید دبیران در شهرستان نقده
1614بررسی رابطه شادکامی باعمل به باورهای دینی و برونگرایی در دانشجویان رشته پرستاری و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی ۸۳-۸۲ 
1615بررسی تطبیقی میزان بهره مندی دانشجویان رشته های علوم ارتباطات و فنی دانشگاه تهران از اینترنت 
1616بررسی رابطه بین میزان توانایی یادگیری دروس علوم و ریاضی باتوانایی خواندن و نوشتن زبان فارسی در دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی شهرستان رودبار گیلان
1617بررسی نگرش اساتید در زمینه ارتقاآ علمی و آموزشی رشته های علوم انسانی در دانشگاههای تهران 
1618بررسی رابطه فعالیتهای تابستانی دانش آموزان دوره متوسطه رشته های علوم انسانی با پیشرفت تحصیلی آنان 
1619بررسی تاثیر گذران اوقات فراغت بر سلامت دانشجویان دختر دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
162 بررسی نگرش دانشجویان رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تهران نسبت به آگهی های میان برنامه ای شبکه یک جمهوری اسلامی ایران 
1621بررسی رضایت شغلی کارمندان 
1622بررسی نقش رسانه های آموزشی در الگوهای تدریس دبیران علوم تجربی منطقه ۱۸ تهران 
1623بررسی میزان تأثیر کتب علوم اجتماعی متوسطه در ارتقای آگاهی سیاسی و اجتماعی دانش آموزان پسرانه شهرستان تالش
1624بررسی میزان اعتماد دانشجویان رشته علوم ارتباطات دانشگاه های آزاد، صدا و سیما، تهران و علامه طباطبائی به اخبار ساعت ۲۲ شبکه سوم سیما
1625بررسی نگرش دانشجویان روزانه کارشناسی علوم انسانی درباره ی عوامل مؤثر بر گرایش آنان به پژوهش در دانشگاه های دولتی و غیردولتی شهر تبریز
1626بررسی اسماء و اوصاف روز رستاخیز در قرآن
1627بررسی مسائل و مشکلات زنان شاغل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال ۸۶-۸۵
1628بررسی عوامل مؤثر در بهبود ارائه دروس وابسته به معارف اسلامی در دانشگاه
1629بررسی اصول تربیتی از دیدگاه قرآن و علم روان شناسی جدید
163 بررسی رابطه هوش، خلاقیت و علائق شغلی با انتخاب رشته در دانشجویان علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
1631بررسی دیدگاه اساتید علوم ارتباطات در خصوص میزان تاثیر روزنامه نگاری بحران بر کاهش نگرانی مخاطبین
1632بررسی کارآیی آموزشگاههای علمی آزاد از دیدگاه مدرسان و دانش آموزان این مراکز در شهر کرمان
1633بررسی علل و انگیزه های جامعه شناختی عضویت دختران دانش آموز در بسیج دانش آموزی
1634بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان در انجمن های علمی دانشجویی (بررسی موردی دانشگاه های صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و علم و صنعت ایران‬)
1635بررسی نیازها و مهارتهای آموزشی دبیران دوره متوسطه درشهرستان اسلامشهر
1636بررسی میزان همبستگی بین نمرات ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی تراکمی دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی آموزش و پرورش شهر تهران ۸۳ ۱۳۸۲
1637بررسی تاثیرات مشارکت اولیاء و مربیان در حل مشکلات آموزشی دانش آموزان دبیرستان های دولتی و غیر دولتی شهرستان قائم شهر
1638بررسی عوامل اجتماعی موثر بر همسرگزینی در شهر گنبد کاووس
1639بررسی ویژگیهای انسان کامل در کتابهای درسی دروه ابتدایی 
164 بررسی تأثیر جهش تحصیلی دانش آموزان ابتدایی بر پیشرفت تحصیلی آنان در سال های بعد از جهش
1641بررسی رابطه بین سبک های شناختی (وابسته و نابسته به زمینه) با راهبردهای شناختی یادگیری در دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه
1642بررسی عوامل بازدارنده استفاده از وسایل آزمایشگاهی درمقطع راهنمایی از دیدگاه دبیران ناحیه ۵ تبریز
1643بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی از دیدگاه اجتماعی
1644بررسی نحوه گذراندان اوقات فراغت دانش آموزان دختر منطقه ۱۴ تهران و تأثیر آن بر موفقیت تحصیلی ایشان
1645بررسی روایی پرسشنامه نظام ارزشهای آلپورت، ورنون، لیندزی در دانشجویان دانشگاه آزاد شهر تهران
1646بررسی تطبیقی نظامهای آموزشی کشورهای آذربایجان، ترکیه و عربستان با جمهوری اسلامی ایران
1647بررسی آزادی اجتماعی از دیدگاه قرآن و مقایسه آن با لیبرالیسم غربی
1648بررسی مضامین سیاسی - اجتماعی روزنامه جهان اسلام ( سال ۱۳۷۰ )
1649بررسی روابط و ریشه های تاریخی فرهنگی ایران و جمهوری آذربایجان
165 بررسی اوضاع سیاسی-اجتماعی عصر حافظ و انعکاس آن در شعر وی
1651بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی دوره های کارشناسی ارشد از دیدگاه اساتید دانشکده علوم انسانی واحد علوم و تحقیقات و تهران مرکز
1652بررسی رابطه "رشد و توسعه علمی" و توانایی دولت برای نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران
1653بررسی تطبیقی احکام پیوند٬ تشریح و تلقیح در فقه امامیه و حقوق ایران
1654بررسی فقهی علوم غریبه
1655بررسی جامعه شناختی علل افزایش گرایش دختران به تحصیلات دانشگاهی (مورد، دانشجویان دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی)
1656بررسی معیارهای همسرگزینی بین دانشجویان رشته حسابداری واحد شمال و دانشجویان رشته علوم اجتماعی واحد شمال دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۷۹
1657بررسی اسلوب اشاره در قرآن از دیدگاه علوم صرف و نحو و بلاغت
1658بررسی تاثیر برخی از عوامل درون سازمانی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم علوم تجربی دبیرستانهای دولتی شهر تهران 
1659بررسی نقش محتوای روزنامه های دوم خرداد ۷۶ تا ۸۰ در ایجاد گرایش روزنامه خوانی
166 بررسی رابطه مدرنیسم با دینداری جوانان (دانشجویان دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)
1661بررسی نظر دانشجویان زن در رشته علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی نسبت به حقوق اجتماعیشان باتاکید بر قانون های قرآنی درسال 
1662بررسی اخبار تنش زا و تنش زدا
1663بررسی علل اجتماعی - روانی اعتیاد به مواد مخدر در بین دانش آموزان دبیرستان های پسرانه استان آذربایجان غربی از دیدگاه دانش آموزان معتاد
1664بررسی میزان رضایتمندی دانش آموزان از قوانین و مقررات حاکم د رمدارس متوسطه منطقه ۹ تهران
1665بررسی تأثیر آموزش تعلیمات دینی(هدیه های آسمان) بر رفتار دینی دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی منطقه ۵ و ۱۶ (از دید معاونین و معلمین)
1666بررسی روش های تربیت در دوران نوجوانی با تأکید بر جنسیت و بلوغ
1667بررسی نگرش دبیران زن و مرد ادبیات فارسی نسبت به مسائل و مشکلات درس انشا در دوره راهنمایی آموزش و پرورش قرچک
1668بررسی مطبوعات و شخصیت های ارمنی در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ( قرن ۱۹ تا اواخر قرن ۲۰ )
1669بررسی علوم و فنون در حدیقه حکیم سنایی غزنوی ( فقه، عرفان، کلام، فلسفه و منطق، نجوم، طب )
167 بررسی عامل موثر برعدم تمایل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شمال به امر ازدواج
1671بررسی جو سازمانی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاههای تربیت معلم تهران و علامه طباطبایی
1672بررسی جامعه شناختی اختلاف نگرش ارزشی بین دونسل (دانشجویان - والدین ) در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیمسال دوم تحصیلی ۷۹/۷۸
1673بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان متاهل زن دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی 
1674بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان شاهد دانشگاههای آزاد اسلامی وزارت بهداشت و وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری
1675بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی جوانان
1676بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در ارائه برنامه درسی از دیدگاه اساتید و دانشجویان رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز در سال تحصیلی ۱۳۸۴
1677بازشناسی ساختار خود اجتماعی از دیدگاه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی باتاکید بر نظریه جرج هربرت مید
1678بررسی و نقد الاتقان ( انواع مطلق و مقید و عام و خاص )
1679بررسی دیدگاه های اساتید علوم اجتماعی در خصوص نقش رسانه ها در افزایش سرمایه اجتماعی در ایران
168 بررسی رابطه بین شیوه های رویارویی با فشار روانی ، خودکارآمدی و سلامت روانی در دختران
1681بررسی معرفت شناسی نظریات برخورد تمدن ها و گفتگوی تمدن ها
1682بررسی تطبیقی ساختار و اخبار داخلی و خارجی روزنامه ایران در سال «۱۳۷۸»
1683بررسی رابطه بین سبک های مقابله با سطوح اضطراب و افسردگی در دانش آموزن دختر و پسر شهر تهران
1684بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهر ان جنوب در سال تحصیلی ۸۳-۸۴
1685بررسی نقش و عملکرد قرآن و احادیث در علوم تربیتی
1686بررسی نقش و عملکرد قرآن و احادیث در علوم تربیتی
1687بررسی جامعه شناختی نقشهای اجتماعی اعضای خانواده در بین دانشجویان رشته علوم اجتماعی مجتمع ولیعصر دانشگاه آزاد تهران مرکز سال ۸۳- ۸۲ براساس اسناد مکتوب و نظریه مید
1688بررسی رابطه بین انجام فرائض دینی و میزان استفاده ازبرنامه های کانال های تلویزیونی ماهواره ای در بین دانشجویان علوم ارتباطات
1689بررسی علل بزهکاری در نوجوانان ( قبل از انقلاب اسلامی )
169 بررسی باورها و دیدگاههای دانشجویان درباره ارزش و ضد ارزش
1691بررسی عوامل موثر در بهبود ارائه دروس وابسته به معارف اسلامی در دانشگاه
1692بررسی موارد تعارض انجیل مرقس با قرآن و سایر متون اسلامی
1693بررسی سازماندهی مواد دیداری و شنیداری در کتابخانه ها و مراکز
1694بررسی تطبیقی نگرش مردان و زنان نسبت به موانع رشد سازمانی کارکنان زن در سازمانهای دولتی ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )‬
1695بررسی تطبیقی نشریات تخصصی روابط عمومی در ایران ( چهار شماره اول و چهار شماره آخر )
1696بررسی مبانی اعتقادی شیعه در زیارت جامعه
1697بررسی تأثیر عوامل خارجی بر عدم توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان
1698بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری گرجستان پس از فروپاشی شوروی
1699بررسی طبقات اجتماعی در ابیات معاصر ایران
17  بررسی شخصیت سیاسی٬ اجتماعی و مطبوعاتی شهید ثقة الاسلام تبریزی
17 1بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مؤثر بر میزان دین داری جوانان
17 2بررسی ماهیت نمایندگی در فقه و حقوق
17 3بررسی اجتهاد و تقلید در مذاهب خمسه
17 4بررسی مردم شناختی فضای اینترنت و تاثیر آن برالگوهای فرهنگی نسل جوان 
17 5بررسی صدق و کذب از دیدگاه قرآن و فرامین پیامبر اعظم اسلام (ص) و ائمه معصوم (علیهم السلام)
17 6بررسی مبانی قرآنی و روایی زیارت عاشورا
17 7بررسی تاثیر عزت نفس بر دانشجویان دختر
17 8بررسی مبانی فقهی و حقوقی جهاد در زمان غیبت امام زمان (ع)‬
17 9بررسی برنامه های ماهواره ای دیجیتال تحلیل محتوای ۵ شبکه FTV, ONYX, RTL 11, Leonardo, VOX و بررسی نسبت ارائه پدیده های نوآورانه و بکارگیری تصاویر مستهجن در این برنامه ها
171 بررسی و شناخت عوامل موثر در تعادل و استحکام خانواده
1711بررسی تطبیقی تعامل مردم و حاکم از دیدگاه امام محمد غزالی و امام خمینی
1712بررسی نقش ( سیمای ) زن در ادبیات کودکان با تأکید بر تغییران سیاسی - اجتماعی
1713بررسی اثربخشی رشته های تحصیلی رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر مدیریت آنان در کشورهای آفریقایی (۷۳۸۲) و ارائه الگوی مناسب برای آینده
1714بررسی ارتباط آمریکا با سازمان ملل متحد در دوران نومحافظه کاران
1715بررسی مسائل اجتماعی افغانیون مقیم ایران
1716بررسی مؤلفه های مؤثر بر گرایش های سیاسی، مذهبی دانشجویان پسر دانشگاه بوعلی سینای همدان
1717بررسی ساختار مردم شناختی امثال و حکم دهخدا
1718بررسی سیره فاطمی از منظر قرآن و روایات
1719بررسی تطبیقی آموزش و پرورش ایران و مالزی براساس یافته های TIMSS-R با تأکید بر عوامل پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان دوره راهنمایی
172 بررسی قاعده بسیط الحقیقة، تاریخچه، نتایج و لوازم آن
1721بررسی روزنامه و نشریات استان فارس از آغاز تا انقلاب اسلامی
1722بررسی زندگی ابوالحسن میرزا (شیخ الرئیس) و نگرش وی درباره نهضت اتحاد اسلام
1723بررسی دیدگاههای مختلف در مورد طب اسلامی و ارائه نظریه جدید
1724بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی در بین جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله تهران
1725بررسی روزنامه های ادبی از مشروطیت تا کودتای ۱۲۹۹
1726بررسی نتایج امید به خدا با استفاده از آیات و روایات
1727بررسی میزان مهارت های خواندن و نوشتن دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی شهر تهران و تاثیر بر پیشرفت تحصیلی آنان از دیدگاه معلمان 
1728بررسی آسیبهای پدیده کنکور در ایران (با تاکید بر آنومی اجتماعی)
1729بررسی جامعه شناختی تأثیر نوسازیهای اقتصادی و اجتماعی در فاصله سالهای ۱۳۰۰-۱۳۳۰ بر وقوع جنبش ملی شدن صنعت نفت در ایران 
173 بررسی موانع تحقق جامعه مدنی در ایران
1731بررسی عوامل مؤثر در گرایش دانشجویان به مهاجرت از کشور
1732بررسی تحولات قانون مطبوعات و تأثیر آن بر کار مطبوعات
1733بررسی شاخصهای پیشرو اقتصاد ایران و سیکلهای تجاری (تحلیلها، مشکلات و راهکارها)
1734بررسی میزان تاثیر مجله جوانان در حل مشکلات آنها
1735بررسی عوامل موثر بر ایجاد آرامش در خانواده و رضایت از زندگی خانوادگی
1736بررسی سبیل الله و ویژگی های بازدارندگان آن از نظر قرآن
1737بررسی مسائل سیاسی - اجتماعی قزاقستان و روابط متقابل با ایران
1738بررسی مضامین سیاسی٬ اجتماعی روزنامه عصر جدید
1739بررسی رابطه دولت و دانشگاه در ایران پس از انقلاب 1384-1357
174 بررسی نقش حضور نظامی امریکا در مسابقه تسلیحاتی کشورهای خلیج فارس (۱۹۹۸-۱۹۹۱)
1741بررسی مصاحبه های مطبوعاتی شاه
1742بررسی کمی و کیفی نشریات ادواری در ایران و ( مجلات ادبی ) از آغاز تا انقلاب اسلامی ایران
1743بررسی میزان بهره مندی و رضایتمندی مطبوعات از اطلاع رسانی خبرگزاری جمهوری اسلامی
1744بررسی و تحلیل ارتباطات غیرکلامی در مجموعه داستانی کلیله و دمنه
1745بررسی همبستگی ارتباطات انسانی معلمان و شاگردان با میزان یادگیری دانش آموزان
1746بررسی فقر و محرومیت و استضعاف از دیدگاه اسلام
1747بررسی عوامل مؤثر بر فقر در استان های کشور
1748بررسی و اثبات اینکه انقلاب اسلامی مردم ایران در سال ۱۳۵۷ انقلاب ایدئیولوژیک بود یا طبقه متوسط
1749بررسی مفهوم قدرت از دیدگاه اندیشمندان مدرن و پست مدرن
175 بررسی مسائل سیاسی ، اجتماعی ترکمنستان و روابط متقابل با ایران
1751بررسی تأثیر روزه داری اسلامی در ماه مبارک رمضان بر روی فشارخون بیماران دارای پرفشاری خون اساسی تحت درمان داروئی 
1752بررسی مطبوعات احزاب سیاسی از زمان مشروطیت تا پایان حکومت دکتر مصدق
1753بررسی نظریات مفسرین دو قرن اخیر درباره خلقت انسان و تطبیق آن با تئوری تکامل
1754بررسی فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی در تداوم نظام سیاسی استبدادی دوران پهلوی دوم ( ۱۳۴۲-۱۳۵۶ ‬)
1755بررسی و تحلیل مردم شناختی پاره فرهنگ های کودکان خیابان
1756بررسی مبانی تعلیم و تربیت اسلامی
1757بررسی و پژوهش در خصوص جایگاه آیات قرآنی در صحیفه سجادیه
1758بررسی منابع و اصول تربیت اجتماعی از منظر قرآن و روایات
1759بررسی اهم تعارض های میان قرآن و انجیل متی
176 بررسی متوازن اندیشه های سیاسی هنجار شکن حافظ و روسو
1761بررسی عوامل رشد در قرآن و حدیث
1762بررسی فقر و غنا در قرآن و حدیث
1763بررسی عناصر فرهنگی، اجتماعی در دفتر دوم مثنوی معنوی مولوی
1764بررسی نخستین نشریات زنان و روزنامه نگاران زن
1765بررسی زندگی شهید آخوند ملا محمدکاظم خراسانی یکی از علما نهضت مشروطیت
1766بررسی و تحلیل محتوایی تیترهای اول روزنامه ابرار در نیمه اول سال ۱۳۷۵
1767بررسی ساختار اخبار اقتصادی در مراکز خبری ایران
1768بررسی تحلیل محتوایی سرمقاله های مجله خانواده
1769بررسی دیدگاه مردم سالاری در اسلام
177 بررسی و تحلیل زمینه ها و علل تطویل دوران گذار در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر مبنای الگوی جامعه شناختی ماکس وبر
1771بررسی رابطه ازدواج مجدد همسران شهدا بر میزان سلامت عمومی و خودپنداره فرزندان دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی تهران
1772بررسی روش های توسعه منابع اطلاعاتی الکترونیکی در کتابخانه های دیجیتالی شهر
1773برآورد تابع تقاضای مسافرتهای هوائی در ایران ( دوره ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۲ )
1774بررسی عوامل و چگونگی تحول مفهوم حاکمیت از دولت مدرن تا پست مدرن
1775بررسی تأثیر نظام حزبی و فقدان آن بر رقابت سیاسی : با نگرش بر ایران سالهای ۸۳-۱۳۷۶
1776بررسی نقش قدرتهای بزرگ در بحرانهای کردستان عراق در قرن بیستم
1777بررسی تطبیقی مبانی لیبرال دموکراسی با مردم سالاری دینی
1778بررسی میزان استقبال بینندگان از تولیدات برنامه های محلی
1779بررسی جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رونامه نگاران زن در مطبوعات تهران از دیدگاه دست اندرکاران وسایل ارتباط جمعی
178 بررسی رابطه عوامل درون سازمانی با رضایت شغلی مدیران مراکز شبانه روزی کمیته امداد امام خمینی قدس سره
1781بررسی مقایسه ای تحلیل محتوای مسائل سیاسی روزنامه همشهری و روزنامه کیهان در شش ماهه اول سال۱۳۷۹
1782بررسی نحوه و میزان انعکاس مطالب مربوط به جامعه اطلاعاتی در روزنامه های کشور
1783بررسی گونه های رفتاری دختران دانشجو شهرستانی دانشگاه الزهرا (س)
1784بررسی جایگاه شیعیان در ساختار سیاسی عراق و پیش بینی جایگاه آنان در آینده سیاسی این کشور
1785بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از شایستگی خویش و ادراک مدیران از شایستگی آنان با رضایت شغلی کارکنان
1786بررسی عملکرد اسرائیل پیرامون رعایت حقوق فلسطینیان
1787بررسی تحولات عراق پس از سقوط حزب بعث و آثار آن بر مسائل قومی منطقه
1788بررسی علل آسیب شناسی اجتماعی خانواده های تک سرپرست در بین خانواده های وزارت جهاد کشاورزی (مطالعه موردی خانواده های شاهد٬ متوفی و مطلقه) 
1789بررسی و شرح و ترجمه شواهد شعری جزء دوم و سوم تفسیر « التبیان » شیخ طوسی 
179 بررسی رابطه بین میزان مشارکت دانش آموزان در تصمیم گیری امور مدرسه با انگیزش پیشرفت آنان
1791بررسی تحول در روابط آمریکا و عربستان بعد از دهه نود
1792بررسی ساختار اجتماعی شهرهای اسلامی
1793بررسی میزان تأثیر پیشرفت تحصیلی بر ناهنجاری اجتماعی دانش آموزان در مقطع راهنمایی
1794بررسی میزان آگاهی٬ نگرش و رفتار بهداشتی بلوغ دانش آموزان دختر
1795بازتاب جامعه شناسی آسیب شناسی اجتماعی در روزنامه های ایران و کرمان امروز
1796بررسی مرگ و میر شهر تهران دریک دوره ده ساله ( از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۲ )
1797بررسی تأثیر درس آموزش مهارتهای زندگی در تغییر رفتار اجتماعی دانش آموزان دختر
1798بررسی رابطه سبک مدیریت تعارض مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر رشت با فشار روانی دبیران آن دبیرستان
1799بررسی نقش نظارتی والدین بر انتخاب دوست نوجوان دبیرستانی
18  بررسی موانع و راهکارهای تحقق طرح گفتگوی تمدن ها به عنوان یک پارادایم غالب در روابط بین الملل
18 1بررسی تخصص مشاوران با میزان رضایت دانش آموزان از عملکرد آنها
18 2بررسی مردم شناختی هیاتهای مذهبی در شهر تهران
18 3بررسی ابعاد جامعه شناختی فروپاشی شوروی بر مبنای شرح تطبیقی نظریه مارکس
18 4بررسی کارکرد حافظه دیداری و شنیداری دانش آموزان در فصل ها و ساعات مختلف
18 5بررسی جامعه شناختی علل اعتیاد دختران و پسران گروه سنی (۲۹-۱۸) سال به مواد مخدر
18 6بررسی نگرش و میزان آگاهی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی نسبت به مسائل جمعیتی
18 7بررسی تطبیقی انگیزه پیشرفت در بین طبقات اجتماعی
18 8بررسی اثرات نشستهای کلاسی واقعیت درمانی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان
18 9بررسی اسراف و تبذیر از دیدگاه قرآن و روایات
181 بررسی ماهیت طبقاتی چالش های سیاسی در ایران بین سالهای ۶۱-۱۳۵۷
1811بی تفاوتی سیاسی طبقه کارگر و تأثیر آن بر روند مشارکت آنان در زندگی سیاسی، پس از انقلاب اسلامی در ایران
1812بازخوانی آراء سیاسی و حکومتی امام خمینی ( ره )
1813بررسی برنامه های درسی مطالعات اجتماعی دوره آموزشی متوسطه پیش دانشگاهی بر اساس دیدگاه اجتماعی در برنامه ریزی درسی از نظر دبیران و دانش آموزان
1814بررسی تأثیر اینترنت و ماهواره بر تفاوت های فرهنگی بین جوانان و بزرگسالان در شهر بهشهر
1815بررسی تأثیرات نئولیبرالیسم بر سیاستهای جهانی
1816بررسی عوامل موثر در برنامه سازی مطلوب با توجه به الگوی بومی مدیریت رسانه
1817بررسی مقایسه ای انتخابات هفتم و هشتم ریاست جمهوری در ایران
1818بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری عملکرد کمیته امداد امام خمینی ( ره ) استان تهران
1819بررسی نگرش دبیران مناطق ۴ و ۸ آموزش و پرورش تهران در مورد کتاب مطالعات اجتماعی سال اول متوسطه
182 بررسی علل رونق ارتباطات در فضای مجازی
1821بررسی گرایش کارشناسان دستگاه های سیاسی - اجرایی کشور نسبت به استفاده از رسانه های سنتی مکتوب و رسانه های الکترونیک در کتب اخبار سیاسی کشور
1822بررسی تطبیقی محتوای نشریات پلیس انقلاب و مرزداران در دوران در دوران جنگ ایران و عراق
1823بررسی روند اصلاحات اقتصادی و تأثیر آن بر تحولات داخلی و جایگاه بین المللی کشور چین
1824بررسی انتظارات کارکنان از روابط عمومی در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
1825بررسی پی آمدهای اجتماعی افزایش سن ازدواج دختران 
1826بررسی پی آمدهای اجتماعی افزایش سن ازدواج دختران 
1827بررسی اثرات بازنشستگی بر خانواده
1828بررسی نسبت جامعه مدنی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1829بنیادهای نظریه ی تجدد اول و تجدد ثانی در اندیشه ی امام خمینی (رضوان الله علیه)
183 بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر سطوح مختلف زیرساخت های باور عملی مذهبی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور
1831بررسی سبک های شناختی دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهر تهران و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی و جنسیت
1832بررسی قانون کار و بازدهی آن در جامعه
1833بررسی علل و عوامل افت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه منطقه ۴ آموزش و پرورش 
1834بررسی نقش آموزش در توسعه نیروی انسانی
1835بررسی و تبیین نظریه عدالت (قسط) با تکیه بر دیدگاههای سه اندیشمند مسلمان ابونصر فارابی، امام خمینی و شهید صدر
1836برنامه های گروه اقتصاد شبکه سراسری صدا و تأثیر آن بر دانشجویان اقتصاد
1837بررسی جایگاه شوراها در ساختار قانونی کشور و چالش های پیش رو
1838بررسی عملکرد روابط عمومی وزارت پست و تلگراف و تلفن در مطبوعات (۱۰روزنامه)
1839بررسی روابط انسانی از دیدگاه اسلام
184 بررسی علل روان شناختی و جامعه شناختی مجوریت امر به معروف و نهی از منکر و چگونگی رفع آن
1841بررسی چگونگی نگرش اقشار گوناگون مردم نسبت به فرضیه امر به معروف و نهی از منکر
1842بررسی احکام حق الله در فقه امامیه و اهل سنت
1843بررسی مبانی فقهی و حقوقی رابطه دولت اسلامی در عرصه سیاست با دول غیر اسلامی
1844بررسی فقهی و حقوقی ماهیت، آثار واحکام قاعده حیازت
1845بررسی تعدد و تکرار جرم در فقه امایه و اهل سنت
1846بررسی فقهی - حقوقی مرزهای ارتباطی با کفار
1847بررسی احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق موضوعه
1848بررسی اصولی تبعیت دلالت الفاظ از اراده و تاثیر فقهی آن
1849بررسی شخصیت حقوقی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه
185 بررسی فقهی و حقوقی عناصر تشکیل دهنده قتل عمد (قصد قتل و آلت قتاله)
1851بررسی فقهی آیات ارث از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت
1852بررسی تطبیقی ماهیت تقیه و مبانی فقهی آن از دیدگاه شیخ مرتضی انصاری (ره) و امام خمینی(ره)
1853بررسی فقهی آیات نکاح از دیدگاه امامیه و اهل سنت
1854بررسی تطبیقی طلاج رجعی در فقه و حقوق
1855بررسی فقهی عقد اجاره اشخاص با توجه به تحول مبانی حقوق کار
1856بررسی تطبیقی آیات الاحکام وصیت از دیدگاه مقدس اردبیلی، فاضل مقداد و فاضل کاظمی
1857بررسی شک در مقتضی و رافع در علم اصول
1858بررسی فقهی موارد مجازات شرعی بدون اذن حاکم
1859بررسی قاعده لاتعاد با تاکید بر آراء امام خمینی (ره) و آیت الله خوئی (ره)
186 بررسی فقهی آیات حجر از دیدگاه فاضل مقداد، مقدس اردبیلی و فاضل جواد
1861بررسی دیدگاه پیام گیران از عملکرد خبر روزنامه ها و تلویزیون
1862بررسی عنصر تقیه در حدیث شیعه با رویکردی به نظرات امام خمینی (ره)
1863بررسی نظرات متخصصان علم ارتباطات پیرامون سواد رسانه ای در جامعه
1864بررسی کلمات قصار امام علی علیه السلام از لحاظ نحوی و بیانی (از شماره ۱ الی ۱۳۰)
1865بررسی نقش سیاسی مطبوعات کثیرالانتشار در مدیریت بحران های سیاسی کشور
1866بررسی اوضاع اجتماعی و فرهنگی زنان در دوره ی قاجار٬ پهلوی و انقلاب اسلامی
1867بررسی روابط سیاسی و اجتماعی ایران و هندوستان ( از آغاز تاکنون )
1868بررسی سیر تحول الگوهای آموزش و پرورش در ایران قبل و بعد از اسلام
1869بررسی مبانی قرآنی خطبه غدیریه پیامبر اکرم (ص)
187 بررسی ارتباط آیات ابلاغ و اکمال و نقد آراء دانشمندان اهل سنت
1871بررسی تطبیقی دعای جوشن کبیر با آیات قرآن
1872بررسی تطبیقی آرا و افکار سیاسی سید قطب و علی شریعتی
1873بررسی تطبیقی فرهنگ سیاسی مردم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران
1874بررسی تطبیقی وجوه افتراق امامیه و اهل سنت در مسائل درایه الحدیث
1875بررسی اصولی مفهوم شرط و آثار فقهی آن
1876بررسی آثار کفالت در مذاهب خمسه
1877بررسی تطبیقی قاعده ی اتلاف از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ی جمهوری اسلامی ایران
1878بررسی تحلیلی ماهیت و مبانی اضرار به نفس در فقه مذاهب خمسه
1879بررسی عقد بیمه از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت
188 بررسی مرگ مغزی و آثار فقهی بر آن
1881بررسی تطبیقی احکام ویژه بانوان در عمره مفرده در فقه مذاهب خمسه
1882بررسی احکام فقهی مستفاد از آیه تجارت
1883بررسی فقهی مکان نمازگزار با رویکرد مسائل مستحدثه
1884بررسی میزان شناخت خبرنگاری سیاسی روزنامه ها در ایران از گروه های سیاسی
1885بررسی ساختار اجتماعی شهرهای اسلامی موضوع مطالعه شهرمقدس قم
1886بررسی انعکاس اخبار و مطالب در خصوص صنعت توریسم در روزنامه های ایران
1887بررسی جامعه شناختی اثر برخی از عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر آگاهی های حقوقی زنان ۱۸ تا ۶۴ ساله در مورد حقوق زوجیت در شهر تهران
1888بررسی علل و انگیزه های جامعه شناختی عضویت دختران دانش آموز در بسیج دانش آموزی
1889بررسی تطبیقی عده زنان در مذاهب خمسه
189 بررسی تطبیقی شروط متعاقدین از دیدگاه فقه مذاهب خمسه
1891بررسی ماهیت حجاب و حدود آن از دیدگاه فقه امامیه
1892بررسی تطبیقی دادرسی غیابی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه
1893بررسی تعدد اولیای دم در قتل عمد از نظر فقه و حقوق موضوعه
1894بررسی احکام و شرایط مقر در فقه و حقوق موضوعه با تاکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)
1895بررسی تطبیقی طواف از نظر مذاهب خمسه
1896بررسی فقهی احکام اختصاصی والدین در فقه امامیه و اهل سنت
1897بررسی اهلیت در معاملات و مبانی فقهی آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه
1898بررسی تطبیقی طلاق بائن در فقه امامیه و مذاهب اربعه
1899بررسی اهل بیت در معاملات و مبانی فقهی آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه
19  بررسی فقهی آیات طلاق از دیدگاه امامیه و اهل سنت
19 1بررسی اصناف مستحقین زکات (با تاکید بر مولفه قلوبهم و فقراء) از دیدگاه فقه امامیه
19 2بررسی اجل در عقود معاوضی در فقه و حقوق
19 3بررسی حقوق متهمان از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه
19 4بررسی تطبیقی تاثیر بلوغ در صحت(عقود و ایقاعات در مذاهب خمسه)
19 5بررسی فقهی - حقوقی حقوق خانواده در رساله حقوق امام سجاد(ع)
19 6بررسی برائت و اشتغال از دیدگاه محقق خراسانی(ره)
19 7بررسی شروط عوضین از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)
19 8بررسی تطبیقی دیه منافع در مذاهب پنجگانه اسلامی
19 9بررسی رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق
191 بررسی اصولی احکام واقعی و ظاهری و تاثیرات فقهی آن
1911بررسی فقهی حقوقی موارد حرمت ابدی در عقد نکاح از دیدگاه مذاهب خمسه
1912بررسی حکم مالکیت آبهای مباح در فقه امامیه و حقوق موضوعه
1913بررسی فقهی حقوقی آیات الاحکام حدود
1914بررسی زینت در فقه امامیه
1915بررسی تطبیقی خیار تدلیس در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران
1916بررسی فقهی و حقوقی رکن معنوی جرم
1917بررسی تطبیقی معیار کفائت در نکاح در نزد فریقین
1918بررسی مفهوم اعانت بر اثم و آثار احکام مستفاد از آن در فقه امامیه
1919بررسی فقهی مساله قصاص در آیات قرآن
192 بررسی اصولی اصاله التخییر و آثار فقهی آن
1921بررسی فقهی نهضت عاشورا
1922بررسی مبانی اختلاف فتوای فقهاء امامیه در احکام
1923بررسی احکام و آثار عقد معلق در فقه امامیه و حقوق موضوعه
1924بررسی تطبیقی استحسان و مصالح مرسله از دیدگاه شیعه و سنی
1925بررسی فقهی، حقوقی عده ی زنان
1926بررسی قصد و رضای طرفین معامله در فقه امامیه و حقوق موضوعه
1927بررسی وضعیت بهره برداری از رقبات منفعتی موقوفات کشور: مطالعه موردی اداره اوقاف جنوب شهر تهران
1928بررسی وتحلیل دیدگاههای فلسفی شیخ الرئیس و صدرالمتالهین درچهار مساله اساسی فلسفه اولی ( وجود- قوه و فعل- عقل- ابداع وخلق )
1929بررسی و نقد نظریه پلورالیزم دینی و تبیین تلقی اسلام از پلورالیزم دینی
193 بررسی نظریه هرمنوتیک درآراء گارامروپل ریکور و نقد فلسفی - زبان آن
1931بررسی مفهوم و حکم کتب ضاله
1932بررسی جایگاه وجود شناختی و معرفت شناختی کلی طبیعی در فلسفه ملاصدرا
1933بنیاد اندیشه سیاسی اسلام در قرآن 
1934به سوی الگوی توسعه جهانگردی در فرهنگ اسلامی: مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران
1935بررسی لعن و سلام از دیدگاه قرآن و حدیث
1936بیع فضولی و انحلال آن در فقه و حقوق مدنی 
1937بررسی سر پیوند نماز و زکات در قرآن کریم
1938بررسی تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی در ایران
1939بررسی حقوقی وضعیت صلح در نظام بین الملل 
194 بررسی تطبیقی آیه «علم الکتاب»، در دو مکتب شیعه و سنی
1941بررسی میزان دستیابی به فرصت های آموزشی در بین مناطق و شهرستان های استان ایلام در سال تحصیلی ۷۴ - ۱۳۷۳ به منظور ارائه راه حل های مناسب 
1942بررسی مبانی فقهی و حقوقی نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام
1943بررسی شخصیت و تجزیه و تحلیل دیوان شعر ضیایی دزفولی 
1944بررسی و تعیین عوامل موثر بر عرضه و تقاضای نیروی کار در بخشهای مختلف اقتصاد ایران
1945بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت روستائیان در طرحهای عمرانی
1946بررسی رابطه بیکاری، تورم، بهره وری در اقتصاد ایران
1947بررسی درجه جانشینی سهام و سایر دارایی های فیزیکی در ایران
1948بررسی تأثیرات تولید ناخالص ملی٬ نقدینگی و مالیاتها برخالص صادرات ( ۷۸ - ۱۳۴۸
1949بررسی سیاستگذاری و ارزیابی عملکرد دولت در تأمین مسکن در برنامه سوم توسعه اقتصادی
195 بررسی نابرابری اجتماعی در قرآن بر اساس دو تفسیر المیزان و نمونه
1951بررسی تطبیقی تفسیر کشاف زمخشری و مفاتیج الغیب فخررازی و نقد آندو از دید گاه شیعه (در مبحث خداشناسی)
1952بررسی تطبیقی اصل حسن نیت در حقوق قرارداد
1953بررسی تطبیقی حق اختراع
1954بررسی میزان پیشرفت فناوری اطلاعات در ایران با استفاده از شاخص های ICT
1955بررسی تأثیر هزینه های تحقیق و توسعه ( R & D ) بر صادرات بخش صنعت به تفکیک کدهای ISIC در سطح کارگاههای بزرگ
1956بررسی نگرش جوانان به جهانی شدن ( در بعد فرهنگ )
1957بررسی میزان آگاهی مشاوران هسته های مشاوره آموزش و پرورش شهرری از اطلاعات و روشهای راهنمائی و مشاوره تحصیلی و شغلی
1958بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی در بین کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران ( ستاد مرکزی ) شهر تهران
1959بررسی ویژگیهای اقتصادی - اجتماعی سیگارفروشان دوره گرد
196 بررسی عوامل سقوط دولت ابوالحسن بنی صدر
1961بررسی موانع رشد سازمان های مردم نهاد در جمهوری اسلامی ایران
1962بررسی نقش نخبگان در توسعه و نوسازی با تاکید بر تجربه مالزی
1963بررسی تاثیر ساختار قانونی حاکمیت بر فرآیند گذار به دموکراسی
1964بررسی تطبیقی مدینه فاضله در اندیشه های فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی
1965بررسی بی ثباتی درآمدهای صادراتی به تفکیک نفتی و غیرنفتی و مناطق صادراتی ( ۷۰ - ۱۳۳۸ )
1966بررسی تأثیر کسری بودجه بر تورم قیمتها در ایران
1967بررسی و تحلیل کارکرد نیروی کار بر تولید صنایع کشور ۷۳ - ۱۳۵۰
1968بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده بر پیشرفت تحصیلی فرزندان آن ها
1969بررسی امکانات پیوستن به برنامه دسترسی جهانی به انتشارات ( UAP) در ایران
197 بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور میزبان 
1971بررسی توزیع قدرت در خانواده
1972بررسی نقش تلویزیون در شکل گیری جامعه مدنی با تکیه بر نفرات تحصیلکردگان نسبت به میزگردهای سیاسی- اجتماعی تلویزیون
1973بررسی ارتباط گرایش دینی جوانان شهر تهران و میزان توجه به سریال های مذهبی تلویزیون 
1974بررسی تاثیر حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آمریکا برصنعت توریسم در ایران 
1975بررسی تأثیر اشتغال زندانیان بر رفتارهای پرخطر و سازگاری اجتماعی زندانیان استان تهران در سال ۱۳۸۴
1976بررسی توزیع قدرت در خانواده های شهر تهران با رویکردی به اشتغال زنان
1977بررسی میزان تأثیر تمرین پرورش خلاقیت در رشد خلاقیت دانش آموزان
1978بررسی نظریه گفتگوی تمدنها ( با تأکید بر دیدگاههای ریاست محترم جمهوری حجه الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی )
1979بررسی وضعیت توزیع نابرابر درآمد و فقر در ایران و مقایسه با کشورهای منتخب در حال توسعه
198 بررسی نقش و جایگاه امام دهم در حدیث شیعی 
1981بررسی مفهوم جنون از دیدگاه حقوقی و مقایسه آن با مفهوم جنون از دیدگاه روانپزشکی بر مبنای DSM-IV
1982بررسی مبانی و چگونگی تعیین مجازات متناسب در حقوق کیفری
1983بررسی عوامل روسپیگری خیابانی در تهران بزرگ
1984بررسی دگرگونیهای متون فارسی (نظم و نثر) از نظر صرفی و نحوی از آغاز (قرن چهارم ) تا هفتم 
1985بررسی پیرامون فرآیند پویایی گروهی و نحوه سنجش آن در سازمان ها از طریق بررسی دیدگاه های کارکنان مرکز آمار ایران (حوزه تهران ) در گروه های رسمی 
1986بانک اطلاعات پایان نامه های گویشی و نقد آنها 
1987بررسی عوامل مؤثر بر شدت انرژی در ایران و مقایسه آن با کشورهای OECD
1988بررسی اثر آموزش و پرورش بر توسعه اقتصادی ایران با تکیه خاص بر آموزش های فنی و حرفه ای ( رسمی )
1989بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) برصنعت بیمه کشور
199 بررسی تأثیر عدم تعادل مالی دولت بر مصرف و سرمایه گذاری خصوصی در ایران ( ۱۳۷۷ - ۱۳۳۸ )
1991بررسی نقش و تأثیر بیمه های اشخاص بر بازار سرمایه در ایران
1992بررسی ارتباط صادرات غیر نفتی و اشتغال در اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۷۹- ۱۳۵۰
1993بررسی اثرات پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر حمل و نقل ترانزیت و بین المللی جاده ای کشور
1994بررسی مقایسه ای خدمات بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیک در ایران 
1995بررسی تصمیمات اقتصادی امکان پذیر در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار
1996بررسی روشهای واژه سازی علمی در زبان فارسی 
1997بررسی محتوای شعر دوران مشروطه 
1998بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان
1999بررسی رابطه بین سبک های مدیریتی آمرانه و مشارکتی با بهداشت روانی دبیران ناحیه دو رشت 
2   بررسی ارتباط بین آموزش و اشتغال زنان
2  1بررسی تأثیرات تولید ناخالص داخلی، نقدینگی، نرخ ارز موثر بر صادرات غیر نفتی
2  2بررسی رابطه متقابل بین تورم٬ بیکاری و تغییرات نرخ ارز با استفاده از روش خود رگرسیونی برداری ( VAR )
2  3بررسی نقش دولت در رفاه اجتماعی با توجه به تغییر در ترکیب مخارج دولت
2  4بررسی فرصیه ی برابری قدرت خریدونرخ ارز بازار آزاد در اقتصاد ایران
2  5بررسی مسئله جاسوسی از دیدگاه حقوق بین الملل
2  6بررسی موانع نهادی وصول مالیات های مستقیم در ایران
2  7بررسی تطبیقی اندیشه های امام خمینی ره و میرزای نائینی (ره) در رابطه با ولایت فقیه
2  8بررسی جامعه شناختی رابطه بین پایگاه اقتصادی - اجتماعی و سیاسی با پتانسیل خشونت ‎ ‎سیاسی ( مطالعه موردی : دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز‎(‎ 8 -81
2  9بررسی بن مایه های عرفان در مثنوی مولانا و مقایسه آن با مثنوی های عطار
2 1 بررسی عدم اطمینان اقتصاد کلان و تاثیر آن بر سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای اوپک
2 11بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر تجارت آزاد بر اشتغال (مورد خاص ایران)
2 12بررسی جایگاه آتش در تاریخ فرهنگ ایران باستان
2 13بررسی وتحلیل الگوهای استقراری دوره مفرغ قدیم در دشتهای پیرامون کوهستان الوند – همدان
2 14بررسی تحول ساختار جامعه بختیاری از مشروطیت تا سقوط رضا شاه
2 15بررسی و نقد اندیشه های برخی از روشنفکران سیاسی و مذهبی عصر ناصری و مظفری (1324-1264 قˆ19 6- 1848 م) 
2 16بررسی تاثیر جریان نوسازی بر معرفت دینی مردم ایران، مطالعه موردی شهرستان شیراز 1377 هجری شمسی
2 17بررسی جامعه شناختی میزان تاثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانشجویان بر نگرشهای دینی آنها: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز
2 18بررسی عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر بر پایبندی دانش آموزان به ارزش های دینی
2 19بررسی وضعیت اجتماعی - اعتقادی ساحل نشینان جنوب شرقی خلیج فارس (عمانات ) در قرون اخیر و تاثیر آن بر شکل گیری شیخ نشینها
2 2 بررسی آراء فلسفی تربیتی کمنیوس
2 21بررسی مبانی نفس شناختی و معرفت شناسی ملاصدرا و مقایسه ی آن با اندیشه های بار کلی
2 22بررسی سفالینه منقوش گونه کوباچه
2 23بررسی تحلیلی مسؤولیّت ها و اختیارات حاکم در فقه جزایی و حقوق کیفری ایران
2 24بررسی فقهی امکان تعمیم ادلّه اثبات جرم
2 25بررسی مبانی فقهی دیدگاه امام خمینی در اعتبار ملاک مصلحت در فقه سیاسی اسلام
2 26بررسی حقوق جنگ از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل
2 27بررسی حقوق انحلال قرارداد کار
2 28بررسی اسناد، نهادها و ساز و کارهای بین المللی دفاع از حقوق بشر
2 29بررسی تطبیقی میراث زوجه از اموال غیرمنقول در حقوق ایران ، مصر و سوریه
2 3 بررسی تأثیر فرهنگ نهج البلاغه بر شعر شریف رضی
2 31بررسی ادبیات زنان در لبنان از 1975م تا سال 2    م با تکیه بر آثار بانو املی نصرالله
2 32بررسی ساختار دولت سلجوقی بر اساس نظریه نظام پاتریمونیال ماکس وبر 
2 33بررسی مباحث کلامی در حدیقه ی سنایی
2 34بررسی سیاست های دولت و تاثیر آن بر مشکلات شهر نشینی (با تاکید بر مهاجرت داخلی)
2 35بررسی رویکرد های پیربوردیو, جیمز ساموئل کلمن در ابرت دیوید پاتنام به مفهوم سرمایه اجتماعی, با نگاهی به وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران امروز 
2 36بررسی ابعاد حقوقی آلودگی دریایی در چارچوب حقوق بین الملل با نگرشی بر منطقه خلیج فارس
2 37بررسی جایگاه اصل اقدامات احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست با نگرشی بر حقوق ایران
2 38بررسی و تحلیل ساختاری شعر خاقانی
2 39بررسی داستانهای کوتاه زکریا تامر
2 4 بررسی سیر تحول مدیریت آموزشی در ایران
2 41برآورد نرخ بهینه بیکاری و مقایسه آن با نرخ طبیعی ( با تأکید بر متغیرهای برنامه سوم توسعه اقتصادی - اجتماعی )
2 42بررسی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر افزایش اشتغال در بخش صنعت
2 43بررسی دیگر ادیان در عصر ظهور حضرت مهدی (عج) از نگاه قرآن و روایات
2 44بررسی ضرورت اعتقاد به مهدویت در زندگی فردی و اجتماعی شیعه از دیدگاه قرآن و حدیث
2 45بررسی و تصحیح شعرفارسی دیوان (کنز المعارف) قمری دربندی
2 46بازتاب و انعکاس فرهنگ و تمدن ایران در ادبیات عرب در دوره عباسی 
2 47بررسی پارا دوکس ( متناقض نما) در شعر بیدل به همراه بررسی سابقه و جایگاه آن در بلاغت و شعر فارسی
2 48بررسی سیر تحول شعر در مصر از نئوکلاسیک تارمانتیک
2 49بررسی شرح احوال و آثار و اشعار مفجع بصری
2 5 بررسی تطبیقی مبانی فقهی ارش, دیه و حکومت در فقه اسلامی و حقوق وضعی
2 51بررسی تطبیقی ماهیت عنا و مبانی فقهی آن از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت
2 52بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در فقه اسلامی و حقوق موضوعه
2 53بررسی تحلیلی آرای فلسفی و کلامی ابوحیان توحیدی
2 54بررسی و تحلیل جلوه های دراماتیک در شاهنامه فردوسی و خمسه نظامی (با تکیه بر داستان رستم و اسفندیار و منظومه خسروشیرین)
2 55بررسی حذف مدائح علوی و اهل بیت در تصحیح برخی دیوانهای عربی
2 56بررسی تاثیر نام مهین خداوند در متون تفسیری و انعکاس آن در متون عرفانی با نگاهی به آثار مولانا ، سنایی ، عطار و حافظ
2 57بررسی جنبه های نظری و فلسفی آموزش ضمن خدمت و میزان انطباق آن با نظام تعلیم و تربیت اسلامی
2 58بررسی منزلت اجتماعی معلم در نظام تعلیم و تربیت اسلامی از آرمان تا واقعیت
2 59بررسی سیاست های دراز مدت و کوتاه مدت تربیت کودک از دیدگاه اسلام
2 6 بررسی سیره سیاسی پیامبر(ص) در ارتباط با مسلمین 
2 61برآورد سرمایه انسانی در استان های ایران
2 62بررسی مجاز در روایات(بر اساس المجازات النبویة)
2 63بحران آب در خاورمیانه و پیامدهای آن( مطالعه تطبیقی رود اردن و هیرمند)
2 64بازار و دولت: بررسی دوره 1357 - 1367
2 65برآورد نرخ تنزیل اجتماعی برای ایران
2 66بررسی عوامل موثر بر انتخاب یک نام تجاری اینترنتی در ایران
2 67بررسی رابطه طلاق و توسعه اقتصادی اجتماعی در شهرستان های کشور 1385
2 68بازدهی سهام و تورم درایران، رویکرد مارکف سوئیچینگ
2 69بررسی تطبیقی نوسازی و اصلاحات ژاپن و ایران در دوره معاصر
2 7 بررسی علل ناکامی نخبگان لیبرال - اسلامی در حفظ قدرت پس از انقلاب
2 71بررسی تطبیقی الگوی نوسازی رضاشاه و آتاتورک
2 72بررسی حذف به قرینه در قرآن مجید (پژوهشی در جهت مقایسه با ترجمه فارسی)
2 73به کار گیری کالمن فیلتر در پیش بینی بازار ارز
2 74بررسی تطبیقی(حقیقت محمدیه)در عرفان محی الدین ابن عربی و عیسی مسیح در عرفان مایستر اکهارت 
2 75باور دینی در فلسفه ویتگنشتاین
2 76بازتاب نظریه ی معاصر استعاره در ادبیات نمایشی معاصر ایران با تکیه بر نظریات معاصر زبانشناسی عملی:خانه
2 77بررسی انتقال معنای کامل در دوبلاژ با نگاهی بر دوبله دو فیلم فرانسوی همسرایان و یکشنبه طولانی نامزدی 
2 78بررسی تاثیرپذیری سه کتاب شرح تعرف طبقات الصوفیه و کشف المحجوب هجویری از کلام علوی
2 79بررسی نقد جامعه شناختی ادبیات نمایشی بر اساس مکتب تضاد گرایی( با نگاهی به نمایشنامه های فتح نامه کلات و تیتوس آندرونیکوس) ( نظری) نمایشنامه شب و خاطرات خیس( عملی)
2 8 بررسی آثار ادبی دکتر محمود بستانی نظریه پرداز ادبیات اسلامی
2 81بررسی تطبیقی زندگی و آثار ولادیمیر مایاکوفسکی و احمد شاملو و نوآوری آنها در شعر
2 82بررسی معانی حروف جرّ در دو جزء قرآن کریم
2 83بررسی روابط بومی، جهانی دررمانهای زیدی اسمیث واروندهتی روی
2 84بررسی یوتیلیتاریانیسم بن تام و لیبرالیسم میل بر چند شعر دوره رمانتیک
2 85بررسی و نقد دیدگاه ریچارد استنلی پیترز در باره فلسفه، مفهوم و هدف تعلیم و تربیت و انسان فرهیخته و تحلیل « اهداف کلی تعلیم و تربیت اسلامی » در چهارچوب آن 
2 86بررسی و نقد دیدگاه واقع گرایی انتقادی و تاثیر آن بر پژوهش های تربیتی
2 87بررسی و تحلیل عنصر رنگ در اشعار سه شاعر نوپرداز «بدر شاکر سیاب، عبدالوهاب بیاتی، عبدالمعطی حجازی»
2 88بررسی کرامت نفس انسان در اسلام و مقایسه آن با دیدگاه فلاسفه معاصر
2 89بررسی طلسم و ادعیه در ایران
2 9 بررسی مقایسه ای ایزد بهرام در اساطیر
2 91بررسی رابطه دینداری و نگرش نسبت به دموکراسی
2 92بررسی خواستگاه و مبانی اندیشه های فلسفی اسلامی و عوامل مؤثر در تکوین و توسعه آن در 2 سده اول هجری
2 93بررسی پیشینه و موقعیت کنونی آموزش زبان و ادب فارسی در چین
2 94بررسی و تحلیل مباحث هرمنوتیکی در حافظ
2 95بررسی سیر تحوّل اسلوب و مضامین شعری عبدالعزیز المقالح
2 96بررسی کارکرد تصویر هنری در نهج البلاغه ازدید نقد ادبی معاصر
2 97بررسی افکار انتقادی ابوالعلاء المعری در لزومیات
2 98بررسی تطبیقی تراژدی در حماسه ایران و جهان
2 99بررسی تطبیقی شعر معاصر ایران و پاکستان
21  بررسی و تحلیل دو دیوان بابطین
21 1بررسی برخی از نکات بلاغی ( معانی و بیان ) حکمت های نهج البلاغه                                     
21 2بررسی سیر و روند نمایشنامه نویسی در مصر(از ورود ناپلئون تا سال 2    میلادی)
21 3بررسی زندگی و آثار راشد حسین
21 4بررسی اجتماعیات در آثار و اشعار ایلیا ابوماضی
21 5بررسی انواع استعارات در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی گنجوی
21 6بازنمایی زنان در خشم و هیاهو و گور به گور
21 7بررسی نوشتار زنانه در ادبیات نمایشی با تمرکز بر نمایشنامۀ " خواب در فنجان خالی " اثر خانم دکتر نغمه ثمینی عملی:ابریشمی های کلینیک آقای پ
21 8بررسی اولیپینی رمان گلهای آبی اثر ریموند کونو
21 9بررسی رابطه بین اخلاق اسلامی کار، تعهد سازمانی و نگرش نسبت به تغییر سازمان در بین مدیران دبیرستان های شهر شیراز
211 برآورد ارزش اقتصادی زندگی انسان در مقایسه با دیه
2111بررسی طنزهای اجتماعی احمد مطر
2112بررسی رمز و رمزگرایی در شعر محمود درویش
2113بررسی باورها و اعتقادات عامیانه و آداب و رسومدر شعر صائب تبریزی
2114بررسی تطبیقی داستان هاروت و ماروت و بازتاب آن در ادبیات منظوم عرفانی تا پایان قرن هفتم هجری
2115بررسی نظریه پسا استعماری در ادبیات نمایشی با تمرکز بر نمونه های تحقیقی: نمایشنامه های بازگشت به کویر نوشته ی برنار ماری کلتس و توفان نوشته ی امه سه زر عملی: نگارش نمایشنامه ی پوست سیاه، صورتک های سفید
2116بررسی تشبیه در کلیات شمس
2117بیان بلاغی معرفت در اسفار اربعه اثر صدرالدین شیرازی و گفتار در روش اثر رنه دکارت
2118بحران مدرنیته و مدرنیته در بحران , بررسی مقابله ای آثار آلبر کامو و صادق هدایت
2119بررسی و تحلیل مسائل انسانی در شعر بدر شاکر السیاب
212 بررسی تطبیقی آثار ادبی غادة السمّان و فروغ فرخزاد
2121بررسی داستانهای تمصیلی مرغان و مقایسه آن با برخی از معراج نامه ها
2122بازخوانی اسطوره در آثار نمایشی ژان ژیردو و بهرام بیضایی
2123بررسی تاثیرات رمان نو فرانسه بر ادبیات معاصر فارسی با رویکرد ساختارگرا و اجتماعی (بررسی گزینشی)
2124بررسی تاثیر شاهنامه فردوسی بر آثار شاعران فارسی قرن هفتم تا یازدهم
2125بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه تجربی جوانان شهر تهران)
2126بررسی تطبیقی اثر تکانه های نفتی بر متغیرهای اقتصادی در کشورهای منتخب عضو اوپک
2127بررسی ارتباط آیات در سوره یس
2128بررسی ارتباط میان پول، قیمتها و تولید مبتنی بر روش فیلترهای سری زمانی
2129بررسی روابط متقابل اقتصاد و تعلیم و تربیت
213 بررسی مباحث صرفی و نحوی و بلاغی و عرفانی خطبه همام نهج البلاغه
2131بررسی نقش سینما در معرفی پدیده های نو آورانه به جامعه [صحیح جامعه ] ایرانی بعد از خرداد ۱۳۷۶ 
2132بررسی دیدگاههای تربیتی حضرت علی (ع ) در مقایسه با اندیشه های تربیتی جان دیوئی 
2133بررسی نقش اطلاع رسانی در صنعت گردشگری ایران
2134بررسی آثار روانی و اجتماعی طلاق والدین در فرزندان
2135بررسی مقایسه ای روشهای سنتی و ترکیبی تدریس در افزایش فراشناخت و میزان یادگیری
2136بررسی رابطه بین روشهای فرزندپروری والدین با سطح سازگاری فرزندان آنها
2137بررسی و مقایسه یادگیری توزیعی و فشرده
2138بررسی مفهوم محاکمه عادلانه در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی
2139بررسی عوامل موثر بر کمرنگی مشارکت سیاسی شهروندان در جامعه ایران
214 بررسی عوامل موثر بر کمرنگی مشارکت سیاسی شهروندان در جامعه ایران
2141بررسی تطبیقی آگهی های بازرگانی کانال های فوکس [صحیح : وکس ] آلمان ، ام  بی  سی عربستان و کانال ۱ تلویزیون ایران 
2142بانک جهانی و ضرورت تغییر سیاستهای این نهاد
2143بررسی میزان و نوع بهره مندی از سایتهای اینترنت در وزارت کار و امور اجتماعی
2144بررسی نقش حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس و رابطه آن با افزایش خریدها و مسابقه تسلیحاتی در بین کشورهای این منطقه (۱۹۹۷ - ۱۹۷۱)
2145بررسی نقش رسانه های ارتباطی بر افزایش کیفیت آموزش 
2146بررسی عوامل موثر در بالا رفتن کارایی کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران (واحد امور بازرگانی)
2147بازنگری مفهوم سوژه و طبقات اجتماعی درجوامع سرمایه داری
2148بررسی رابطه غیرخطی میان نرخ بهره حقیقی و سرمایه گذاری خصوصی با استفاده از روش حد آستانه ای (مورد کشورهای در حال توسعه)
2149بهبود عملکرد دولت در توسعه خوشه های صنعتی (مطالعه موردی خوشه قطعات خودروی تبریز )
215 بررسی آثار جایگزینی ذخائر ارزی از دلار به یورو (مورد مطالعه : ایران)
2151بررسی رابطه غیرخطی بین رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی با استفاده از روش حد آستانه ای (مورد ایران)
2152بررسی تاثیرگذاری قیمت نفت بر متغیرهای مالی دولت و رشد اقتصادی در ایران
2153بررسی تاثیر مالیاتهای مستقیم بر نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران طی دوره 85-52
2154بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری کل عوامل تولید
2155برآورد تابع تقاضای سفر جاده ای در ایران (ناوگان عمومی مسافری)
2156بررسی نقش بهره وری کل عوامل تولیدی در رشد تولیدات بخشهای عمده اقتصاد ایران
2157بررسی مقام و موقعیت زن در متون فقهی و حقوق زردشتی
2158بررسی و تبیین دیدگاه معرفت شناسی اسلام و پراگماتیسم و تعیین و تحلیل مقایسه ای روش های آموزشی مبتنی بر آنها در تعلیم و تربیت
2159بررسی و تبیین دیدگاه معرفت شناسی اسلام و پراگماتیسم و تعیین و تحلیل مقایسه ای روش های آموزشی مبتنی بر آنها در تعلیم و تربیت
216 بررسی تغذیه و احکام آن در قرآن
2161بررسی آیات موهمه عدم عصمت انبیاء
2162بررسی آیه تطهیر و شعر شعرای عرب پیرامون آن تا عصر حدیث
2163بررسی تطبیقی توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در ایران و عربستان جهت دستیابی به توسعه پایدار
2164بررسی نقش جنگ در تحول فرهنگی منطقه آسیای مرکزی
2165بررسی نقش روابط عمومی در افزایش وجدان کاری و انضباط اجتماعی (در جامعه کارمندی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح )
2166بررسی حقوقی راهبردهای جامعه بین المللی در راستای خلع سلاح کامل هسته ای
2167بررسی نقش اطلاع رسانی بر توسعه صنعت گردشگری در ایران
2168بررسی و مقایسه ی عقل و عشق در مثنوی مولوی و حدیقه الحقیقه ی سنایی
2169بررسی جانشینی در آسیای مرکزی (معاهدات )
217 بررسی روابط ایران و اتحادیه اروپا (از دهه ۸۰ تاکنون )
2171بررسی پوشاک زنان عشایر از دیدگاه مردم شناسی
2172بررسی آواز پر جبرئیل ولغت موران شیخ شهاب الدین سهروردی
2173بررسی و مطالعه تأثیر برنامه های تنظیم خانواده برکاهش باروری در ایران (۱۳۷۵ - ۱۳۶۵)
2174بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی با تأکید بر متغیرهای مرسوم مدل رشد
2175بررسی سیر تاریخی نظام سرمایه داری و تبیین ماهیت جهانی شدن اقتصاد
2176بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر امنیت اقتصادی
2177بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر روی بهره وری کل در اقتصاد ایران 
2178بررسی نوسانات قیمت بنزین بر رفاه جامعه در ایران
2179بررسی رابطه پس انداز و ثروت با تکیه بر ارزش مسکن
218 بررسی اقتصادی گزینه های مختلف استفاده از منابع گازی کشور ایران- با تأکید بر منبع گازی پارس جنوبی
2181بررسی اولی الامر در فرقه های اسلامی
2182بررسی مشروطیت در خراسان (۱۳۲۴-۱۳۳۰ ه ق)
2183برجسته سازی در محور زبان و ذهنیت شعر معاصر ( با تکیه بر سهراب سپهری، شاملو، شفیعی کدکنی، فروغ فرخ زاد ) با توجه به نظریه های مدرن ادبی در مبحث زبانشناسی همگانی و بحث فورگراندینک و نظریه بیان
2184بررسی و نقد نظریات مطرح پیرامون توسعه و توسعه نیافتگی ایران
2185بررسی بلوغ در فقه اسلامی
2186بررسی حکمت از دیدگاه ناصر خسرو و سنایی 
2187بررسی میزان همخوانی تبلیغات بازرگانی شبکه اول سیما با مصوبات قانونی تبلیغات
2188بررسی تطبیقی رشد در مذاهب خمسه
2189برآورد تابع تقاضای برنج تولید داخلی در ایران
219 بررسی ترجمه های آقایان خرمشاهی٬ الهی قمشه ای٬ معزی٬ فولادوند و مجتبوی در سوره های النور و لقمان
2191برآورد تابع تقاضای مؤلفه های پولی تحت رویکرد سیستمهای تقاضا در ایران
2192بررسی روشهای مختلف تخمین بتا در بازار بورس اوراق بهادار تهران
2193برررسی اثر آموزش بردرآمد شاغلین شهری در ایران با استفاده از تحلیل های چند سطحی طی برنامه سوم توسعه ( 83-1379)
2194بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر روی رشد ارزش افزوده صنایع کارخانه ای ایران 
2195بازتاب گناه و هبوط آدم در نگاه قرآنی حافظ
2196بررسی و تحلیل خود و علل و آثار خود فراموشی در قرآن
2197بررسی نفس اماره در عرفان با تکیه بر مثنوی مولانا
2198بررسی تهاجم فرهنگی ، ابعاد، مؤلفه ها و پیامدهای آن
2199بررسی اختلاف ناپذیری در قرآن
22  بررسی زبان قرآن
22 1بررسی مقایسه ای استنباط احکام شرعی از کتاب و سنت در مذاهب عمده اسلامی
22 2بررسی راهکارهای افزایش صادرات میگوی ایران
22 3بررسی جوامع حدیثی متأخر اهل سنت
22 4بررسی آثار آزادسازی و خصوصی سازی بر اشتغال زایی صنعت بیمه ایران
22 5بررسی و مقایسه اندیشه های ابوحامد محمد غزالی و جلال الدین محمد بلخی
22 6بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرایند توسعه محصول جدید
22 7بررسی الگوهای آوایی قرآن مجید ( تجوید ) در ارتباط با معناشناسی
22 8بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مسکن بخش خصوصی در ایران
22 9بررسی تطبیقی کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با احکام اسلام
221 بررسی و تحلیل کاربرد واژه اسلام در قرآن
2211بازتاب آیات قرآن در حدیقه الحقیقه سنایی در زمینه توحید، معاد و نبوت
2212بررسی روانشناختی و تربیتی قصه حضرت یوسف(ع) درقرآن
2213بررسی تشبیه در عربی و فارسی
2214بررسی عقد صلح و مبانی فقهی آن
2215بررسی تصویرسازی کتب پزشکی فارسی زبان ادوار گذشته ایران (از ظهور اسلام تا قاجاریه )
2216بررسی برخی از مسائل مستحدثه پزشکی : پیوند اعضا - سقط جنین - ضمان طبیب
2217بررسی اندیشه های سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی (ره )
2218بررسی علل رشد و انحطاط جامعه حضرت موسی(ع) و حضرت محمد(ع) در قرآن
2219بررسی زمینه های ایجاد آرامش روانی انسان از دیدگاه قرآن کریم 
222 بررسی قضاء و قدر در قرآن و روایات
2221بازتاب قرآن در بوستان و گلستان سعدی
2222بررسی ادله ثبات وجود خداوند در قرآن
2223بررسی استخراج تنظیم و زمان بندی آیات مربوط به حضرت موسی(ع)
2224بازتاب آیات قرآنی در اشعار فخرالدین عراقی
2225بررسی چگونگی تفسیر قرآن به قرآن درالمیزان
2226بررسی نشریات طنز و فکاهی از مشروطیت تا کودتای ۱۲۹۹
2227بررسی جایگاه امام سجاد(ع) در حدیث شیعه
2228بررسی بوروکراسی ایران در دوره رضاشاه
2229بررسی تطبیقی میان جامعه آرمانی دینی و غیر دینی ، نمونه های اریک فروم ، پیتریم سوروکین و اسلام (تشیع )
223 بررسی حقوقی نظام تقسیمات کشوری در ایران
2231بررسی تحلیلی دستاوردهای الگوهای رقیب توسعه در ایران (اقتدارگرا و دموکراتیک)
2232بحرانها و بی ثباتی ها در جمهوری اسلامی ( 84-136 )
2233بررسی علل جامعه شناختی ناکامی جنبش دوم خرداد(1384-1376)
2234بررسی تطبیقی سرگذشت آدم و حوّا در قرآن، تفاسیر آن (با تأکید بر تفاسیر طبری و ابوالفتوح) و متون یهودی
2235بررسی حفره های دولت در ایران
2236بررسی تحول مفهوم سرزمین در عصر جهانی شدن
2237بررسی نقش عوامل ژئوپلتیک و اندیشه سیاسی اسلام در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
2238بررسی اعتبار، روایی و نرم یابی تست فرا شناخت ‎Swanson [سوانسون ] ۱۹۹۶
2239بررسی رابطه بین نگرش مشاوران راهنمایی نسبت به شغل مشاوره با ویژگیهای شخصیتی آنها
224 بررسی زمینه ها، موانع و چشم اندازهای شکل گیری و تحقق نظریه اجتماعی فمینیسم در ایران
2241بررسی تطبیقی انعکاس نقطه نظرهای نامزدهای هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مصاحبه های مطبوعاتی آنها در روزنامه های کشور
2242بررسی چگونگی توسعه روابط میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی و تأثیرگذاری آن بر کشورهای حوزه خلیج فارس
2243بررسی نقش عقود مشارکت مدنی ، مضاربه و سلف در اقتصاد ایران
2244بررسی تطبیقی شرایط قاضی در فقه اسلامی
2245بررسی اندیشه های تربیتی امام علی (ع ) و آراآ تربیتی مکتب پراگماتیسم
2246بررسی و مقایسه اثر بخشی دو شیوه تمرینی منتخب بر آمادگی جسمانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و ارائه یک الگوی کارب
2247بررسی روابط سیاسی و نظامی ایران و عثمانی بعد از صفویه تا میانه سده سیزدهم
2248بررسی تطبیقی نهاد داوری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
2249بررسی شبهات پیرامون معراج پیامبر(ص)
225 بدعت در قرآن و سنت
2251بررسی اندیشه های اجتماعی سیاسی امام خمینی
2252بررسی تطبیقی آراء عرفانی مایستر اکهارت و جلال الدین محمد مولوی به ضمیمه ترجمه آثاری از اکهارت
2253بررسی تطبیقی منابع و ماخذ گنوسی مثنوی مولوی
2254بررسی وضعیت زبان و ادبیات فارسی در ایالت بلوچستان ( پاکستان) ( از آغاز تا معاصر 1383 ش،2  4 م)
2255بررسی تاثیر جمعیت های ادبی در تحولات ادبی معاصر عرب
2256بررسی و تحلیل آراء نویسندگان عرب پیرامون ادبیات تطبیقی عربی و فارسی:(معراجنامه ها و داستانهای رمزی و پرندگان
2257بررسی اوضاع داخلی یونان و روابط این کشور باجمهوری اسلامی ایران
2258بررسی جامعه آرمانی در اندیشه متفکران اسلامی(ابونصر محمد فارابی- سیدجمال الدین اسدآباد)
2259بررسی تاثیر تسلیحات کشتار جمعی اسرائیل بر امنیت خاورمیانه با رویکرد بر امنیت جمهوری اسلامی ایران
226 بررسی مذاهب و فرقه های متصوفه در کشف المحجوب هجویری
2261بررسی تطبیقی هویت اجتماعی فرهنگی زنان و عوامل موثر بر آن در مناطق شهری استان آذربایجان غربی
2262بررسی جامعه شناختی جایگاه و کارکرد های فن آوری علم و توسعه جوامع پیرامونی (ایران)
2263بررسی اصطلاحات فقهی، اصولی، کلامی فلسفی و منطقی کشف المحجوب هجویری
2264بررسی رابطه دینداری و سرمایه اجتماعی مطالعه تطبیق دانشجویان کارشناسی زن دانشگاه تبریز
2265بررسی نظریه ماکس وبر در مورد نقش پروتستانیسم در توسعه کاپیتالیسم
2266بررسی دیدگاه دکتر علی شریعتی در مورد قشر روشنفکر
2267بررسی پدیده ناسیونالیسم
2268بررسی مقارنه ای کفارات در مذاهب خمسه
2269بررسی تطبیقی حقیقت دین و فرهنگ دینی در روابط اجتماعی سلسله صفویه
227 بررسی تأثیر اندیشه های محیی الدین ابن عربی در آثار فخرالدین عراقی
2271بررسی نگرش کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نسبت به فرم ارزشیابی عملکرد آنها در اداره استان تهران
2272بررسی فقهی و حقوقی خواستگاری
2273بررسی امکان کشف علل و مناطات احکام شرعی و نقش آن در پویایی فقه
2274بیان در مراثی شریف رضی
2275بررسی اقدام ایالات متحده ی آمریکا در حمله به سکوهای نفتی جمهوری اسلامی ایران از نظر قواعد ممنوعیت استفاده از زوردرحقوق بین الملل 
2276بررسی میزان انفصال از ارزشها فرهنگی (بیگانگی فرهنگی ) به مثابه مانعی در راه توسعه فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران 
2277بررسی سکه های طبرستان
2278بررسی صداقت و هنر بیهقی در نقل حوادث،داستان ها و حکایت های تاریخی
2279بررسی اعتبار و روایی و هنجاریابی پرسشنامه شخصیتی برن رویتر
228 بررسی سیر تحولات جامعه ایران در دوره قاجاریه بر اساس دورشناسی کارل مارکس
2281بررسی جامعه شناختی صنعت توریسم و نقش آن در مبادلات فرهنگی
2282بررسی ابعاد حقوقی شورای عالی اشتغال
2283بررسی شرح حال و اشعار منصور النمری
2284بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان به ناسیونالیسم (علوم انسانی)
2285بررسی مسائل اجتماعی و خانقاهی در صفوه الصّفا
2286بررسی تطبیقی عقلانیت از دیدگاه کانت و یورگن هابر س
2287بررسی جامعه شناختی نسبت بین سکولاریسم و دموکراسی (مطالعه موردی انقلاب کبیر فرانسه)
2288بررسی برخی مفاهیم اجتماعی از دیدگاه دانشمندان اجتماعی و نهج البلاغه
2289بررسی نظریه های متفکرین مکتب انتقادی
229 بررسی اندیشه های یورگن هابر ماس درمورد عدالت
2291بررسی تطبیقی عقلانیت مبتنی بر وحی و عقلانیت بشری در اخلاق
2292بررسی کتب مقدس در قرآن
2293بررسی نقش عقاد و عبدالقادر مازنی در ادبیات معاصر عرب
2294بررسی و مقایسه آراء تربیتی فردوسی و سنایی
2295بررسی مناسبات انگلستان با خوانین ایل بختیاری تا سال ۱۹۲۵ میلادی
2296بررسی شرح و ترجمه شواهد شعری التبیان ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی بر قرآن کریم جزء ۷ و ۸
2297بررسی اوزان، صور خیال و زیبائیهای شعری در دیوان اشعار مجد همگر
2298بررسی زمینه های اجتماعی ، اقتصادی حساس در شکل گیری مکاتب نقاشی عصر صفویه (براساس نظریه وبر)
2299بررسی مقایسه ای مفهوم از خودبیگانگی در اندیشه های شرق و غرب
23  بررسی صنعت جهانگردی در ایجاد فرصت اشتغال و جلب جهانگردان به ایران
23 1بررسی اندیشه های میشل فوکو در مورد پدیده قدرت
23 2بررسی جرائم زنان در شهرستان تبریز از دیدگاه جامعه شناسی
23 3بررسی علل طلاق در شهر تبریز
23 4بررسی میزان بیگانگی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز و عوامل مرتبط با آن
23 5بر خورد با مدرنیته در ایران با تکیه بر آراء دکتر سید جواد طباطبائی
23 6بازتاب معارف اسلامی در دیوان محسن تأئید تبریزی
23 7بازتاب افکار و اندیشه های عرفانی در آثار سعدی
23 8بررسی اصطلاحات عرفانی، مسائل تاریخی و اجتماعی و آداب و رسوم خانقاهی در مرصاد العباد و اسرار التوحید
23 9بررسی حروف عامل و غیرعامل در ادب عربی
231 بررسی و مقایسه سبکهای یادگیری(دیداری، شنیداری، معنائی)در بین گروههای دانش آموزان عادی وعقب مانده ذهنی دوره ابتدائی مناطق ۲ و ۵ و ۱۷شهر تهران
2311بررسی حدود حجر صغار در حقوق ایران
2312بررسی تأثیر جدایی والدین و مشکلات اقتصادی در فرار دختران (۲۰ - ۱۶)ساله شهر تهران
2313بررسی جامعه شناختی جنبشهای اجتماعی در جهان سوم در قرن بیستم
2314بررسی تطبیقی مناظرات مارکس و وبر در زمینه طبقه اجتماعی، سرمایه داری، از خود بیگانگی و بوروکراسی علم و دین
2315بررسی ریشه های تاریخی فمینیسم
2316بررسی الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان و مطالعه تطبیقی برخی مواد آن با قوانین ایران
2317بازتاب اندیشه غربت روح در ادبیات عرفانی
2318بررسی تاثیر حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی ایران (در دهه های اخیر)
2319بررسی مسائل و مشکلات ارتباط همسایگی در ساختمان های بلند
232 بیولوژی صدف های مرواریدساز محار
2321بررسی عوامل موثر برمیزان رضایت از ازدواج
2322بزهکاری نوجوان با تکیه برعوامل اقتصادی ،اجتماعی و خانوادگی
2323بررسی اندیشه سیاسی علامه نائینی
2324بررسی جای ها و مکان ها در کتاب تهذیب اللغه ازهری
2325بررسی نثر معاصر عربی در مصر همراه با سیری در نثر عربی و ادوار تاریخی آن
2326بررسی اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال به عنوان یک اصل کلی حقوقی
2327بررسی عناصر فرهنگی، اجتماعی در دفتر ششم مثنوی
2328بررسی اندیشه ی فروغ فرخزاد از عصیان تا تولدی دیگر
2329بررسی ادبیات عامیانه در ادبیات معاصر با محوریت جمالزاده- هدایت- چوبک
233 بررسی و مقایسه ای داستان های زنانه ی کشف المحجوب و مرزبان نامه
2331بررسی علل شکست اعراب در جنگ شش روزه ( ۱۹۶۷ )
2332بررسی جایگاه و سهم ادبای گرگان در ادبیات عرب در دوره عباسی
2333بررسی نقوش انسانی آثار فلزی عصر سلجوقی ( در موزه ایران باستان )
2334بررسی روابط ایران و شوروی در دوره استالین ( ۱۹۵۳-۱۹۲۴ )
2335بررسی روشهای نگارش از دیدگاه قلقشندی در صبح الاعشی
2336بررسی تطبیقی حقوق اساسی و نهادهای سیاسی در منطقه خاورمیانه ( مطالعه موردی حوزه خلیج فارس )
2337بررسی زیارتگاه ها و اماکن مذهبی استان گلستان، گرگان و گنبد
2338بررسی عملکرد بین المللی صلیب سرخ در حمایت از محبوسان
2339بهره کشی جنسی و اقتصادی از کودکان در حقوق ایران و اسناد بین المللی
234 بررسی منظومه های عاشقانه فارسی تا پایان قرن نهم هجری
2341بازتاب اندیشه مشایخ صوفیان(بایزید بسطامی ابوسعید ابوالخیر،عطار و سنایی)در مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی 
2342بررسی نقش ارتباطات بر توسعه منابع انسانی
2343بررسی رابطه بین وضعیت اقتصادی - اجتماعی خانواده با تحول اخلاقی نوجوانان
2344بررسی نقش تعلیم و تربیت در تحقق پارادایم گفتگوی تمدنها
2345بررسی رابطه میان رضایت از زندگی زناشویی و همدم طلبی - دوری گزینی
2346بررسی تطبیقی دادرسی کار در ایران ، فرانسه و کره جنوبی
2347بررسی بلاغی متعلقات فعل
2348بررسی و شرح قصیده همزیه نبویه احمد شوقی
2349بررسی مفهوم امنیت دسته جملی سازمان ملل متحد در تئوری وعمل
235 بزه تخریب و تحویق اموال در حقوق کیفری ایران
2351بررسی و نقد اشعار وصفی خلیل مطران
2352برررسی لغات و اصطلاحات و تلمیحات و اقتباسات و استشهادات قرآنی قصاید دیوان نورالدین عبدالرحمن جامی
2353بررسی معنا و مفهوم زیباشناسی نزد ایمانوئل کانت
2354بررسی حدود روابط زن و مرد از دیدگاه قرآن و حدیث
2355بررسی فرهنگ قزوین ( ادبیات، گویش و آداب و رسوم )
2356بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایالت استرآباد با تکیه بر نقش دولت تزاری روسیه ۱۲۸۵- ۱۲۹۶ ه  ش
2357بررسی اعتقاد به معاد و نقش تربیتی آن از دیدگاه امام علی (ع )
2358بررسی رابطه بین علم گرایی و دین گرایی بین دانشجوی
2359بررسی علل خانوادگی بزهکاری در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت
236 بررسی علل ضعف و رکود نشریات بانوان از آغاز تا امروز در ایران
2361بررسی میزان و نوع مطالعه کارمندان شرکت دخانیات ایران در طول هفته
2362بررسی و نقد وسایل ارتباط جمعی در ژاپن
2363برآورد تابع سرمایه گذاری در ساختمان بخش خصوصی ایران
2364بررسی لایحه قضائی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان (لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان)
2365بررسی حقوق وصایت در حقوق ایران و فرانسه
2366بررسی قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن
2367بررسی وضعیت اشغال عراق در حقوق بین الملل
2368بررسی تاثیر خدمات شرکت هواپیماییجمهوری اسلامیایران بر صنعت گردشگری کشور
2369بررسی پدیده انقلاب در چهارچوب نظریه همبستگی اجتماعی (با تاکید بر انقلاب اسلامی ایران )
237 بررسی نقش و جایگاه روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران درکاهش مشکلات ارتباطی دریانوردان جنوب کشور
2371بررسی موردی اشیاء هخامنشی متعلق به موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
2372بررسی مقایسه ای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی ۱۹۹۱-۲۰۰۱
2373بررسی موضع کنترل (درونی - بیرونی )و رابطه آن با عزت نفس در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
2374بررسی مطبوعات نیروی انتظامی و تحلیلی بر مقالات آن با تکیه بر ماهنامه شهربانی از آغاز تشکیل قشون متحدالشکل تا انقلاب اسلامی ایران سال 
2375بررسی فنا در عرفان اسلامی از دیدگاه صوفیه تا قرن هفتم هجری
2376بررسی و مطالعه سیستماتیک ،رفتار شناسی ،اکولوژی و ژنییک جمعیتهای انسانهای اولیه در خاورمیانه و ایران
2377بررسی منشاء و تاریخ گذاری سفال های سبک سیلک (۳) مجموعه پیر بازاری موزه ملی ایران
2378بررسی و مقایسه ناسیونالیسم در شعر ابراهیم طوقان و عارف قزوینی
2379بیع اموال غیرمنقول با سند عادی
238 بررسی معاملات صغیر در حقوق ایران و مصر
2381بررسی فقهی و حقوقی سرقفلی
2382بررسی رزرو به عمل آمده از سوی جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون 1958نیویورک
2383بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه
2384بررسی اثر بخشی مشاوره گروه به شیوه مراجع محوری در تغییرخود پنداره نوجوانان بزهکار
2385بررسی نحوه انعکاس اقدامات وزارت کشور و شورای نگهبان در خصوص انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی در مطبوعات (بررسی موردی روزنامه های شرق ،یاس نو،ایر
2386بررسی مبانی فقهی و حقوقی قرارداد کار ایران(قانون کار جمهوری اسلامی ایران)
2387بزهکاری جوانان
2388بررسی جرائم مطبوعاتی در ایران و جهان( با توجه به قوانین مطبوعاتی آن ها)
2389بررسی مسئله جاسوسی از دیدگاه حقوق بین المللی
239 بررسی فقهی، حقوقی جرم سیاسی
2391بیمه مسئولیت
2392بررسی تحولات دکترینهای سیاست خارجی ایالات متحده در طول حاکمیت نظام دو قطبی
2393بررسی نگاره های افراد مادی در تخت جمشید
2394بررسی مردم شناختی مراسم رایج در دین مندایی
2395بازشنایی مفاهیم اساطیری بر روی ظروف فلزی دوره ساسانی
2396بررسی انتقادی جایگاه و کاربست مفهوم طبقه متوسط در آراء جامعه شناسان و پیگیری مفهومی جایگزین
2397بررسی تاثیر مطالعات غیر درسی (کتب ، مجلات ، نشریات ) بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی منطقه ۲ شهر تهران
2398بررسی و تحلیل نامه و نامه نگاری در تاریخ بیهقی
2399بررسی فقهی حکم غیبت و تهمت از دیدگاه مذاهب
24  بررسی تاثیر مشارکت در واحد عمومی تربیت بدنی (۱) بر روی برخی از ترکیبات خون 
24 1بررسی و مقایسه نوع و میزان علل مراجعه افراد به مراکز خدمات مشاوره ای
24 2بررسی روابط بین هزینه زیرساخت های فن آوری ارتباطات واطلاعات و بهره وری کل در ایران
24 3بررسی فقهی، حقوقی جرم اختلاس
24 4بررسی تطبیقی نقش برجسته سازی روزنامه های کیهان و نوروز در خصوص حمله آمریکا و متحدانش به افغانستان پس از پدیده ۱۱ سپتامبر [
24 5بررسی تأثیر اضطراب بر عملکرد کارکنان
24 6بررسی جرایم رایانه ای و اینترنتی و راه های مقابله با آن
24 7بررسی مردم شناختی جادو در کتاب هزار و یک شب
24 8بررسی تأثیر فضاهای آموزشی بر سازگاری اجتماعی، سلامت عمومی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر
24 9بررسی تأثیر فضاهای آموزشی بر سازگاری اجتماعی، سلامت عمومی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر
241 برداشت های فلسفی علامه طباطبائی از قرآن در تفسیر المیزان
2411بررسی کلمات قصار امام علی علیه السلام از لحاظ نحوی و بیانی (از شماره ۱ الی ۱۳۰)
2412بررسی عملکرد روابط عمومی نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران
2413بررسی مبانی قرآنی خطبه غدیریه پیامبر اکرم (ص)
2414بررسی جرم آدم ربایی
2415بررسی اهمیت عبرت آموزی از تاریخ اقوام کهن و روزگار از دیدگاه نهج البلاغه
2416بررسی اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تجارت خارجی ایران
2417بررسی اصول و شیوه مبارزاتی امام خمینی ( ره ) در پیدایش و پیروزی انقلاب اسلامی
2418بازتاب آیینهای باستانی در منظومه ویس و رامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی
2419بررسی مسئولیت دولت ها ناشی از آلودگی غیر نفتی دریاها
242 بررسی موارد بطلان و عدم نفوذ و تحلیل مبانی آن در حقوق مدنی ایران
2421بررسی حقوق کودک در کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اسلام
2422بررسی تطبیقی دعای جوشن کبیر با آیات قرآن
2423بررسی مردم شناسی قالی کردی با تأکید بر قالی بیجار
2424بررسی فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر اثربخشی سازمان
2425بررسی مبانی اعتقادی شیعه در زیارت جامعه
2426بررسی عملکرد خبرنگاران همراه در جنگ آمریکا - عراق به عنوان رسانه
2427بررسی بشارت و انذار در قرآن با نگاهی به کتاب مقدس
2428بررسی نگرش دانشجویان رشته موسیقی به دغدغه ارتباطات انسانی در گروه های موسیقی غرب
2429بررسی سبک و بلاغت و صورخیان و بدیع درکتاب نقثه المصدور شهاب الدین زیدری نسوی
243 بررسی میزان آمادگی مدیران برای پذیرش اختیارات جهت تمرکززدایی
2431بررسی تطبیقی موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی ( TRIPS ) با قوانین و مقررات مربوطه در ایران
2432بررسی نقش علمای جبل عامل در شکل گیری تشکیلات دینی دولت صفوی از شاه اسماعیل اول تا شاه عباس اول
2433بررسی موانع توسعه روابط سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان
2434بررسی تطبیقی اقتدار مردم در نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان (قوه مجریه)
2435بررسی زندگی دکتر سیدحسین فاطمی در تحولات تاریخ ایران از ۱۳۳۱ تا مرداد ۱۳۳۲
2436برابری جنسیتی در حقوق بشر بین المللی و زمینه های فرهنگی اجرای آن در تبریز
2437بررسی مبانی مهمترین تحولات حقوقی در روابط مالی زوجین پس از انقلاب اسلامی
2438بررسی تطبیقی نهاد تعلیق اجرای مجازات در حقوق ایران و آمریکا
2439بررسی قوانین و مقررات ایران مربوط به قاچاق کالای گمرکی در پرتو نظام بین الملل حقوق بشر
244 بررسی تطبیقی مسئله شناخت از دیدگاه افلاطون و کانت
2441بررسی جامعه شناسانه حزب اعتدالیون در دوران مشروطیت تا آغاز حکومت رضا خان سردار سپه
2442بررسی صلاحیت کشورهای ساحلی در آبهای داخلی و رویه ایران در آبهای داخلی خلیج فارس
2443بررسی مفهومی تئوری های امنیت بین الملل و نقش سازمان ملل در حفظ و اجرای آن از دهه ۹۰ به بعد
2444بررسی و تحلیل آفاق غزل شهریار
2445بررسی نگرش جوانان نسبت به خدمت نظام وظیفه و عوامل موثر بر آن
2446بررسی معجزات نه گانه حضرت موسی در قرآن و تطبیق آن با تورات
2447بررسی ویژگیهای مؤمن ممتحن در آیات و روایات
2448بررسی مضامین دعایی در قرآن کریم
2449بررسی تغییرات در روابط درونی خانواده با تاکید بر تحصیلات در طی سه نسل
245 بررسی تطبیقی ویژگی های مدیران فرهنگی در منابع اسلامی و مکاتب علم مدیریت
2451بررسی صلاحیت دولت جمهوری اسلامی ایران در آبهای داخلی
2452بررسی شرط توکیل زوجه در طلاق
2453بررسی کیفر تبعید در عصر ارتباطات
2454بررسی نسب طبیعی در حقوق ایران
2455بررسی عوامل موثر در تداوم کسب و کارهای خانوادگی
2456بررسی رفتار و مدیریت فرهنگی ایران به کمک شناخت ریشه های فرهنگ کهن ایرانی
2457بررسی عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری در دو بخش دولتی و غیر دولتی
2458بررسی تأثیر سرریز (نشت) تحقیقات خارجی بر بهره وری کل عوامل تولید
2459بررسی تأثیر سرمایه گذاری خصوصی و دولتی بر رشد صنعتی در اقتصاد ایران
246 بررسی جلوه های نی در شعر فارسی با تکیه بر مثنوی
2461بررسی حقوق متهم در رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر
2462بررسی جرایم عقیم و محال
2463بررسی مفاهیم فقهی٬ حقوقی در غزلیات سعدی و حافظ
2464بررسی موارد لغوی، صرفی نحوی و بلاغی سوره یوسف (ع)
2465بررسی آیات مربوط به توکل در قرآن و گزارش بالینی از افراد متوکل
2466بررسی اصطلاحات عرفانی جلد چهارم «کشف الاسرار وعدة الابرار»
2467بهشتیان و دوزخیان در قرآن
2468برداشتهای محرف از قرآن کریم
2469بررسی آیات بظاهر غیرمتناسب که در* مورد بعضی از آنها ادعای عدم تناسب شده است
247 بدعت از دیدگاه قرآن و حدیث
2471برزخ از دیدگاه قرآن و روایات
2472برزخ در قرآن و حدیث 2
2473بسمله در قرآن و حدیث
2474بشارت به ظهور مهدی (عج) در قرآن
2475بلاء و ابتلاء در قرآن و حدیث
2476بهشت و دوزخ در قرآن و حدیث
2477بررسی تحلیلی دو تفسیر «اطیب البیان» و «الکاشف»
2478بررسی صرفی، نحوی، بلاغی و کلامی تفسیر ابوالفتوح رازی و مقایسه آن با تفسیر میبدی (6 جزء دوم)
2479بهداشت در قرآن
248 باورهای راجع به رستاخیز در ادیان الهی
2481بررسی آیات نکاح در قرآن کریم
2482بررسی ابتلاء در آیات و روایات
2483بررسی شواهد شعری، دو سوره انعام و اعراف از تفسیر شیخ طوسی
2484بررسی سرنوشت و اختیار انسان در قرآن کریم
2485بررسی نظریات تفسیری امام فخر رازی پیرامون آیات نازله در شأن اهل بیت علیه السلام
2486بررسی تحلیل اختلافات کلامی مفسران در تفسیر قرآن
2487بررسی ترتیب نزول قرآن در روایات (یا پژوهشی در ترتیب روایی نزول قرآن)
2488بررسی تطبیقی آیات حدود
2489بررسی تطبیقی بین علم تجوید و آواشناسی
249 بررسی تطبیقی آیات حدود(1)
2491بررسی تطبیقی آیات قضا و شهادت
2492بررسی تفسیر متداول ترین آیات قرآنی در امهات کتب عرفانی فارسی
2493بررسی خصوصیات آیات و سور مکی و مدنی
2494بررسی سیمای قرآن در اندیشه حضرت امام خمینی (ره)
2495بررسی ارتباطآیات در دو سوره قرینتین (انفال و توبه)
2496بررسی برخی نکات ادبی معانی و بیان در سوره اسراء
2497بحثی درباره تصحیف و تحریف قرآن
2498بررسی سیر تدوین و تطور تفاسیر فقهی و رجال شناسی مؤلفین آنها
2499بررسی مسأله محکم و متشابه در قرآن
25  بررسی مفهوم تقوا و جایگاه متقین در قرآن و حدیث
25 1بررسی مفهوم ذکر از دیدگاه وحی
25 2بررسی میزان تأثیر آوای قرآن کریم بر کاهش درد بیماران بعد از اعمال جراحی شکم
25 3بررسی بخشی از آثار تفسیری جلال الدین دوانی
25 4بررسی روش تفسیر قرآن به قرآن
25 5بررسی وتحقیق پیرامون علل وچگونگی تنوع خطابهای خداوند در خصوص پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله
25 6بررسی و تحلیل عقلی رجعت اولیاء بعد از ظهور امام زمان (عج) و تطبیق آن با آیات و روایات
25 7بررسی و نقد روایات تحریف در کتاب فصل الخطاب
25 8برگزیده ای از نکات صرفی، نحوی، بلاغی، لغوی «اخلاق پسندیده» در سه جزء اول قرآن
25 9برخی از عوامل ملاحظه نشده توسط داود در ترجمه قرآنش(سوره بقره و سوره نساء)
251 بلاغت قرآن با توجه به نظرات ابن ابی الاصبع و سیوطی
2511بیان وجوه اعجاز و دفاع از اعجاز ادبی قرآن
2512بین الامرین (راه میانه) از دیدگاه عقل و نقل
2513بررسی شخصیت اهل بیت (ع) در قرآن
2514بررسی شبهات شفاعت در آیات قرآن و تفاسیر شیعه و اهل سنت
2515بررسی و نقد ترجمه و تفسیر انگلیسی قرآن به قلم عبدالله یوسف علی
2516بررسی و نقد آراء مفسران پیرامون آیات مربوط به زنان
2517بررسی وجوه صرفی، نحوی و لغوی سوره انفال
2518بررسی و تفسیر کلمات متضاد در قرآن کریم
2519بررسی، تحلیل و مقایسه شیوه های تبلیغی حضرت نوح (ع) و حضرت رسول اکرم (ص)
252 بررسی و تحقیق نفاق در قرآن
2521بررسی نکات صرفی، نحوی و بلاغی سوره کهف
2522بررسی نظریات مفسرین و متکلمین در اعجاز قرآن
2523بررسی قرآنهای خط کوفی ایران
2524بررسی موضوع عصمت از دیدگاه قرآن
2525بررسی موانع هدایت درقرآن (خطوات شیطان)
2526بررسی دیدگاه مستشرقین و علمای فریقین در زمینه جمع و تدوین قرآن
2527بررسی جایگاه و منزلت انسان در قرآن و حدیث
2528بررسی جایگاه هنر از دیدگاه قرآن و احادیث
2529بررسی مفهوم شکر از دیدگاه قرآن و حدیث
253 بررسی معجزات انبیاء در قرآن
2531بررسی واژه حمد در قرآن
2532بررسی مسأله قضا و قدر در فلسفه و آیات و روایات
2533بررسی مسأله طاعت در قرآن کریم
2534بررسی لغوی، صرفی، نحوی و بلاغی سوره انعام (آیات 81 تا آخر)
2535بررسی مهمترین مشکلات ازدواج جوانان از دیدگاه قرآن و روایات
2536بررسی کیفیت زبان قرآن
2537بررسی کلیات قواعد حقوق بین الملل اسلام از دیدگاه قرآن
2538بررسی واژه ولایت در قرآن
2539بررسی مسأله شکر و مصادیق آن در قرآن و حدیث
254 بررسی واژه حق در قرآن کریم
2541بررسی مسأله ابتلاء و امتحان پیامبران اولوالعزم در قرآن کریم
2542بررسی عصمت پیامبران در آیینه وحی
2543بررسی راههای دستیابی به بهداشت روانی از دیدگاه قرآن و حدیث
2544بررسی موارد صرفی، نحوی و بلاغی یکصد آیه از سوره آل عمران (آیات 1   2  )
2545بررسی شواهد تشبیه در قرآن
2546بررسی شخصیت امیرالمومنین (ع) در آیینه وحی
2547بررسی موارد لغوی، صرفی نحوی و بلاغی سوره یس
2548بررسی صرفی، نحوی و بلاغی و لغوی سوره اعراف (آیات 1 1 3)
2549بررسی موارد صرفی، نحوی و بلاغی یکصد آیه از سوره آل عمران (آیات 1 1  )
255 بررسی سوره های جمعه، منافقون، نبأ و نازعات از لحاظ صرفی، نحوی و بلاغی
2551بررسی خصوصیات فطری انسان در قرآن و امکان مشاهده کاربردی آنها
2552بررسی حقیقت معراج پیامبر(ص) از دیدگاه مفسرین، محدثین، متکلمین،حکما و عرفای اسلامی
2553بررسی حقوق زن در اسلام (تفاسیر قرآن کریم)
2554بررسی دستیابی به آرامش و طمأنینه در پرتو آیات قرآن و احادیث
2555بررسی تناسب سوره های مائده و انعام
2556بررسی تطبیقی روشهای تفسیری مجمع البیان و تبیان
2557بررسی تسبیح موجودات با تکیه بر آیات و روایات معصومین (ع)
2558بررسی ترجمه های قرآن کریم
2559بررسی تحلیلی روشهای تربیتی از دیدگاه قرآن مجید
256 بررسی ایجاد انگیزه در قرآن و کلام و کلام معصومین (ع)
2561بررسی انطباق احادیث شیعه بر احادیث نبوی (ص) در آیات الاحکام
2562بررسی نکات صرفی، نحوی، بلاغی و ادبی سوره اسراء
2563بررسی وجوه لغوی، صرفی، نحوی و بلاغی سوره یس
2564بررسی نکات صرفی، نحوی و بلاغی سوره یونس
2565بررسی نکات صرفی، نحوی و بلاغی سوره هود
2566بررسی نکات صرفی، نحوی و بلاغی سوره واقعه
2567بررسی نکات صرفی، نحوی و بلاغی سوره های شوری و محمد (ص)
2568بررسی موارد لغوی، صرفی، نحوی و بلاغی سوره یس
2569بررسی موارد لغوی، صرفی، نحوی و بلاغی سوره مریم
257 بررسی موارد صرفی، نحوی و بلاغی سوره های حجرات و لقمان
2571بررسی مفاعیل و شواهد آن از قرآن کریم
2572بررسی مضامین قرآنی در دیوان صائب تبریزی
2573بررسی مسائل کلامی کشاف و مقایسه آن با کلام شیعه
2574بررسی گروههای انسانی در قرآن و حدیث
2575بررسی مبانی روانشناختی و تربیتی قصه یوسف (ع)
2576بررسی نکات لغوی، صرفی، نحوی و بلاغی آیات صلاة
2577بررسی نکات صرفی و نحوی و بلاغی بیست سوره آخر قرآن
2578بررسی نکات صرفی، نحوی و بلاغی 118 آیه از سوره مؤمنون
2579بررسی نکات صرفی، نحوی و بلاغی سوره صافات
258 بررسی نکات صرفی، نحوی و بلاغی تفسیر میبدی (جلدهای 4 6)
2581بررسی نکات صرفی، نحوی و بلاغی قرآن در تفسیر میبدی (جلدهای 1 3)
2582بررسی قرائات سبع
2583بررسی نشانه ها و روشهای تربیتی در زندگی حضرت ابراهیم (ع) و حضرت موسی (ع)
2584بررسی طلاق و ازدواج در قرآن
2585بررسی صفات و ویژگیهای انسان در قرآن کریم
2586بررسی شواهدشعری تبیان شیخ طوسی
2587بررسی نقش تکاملی صبر از دیدگاه قرآن
2588بررسی دنیا و آخرت در قرآن کریم
2589بررسی حروف مشبه به فعل در قرآن کریم
259 بررسی خوف و رجاء از دیدگاه قرآن و سنت
2591بررسی جهاد در لسان قرآن و حدیث
2592بررسی نکات صرفی، نحوی، بلاغی و لغوی سوره طه
2593بررسی نکات صرفی، نحوی و بلاغی سوره توبه
2594بررسی آیات نازله در شأن حضرت فاطمه (س)
2595بررسی آیات مربوط به نامهای قیامت
2596بررسی مواردلغوی،صرفی، نحوی و بلاغی منافقین در قرآن و حدیث
2597بررسی آیات قرآنی در کتاب «شواهد الربوبیة»
2598بررسی آیات نیایش و فلسفه و آثار آن در قرآن
2599بررسی صرفی، نحوی، بلاغی آیات توبه در قرآن مجید
26  بررسی اسلوب تفسیری ملاصدرا در سوره واقعه
26 1بررسی روشهای تربیتی در قرآن و سنت
26 2بررسی آراء و نظریات تفسیری ابومسلم اصفهانی
26 3بررسی آراء پیرامون آیه «الست»
26 4بررسی آراء کلامی زمخشری در تفسیر کشاف
26 5بررسی آرای تفسیری محی الدین بن عربی در «فصوص الحکم»
26 6بررسی آراء اجتماعی علامه طباطبائی در «المیزان»
26 7بررسی احکام و تشابه در آیات قرآن کریم
26 8بررسی موضوع احباط و تکفیر از دیدگاه قرآن
26 9بررسی ایرادات بنی اسرائیل با استناد به آیات قرآن
261 بررسی اعجاز قرآن از نظر اخبار غیبی
2611بررسی اصول، اهداف و روشهای تربیت از دیدگاه قرآن
2612بررسی اسامی و عناوین قرآن، آیه وسوره
2613بررسی اسماء غیرمنصرف در قرآن
2614بررسی علل رشد و انحطاط جامعه حضرت موسی (ع) و حضرت عیسی (ع) و پیامبر اسلام (ص) از دیدگاه قرآن
2615بررسی سؤالات قیامت از دیدگاه قرآن و روایات معصومین (ع)
2616بررسی رابطه یقین و عمل از دیدگاه قرآن و عترت (ع)
2617بررسی ادوات شرط در قرآن(1)
2618بررسی آیات علمی قرآن با تاکید بر علم نجوم
2619بررسی صرفی، نحوی و بلاغی آیات مربوط به علم
262 بررسی آیات مربوط به شفاعت از لحاظ صرفی، نحوی، بلاغی و لغوی
2621بررسی نکات صرفی، نحوی و بلاغی آیات مربوط به «صدق» در قرآن
2622بررسی دیدگاههای مفسران معروف شیعه در زمینه علوم قرآن
2623بررسی آثار صدق و صداقت در زندگی فردی و اجتماعی انسان با تکیه بر آیات قرآن و احادیث
2624بررسی آیات مربوط به حدود
2625بررسی آیات موهم تناقص
2626بررسی آیات و روایات مربوط به جهاد و تطبیق آن با فقه و آرای فقها و مقایسه هشت سال دفاع مقدس با آن
2627بررسی اسماء موصول از دیدگاه نحویان و بلاغیان با استشهاد به قرآن کریم
2628بررسی انتقادی نظرات فخر رازی در مسأله ولایت
2629بررسی برخی از جنبه های بلاغی و ادبی سوره فرقان ضمن مقایسه بحثهای تفاسیر تبیان و مجمع البیان
263 بررسی تطبیقی علل دگرگونیها قرائات مختلف قرآن کریم از دیدگاه کتب و تفاسیر شیعه و سنی «از قرن اوّل تا پایان قرن سوم هجری»
2631بررسی تطبیقی قصص انبیا از دیدگاه قرآن و عهدین
2632بررسی تطبیقی ملائکه و شیاطین در قرآن کریم و روایات اسلامی با ایزدان و دیوان
2633بررسی جامعه مدنی در قرآن و حدیث
2634بررسی چگونگی جمع آوری و تدوین قرآن کریم از عصر پیامبر(ص) تا عصر عثمان
2635بررسی حجاب در قرآن و جامعه دینی
2636بررسی حقیقت ایمان در قرآن و حدیث
2637بررسی روایات تفسیری امام صادق(ع) ذیل جزء (2) قرآن کریم
2638بررسی روشهای تعلیم و تربیت پیامبران از نظر قرآن و احادیث با نگرشی بر جوامع و سنن اجتماعی
2639بررسی شرح صدر در آیات و روایات
264 بررسی شیوه های دعوت انبیای اولوالعزم در قرآن
2641بررسی علم باری تعالی از دیدگاه تفسیر المیزان
2642بررسی قصّه یوسف در قرآن و ادبیات فارسی با تأکید بر شخصیت پردازی
2643بررسی کاربرد چهار قدرت تنبیه، پاداش، تخصص و منتسب در مدیرت الهی و اسلامی با تأکید بر قرآن
2644بررسی کلمات اضداد در قرآن کریم
2645بررسی گریه از دیدگاه آیات و روایات
2646بررسی لغوی، صرفی، نحوی و بلاغی سوره های رعد و ابراهیم(ع)
2647بررسی مترادفات در قرآن کریم
2648بررسی مسأله شفاعت از دیدگاه علامه طباطبایی و فخر رازی
2649بررسی معیارهای صفات ذات و فعل از دیدگاه مفسران و فیلسوفان
265 بررسی مفهوم رزق از دیدگاه قرآن و حدیث
2651بررسی مناظرات اعتقادی انبیا در قرآن
2652بررسی نظرات استاد شهید مطهری در تفسیر و علوم قرآن
2653بررسی نظریه عرفی بودن زبان قرآن
2654بررسی نظریه معرفة الله از دیدگاه قرآن و احادیث، با استفاده از شرح و تفاسیر (ملا صدرا، ملا محسن فیض، قاضی سعید قمی)
2655بررسی، نقد و تحلیل کتاب «القرآن الکریم و روایات المدرستین» علامه عسکری
2656بررسی نقش تربیتی تشکر و سپاسگزاری از نظر فردی و اجتماعی با استناد به آیات قرآن مجید
2657بررسی نقش خودشناسی از دیدگاه قرآن وعترت
2658بررسی نکات تربیتی و اخلاقی سوره یوسف(ع)
2659بررسی نکات صرفی، نحوی و بلاغی آیات مربوط به انفاق و احسان در قرآن کریم
266 بررسی نمونه هایی اخلاقی از امثال صریح قرآن از دیدگاه مفسرین و علما علوم قرآنی شیعه و سنی از قرن ششم تاکنون
2661بررسی و تحلیل معاهدات سیاسی پیامبراسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) در قرآن و حدیث
2662برزخ در آیینه آیات و روایات
2663بلاغت و فواصل قرآن
2664بنی اسرائیل در کتاب مقدس و قرآن کریم
2665بت پرستی و مظاهر آن از نظر اسلام
2666بدعت از دیدگاه قرآن و حدیث
2667بررسی آرای علوم قرآنی امام خمینی(ره)
2668بررسی آفات زبان از دیدگاه قرآن و حدیث
2669بررسی آیات ولایت در سوره ی مائده
267 بررسی اوج ایثار در تفسیر سوره ی «هل اتی»
2671بررسی بعضی از مفاهیم روان شناسی اجتماعی از دیدگاه قرآن
2672بررسی تحلیلی داستان حضرت یوسف از نظر قرآن و تورات
2673بررسی تفاسیر معتبر درباره ی دو آیه ی «شکل» و «شاکله» و مطابقت آن با نظریه ی مُثُل افلاطونی
2674بررسی جامعه مدنی از دیدگاه قرآن و حدیث
2675بررسی خسران از نظر قرآن و حدیث
2676بررسی رشد و غی از دیدگاه قرآن و حدیث
2677بررسی روایات تفسیر امام صادق(ع) (جزء اول)
2678بررسی روش های درمان اضطراب از دیدگاه قرآن و ائمه ی معصومین(ع)
2679بررسی شک و یقین و آثار آن از دیدگاه قرآن و حدیث
268 بررسی عصمت انبیا از دیدگاه فخر رازی و مقایسه ی آن با آرای شیعه
2681بررسی عوامل مؤثر در جذب دانش آموزان به نماز و نماز جماعت در مدارس و نقش سازنده ی آن از دیدگاه قرآن و حدیث
2682بررسی عوامل مؤثر در کاهش فشارهای روانی از دیدگاه قرآن و حدیث
2683بررسی غدیرخم در تفاسیر و سایر منابع اهل سنت
2684بررسی فعالیت اجتماعی زنان از دیدگاه قرآن مجید و سنت شریف
2685بررسی کتاب های تدوین شده در زمینه ی «اعجاز قرآن»
2686بررسی مبانی و اصول تربیتی در سیره ی انبیا در قرآن
2687بررسی مفهوم استکبار در قرآن
2688بررسی مقام پدر و مادر از دیدگاه قرآن و حدیث
2689بررسی موضع گیری مردم در مقابل دعوت انبیا و پیامدهای آن از دیدگاه قرآن
269 بررسی نظم آیات و سور از دیدگاه طبرسی در پنج جزء آخر قرآن مجید
2691بررسی نقاط ضعف انسان از دیدگاه قرآن و روایات اهل بیت(ع) با نگاهی به دیدگاه های دانشمندان غربی
2692بررسی نوع مواجهه ی منافقین و عملکرد آنها با استفاده از قرآن و حدیث
2693بررسی و پژوهش تغییرات و دگرگونی های اعلالی و ابدالی اسم های موجود در قرآن کریم
2694بررسی و تحقیق درباره ی حیا در قرآن و روایات
2695بررسی و تطبیق خطبه ی زهرا(س) با قرآن مجید
2696بررسی و مقایسه ی اولی الامر در قرآن و تفاسیر فریقین
2697بررسی و نقد مبانی اعتقادی معتزله در دیدگاه تفسیر قرآن کریم
2698بررسی ویژگی های مؤمن از دیدگاه آیات و روایات
2699بهشت و اوصاف آن در قرآن مجید
27  بازتاب اعمال در دنیا و آخرت از دیدگاه قرآن
27 1بحث در اطراف احکام مستفاده از آیات عقود و ایقاعات
27 2برخورد قرآن و سنت با جاهلیت عصر نزول و عصر حاضر
27 3برخورد مدارایی از نظر قرآن و حدیث
27 4برداشت های اعتقادی معتزله از قرآن کریم (الآیات التی استشهد بها المعتزله)
27 5برداشت هایی از امور بهداشت روانی در قرآن کریم
27 6بررسی آداب تربیت و تهذیب اطفال مطابق آیات و روایات
27 7بررسی آراء و نظرات فقهی تفسیر مجمع البیان، بخش معاملات
27 8بررسی آراء و نظریه های فقهی در تفسیر مجمع البیان درباره زکات
27 9بررسی آیات الاحکام انفاق فی سبیل اللّه 
271 بررسی آیات انفاق در قرآن با توجه به سیر تاریخی نزول
2711بررسی آیات جهاد با رویکرد تاریخی
2712بررسی آیات موهمه تناقض
2713بررسی آیاتی که نسبت «ترک اولی» به پیامبران می دهد
2714بررسی ابتلاء مالی در آیات و روایات
2715بررسی ابعاد و گستره تأثیرگفتگوهای قرآنی در ادبیات عرفانی منظوم با تأکید برمثنوی
2716بررسی اثرات تلاوت آیات کلام اللّه مجید برروی علائم حیاتی و میزان اضطراب بیماران بلافاصله قبل از القاء بیهوشی و مقایسه آن با گروه شاهد
2717بررسی اجمالی درمان وسواس از دیدگاه اندیشه دینی (قرآن کریم، اصول کافی، بحارالانوار)
2718بررسی اختلاف ناپذیری در قرآن
2719بررسی اخلاق اسلامی با نگاه به سوره های «الحجرات و الشعراء»
272 بررسی اسباب تقرب به خدا در قرآن و روایات
2721بررسی استدراج از دیدگاه قرآن و حدیث
2722بررسی اسرائیلیات در تفسیر «الدرالمنثور» و «نورالثقلین» در بخش قصص انبیا
2723بررسی انفاق در قرآن و روایات
2724بررسی باستان شناسانه مکان های ذکر شده در قرآن از طوفان نوح تا دوران موسی
2725بررسی تأثیر آوای قرآن کریم بر میزان اضطراب بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه قلبی یکی از بیمارستان های منتخب تهران سال 1376
2726بررسی تأثیر آوای قرآن کریم بر میزان سطح هوشیاری بیماران کمایی ناشی از ضربه مغزی
2727بررسی تأثیر استفاده از نجوای قرآن در اضطراب عمل، فشار خون و تعداد نبض بیماران تحت بیهوشی نخاعی و مقایسه آن با گروه شاهد
2728بررسی، تحلیل و شیوه شناسی گفتگوها و مناظرات علی(ع) و بهره گیری آن از قرآن و سنت
2729بررسی تحلیلی و نقد روش تفسیر عرفانی با نگاهی به تفاسیر لطائف الإشارات، کشف الأسرار،التأویلات النجمیه، تفسیر منسوب به ابن عربی
273 بررسی تطبیقی آیات حدود(2)
2731بررسی تطبیقی اسباب نزول در مجمع البیان و المیزان
2732بررسی تطبیقی حدود از دیدگاه قرآن، سنت، فرق اسلامی و قانون مجازات اسلامی
2733بررسی تطبیقی داستان کهف در نصوص اسلامی و عهدین
2734بررسی تطبیقی داستان یوسف و زلیخا در تورات، قرآن مجید، بعضی از متون تفسیری و متون ادب فارسی از نظم و نثر
2735بررسی تطبیقی عصمت انبیاء در قرآن، تورات و انجیل
2736بررسی تفسیری سوره دهر
2737بررسی تفسیری و تأویلی آیه مبارکه نور
2738بررسی جایگاه زن در خانواده و اجتماع در اسلام و یهودیت
2739بررسی چگونگی تفسیر قرآن به قرآن در المیزان
274 بررسی چهار اقتباس نمایشی از قصه های قرآنی
2741بررسی حذف به قرینه در قرآن مجید
2742بررسی خواب و رؤیا از دیدگاه قرآن و روایات
2743بررسی دلالی استشهادات حضرت علی(ع) به قرآن (در ده جلد اول بحارالانوار)
2744بررسی روایات تفسیری امام صادق(ع)از سوره حمد تا پایان جزء اول قرآن
2745بررسی روایات تفسیری امام صادق(ع) در جزء پنجم قرآن
2746بررسی روایات تفسیری امام صادق(ع) در جزء چهارم قرآن
2747بررسی روایات تفسیری امام صادق(ع) در جزء ششم قرآن
2748بررسی روایات تفسیری امام صادق(ع) در جزء نهم قرآن
2749بررسی روایات تفسیری امام صادق(ع) در جزء هشتم قرآن
275 بررسی رویکرد تطبیق آیات قرآنی بر مسائل علمی در تفاسیر قرن چهاردهم
2751بررسی زبان قرآن
2752بررسی ساختار روایت در قصص قرآن
2753بررسی سرّ پیوند نماز و زکات در قرآن
2754بررسی شبهات اعجاز قرآن کریم
2755بررسی شخصیت جن و ملک در قرآن در تأثیر آن بر زندگی انسان
2756بررسی شخصیت زن از دیدگاه مفسران معاصر
2757بررسی شیوه های مناظرات امام صادق(ع) و مقایسه آن با مناظرات انبیاء در قرآن کریم
2758بررسی صحت و اعتبار روایات تفسیر منسوب به امام عسکری
2759بررسی عفت و پاکدامنی از دیدگاه قرآن و عترت
276 بررسی عقل و عشق در قرآن و روایات
2761بررسی علل و ریشه های عصر محنت قرآن
2762بررسی عنصر صبر واستقامت در برخوردهای تربیتی انبیا در قرآن و روایات
2763بررسی عوامل اتحاد و اختلاف از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه
2764بررسی غیبت و تهمت در قرآن و حدیث
2765بررسی فضائل القرآن در روایات فریقین
2766بررسی فن تفسیر
2767بررسی قانون مندی های اجتماعی در عرصه قرآن کریم
2768بررسی لیل و فجر در قرآن و روایات
2769بررسی مباحث تجوید از دیدگاه آواشناسی
277 بررسی مدح و ذم در قرآن و اسالیب آن دو
2771بررسی مدیریت زن در خانه و خارج از خانه با استناد به آیات و روایات
2772بررسی مسئله خدا در قرآن و فلسفه اسلامی
2773بررسی مشترکات روایی تفاسیر شیعه و اهل سنت در جزء پانزدهم قرآن کریم
2774بررسی مشترکات روایی شیعه و اهل سنت در جزء هفتم قرآن کریم
2775بررسی مفهوم اقامه نماز در آیات و روایات
2776بررسی مفهوم توکل در قرآن
2777بررسی موارد اختلاف برانگیز در قرآن از دیدگاه های گوناگون به روایت حفص از عاصم و مقایسه ترجمه ها
2778بررسی نظام ارزش یابی از دیدگاه قرآن (با تأکید بر ارزش یابی عملکرد و رفتار خود)
2779بررسی نظام دفاعی اسلام از دیدگاه قرآن
278 بررسی نظرات مفسران عامه در مورد علی(ع)
2781بررسی و استخراج مصادرروایات وارده در فضائل علی(ع) در تفسیر الدر المنثور
2782بررسی و تبیین آراء تفسیری و علوم قرآنی قاضی نوراللّه شوشتری
2783بررسی و تحقیق در مفهوم اخلاص و ویژگی های مخلصین
2784بررسی و تحلیل برداشت های صدرالمتالهین از آیات قرآن در مباحث فلسفی
2785بررسی و تحلیل رؤیا از دیدگاه قرآن و روایات
2786بررسی و طبقه بندی نقدهای مربوط به ترجمه های قرآن کریم به زبان فارسی
2787بررسی و مقایسه قصص انبیاء در قرآن و عهدین
2788بررسی و نقد تاریخ تفسیر قرآن در سده اول هجری
2789بررسی و نقد فصل محکم و متشابه کتاب الاتقان
279 بررسی ویژگی های عمده جامعه جهانی در حکومت فراگیر حضرت مهدی در قرآن و سنت
2791برکات شب و سحر در آیات و روایات
2792بندگی و اصناف بندگان در قرآن و روایات
2793بنی اسرائیل پس از فرعون
2794بهشت آدم و حوا در قرآن و احادیث و تورات
2795بهشت و ایده آل های بشر
2796بهشت و جهنم در قرآن
2797بهشتیان،روش ها، منش ها و ویژگی ها
2798بیع از نظر قرآن کریم
2799باب های اهل بیت علیهم السلام
28  بررسی آرای متعدّد پیرامون آیه «اَلَست» با تکیه بر کتب تفسیری و روایی عامّه و خاصّه
28 1بررسی اسرار و احکام فقهی از دیدگاه نهج البلاغة
28 2بررسی اصول و معیارهای نقد حدیث از جهت متن
28 3بررسی اقسام حکومت و شرایط حکومت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغة
28 4بررسی اقسام حکومت و شرایط حکومت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغة(1)
28 5بررسی تاریخ حدیث اهل سنّت پس از قرن سوم هجری
28 6بررسی ترتیب نزول قرآن در روایات
28 7بررسی تفکّر و تدبّر در آیات و روایات معصومین علیهم السلام
28 8بررسی جایگاه هنر از دیدگاه قرآن و روایات
28 9بررسی حدیث ثقلین در مورد حقّانیت ولایت ائمه اطهارعلیهم السلام از دیدگاه فریقین
281 بررسی خصوصیات رجالی کتاب «اختیار معرفةالرجال»
2811بررسی سیر اربعین نگاری و جایگاه «اربعین» امام خمینی(ره) در میان کتب اربعین
2812بررسی کیفیت و چگونگی معاد جسمانی از دیدگاه عقل و نقل
2813بررسی مفهوم ذکر از دیدگاه وحی
2814بررسی نقش غلات در جعل حدیث
2815بررسی و تحلیل از خطبه قاصعه و پیوند آن با زمینه های سیاسی - اجتماعی کوفه
2816بررسی و نقد روایات تحریف در کتاب فصل الخطاب
2817بررسی آموزه لوگوس (کلمه) در ادیان ابراهیمی
2818بررسی توانایی عقود اسلامی در تأمین اهداف و وظایف اساسی سیستم بانکی
2819بررسی شباهت های روش سقراط در تعلیم با روش انبیاء و معصومین (علیهم السلام) 
282 بررسی (علم به جهان خارج) 
2821بررسی و تبیین آرای تفسیری و علوم قرآنی قاضی نوراللّه شوشتری
2822برکات شب و سحر در آیات و روایات
2823بررسی تطبیقی تحولات اداری سازمان حج و زیارت با طرح کایزن و تأثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان
2824بررسی تأثیر پوشش اسلامی زن بر بازار مصرف پوشاک زنانه
2825بررسی نقش هوش هیجانی(عاطفی، احساسی) بر اثربخشی رهبری
2826بررسی عوامل ﻣﺆثر بر قابلیت نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
2827بررسی فنون بیمه سرمایه گذاری های مالی و امکان سنجی کاربرد آنها در بازار سرمایه ایران با توجه به موازین فقه جعفری
2828بازشناسی مفهوم عدالت در اندیشه سیاسی شیعه (با تأکید بر سیره و دیدگاه ‎امیر‎المؤمنین علی(علیه‎السلام)
2829بازتاب انقلاب اسلامی بر انتفاضه فلسطین
283 بررسی آثار جهانی شدن فرهنگ و ارتباطات بر حاکمیت دولت های ملی
2831بررسی معنا شناختی واژه کفر در قرآن کریم
2832بررسی آثار خدا ب باوری در ساحات مختلف وجودی انسان با تکیه بر نقش اسماء و صفات الهی
2833بررسی اصلاحات اقتصادی ایران در دوران صدارت رشید الدین فضل الله همدانی (698 – 718 هق)
2834بررسی تحولات اقتصادی نظامهای بهره‎برداری در بخش کشاورزی پس از انقلاب اسلامی
2835بررسی تحو ل مصرف شهری بعد از انقلاب اسلامی
2836بررسی تطبیقی نقش اقتصادی زکات در توسعه مناطق روستایی ایران و پاکستان
2837بررسی راهکارهای مبارزه با جرم تطهیر پول در اسناد بین المللی، حقوق جزای فرانسه و ایران
2838بررسی تطبیقی جرایم مخل جریان عدالت کیفری در حقوق ایران و فرانسه
2839بررسی و نقد نظریه پلورالیزم دینی وتبیین تلقی اسلام از پلورالیزم در دین
284 بررسی وضعیت بهره برداری از رقبات منفعتی موقوفات کشور(اداره اوقاف جنوب شهر تهران)
2841بحث صحیح و اعم در اصول فقه 
2842بحث و بررسی اجهاز یا مرگ ترحمی و آثار فقهی آن
2843برخورد قضایی محاکم امامیه با پیراون سایر مذاهب و ادیان
2844بررسی آثار و احکام بیع سلم در فقه اسلامی و حقوق ایران 
2845بررسی آثار و احکام سکوت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
2846بررسی آثار و احکام ضمان قهری ناشی از غصب در فقه مذاهب خمسه
2847بررسی احکام اختصاصی پیامبر اسلام(ص) از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت 
2848بررسی احکام اختلاط زن ومرد در عرصه های اجتماعی 
2849بررسی احکام حق الله در فقه امامیه و اهل سنت
285 بررسی احکام دارایی بعد از فوت و قبل از تقسیم در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه
2851بررسی احکام فقهی دیه قتل نفس
2852بررسی احکام وحدود نظریه اجنبی و اجنبیه در فقه امامیه
2853بررسی اختیارات ولی قهری در فقه و حقوق موضوعه ایران 
2854بررسی اسناد کتبی در فقه و حقوق موضوعه ایران 
2855بررسی اشتراک در قتل از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت 
2856بررسی اصول و معیارهای نقد حدیث از جهت متن
2857بررسی تحلیلی سندی و دلالی روایات اهل بیت(ع) در باب مراتب فهم قرآن 
2858بررسی ترور از دیدگاه فقه وحقوق موضوعه
2859بررسی حکم معادن از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران 
286 بررسی دلیل اولویت و فحوی الخطاب
2861بررسی روایات تفسیری امام صادق(ع) در جزء هفتم قرآن 
2862بررسی روایات تفسیری امام صادق(ع) جزء هشتم قرآن
2863بررسی روش تفسیری، الکشف و البیان
2864بررسی سندی و دلالی روایات اهل سنت پیرامون زن در قلمرو مسائل اجتماعی
2865بررسی سندی ودلالی روایات شیعه در مورد زن
2866بررسی شبهه از دیدگاه روایات
2867بررسی شبهه از دیدگاه روایات(1)
2868بررسی شرح صدر در آیات و روایات
2869بررسی فقهی حقوقی آیات دین و رهن
287 بن مسعود و روایات تفسیری او 
2871بررسی و شناخت مسائل و مشکلات روشهای آموزش قرآن در مدارس ابتدائی و مقایسه دو روش ' سمعی ' و ' روخوانی'
2872بازسازی دیدگاه ابن سینا در مورد فلسفه هنر و زیبایی
2873بی نیازی اعتقاد به خدا از اقامه استدلال بررسی موردی معرفت شناسی اصلاح شده و نظریه تفکیک
2874بررسی روش شناختی ترجمه های قرآن به زبان فرانسه در قرن بیستم
2875بررسی مبانی فقهی بیمه
2876بررسی مقایسه ای استدلال فطرت و استدلال تجربه دینی در اندیشه شهید مطهری و گاتینگ
2877بازشناسی متن تفسیر نعمانی : نقد بیرونی
2878بازسازی نظریه ی ابن سینا در توجیه
2879بهره ی مالکانه از اراضی عمومی (خراج) از دیدگاه محقق کرکی
288 بررسی تاریخ و عقاید حروفیه
2881بررسی علل گرایش جوانان به فرهنگ غیراسلامی (از ‎۱۳۵۷تا‎۱۳۶۸هش)
2882بهره، فرقه ای از فرق اسماعیلیه، ریشه های تاریخی و موقعیت کنونی
2883بررسی روند حرکت اسلام و مسیحیت در غنا از سال ‎۱۸۵۰میلادی تاکنون
2884بررسی آراء و اندیشه های 'ژاک الول' نسبت به تبلیغات غرب براساس دیدگاههای الهی امام خمینی(ره)
2885بررسی نظریات تفسیری امام فخررازی پیرامون آیات نازله در شاءن اهل بیت (ع)
2886بررسی مقایسه ای بحث حسن وقبح عقلی از دو دیدگاه کلام قدیم و جدید
2887بررسی ابتلاء درآیات و روایات
2888بررسی و تحلیل دیدگاههای فلسفی شیخ الرئیس و صدرالمتالهین درچهار مساله اساسی فلسفه اولی (وجود- قوه و فعل- عقل- ابداع وخلق)
2889بررسی نقش عرف در استنباط احکام از نظر شیعه
289 بررسی قاعده الزام دراحوال شخصیه
2891بررسی فقهی پیوند اعضاء (ازمنظر احکام تکلیفی)
2892بررسی مفهوم و حجیت تنقیح مناط در فقه امامیه و اهل سنت
2893بررسی ارث زوجه از عقار در فقه امامه و حقوق مدنی
2894بررسی عقد استصناع و جایگاه آن درفقه امامیه
2895بررسی تاریخی تطبیقی دیدگاه فقها درباره عقود تا قرن پنجم هجری
2896بررسی حجیت سیره صحابه
2897بررسی معناشناختی واژه کفر درقرآن کریم
2898بررسی نظریات مفسرین و متکلمین در اعجاز قرآن
2899بررسی و تطبیق عقل و نقل در شواهدالربوبیه
29  بررسی تحلیلی روشها واستراتژیهای احیاگران
29 1بدعت از دیدگاه قرآن و حدیث
29 2بررسی و مقایسه شرح منظومه و نهایه الحکمه
29 3بررسی و تحلیل برداشتهای صدرالمتالهین ازآیات قرآن درمباحث فلسفی
29 4بررسی عقل و وحی از دیدگاه شهید مطهری دراصول
29 5بحثی تطبیقی درباره ء علیت
29 6بررسی تحلیلی سیر تطور نظریات فیلسوفان ومتکلمان اسلامی وغربی درباره ء کیفیت رابطه نفس بابدن
29 7بررسی تطبیقی مساله نفس در دیدگاه شیخ الرئیس ابن سینا و فخررازی
29 8بررسی و نقد روایت دیوید ونگ ازنسبیت گروی اخلاقی
29 9بررسی تطبیقی مصالح مرسله و مصالح حکومتی
291 بررسی و نقد نظریه کثرت گرایی دینی
2911بررسی رویکرد استاد مطهری' قدس سره' به سنت و تجدد درحوزه اندیشه دینی
2912بررسی بنیانگذاری قرائت و کتابت قرآن کریم توسط پیامبر اکرم (ص)
2913بررسی و نقد نظریه پلورالیزم دینی و تبیین تلقی اسلام از پلورالیزم دینی
2914بررسی مفهوم تفکر در قرآن مجید
2915بررسی نظریه هرمنوتیک درآراء گارامروپل ریکور و نقد فلسفی - زبان آن
2916بررسی برهان پذیری گزاره های ضروریه ازلیه
2917بررسی و نقد دیدگاههای مستشرقان در مورد نسخ در قرآن کریم
2918بررسی پدیده تکرار آیات و مضامین در قرآن کریم
2919بررسی مفهوم و حکم کتب ضاله
292 بررسی آثار خداباوری در ساحات مختلف وجودی انسان با تکیه بر نقش اسماء و صفات الهی
2921بررسی مقایسه ای نظریه اعاده بدن نزد متکلمان متقدم و نظریه ' بدل ' جان هیک
2922بررسی و تحلیل دیدگاههای علامه طباطبایی (ره) پیرامون تدبر در قرآن
2923بررسی تاریخی تعامل فکری و سیاسی امامیه با فرقه های معتزله، حنابله و اشاعره در عصر آل بویه، در بغداد
2924بررسی ساخت دینی و اندیشه ی سیاسی در طریقت اردبیل تا تشکیل دولت صفوی (9 7-65  ه ق)
2925بررسی و تحلیل سیر تطوّر فرهنگ های عرفان و تصوف
2926بررسی و تبیین مشکلات اعراب در نهج البلاغه از خطبه 63 تا 12 
2927بررسی و تبیین مشکلات اعراب نهج البلاغه (از خطبه 18  تا 239)
2928بررسی ارتباط میان توسعة آموزش عالی و توسعة سیاسی در عصر رضاشاه
2929بررسی انگیزش و کاربرد آن در مدیریت از منظر حضرت علی (ع) با رویکردی تطبیقی به برخی تئوریهای انگیزش (با تأکید بر نهج البلاغه)
293 بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی شیعیان افغانستان از فرمانروایی درّانی ها تا کودتای سرخ (11261357 ش/ 17471978 م)
2931بررسی اهمیت و ابعاد تربیت جسمانی در اسلام
2932بررسی تئوریهای جامعه شناسی انقلاب و میزان انطباق آنها با انقلاب مشروطه ایران
2933بررسی تاثیر ابن سینا بر توماس اکویناس
2934بررسی تأثیر جشن های ایرانی و اعیاد اسلامی بر ادب منظوم فارسی تا حملة مغول (617هجری قمری)
2935بررسی تأثیر علم النفس ابن سینا برعلم النفس توماس آکویناس
2936بررسی تاریخی کلیساهای اصفهان در عصر صفویه
2937بررسی جنبه های نمایشی قصص قرآن کریم
2938بررسی جوانب ادبی و لغوی شعر مهیار راجع به اهل بیت (ع)
2939بررسی حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بنی مزید حله
294 بررسی خاستگاه طبقاتی نخبگان سیاسی ایران در دهه اول انقلاب اسلامی
2941بررسی دیدگاههای مستشرقین در باب زندگی پیامبر اسلام (ص) در نیمه اول قرن بیستم
2942بررسی رابطه عقل روحی از نظر ابوحامد محمد غزالی
2943بررسی زمینه های آموزشگاهی آسیب پذیری تربیت دینی دانش آموزان از دیدگاه دبیران دینی و قرآن و مربیان پرورشی مقطع متوسطه شهر شیراز
2944بررسی زمینه های جامعه شناختی پیدایش عرفان و تصوف درایران
2945بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی در شهر شیراز
2946بررسی عوامل مؤثر در بهبود ارائه دروس وابسته به معارف اسلامی در دانشگاه 
2947بررسی فرآیند ارتباط کلامی و مبانی آن در تعلیم و تربیت اسلامی
2948بررسی فرصتها و چالش های جنبش های اسلامی در عصر جهانی شدن مطالعه موردی: جنبش اخوان المسلمین
2949بررسی کنایه در نهج البلاغه
295 بررسی کیفیت آموزش درس دینی و عوامل مؤثر در افزایش کیفیت آن در دبیرستانهای شهر نائین
2951بررسی ماهیت ایمان دینی ازدیدگاه علامه طباطبایی (ره) و پل تیلیخ
2952بررسی مبانی فکری زنادقه از آغاز خلافت عباسی تا پایان قرن سوم
2953بررسی معادلهای فارسی الفاظ قرآنی (جزء سوم)
2954بررسی میزان رضایت دانشجویان از دروس عمومی معارف اسلامی در دانشگاه
2955بررسی نظریه های نحوی فرّاء در کتاب «معانی القرآن» ومقایسه آن با نظریه های بصریان هم عصر وی
2956بررسی نقش سیاسی،اجتماعی و فرهنگی زنان درعصر خلاف بنی امیه
2957بررسی و تبیین مشکلات اعراب در نهج البلاغه «شصت خطبه اول»
2958بررسی و تبیین مشکلات اعراب نهج البلاغه از خطبه 121 تا 18 
2959بررسی و تبیین مشکلات اعراب نهج البلاغه از نامه 61 تا آخر نهج البلاغه
296 بررسی و تبیین مشکلات اعراب نهج البلاغة
2961بررسی و تحلیل حکمت در قرآن از دیدگاه های فلسفی و تفسیری صدرالدین شیرازی، فخرالدین رازی و علامه طباطبائی
2962بررسی و تحلیل رقابت ها و چالش های امارت و وزارت در خلافت عباسی از دوره معتصم تا پایان آل بویه بغداد (218-447 ق)
2963بررسی و مقایسه ی کارکرد طبقه دهقانان از عصر خسرو انوشیروان تا پایان دوره ی اموی(132ه)
2964بررسی وجوه بیانی در امثال وحکم قرآن
2965بررسی 'توسعه فرهنگی ' درآراء و اندیشه های دکتر علی شریعتی 
2966بقاء نفس انسانی از دیدگاه علامه مجلسی و ملاصدرا
2967بازشناسی خوارج
2968برخورد قرآن و سنت با جاهلیت عصر نزول و عصر حاضر
2969بردگی و برخی احکام اسیران جنگی در قرآن و سنت
297 بررسی آثار تربیتی حمد و شکر در آیات و روایات (با تأکید بر صحیفه سجادیه)
2971بررسی آیات انفاق در قرآن با توجه به سیر تاریخی نزول
2972بررسی ادله عصمت امام علی (ع) در قرآن و روایات
2973بررسی اسرائیلیات در تفسیر«الدرالمنثور» و«نر الثقلین» در بخش قصص انبیاء
2974بررسی اسرائیلیات در قصص انبیا (حضرت طالوت، حضرت داود وحضرت سلیمان ) در تفاسیر (الدر المنثور )
2975بررسی انطباق احادیث شیعه بر احادیث نبوی(ص) در آیات و الاحکام
2976بررسی پدیده مرگ از دیدگاه قرآن و روایات
2977بررسی تاریخ حدیث اهل سنت پس از قرن سوم هجری
2978بررسی تحلیلی داستان حضرت یوسف(ع) از نظر قرآن و تورات
2979بررسی تحلیلی دو تفسیر اطیب البیان مرحوم سید عبدالحسین طیّب(ره) و الکاشف مرحوم محمد جواد مغنیه(ره)
298 بررسی تحلیلی سرگذشت حضرت نوح(ع) از دیدگاه قرآن و عهدین
2981بررسی تحلیلی گامهای شیطان
2982بررسی روایات فضایل حضرت فاطمه زهرا(س) در منابع اهل سنت
2983بررسی شخصیت جوان از دیدگاه قرآن، حدیث و علم روانشناسی
2984بررسی شیوه های مناظرات امام صادق(ع) و مقایسه آن با مناظرات انبیاء(ع) در قرآن کریم
2985بررسی صفات و ویژگیهای انسان در قرآن کریم
2986بررسی عصمت انبیاء(ع) از دیدگاه فخررازی و مقایسه آن با آراء شیعه
2987بررسی عقل و عشق در قرآن و روایات
2988بررسی علوم قرآنی و جایگاه آنها در تفسیر
2989بررسی عملکرد یهود در زمان خلفای سه گانه
299 بررسی عوامل ایجاد بحران هویت انسان از منظر قرآن
2991بررسی عوامل رخوت در عبادت«نماز» از منظر قرآن و روایات در ارتباط با دانش آموزان دبیرستانهای استان
2992بررسی فضایل القرآن در روایات فریقین
2993بررسی قلمرو دین حق از دیدگاه قرآن و حدیث
2994بررسی کلمات اضداد در قرآن کریم
2995بررسی لهو و لعب و مصادیق آن در قرآن و حدیث
2996بررسی مباحث علوم قرآنی و تفسیری از دیدگاه علامه مجلسی(ره) با تأکید بر بحار النوار
2997بررسی مبانی و اصول تربیتی در سیره انبیاء در قرآن
2998بررسی مبانی و روش تفسیری آیه االله جوادی آملی
2999بررسی مبانی و روش تفسیری پرتوی از قرآن
3   بررسی مبانی و روش تفسیری علامه مصطفوی
3  1بررسی مبانی و روش شناسی انوار درخشان در تفسیر قرآن
3  2بررسی تطبیقی آراء علوم قرآنی استاد جوادی آملی و علامه طباطبائی(ره)
3  3بررسی تطبیقی اسلام و یهود در سوره اسراء
3  4بررسی تطبیقی روایات تفسیری فریقین شیعه و اهل سنت درباره امام مهدی(عج)
3  5بررسی تطبیقی روایات سفیانی و نفس زکیه در منابع فریقین
3  6بررسی تطبیقی سیره حضرت موسی (ع) و بنی اسرائیل در قرآن وتورات
3  7بررسی تطبیقی قصص انبیاء از دیدگاه قرآن و عهدین
3  8بررسی تقیه در آیات و روایات و تأثیر آن در حدیث شیعه
3  9بررسی توحید در مکتب اهل بیت علیهم السلام و مقایسه آن با توحید متصوفه و عرفا
3 1 بررسی حزن واندوه در قرآن و حدیث و مصادیق مثبت و منفی آن
3 11بررسی دیدگاههای مفسران معروف شیعه با طراحی تارنمای شیعی بر روی شبکه اینترنت
3 12بررسی رابطة متقابل ایمان و عمل از دیدگاه قرآن و روایات
3 13بررسی ربا از دیدگاه قرآن و حدیث
3 14بررسی مصادیق کنایه در سوره های«حمد، بقره و آل عمران» با رویکرد تفسیری به انضمام پژوهش پیرامون« کنایه در قرآن»
3 15بررسی نحوه برخورد بنی اسرائیل با انبیاء بعد از حضرت موسی (ع) تا حضرت عیسی (ع)در قرآن و عهدین
3 16بررسی نظرات مفسران عامّه در مورد امام علی(ع)
3 17بررسی نظریه ترادف در ادب عربی و قرآن
3 18بررسی نقش غلات در جعل حدیث
3 19بررسی و ارزیابی تطبیقی موضوع صلوات از دیدگاه فریقین
3 2 بررسی و تحلیل روایات تفسیری امام رضا(ع)
3 21بررسی و تحلیل عفت از دیدگاه قرآن و حدیث
3 22بررسی و تحلیل معاهدات سیاسی پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار علیهم السلام در قرآن و حدیث
3 23بررسی و مقایسه دیدگاه های تفسیری مولوی با مفسران شیعه
3 24بررسی، نقد و تحلیل کتاب«القرآن الکریم و روایات المد ستین» علامه عسگری زید عزه
3 25بندگی و اصناف بندگان در قرآن و روایات
3 26بهشتیان، روشها، منشها، ویژگیها
3 27بیماری های قلب و علاج آن از منظر قرآن و حدیث
3 28بررسی احادیث طلاق با عرضه بر قرآن
3 29بررسی حقوق اهل بیت(ع) در قرآن از دیدگاه اهل سنت
3 3 بررسی عوامل ایجاد بحران هویت انسان از منظر قرآن(1)
3 31بررسی عوامل رخوت در عبادت«نماز» از منظر قرآن و روایات در ارتباط با دانش آموزان دبیرستانهای استان(1)
3 32بررسی فضایل القرآن در روایات فریقین(1)
3 33بررسی قلمرو دین حق از دیدگاه قرآن و حدیث(1)
3 34بررسی کلمات اضداد در قرآن کریم(1)
3 35بررسی لهو و لعب و مصادیق آن در قرآن و حدیث(1)
3 36بررسی مباحث علوم قرآنی و تفسیری از دیدگاه علامه مجلسی(ره) با تأکید بر بحار النوار(1)
3 37بررسی مبانی و اصول تربیتی در سیره انبیاء در قرآن(1)
3 38بررسی مبانی و روشهای تفسیری مواهب علیه
3 39بررسی و استخراج مصادر روایات وارده در فضایل علی(ع) در تفسیر الدرالمنثور
3 4 بررسی و تحقیق کتاب رد الفضائل الموضوعه(جزء دوم کتاب« الاستغاثه فی بدع الثلاثه» علی بن احمد کوفی352ه)
3 41بررسی و تحلیل حب الهی در آیات و روایات
3 42بررسی مقایسه ای نقش رهبران روحانی نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی
3 43بررسی اعتقادی - سیاسی پیرامون وهابیت و نظام آل سعود
3 44بررسی جنایات جنگی
3 45بررسی جنگهای ایران و روس و تاثیر آن بر سیاست خارجی دوران قاجاریه
3 46بررسی میزان کارآئی اتحادیه عرب باعنایت به تئوری انتگراسیون
3 47بحران پاکستان شرقی و تشکیل بنگلادش
3 48بررسی مفهوم منافع ملی درسیاست خارجی
3 49بررسی مفهوم جنگ سرد روابط آمریکا و شوروی و تاثیر آن برایران
3 5 بررسی جنبش عدم تعهد
3 51بررسی روابط اقتصادی و نظامی ایران و ایالات متحده آمریکا(۱۳۵۶-‎۱۳۴۸هش)
3 52بررسی ساختار رژیم سیاسی و اوضاع اجتماعی فرهنگی مسلمانان در جمهوری پنجم فرانسه
3 53بررسی سیاسی عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق(‎۱۹۷۵)
3 54بیگانگی سیاسی و بررسی آن درافغانستان، ایران، ترکیه
3 55بررسی سیاست خارجی میرزا حسین خان سپهسالار( مشیرالدوله)(۱۲۹۷-‎۱۲۷۵هق)
3 56بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه
3 57بررسی نقش روشنفکران در انقلاب مشروطیت
3 58بررسی انقلاب نیکاراگوا: زمینه های پیروزی وعلل شکست دولت ساندینیست
3 59بررسی نظریات سیاسی ابن خلدون
3 6 بررسی تطبیقی خشونت سیاسی
3 61بررسی روند قبام فلسطینی هادر سرزمینهای اشغالی(انتفاضه)و تاثیرات آن برسیاست اسرائیل
3 62بررسی روند نظام تک حزبی در دهه آخرسلطنت پهلوی
3 63بررسی نقش سیاستهای غربی در بحران لبنان(۱۹۹۰-‎۱۹۵۸)
3 64بررسی روند سیاست خارجی ایران درخلیج فارس، دردهه۷۰(۱۹۷۹-‎۱۹۷۱)
3 65بررسی پدیده ناسیونالیسم در جهان عرب
3 66بررسی روابط سیاسی ایران و ابلات متحده آمریکا(‎۱۳۳۲ش‎۱۹۵۳م‎۱۳۴۷ش/‎۱۹۶۸م)
3 67بررسی روند نوسازی درایران از آغاز حکومت قاجاریه تا کودتای ‎۱۲۹۹هش
3 68بررسی روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی ایران و فرانسه (۱۳۲۰-‎۱۳۵۷هش)
3 69بررسی نهضت شعوبیه و تاثیرات سیاسی، اجتماعی آن درایران
3 7 بررسی مسائل سیاسی - اجتماعی قزاقستان و روابط متقابل با ایران
3 71بررسی پیدایش و نضج جبهه ملی اول (۱۳۳۲- ‎۱۳۲۸)
3 72بررسی روند خیزش اسلامی درالجزایر
3 73بررسی نقش سیدحسن تقی زاده در تاریخ سیاسی معاصر ایران
3 74بررسی زندگی و مواضع سیاسی آیت الله کاشانی
3 75بررسی عملکرد روشنفکران از‎۱۳۲۰ تا‎۱۳۵۷(دوره پهلوی دوم)
3 76بررسی اندیشه ها و دیدگاههای سیاسی اخوان الصفا
3 77بررسی نقش و مواضع ترکیه در جنگ تحمیلی ایران و عراق
3 78بررسی نقش اعتماد متقابل مردم و حکومت در توسعه سیاسی
3 79بررسی فعالیتهای فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکت سوتیون) در ایران
3 8 بررسی مواضع احزاب و گروههای چپ گرا در جریان شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایران
3 81بررسی اندیشه های سیاسی شیخ محمد عبده
3 82بررسی زمینه های همکاری اتحادیه کشورهای حوزه دریای خزر با تاکید بر انرژی و نقش و اهداف جمهوری اسلامی ایران در آن
3 83بررسی تئوریهای تصمیم گیری در بحران کویت
3 84بررسی تحلیلی قضیه قرارداد اروند رود ‎۱۳۱۶(شط العرب) و رابطه آن باپیمان سعدآباد
3 85بررسی تطبیقی اندیشه های سیاسی خواجه نظام الملک طوسی و ماکیاولی
3 86بررسی اندیشه های حضرت علی (ع) در زمینه توسعه سیاسی و کاربرد آن در جهان امروز
3 87بررسی اندیشه های تاریخی سیاسی احمد کسروی با تکیه بر تاریخ آذربایجان
3 88بررسی نقش اعضاء سابق حزب توده در تحکیم رژیم پهلوی پس از کودتای ‎۲۸ مرداد
3 89بررسی حاکمیت ایران برجزایر تنب و ابوموسی
3 9 بررسی تطبیقی مفهوم عدالت از دیدگاه افلاطون و فارابی
3 91بررسی اندیشه های سیاسی عبدالرحمن کواکبی
3 92بحران ملیتها در یوگسلاوی و پیامدهای سیاسی آن
3 93بررسی مفهوم قدرت از دیدگاه امام علی (ع)
3 94بررسی و نقد اندیشه های سیاسی - اجتماعی و تحولات فکری - عملی مودودی
3 95بررسی تحول مفهوم حاکمیت در نیمه دوم قرن بیستم
3 96بررسی تطبیقی دیدگاههای صلح پیرامون اختلافات اعراب و اسرائیل
3 97بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت حکومت ازدیدگاه علامه نائینی و شیخ فضل ا نوری
3 98بررسی مسئله مشروعیت در حکومت پهلوی دوم (۵۷-‎۱۳۲۰)
3 99بررسی مفهوم صلح در روابط بین الملل با تاکید بر منشور سازمان ملل متحد
31  بررسی علل تغییر انقلاب مشروطه به دیکتاتوری پهلوی
31 1بررسی پدیده استبدادپذیری در جامعه ایران ( مطالعه موردی دوره پهلوی)
31 2بررسی عوامل فرهنگی، سیاسی توسعه اقتصادی کره جنوبی
31 3بررسی روند شکل گیری جریانات اسلامگرایانه در جمهوری ترکیه
31 4بررسی روابط رژیم شاه با سازمانهای بین المللی حقوق بشر(۵۷-‎۱۳۵۰)
31 5بررسی مصلحت در نظام سیاسی اسلام
31 6بررسی نهضت سربداران و پیامدهای سیاسی- اجتماعی آن
31 7بررسی روند دیوانسالاری و سیاستنامه نویسی درایران با تاکید برسیاستنامه خواجه نظام الملک
31 8بررسی سیاست خارجی دولت خاتمی دیپلماسی تنش زدایی و گفتگوی تمدنها (۱۳۸۴-‎۱۳۷۶)
31 9بررسی تطبیقی مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات فلسطین و چچنستان
311 بررسی جامعه شناختی علل شکل گیری حزب کارگزاران سازندگی ایران
3111بررسی رویکرد انتقادی سی بی مک فرسون بر نظریه لیبرال دمکراسی
3112بنیاد اندیشه سیاسی اسلام در قرآن
3113بررسی روابط سیاسی ایران و عراق (ازروی کارآمدن حزب بعث تا پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷-‎۱۳۴۷هش)
3114بازتاب انقلاب اسلامی بر انتفاضه فلسطین(1)
3115بررسی علل عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان
3116بررسی تحولات روشنفکری مذهبی در ایران ۱۳۵۷-‎۱۳۲۰
3117بررسی روابط ایران واسرائیل (۱۹۷۹-‎۱۹۴۸) با مروری برپیشینه تاریخی یهودیان ایران
3118بررسی تحلیلی سیاست وحکومت درعراق (۱۹۵۸-‎۱۹۲۱) حکومت خاندان هاشمی
3119بررسی تطبیقی تئوریهای انقلاب وانقلاب اسلامی
312 بررسی جامعه شناختی انتخابات دوره چهارم مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اختلاف نظرهای دوجناح اصلی
3121بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی جمهوری آذربایجان از ‎۱۹۸۵ تا به امروز
3122بررسی اندیشه ها و دیدگاههای سیاسی سید قطب
3123بررسی رفتار سیاسی ملیون دردولت موقت انقلاب اسلامی ایران ( رابطه دولت موقت با جبهه ملی و نهضت آزادی)
3124بررسی روند نوسازی درایران ازکودتای ‎۱۲۹۹ تا شهریور‎۱۳۲۰ش
3125بررسی روابط شوروی بارژیم اشغالگر فلسطین
3126بررسی تطبیقی ابعاد سیاسی قوانین انتخابات مجلس شورای ملی و اسلامی درادوار مختلف تاریخ معاصر سیاسی ایران
3127بررسی مفهوم جامعه پذیری سیاسی ( بانگاهی به روند جامعه پذیری سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی)
3128بررسی انقلاب اسلامی ایران ازدیدگاه نویسندگان و مفسرین غربی
3129بررسی مبانی تاریخ سیاسی و حقوقی اختلافات ارضی و مرزی بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس
313 بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت حکومت مبتنی بر قرارداد اجتماعی واسلام
3131بررسی رابطه دیانت و سیاست درفلسفه اسلام و مسیحیت
3132بررسی مسائل سیاسی، اجتماعی ترکمنستان و روابط متقابل با ایران
3133بررسی رفتار رای دهندگان تهرانی درانتخابات دوره های چهارم و پنجم مجلس سورای اسلامی
3134بررسی تاثیر وسایل ارتباط جمعی بر رفتار سیاسی (مطالعه موردی هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری)
3135بررسی و تحلیل جامعه شناختی جنگهای و بحرانها در زمان امام علی (ع)
3136بررسی مناسبات جمهوری اسلامی ایران با مالزی: زمینه های گسترش همکاری و موانع
3137بررسی آراء السدیر مکینتایر در نقد مبانی لیبرالیسم
3138بررسی عملکردهای اقتصادی و پیامدهای سیاسی و فرهنگی حضور جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا
3139بررسی مواضع احزاب و گروههای چپ گرا درجریان شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایران
314 بررسی روند مردم سالاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران( بررسی تطبیقی انتخابات دوره های مختلف ریاست جمهوری) ' دوره اول الی هفتم'
3141بررسی مشکلات بازاریابی مرکبات در بازارهای خارجی
3142بررسی تحلیلی تاثیر انگیزش بر بهبود بهره وری نیروی انسانی
3143بررسی سبک رهبری حضرت امام خمینی (ره) در رابطه با گروههای غیر رسمی و تبیین الگوی مربوطه
3144بررسی تاثیرآموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان واحد صنعتی پنبه نسوز ایران
3145بررسی موانع اجرای استانداردهای ایزو ‎۹۰۰۰ در صنایع کشور
3146بررسی پر تفوی شرکت سرمایه گذاری بانک صادرات ایران
3147بررسی تحلیلی درباره نقش پژوهش و گسترش بر روی بهبود بهره وری (در شرکتهای مالی)
3148بررسی ترکیب ابعاد فرهنگی موجود در سازمان ایرانی (معاونت بازرگانی خارجی)
3149بررسی امکانات مبادلات بازرگانی غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکمنستان
315 بررسی شیوه های مدیریت بازاریابی و صادرات سنگ گرانیت ایران در بازار امارات متحد عربی
3151بررسی بهره وری نیروی کار در شرکت پارس سویچ
3152بررسی ایجاد انگیزه در قرآن و کلام معصومین علیهم السلام (با تاکید بر نهج البلاغه)
3153بررسی اشعار سیاسی در ایران از شهریور ‎۱۳۲۰ تا بهمن ‎۱۳۵۷
3154بررسی ارتباط میان روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه ای
3155بررسی خط مشی تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3156بررسی اثر عوامل انگیزشی بر روی رضایت شغلی کارکنان کارخانه گیلان الکتریک
3157بررسی اثر عوامل انگیزشی بر روی رضایت شغلی کارکنان کارخانه گیلان الکتریک(1)
3158بررسی وضعیت برنامه ریزی استراتژیک در صنایع بزرگ استان خراسان
3159بررسی عوامل مدیریتی توسعه و کاربرد کارت اعتباری در ایران
316 بررسی تحلیلی سبک رهبری رهبران اسلامی (حضرات پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع))
3161بررسی فقهی و تطبیقی شرکتهای مضاربه ای و طراحی الگوی مالی مناسب جمهوری اسلامی ایران
3162بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی
3163بررسی رابطه نیازهای معیشتی با وجدان کار مطالعه موردی بین معلمین منطقه سه آموزش و پرورش تهران
3164بررسی مبانی نظری آراء سیاسی - اجتماعی جنبش اصلاح طلبی دوم خرداد
3165بررسی آثار جهانی شدن فرهنگ و ارتباطات بر حاکمیت دولتهای ملی ( با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران)
3166بررسی مواضع سیاسی علمای شیعه در قبال حکومت از نهضت عدالتخانه تا کودتای رضاخان (۱۲۹۹-‎۱۲۸۳هق)
3167بررسی سیاستهای رژیم پهلوی در قبال مذهب و نیروهای مذهبی (علل و پیامدها)( ۱۳۵۷ - ‎۱۳۲۰)
3168بررسی اشعار سیاسی در ایران از شهریور ‎۱۳۲۰ تا بهمن ‎۱۳۵۷
3169بررسی اصلاحات سیاسی در سیره و منظرامیرالمؤمنین علی (ع)
317 بررسی علل سیاسی عدم ایفای مسئولیت بین المللی دولتها در چارچوب کنوانسیون کویت
3171بررسی مقایسه ای سیاست خارجی ایران و پاکستان در قبال افغانستان
3172بررسی زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ظهور اندنیشه پسا صهیونیسم
3173بررسی عوامل سیاسی موثر بر گسترش تشیع در عصر ایلخانان
3174بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه و بازدهی سهام در بازار سرمایه ایران
3175بررسی تطبیقی تحولات اداری سازمان حج و زیارت با طرح کایزن و تاثیر آن بر رضایت شغلی
3176بررسی تاثیر آموزش نیروی انسانی بر ارتقاء وجدان کار
3177بررسی موانع اجرای ضوابط استاندارد اجباری و ارائه راه حلهای اصلاحی در صنایع تولید لوله های پلی اتیلن
3178بررسی اصلاح روشهای اداری بربرنامه ریزی استراتژیک
3179بررسی عوامل ایجاد انگیزه دربیانات حضرت امام خیمنی(ره) (درهدایت قشر دانشگاهی)
318 بررسی تطبیقی شیوه های بازاریابی صادرات گل های تزئینی ایران با رقیب عمده (هلند)
3181بررسی تاثیر تحلیل رفتگی بر عملکرد فردی نیروی انسانی
3182بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه شیعه واهل سنت
3183بررسی روند تحولات مناسبات ایران و اتحادیه اروپا: سالهای ۱۳۸۰-‎۱۳۷۲
3184بازشناسی مفهوم عدالت در اندیشه سیاسی شیعه با تاکید بر سیره و دیدگاه امیرالمومنین علی (ع)
3185بررسی نقش تشکلهای کارگری در بیان منافع کارگران در جمهوری اسلامی ایران
3186بازشناسی مفهوم امت و ملت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
3187بررسی کارایی بازارسرمایه ایران در تعیین قیمت سهام صنایع کانی غیر فلزی
3188بررسی عوامل موثر برتاخیر زمان بهره برداری طرحهای صنعتی
3189برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت در شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات خودرو داخلی (ساپکو)
319 بررسی امکان استفاده از فنون جدید بودجه بندی سرمایه ای درمجتمع فولاد مبارکه
3191بررسی اثر بخشی گزارشات حسابرسی مالی در وضعیت گزارشگری مالی شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
3192بررسی روشهای تامین مالی و الگوهای سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری اسلامی
3193بررسی چگونگی تامین مالی طرح های تولیدی و خدمات در سیستم بانکی کشور (مطالعه موردی بانک صادرات استان یزد)
3194بررسی تاثیر محتوا و کیفیت فنی محصولات تصویری برفروش بین المللی آن به منظور ارائه الگویی مناسب جهت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
3195بررسی و اصلاح ساختار کلان سازمانی وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و امکان سنجی ادغام آنها
3196بررسی تشکیل صندوق تامین مالی بخش انرژی ( بامشارکت بخش خصوصی داخلی و منابع مالی بین المللی و باهدف صرفه جویی انرژی)
3197بررسی نقش شایعه در سازمان
3198بررسی اثرات سیستم بودجه بندی جامع برروی شاخص سودآوری شرکتها (باتاکید خاص بر شرکت آب وفاضلاب استان تهران)
3199بررسی ارتباط رضایت شغلی و عوامل منتخب در شرکت تولیدی نیرو محرکه
32  بررسی بازارهای جانبی بورس و امکان سنجی طراحی آن در بازار سرمایه ایران
32 1بررسی الگوهای سرمایه گذاری صنعت بیمه با تاکید بر بیمه مرکزی ایران
32 2بررسی مشارکت کارکنان در مدیریت و تاثیر تعالیم اسلامی در بهبود نظام مدیریت بر مبنای مشارکت
32 3بررسی نقش عوامل انگیزشی بر رضایت شغلی کارکنان صدا و سیما
32 4بررسی عملکرد مدیران فارغ التحصیل رشته های مدیریت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیدگاه کارکنان
32 5بررسی مدل چند فاکتوره جهت پیش بینی بازده سهام دربورس اوراق بهادار تهران
32 6بررسی تاثیر پوشش اسلامی زن بر بازار مصرف پوشاک زنانه
32 7بررسی رابطه میان هزینه های مبادلاتی و اندازه سازمان
32 8بررسی رفتار قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
32 9بررسی تطبیقی نظام سنتی و نوین گمرکی، مورد گمرک فرودگاه مهرآباد
321 بررسی تاثیر نظام مشارکتی بر بهره وری کارکنان شرکت دخانیات
3211بررسی نقش هوش هیجانی (عاطفی، احساسی) بر اثر بخشی رهبری
3212بررسی میزان اثر بخشی سیستم اطلاعات مدیریت در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران
3213بررسی امکان طراحی پرتفوی آربیتراژی در بازار بورس اوراق بهادار تهران
3214بررسی اثر تصویر ذهنی مشتریان بر فروش محصولات (بررسی موردی ایران خودرو و سایپا)
3215بررسی عوامل موثر بر سختکوشی مدیران
3216بررسی میزان استفاده از تکنیکهای مدیریت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3217بررسی عوامل موثر بر کارآئی تحریریه های خبر در سازمان صدا و سیما
3218بررسی تاثیر اهرم مالی ناشی از بدهی و افزایش سرمایه بر نسبتهای سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3219بررسی کاربرد صورتهای مالی شرکتها دراعطای تسهیلات اعتباری توسط بانک رفاه
322 بررسی تطبیقی از جایگاه محصولات ایران خودرو در منحنی عمر مربوطه و تبیین استراتژی بازاریابی مناسب
3221بررسی عوامل موثر بر قابلیت نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
3222بررسی ادبیات و روشهای ادغام شرکتها در ایران و مقایسه آن با ضوابط و معیارهای مالی ادغام
3223بررسی کاربرد مدل اسپرینگیت برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3224بررسی موانع بکارگیری مدیریت استراتژیک در شهرداری تهران
3225بررسی وضعیت بازاریابی توریسم و ارتقاء آن در ایران
3226بررسی ساختار سرمایه شرکت ایران خودرو و تاثیرات آن بر ضریب قیمت به درآمد و ریسک سیستماتیک و بازده سهام شرکت
3227بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر فروش محصولات
3228بررسی روشها و موانع تبلیغات تجاری در اینترنت و ارائه راهکارهای بهینه برای شرکتهای انفورماتیک
3229بازنگری شاخصهای ارزیابی و رده بندی مراکز صدا و سیما به منظور تخصیص بهینه منابع
323 بررسی میزان رضایتمندی خانواده شهدا ساکن شهر تهران از عملکرد بنیاد شهید (در حوزه خدمات آموزشی؛ فرهنگی و معیشتی) و عوامل موثر بر آن
3231بررسی عوامل موثر بر موفقیت شغلی مدیران بازرگانی شرکتهای تحت پوشش سایپا
3232بررسی و امکان سنجی روشهای تامین مالی مسکن و تطبیق آن با موازین اسلامی مبتنی بر فقه جعفری
3233بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود شرکتها و نوسان پذیری قیمت سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران
3234بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی مشتریان بانک ملت (شعب تهران) (با رویکرد AHP‎)
3235بررسی جایگاه خمس و زکات در تامین مالی حکومت اسلامی
3236بررسی امکانات و موانع صادرات گل و گیاه (مطالعه موردی مازندران) در مقایسه با کشورهای پیشرو (هلند)
3237بررسی تاثیر محتوای اطلاعاتی بر تصمیم گیری سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران
3238بررسی رابطه سبک های تصمیم گیری مدیران شعب بانک ملت با عملکرد شعب (سرپرستی منطقه یک تهران)
3239بررسی و تحلیل بعد فن آوری اطلاعات طرح مالیات بر ارزش افزوده در ایران
324 بررسی تاثیر بستر ملی بر مزیت رقابتی صنعت خودروسازی ایران در شرایط آزادسازی واردات خودرو (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو)
3241بررسی روند تغییرات قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال ‎۱۳۷۸ تا ‎۱۳۸۳ با هدف آزمون کارایی بازار
3242بررسی تحلیلی اعمال روشهای حسابداری منابع انسانی با تاکید بر روش انتخابی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3243بررسی ارتباط بین سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با قیمت هر سهم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3244بررسی آثار و روشهای پدیده مداخله در قیمت (دستکاری) همراه با مطالعه تطبیقی درفقه امامیه
3245بررسی عوامل موثر بر بازاریابی صادراتی محصولات نرم افزاری
3246بررسی، شناسایی و توصیف سبکهای غالب رفتاری سرمایه گذاران در بازار سهام تهران
3247بررسی مبانی فقهی اصول قضایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3248بررسی شبهات فقهیه در نماز
3249بررسی ارث در حقوق مدنی اسلام (شرح کتاب ارث لمه دمشقیه) شهید اول
325 بررسی فقه نهضت حسینی
3251بررسی وضعیت عقل در فرایند استنباط فقهی
3252بررسی آراء و نظریه های فقهی در تفسیر مجمع البیان (زکات)
3253بررسی مصادر و منابع فقه فریقین مباحثی درباره سیره استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع
3254بررسی فقهی و حقوقی تعظیم شعائر و اهانت به مقدسات
3255بررسی فقهی حقوقی عیوب در ابواب مختلف فقه
3256بررسی فقهی و حقوقی اسباب تملک
3257بررسی احکام فقهی لمس و نظر با تکیه بر نظرات فقیهان معاصر
3258بررسی فقهی و حقوقی حریم خصوصی
3259بررسی مسائل حقوقی نائم و نقش و تاثیر خواب و ملحقات آن در رفع مسئولیت حقوقی یا عدم آن
326 بررسی آراء ابن عابدین و امام خمینی در مورد عرف
3261بررسی احکام فقهی و حقوقی تجارت الکترونیکی
3262بررسی فضائل اهل بیت در مستدرک حاکم نیشابوری
3263بررسی احکام فقهی و حقوقی تغییر جنسیت
3264بررسی فقهی حقوقی ارث زوجین
3265بررسی احکام فقهی و حقوقی بیماران
3266بررسی فقهی - حقوقی احکام مواد مخدر
3267بررسی فقهی و حقوقی جرائم رسانه ای
3268بررسی تطبیقی مسئله کلی ها در فلسفه غرب قرن بیستم و در فلسفه ملاصدرا
3269بررسی فقهی و حقوقی وقف پول و اوراق بهادار و سرمایه گذاری در اوقاف
327 بررسی تطبیقی مسئله جبر و اختیار در فلسفه اسپینوزا و استاد مطهری
3271بررسی شماری از واژه های قرآنی مرتبط با اهل کتاب و تطبیق نتایج آن با ترجمه های فرانسوی قرآن کریم
3272بررسی احوال و آثار و روش تفسیری خواجه یعقوب چرخی و تصحیح بخشی از تفسیر او
3273بررسی فقهی - حقوقی روش های عرفی رهن و اجاره
3274بررسی روش و گرایش محمدحسین فضل الله در تفسیر (من وحی القرآن)
3275برآیندهای کثرت گرایی دینی
3276برررسی منطقه الفراغ در فقه اسلامی
3277بررسی احکام جنین آدمی در فقه شیعه و تطبیق آن با حقوق موضوعه
3278بررسی آرای فقهی ابن رشد (طلاق، وصایا، فرائض) و تطبیق آن با نظرات فقهای شیعه و حقوق موضوعه
3279بررسی تطبیقی حکم توهین به شخصیت های مقدس در ادیان الهی
328 بررسی فقهی روش های اجرایی امر به معروف و نهی از منکر
3281بررسی مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی
3282بررسی احکام فقهی و حقوقی ورشکستگی
3283بررسی مبانی و احکام فقهی، حقوقی محیط زیست
3284بررسی مبانی فقهی و حقوقی بازار مسلمانان
3285بررسی شرط همتایی در قصاص
3286بررسی تکنیک های باروری مصنوعی از دیدگاه فقهی و حقوقی
3287بررسی دیدگاه های خاص اصولی آخوند خراسانی (مبحث الفاظ)
3288بررسی تحولات فقه امامیه در پرتو آثار فقیهان
3289برنامه راهبردی تاسیس دانشگاه مجازی دانشگاه امام صادق (ع) (مطالعه موردی دانشگاههای منتخب آمریکا، انگلستان،کانادا و هند)
329 بررسی ارتباط خطی و غیر خطی نسبتهای مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
3291بررسی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس تهران با استفاده از مدل شارپ
3292بررسی فنون بیه سرمایه گذاری های مالی و امکان سنجی کاربرد آنها در بازار سرمایه ایران با توجه به موازین فقه جعفری
3293بررسی وامکان سنجی ایجاد موسسات امین در بازار سرمایه داران ایران (با توجه به موازین فقه شیعی)
3294برسی تاثیر ارزیابی عملکرد کارکنان به روسش مقیاس مشاهده رفتار (bos‎) بر بهبود عملکرد در دانشگاه امام صادق(ع)
3295بررسی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی کشور و تعیین میزان اهمیت هر یک از آنها با رویکرد MADM
3296بررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام با عقود اسلامی
3297بررسی ثبات ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بوررس اوراق بهادار تهران
3298بررسی نظام نگهداری منابع انسانی بر ماندگاری کارکنان (مطالعه موردی: دانشگاه امام صادق (ع)
3299بررسی عملکرد جاری بانکهای در اجرای قانون بانکداری بدون ربا و تاثیر آن بر ربوی شدن عملیات بانکی
33  بازنگری در تعریف تبلیغات بازرگانی مبتنی بر تعلیم اسلامی
33 1بررسی تطبیقی انتظارات دانشجو و انتظارات دانشگاه بر اساس فلسفه بازاریابی رابطه ای (مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق علیه السلام)
33 2برنامه ریزی راهبردی بورس اوراق بهادار برای حصول به آرمان های اقتصادی سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران
33 3بررسی فقهی شیوه های موسوم به بازارسازی در بورس اوراق بهادار تهران (دوره زمانی ۸۳ - ‎۸۰)
33 4بررسی تاثیر استقرار نظام تضمین کیفیت بر بازده شرکت
33 5بررسی الگوی تغییرات فصلی و رابطه آن با نوسانات شاخصهای بوورس اوراق بهادار تهران
33 6بررسی فقهی و احصاء معاملات غرری در شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران
33 7براهین فلسفی و کلامی انواع توحید ( ذاتی، افعالی و صفاتی)
33 8برتری جویی از دیدگاه قرآن وحدیث
33 9بررسی آثار واحوال عماد الدین زنگی
331 بررسی آراء اصولیین درباره دلیل عقل
3311بررسی آراء مربوط به هبوط و صعود در برخی از مکاتب عرفانی اسلامی و غربی
3312بررسی اثرات قیام امام حسین (ع) در فقه سیاسی شیعه
3313بررسی اجزاء
3314بررسی تطبیقی وقف
3315بررسی تطبیقی وکالت
3316بررسی جنبه های بهداشتی احکام اسلامی
3317بررسی حجیت ظن، شرح و ترجمه عائده چهل و یکم کتاب عوائد الایام
3318بررسی خصوصیات آیات سور مکی و مدنی
3319بررسی داوریهای بشری و مبانی آن در قرآن کریم
332 بررسی دو قاعده معرفت شناسی در فلسفه اسلامی
3321بررسی دین در عهد هخامنشیان ونسبت آن با زرتشتی گری
3322بررسی روش تفسیر قرآن به قرآن
3323بررسی سرقت مستوجب حد در مذاهب اس لامی و قانون مجازات اسلامی
3324بررسی سنت از نظر فقهای عامه و خاصه
3325بررسی سیر اربعین نگاری وجایگاه اربعین امام خمینی (ره) در میان کتب اربعین
3326بررسی طرق توفیق عقل روحی در خداشناسی اسفار
3327بررسی فقهی مسائل مستحدثة پزشکی (پیوند اعضاء سقط جنین و جراحی پلاستیک)
3328بررسی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات
3329بررسی قاعده لطف از دیدگاه متکلمین اشاعره، معتزله، شیعه
333 بررسی قواعد فقهی مربوط به احکام ثانویه
3331بررسی ماهیت ظلم در قرآن
3332بررسی سرقت مستوجب حد در مذاهب اس لامی و قانون مجازات اسلامی(1)
3333بررسی مسئله تاویل در عرفان اسلامی (تاقرن هفتم)
3334بررسی مساله اجزاء از نظر امام خمینی (ره ) و آیت الله خویی (ره)
3335بررسی معجزات انبیاء در قرآن
3336بررسی مفهوم استکبار در قرآن
3337بررسی مفهوم اهل حل و عقد و جایگاه آن در ساختار حکومت اسلامی
3338بررسی مفهوم رحمت و واژه های مترادف با آن در قرآن
3339بررسی مفهوم صدق و مفاهیم مرتبط با آن در قرآن
334 بررسی مفهوم و ملاک های اصطفاء درقرآن
3341بررسی مساله مفاهیم در اصول فقه
3342بررسی موارد اختلاف برانگیز درقرآن از دیدگاه های گوناگون (تفسیری، کلامی) به روایت حفص از عاصم ومقایسه ترجمه ها
3343بررسی موارد استصحاب در قانون مدنی
3344بررسی موضوع جهاد در لسان قرآن و حدیث
3345بررسی موقعیت سیاسی و اجتماعی یهودیان ایران از دوره مغول تا پایان دوره صفویه
3346بررسی نظریه عدالت صحابه
3347بررسی نظریه معرفة الله از دیدگاه قرآن و احادیث با استفاده از شروح و تفاسیر (ملاصدرا، ملا محسن فیض، قاضی سعید قمی  )
3348بررسی و تحقیق حدود در کتاب مفاتیح الشرایع مرحوم فیض کاشانی و تطبیق آن با قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران
3349بررسی و تطبیق آراء و نظرات عرفانی سکریه و صحویه قرن پنجم هجری
335 بررسی واژه ولایت در قرآن
3351بررسی وتحقیق بداء و علم الهی از دیدگاه فلسفه و روایات
3352بررسی وتحقیق پیرامون علل وچگونگی تنوع خطابهای خداوند در خصوص پیامبر اکرم (ص) در قرآن
3353بررسی وتحقیق در مورد سیر تحول و تطور واژگانی چند از قرآن کریم
3354بررسی ونقد وترجمه وتفسیر انگلیسی قرآن به قلم عبدالله یوسف علی
3355بنی امیه درنهج البلاغه
3356بیمه از دیدگاه اسلام
3357بررسی اقتصادی صنعت اتومبیل سازی در ایران
3358بررسی مالیه عمومی در نظام اقتصاد اسلامی
3359بررسی پدیده فقر از دیدگاه مکاتب اقتصادی سرمایه داری و اسلام
336 بررسی تطبیقی جایگاه و نقش دولت در نظام های اقتصادی
3361بررسی تقاضای انرژی در ایران
3362بررسی مساله تورم در ایران (۱۳۶۸ - ‎۱۳۵۸)
3363بررسی آثار و پیامدهای بحران نفتی ‎۱۹۷۳
3364بررسی سیاستهای ارزی و اثرات اقتصادی آن بعد از انقلاب اسلامی
3365بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی پاکستان
3366بررسی آثار اقتصادی هزینه های نظامی در جهان سوم
3367بهره وری نیروی کار در معدن خاک نسوز سمیرم و عوامل موثر بر آن
3368بررسی عوامل موثر بر مسکن شهری توسط بخش خصوصی (۶۵- ‎۱۳۵۵)
3369بورس اوراق بهادار تهران و عملکرد اقتصادی آن (بعد از انقلاب اسلامی)
337 بررسی سیستم بانکداری اسلامی و نقش پول درآن با توجه به ماهیت پول
3371بررسی سیاستهای پولی ایران بعد از انقلاب
3372بررسی وضعیت اقتصادی مسلمانان در صدر اسلام
3373بررسی ابعاد نظری تورم در کشورهای در حال توسعه
3374بررسی امکانات تولید و مصرف گاز در ایران از نقطه نظر جایگزینی آن با فرآورده های میان تقطیر و آثار اقتصادی آن
3375بازارهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران و بی ثباتی درآمدهای ناشی از آن
3376باور دینی در فلسفه وینگنشتاین
3377بررسی آراء تفسیری محیی الدین ابن عربی در فصوص الحکم
3378بررسی تحلیلی آرای فلسفی و کلامی ابوحیان توحیدی
3379بررسی تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران
338 بررسی تطبیق زمان انتقال مالکیت مبیع در فقه اسلام، حقوق ایران و حقوق انگلستان
3381بررسی تطبیقی «حیل شریعه در عقود»
3382بررسی تطبیقی آثار امتناع از اجرای قرارداد تحقیق در نظامهای بزرگ حقوقی معاصر
3383بررسی تطبیقی آراء عرفانی مایستر اکهارت و جلال الدین محمد مولوی به ضمیمه ترجمه آثاری از اکهارت
3384بررسی تطبیقی آراء قدیس آگوستینوس و امام محمد غزالی در باب خدا و انسان
3385بررسی تطبیقی آراء متألهان اسلامی در بارة کلام خداوند در ادوار تاریخی
3386بررسی تطبیقی ادله اثبات دعوی
3387بررسی تطبیقی اصاله الاشتغال در مکتب اصولیان واخباریان شیعه واهل سنت
3388بررسی تطبیقی اندیشه های کلامی در آثار جلال الدین محمد مولوی
3389بررسی تطبیقی تفسیر کشاف زمخشری و مفاتیج الغیب فخررازی و نقد آندو از دید گاه شیعه ( در مبحث خداشناسی )
339 بررسی تطبیقی حقوق اسلام و حقوم رم و حقوق ایران
3391بررسی تطبیقی ماهیت غناء و مبانی فقهی آن از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت
3392بررسی تطبیقی موازین شرعی ذبح و بکارگیری ابزار و روشهای نوین در آن
3393بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) از سوره حمد تا پایان جزء اول قرآن
3394بررسی علل بی توجهی جامعه اسلامی به آموزش وپرورش زنان تا پایان عصر اموی
3395بررسی ماهیت و ارکان عقد در حقوق اسلامی
3396بررسی مساله محکم و متشابه در قرآن
3397بررسی مقارنی (تطبیقی) احکام فقهی و اقسام آن
3398بررسی مکتب تفسیری صدرالمتالهین
3399بررسی مکتب فقهی صاحب جواهر
34  بررسی نظرات فقهی محقق اردبیلی
34 1بررسی نظرات فقهی محقق اردبیلی(1)
34 2بررسی و تبیین نظریه عدالت ( قسط) با تکیه بر دیدگاههای سه اندیشمند مسلمان ابونصر فارابی، امام خمینی(ره) و شهید صدر
34 3بررسی و نقد باب دوم از کتاب اصول مذهب الشیعه الامامیه
34 4بررسی و نقد قانون مجازات اسلامی در بخشی از حدود و قصاص (مبحث: زنا - محاربه - قتل عمد - قتل اکراهی)
34 5بررسی وبیان موارد اختلاف در آراء فقهی واصولی محمدبن ادریس حلی وشیخ طوسی
34 6بررسی ونقد تاریخ تفسیر قرآن در سده اول هجری
34 7بررسی انتقادی تئوری نئوکلاسیکی رفتار مصرف کننده با نگرشی به ارزشهای اسلامی
34 8بررسی خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران (مطالعه موردی)
34 9بررسی عملکرد نظامهای مختلف بهره برداری در بخش کشاورزی اقتصاد ایران
341 بررسی ابعاد انسانی در نظام اقتصادی اسلام
3411بررسی اقتصادی صنعت زنبورداری در ایران
3412بررسی روند فقر اقتصادی درجامعه روستایی ایران
3413بررسی تحول مصرف شهری بعد از انقلاب اسلامی
3414بررسی روابط بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و اتریش
3415بررسی زمینه های توسعه اقتصادی شهرستان میانه
3416بررسی الگوهای یک بخشی و دو بخشی رشد نئوکلاسیک و بهینه سازی آنها
3417بررسی الگوهای یک بخشی و دو بخشی رشد نئوکلاسیک و بهینه سازی آنها(1)
3418بررسی صادرات صنایع دستی ایران غیر فرش
3419بررسی مشکلات و موانع خصوصی سازی در ایران
342 بررسی اقتصاد برزیل و رابطه تجاری آن با ایران
3421بررسی وضعیت اقتصادی صنعت شیر در ایران ۱۳۶۸ - ‎۱۳۵۹
3422بررسی تحلیلی و مقایسه ای تحقیق و توسع(R & D‎)
3423بررسی امکانات و زمینه های توسعه اقتصادی استان سیستان و بلوچستان
3424بررسی اقتصادی، اجتماعی و برنامه ریزی فضایی (ناحیه براآن - اصفهان)
3425بررسی مسائل مسکن شهری در ایران
3426بررسی سیاستهای مالیاتی دولت و آثار اقتصادی آن در ایران ۷۰ - ‎۱۳۵۰
3427بررسی اعتبارات کشاورزی در ایران
3428بررسی و تحلیل قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی
3429بررسی عملکرد کمکهای دولتی (سوبسید) در بخش کشاورزی
343 برآورد تابع تولید گوشت قرمز در ایران
3431بررسی صنایع غذایی و امکانات صادرات فرآورده های آن به کشورهای حوزه خلیج فارس
3432بررسی اقتصادی ایجاد مناطق آزاد (تجاری - صنعتی) در ایران
3433بررسی تطبیقی اصول، مبانی و روشهای تامین درآمدهای دولت در نظام اقتصاد سرمایه داری و اسلام
3434بررسی شواهد شعری تبیان شیخ طوسی
3435برائت و احتیاط از نظر شیخ مرتضی انصاری
3436برتری جویی از دیدگاه قرآن و حدیث
3437بررسی آثار واحوال عمادالدین زنگی
3438بررسی آراء اصولیین در باره دلیل عقل
3439بررسی آراء مربوط به هبوط و صعود در برخی از مکاتب عرفانی اسلامی و غربی(1)
344 بررسی آیات قرآنی در کتاب شواهد الربوبیه
3441بررسی آیات نکاح در قرآن کریم
3442بررسی اثرات قیام امام حسین (ع) در فقه سیاسی شیعه(1)
3443بررسی اجزاء(1)
3444بررسی احکام رهن در فقه و حقوق اسلامی، ترجمه و تحقیق بخش رهن از کتاب قواعد الاحکام علامه حلی (ره)
3445بررسی احوال و آثار و آراء عرفانی سید قطب الدین محمد نیریزی و تصحیح رساله «وحدت حقیقیه» و رساله «کل و جزء»
3446بررسی اسباب حجر از دیدگاه فقه اسلامی
3447بررسی انتقادی آرای جورج فضلوحورانی در فلسفه اخلاق در اسلام
3448بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان اسلام در دوران خلافت الناصرالدین الله عباسی 575- 622ق
3449بررسی بخشی ازآثار تفسیری 'جلال الدین دوانی'
345 بررسی تاریخ تحولات آراء « اهل حق »و ارتباط آن با ادیان ایران پیش از اسلام
3451بررسی ترجمه قرآن کریم
3452بررسی تطبیق صحت و بطلان عقود در فقه اسلامی و قانون مدنی
3453بررسی تطبیقی آیات حدود
3454بررسی تطبیقی آیات قضاء و شهادات از دیدگاه امامیه واهل سنت
3455بررسی تطبیقی حدود (زنا لواط سحق قیادت وطی بهایم استمنا)
3456بررسی تطبیقی حقوق مالی زن ناشی از عقد نکاح
3457بررسی تطبیقی حواله در فقه اسلامی و حقوق مدنی
3458بررسی تطبیقی دیدگاه امام خمینی (س) با فقهای مذاهب دیگر در باره تقیه
3459بررسی تطبیقی سبق و رمایه ورابطه آن با سلاحهای نوین از نظر مذاهب اربعه اهل سنت ومذهب شیعه
346 بررسی تطبیقی طلاق از نظر فقهای شیعه و قانون مدنی
3461بررسی تطبیقی عقد ضمان در فقه اسلامی با قانون مدنی
3462بررسی تطبیقی عقد قرض در فقه و حقوق مدنی
3463بررسی تطبیقی عقد وکالت در فقه مذاهب اسلامی و قانون مدنی
3464بررسی تطبیقی عقد وکالت در فقه و حقوق مدنی ایران و سوریه
3465بررسی تطبیقی فرق بودایی تهره واده و مهایانه
3466بیعت در قرآن و حدیث
3467بررسی آیات کیهان شناسی در تفاسیر شیعی معاصر (با تاکید بر المیزان و نمونه)
3468بررسی تطبیقی آیات تبلیغ و اکمال از دیدگاه فریقین (با تأکید بر پاسخگویی به شبهات جدید)
3469بررسی روایات فضایل علی× در صحاح سته با تأکید بر شبهات ابن جوزی
347 بررسی آیات کیهان شناسی در تفاسیر شیعی معاصر (با تاکید بر المیزان و نمونه)
3471بهشت در قرآن
3472بررسی روایات فضایل علی(علیه السلام) در صحاح سته با تأکید بر شبهات ابن جوزی
3473بررسی مبانی و شیوه های تفسیری ماتریدی
3474بررسی آرای شرق شناسان پیرامون گزارشات تاریخی قرآن
3475بررسی تطبیقی آیه ولایت از منظر فریقین
3476بررسی تطببیقی نظریات جمع قرآن
3477بررسی فضائل امام علی(علیه السلام) در منابع اهل سنّت
3478بررسی و مقایسه غیبت انبیا با غیبت امام زمان (علیه السلام)
3479بررسی تطبیقی روایات امام مهدی(علیه السلام) در صحاح ستّه و منابع شیعه
348 بدعت در قرآن و حدیث از منظر فریقین با تأکید بر مصادیق رایج آن
3481بکاء و آثار آن از نظر قرآن و سنت
3482بصیرت از دیدگاه قرآن و روایات
3483بررسی ظهور و سقوط تمدّن ها در قرآن
3484بررسی علل پیشرفت و انحطاط مسلمانان با توجّه به آیات قرآن
3485بر کرانه وحی
3486بررسی الگوهای تربیتی از منظر قرآن
3487بررسی اعراب قرآن در مجمع البیان آیه 3  تا 7  سوره بقره
3488بررسی تطبیقی نسخ و بداء با تأکید بر پاسخگویی به شبهات جدید
3489بررسی تطبیقی دیدگاه های سیاسی در تفسیر نمونه و تفهیم القرآن
349 بررسی تطبیقی آیات امّهات المؤمنین
3491بررسی حدیث ثقلین وآثار آن
3492بررسی روح در تفسیر المیزان
3493بررسی آیات مربوط به ولایت علی(علیه السلام) در قرآن و حدیث از نظر فریقین
3494بررسی سنت های استخلاف، تغییر، امداد و استدراج در قرآن
3495بحث فی حقیقه المعجزه و فاعلها علی ضوء العقل والنقل
3496بررسی عجب از دیدگاه آیات و روایات
3497بررسی اهداف، اصول و روش های تربیتی از دیدگاه قرآن
3498بررسی رابطه معلم و شاگرد با تأکید بر دیدگاه اسلام
3499بردگی در قرآن
35  بررسی آراء کلامی علامه مجلسی پیرامون مساله نبوت
35 1بررسی آیات و روایات کیفری مربوط به جرایم جنسی و روابطه کیفر و خشونت
35 2بررسی احکام خیار شرط، غبن وعیب و تطبیق آن با حقوق مدنی
35 3بررسی اقرار و احکام آن از دیدگاه فقهاء وتطبیق آن با حقوق مدنی
35 4بررسی تطبیقی مباحث حکم در مذاهب اسلامی
35 5بررسی تطبیقی مساله خیر واحد وسرنوشت آن
35 6بررسی تطبیقی موجبات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی
35 7بررسی جایگاه هنر از دیدگاه قرآن واحادیث
35 8بررسی سیر اربعین نگاری و جایگاه اربعین امام خمینی درمیان کتب اربعین
35 9بررسی شخصیت اهل بیت(ع) درقرآن( به روش قرآن به قرآن)
351 بررسی مسائل کلامی کشاف ومقایسه آن با کلام شیعه
3511بررسی مساله تساهل و تسامح درقرآن وحدیث پیرامون برخوردهای اجتماعی
3512بررسی معانی ومصادیق فتنه درقرآن
3513بررسی مقارنی حقوق اهل ذمه دراسلام
3514بررسی موضوع جهاد درلسان قرآن وحدیث
3515بررسی نسخ در شریعت اسلام
3516بررسی نظریه معرفة الله از دیدگاه قرآن و احادیث، با استفاده از شرح و تفاسیر(ملاصدرا، ملامحسن فیض، قاضی سعید قمی)
3517بررسی و تحلیل بیع فضولی
3518بررسی مزیتهای صنعت فولاد ایران در مقایسه با سایر رقبا برای ورود به بازار جهانی
3519بررسی مشکلات و راههای تشویق تولیدات فرش ( با تکیه بر فرش قم)
352 بررسی جایگاه بخش آموزش و پرورش در برنامه ریزی توسعه اقتصادی، اجتماعی: باتوجه به مورد ایران
3521بررسی آثار تورمی مالیات برارزش افزوده بربخشهای مخحتلف اقتصادی در ایران (تحلیل داده - ستانده)
3522بررسی و نقد دیدگاه هایک در مورد عدالت اجتماعی
3523بررسی اصلاحات اقتصادی ایران در دوران صدارت رشید الدین فضل اله همدانی
3524بررسی تحولات اقتصادی نظامهای بهره برداری دربخش کشاورزی پس از انقلاب اسلامی
3525بررسی تطبیقی نقش اقتصادی زکات در توسعه مناطق روستایی ایران و پاکستان
3526بررسی علل و عوامل موثر بر فرار سرمایه و آثار آن بر رشد اقتصادی کشور ۱۳۸۰-‎۱۳۵۲
3527بررسی اثر توسعه صادرات غیر نفتی بر اشتغال در بخشهاهی مختلف اقتصاد (تحلیل داده - ستانده)
3528بررسی مدلهای قیمت گذاری کلاسیک اختیارات و تطبیق آن در بازار انرژی
3529برآورد کشش ارزی و درآمدی تابع تقاضا برای واردات کل کشور
353 بررسی اقتصادی و حقوقی نارسائ، های ساختاری در سیستم بانکی ایران و ارائه راه حلهای بهینه؛ بویژه حل معضلات چک برگشتی ضمن راه نمود طرح چک تامین شده
3531بررسی امکان همگرایی اقتصادی، تجاری کشورهای اسلامی
3532بررسی اهمیت و جایگاه بخش نفت در اقتصاد ایران از دیدگاه ساختارگرایی
3533برنامه ریزی بهینه عرضه انرژی در ایران با استفاده از روش برنامه ریزی خطی فازی (FLP‎)
3534بررسی وضعیت بهره برداری از رقبات منفعتی موقوفات کشور: مطالعه موردی اداره اوقاف جنوب شهر تهران
3535بررسی موانع اقتصادی موجود در مسیر توسعه صنعت گردشگری ایران
3536بررسی معیارهای عدالت اقتصادی در سیره علوی
3537بررسی رابطه تعادلی بلندمدت بین صادرات و ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در ایران در قالب مدلهای همگرایی (۱۳۷۸- ‎۱۳۴۷)
3538بررسی تطبیقی ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران و کشورهای منتخب
3539برآورد محصولات بالقوه در اقتصاد ایران و تحلیل اقتصادی آن
354 بررسی توان رقابت اقتصاد ایران در شرایط جهانی شدن
3541بررسی تطبیقی نظام بیمه و تامین اجتماعی با نظام تکافلی اسلام
3542بررسی اقتصادی سیاست صادرات گاز طبیعی و صادرات برق گازی ایران
3543برآورد تقاضای انرژی در بخش خانگی ایران کاربرد توابع انعطاف پذیر (تقریبا ایده آل) و (مین فلکس لارنت)
3544برآورد حجم واردات قاچاق ایران با رویکرد منطق فازی
3545بررسی کارایی شعب منتخب بیمه با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA‎)
3546بررسی اقتصادی سیاست صادرات گاز طبیعی و صادرات برق گازی ایران(1)
3547بررسی تطبیقی خسارت معنوی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
3548بررسی تحلیلی مبانی و آراء مشاهیرعلمای قرائت درخصوص وقف وابتدا درقرآن کریم
3549بررسی تطبیقی تخطئه وتصویب درآراء اجتهادی
355 بررسی تطبیقی سبق و رمایه و رابطه آن با سلاح های نوین از نقطه نظرمسائل اربعه اهل سنت و مذهب شیعه
3551باب های اهل بیت (علیهم السلام) 
3552بازخورد طلاب و دانشجویان نسبت به حقوق زنان در اسلام
3553بازنگری در ساختار علم اصول
3554بدعت در نگاه فریقین
3555برخی از انحرافات فکری عصر امام صادق (علیه السلام) و موضع آن حضرت
3556بررسی آثار راه های تأمین کسری بودجه با رویکرد اسلامی
3557بررسی آثار فردی و اجتماعی حب دنیا از نظر قرآن و روایات
3558بررسی آرای علوم قرآنی امام خمینی (قدس سره)
3559بررسی آرای فقهی در باب حقوق زن
356 بررسی آیات موهم تناقض با تأکید براخبار انسان شناسی
3561بررسی اختلاف سیاسی فقیهان در نهضت مشروطیت ایران
3562بررسی انتقادی نسبت عقل و دین از دیدگاه آقایان دکتر عبدالکریم سروش و محمد مجتهد شبستری
3563بررسی اندیشه های حدیثی علامه محمدتقی شوشتری (ره) در کتاب النجعه
3564بررسی انگیزه کمال مطلق جویی از دیدگاه اسلام با تأکید بر مبانی انسانشناسی،
3565بررسی بانکداری بدون ربا در کشور اردن و مقایسه اجمالیآن با چارچوب بانکداری بدون ربادر جمهوری اسلامی ایران
3566بررسی بعضی از مفاهیم روان شناسی اجتماعیاز دیدگاه قرآن
3567بررسی تأثیر روانشناختی برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران بر نوجوانان
3568بررسی تاریخی اندیشه ولایت فقیه
3569بررسی تحلیلی تعلیم و تربیت در دوره صفویه
357 بررسی تحولات سیاسی اجتماعی ناشی از حکومت امیرالمؤمنین علی (ع) در مقایسه با حکومت خلفاء پیشین
3571بررسی تشویق از دیدگاه اسلام و فرآیند تقویت از دیدگاه نورفتارگرایی رادیکال (اسکینری) 
3572بررسی تطبیقی اجمالی نظام مالیاسلام و سرمایه داری
3573بررسی تطبیقی اسباب نزول درمجمع البیان و المیزان
3574بررسی تطبیقی داستان حضرت یوسف در قرآن و تورات
3575بررسی تطبیقی رابطه تربیت دینی و تربیت اخلاقی با نگرش اسلامی(با تأکید بر نقش اسلام در تبیین مبانی، اصول و روشهای تربیت اخلاقی) 
3576بررسی تطبیقی رابطه نقش و بدن از دیدگاه فیلسوفان اسلامی، روانشناسی و روان پزشکی
3577بررسی تطبیقی سعادت از دیدگاه افلاطون، ارسطو و امام محمد غزالی
3578بررسی تطبیقی مصلحت در فقه شیعه و اهل سنت
3579بررسی تغییرات ساختاری حوزه علمه قم در دو دهه گذشته (بعد از انقلاب)
358 بررسی جامعه شناختی احکام امضایی با تکیه بر احکام مربوط به خانواده 
3581بررسی جامعه شناختی شکل گیری سازمان روحانیت شیعه
3582بررسی جامعه شناختی عوامل جنگ داخلی افغانستان پس از سقوط حکومت کمونیستی در آن کشور
3583بررسی جایگاه عقل در تربیت، از دیدگاه امام کاظم (علیه السلام) در روایت هشام بن حکم
3584بررسی حداقل موارد وجدان جمعی به منظور برقراری نظم اجتماعی از دیدگاه اسلام
3585بررسی تطبیقی آیات وروایات تقیه از نظرفریقین
3586بررسی وتحلیل کاربردهوش مصنوعی دراستنباط فقهی وحقوقی
3587بررسی مجازات اطفال درفقه امامیه
3588بررسی فقهی احکام مواد مخدر از نظر اسلام و حقوق موضوعه
3589بررسی مبانی فقهی وحقوقی مبحث ورزش و تربیت بدنی
359 بررسی وتقد فقهی اهم موارد کنوانسیون رفع تبعیض ازحقوق زنان
3591بررسی حکومت والیان پشتکوه( اوضاع سیاسی ، اجتماعی از 121 ه ق تا 136 ه ق)
3592بررسی وضعیت جغرافیای تاریخی زنجان از یورش مغول تا سقوط قاجار
3593بررسی مبانی فقهی حقوقی واجتماعی دخانیات
3594بررسی مبانی فقهی ریاست مرد در خانواده با تکیه بر آیات الاحکام مرتبط
3595بررسی و تبیین نقش ولایت پدر و جد پدری در فقه و حقوق
3596بررسی فقهی و حقوقی اطفال نامشروع
3597بررسی فقهی و حقوقی درخواست طلاق از جانب زن
3598بررسی وتبیین مبحث دین وتوابع آن برمبنای کتاب کنزالعرفان
3599بررسی فقهی وحقوقی اختلاف زن و مرد در اسلام 
36  بررسی نقش مفاهیم دراستنباط احکام شرعی
36 1بررسی ا هد اف وویژگیها ی حسابد ار ی اسلامی درمقایسه با حسابد ار ی سنتی در ایر ان 
36 2بررسی مقایسه ا ی توسعه از دیدگاه اسلام گر ایان ایر انی :علی شریعتی و مرتضی مطهر ی
36 3بازتاب نظر ات فلسفی ملاصدر او علامه ی طباطبایی درتفسیر قر آن ومقایسه ی آنها با همدیگر
36 4بازنمایی هویت دینی د رفضا ی مجاز ی : بررسی تاثیر حضور درگروه ها ی دینی مجاز ی برشکل گیر ی هویت دینی کاربر ان جو ان ایر انی
36 5باور ها ی همانند ایر ان پیش از اسلام واسلامی بر اساس شا هنامه فردوسی وبرخی ازمنابع وماخذ دیگر
36 6بر هان امکان و وجوب ازدیدگاه فلاسفه اسلامی وسنت توماس
36 7بررسی آموزه ها ی تربیت سیاسی برمبنا ی نهج البلا غه 
36 8بررسی ابعاد منطقه الفر ا غ در سیاستگذ ار ی اقتصاد ی صدر اسلام 
36 9بررسی اثر ات ناشی ازتحول طبیعیات برفلسفه اسلامی ( با نگا هی بر افلاک ) 
361 بررسی تئوریک عقلانیت درمدیریت دینی
3611بررسی تاثیر قر آن کریم برخطبه ها ی نهج البلا غه 
3612بررسی تطبیقی حقوق پنا هندگان در اسلام وحقوق بین الملل معاصر
3613بررسی تناسب محتو ا ی کتاب درسی دین وزندگی سال اول متوسطه بر اساس اصول انتخاب محتو ا ازنظر دبیر ان ود انش آموز ان شهر تهر ان
3614بررسی جایگاه هستی شناسانه ومعرفت شناسانه جو هردرفلسفه 
3615بررسی ر ابطه بین عمل به باور ها ی دینی ، اختلال شخصیت پار انویید ودرو غپرد از ی درد انشجویان ود انش آموز ان مهاباد
3616بررسی ر ابطه ی جهت گیر ی درونی و بیرونی دینی با سلامت رو ان در د انش آموز ان دبیرستانها ی دولتی شهرستان خرم آباد
3617بررسی رو ابط انسجامی در قر آن سوره حضرت یوسف ( ع ) 
3618بررسی ساختار وویژگیها ی نظام مطلوب سیاسی روشنفکر ان دینی ازطریق تحلیل محتو ا ی نشریه کیان 
3619بررسی شکل گیر ی مفهوم خد ا در کودکان مسلمان ،مسیحی و یهود ی شهر تهر ان در سال تحصیلی 
362 بررسی شکل گیر ی و تحول اسلام سیاسی در ایر ان 
3621بررسی مساله فناپذیر ی در فلسفه دین معاصر
3622بررسی مقایسه ا ی جامعه شناسی دین ماکس وبر ودکترعلی شریعتی
3623بررسی وتحلیل سو الها ی کتابها ی تعلیمات دینی دوره آموزش ابتد ایی بر اساس طبقه بند ی هدفها ی پرورشی بلوم وهمکار ان درحیطه 
3624بررسی سیر تحول، روند و ضرورت بازسازی اشیاء تاریخی و فرهنگی
3625بانک اطلاعات پایان نامه های گویشی و نقد آنها
3626بررسی ارتباط بین آموزش و اشتغال زنان
3627بررسی عوامل موثر در توسعه IT
3628بررسی اثرات فشار روانی ناشی از محیط کار
3629بررسی اوضاع اجتماعی ایران در عصر اشکانیان
363 بررسی نحوه انتقال قدرت از سامانیان به غزنویان
3631بررسی اوزان عروضی و اصناف و حدود قافیه در دیوان ملک الشعرا، طالب آملی (طالبا)
3632بررسی وضعیت شابن (ISSN) در نشر پیایندهای ایران
3633بررسی کارایی آیین نامه آموزشی موسسه آموزش از راه دور در دوره راهنمایی از دیدگاه کارشناسان و مدیران مراکز آموزش از راه دور
3634بررسی رساله ی منون افلاطون
3635بررسی اثر چگونگی کیفیت روابط والدین بر میزان اضطراب فرزندان دختر مقاطع پیش دانشگاهی مناطق شمال تهران
3636بعد اجتماعی شعر پروین اعتصامی و فروغ فرخ زاد
3637بررسی روند تاریخی - هنری خط نستعلیق در ایران از عصر تیموری تا عصر ناصری (۷۷۱هق  - ۱۳۱۳هق )
3638بررسی نقش حیوانات در داستانهای فارسی کودکان منتشره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۷۸ - ۱۳۴۵)
3639بررسی آرایه های ادبی در دیوان غزلیات حافظ شیرازی
364 بررسی سازماندهی آرشیوهای تصویری خبر در سازمان صدا و سیما و ارائه طرح پیشنهادی برای به حد مطلوب رساندن آن
3641بررسی تحلیلی منظومه فلکناز و خورشید آفرین داستان پردازی، نوع ادبی، زبانی و فکری
3642بررسی درون مایه های شعر شهیدان شاعر در عصر انقلاب اسلامی (۵۷ - ۶۷)
3643بررسی تاثیر میزان استفاده از رایانه بر چگونگی اعمال نقش های مدیریتی
3644بررسی تطبیقی شرور در حکمت متعالیه و مثنوی معنوی مولوی
3645بررسی تحلیلی شخصیت پردازی در داستان های کوتاه دفاع مقدس (سال ۱۳۷۹ - ۱۳۵۹): برگزیده ی مجموعه داستانهای کوتاه بیست ساله ی دفاع مقدس
3646بررسی مدایح نبوی در آثار کعب و بوصیری و شوقی
3647بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات فرهنگی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و ارائه الگوی پیشنهادی
3648بررسی زهد در ادبیات عرفانی فارسی تا قرن هشتم
3649بررسی جایگاه دین در ساختار فکری دانشجویان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)
365 بررسی وضعیت موجود تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه ی مدلی برای ارتقای آن
3651بررسی رمانتیسم در ساختار و محتوای شعر فریدون مشیری
3652بررسی راهبردها و کاربردهای تجارت الکترونیکی در مراکز اطلاع رسانی تخصص ایران و ارائه راهکارهای مناسب
3653بررسی نمود فرد و جامعه در تأتر نو
3654بررسی فقهی و حقوقی پیرامون مسوولیت کیفری اطفال
3655بررسی و تحلیل نامه و نامه نگاری در تاریخ بیهقی
3656بررسی فقهی حکم غیبت و تهمت از دیدگاه مذاهب
3657بررسی بلاغی متعلقات فعل
3658بررسی و شرح قصیده همزیه نبویه احمد شوقی
3659بررسی نقش زنان تهرانی در مشارکتهای اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی
366 بررسی محتوی و جایگاه داستانهای مصور بین گروه سنی ۱۰-۷ سال
3661بررسی اجمالی کشور امارات متحده عربی و روابط آن کشور با جمهوری اسلامی ایران
3662بررسی نقش تبلیغات سیاسی درافکار عمومی از ظهور تا سقوط رژیم پهلوی دوم
3663بررسی و مطالعه سیستماتیک، رفتار شناسی، اکولوژی و ژنییک جمعیتهای انسانهای اولیه در خاورمیانه و ایران
3664بررسی خاندان های ایرانی و خدما ت آنان به فرهنگ ایران (از آغاز قرن چهارم تا پایان قرن هشتم)
3665بررسی اعتبار ، روایی و هنجاریابی آزمون بهره خلاقیت
3666بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی
3667بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب برای استفاده از تجارت الکترونیکی
3668بررسی بهره وری نیروی کار در بخش های مختلف اقتصادی در ایران
3669باز زنده سازی بافت تاریخی قلعه محمود
367 برهان درجات کمال 
3671برداشتهای فلسفی از سخنان امام سجاد (ع )
3672بررسی نگاه راهبردی آمریکا نسبت به تروریسم پس از ۱۱ سپتامبر
3673بررسی علل اجتماعی ناکامی احزاب سیاسی در ایران ۱۳۲۰ - ۱۳۳۲
3674بررسی ماهیت نمایندگی در فقه و حقوق
3675بررسی مواد شرط عدالت درفقه امامیه
3676بررسی احکام شرکت در فقه امامیه و اهل سنت
3677بررسی جایگاه عدالت در اسلام و تأثیر آن در تربیت اخلاقی
3678بررسی زمینه های فکری دانش آموزان در مورد توسعه اقتصادی
3679بررسی موانع موجود در راه خصوصی سازی شرکتهای دولتی و پیش بینی روند کنونی در برنامه سوم توسعه
368 بررسی و تحلیل ضوابط و مقررات مالی طرحهای عمرانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
3681بررسی علل عدم موفقیت فعالیتهای فرهنگی بین المللی در سازمانهای دولتی موازی
3682بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت « مذاکرات تجاری » از انجام وظایف کارکنان معاونت امور بین الملل وزارت بازرگانی از دیدگاه خود آنان
3683بستر سازی تعامل یا تقابل دین و مدرنیته
3684برخورد منافع روسیه و امریکا در آسیای مرکزی و قفقاز
3685بررسی گرایش نخبگان به مهاجرت از ایران
3686بازشناسی مسئله تروریسم در خاورمیانه پس از جنگ سرد و پیامدهای آن
3687بررسی روند تحولات طرح های صلح خاورمیانه در دهه گذشته ( ۲۰۰۳- ۱۹۹۳ )
3688بررسی تربیت اخلاقی از دیدگاه ملامحسن فیض کاشانی
3689بررسی هویت دفاعی - امنیتی اتحادیه اروپایی و تأثیرات آن برآینده سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو )
369 بررسی میزان رعایت بهداشت باروری و عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت مادر و کودک زیر یکسال شهر رودهن در سال ۱۳۸۳
3691بررسی رابطه بین توسعه انسانی و میزان اشتغال زنان در استانهای کشور
3692بررسی و شرح اصطلاحات و معانی لغات دیوان اشعار شیخ بهایی
3693بررسی اثر سیاست های اقتصادی دولت بر تقاضای محصولات غیر نفتی ایران در بازارهای خارجی 
3694بررسی بطبیقی نظریه های اریک فرم و امیرمومنان حضرت علی (ع ) پیرامون اصلاح ساخت اقتصادی اجتماعی جوامع از خود بیگانه 
3695بررسی ویژگیهای شخصیتی حضرت فاطمه زهرا (س ) در شعر انقلاب اسلامی 
3696بررسی و ارایه الگو برای ایجاد تحول در نظام اداری ایران
3697بررسی رفتار اعتباری مشتریان تسهیلات مصرفی با استفاده از شبکه های عصبی امتیاز بندی اعتباری
3698بررسی جنبه های سیاسی - اجتماعی شعر نیمایی( نیما یوشیج٬ اخوان ثالث٬ شفیعی کدکنی)
3699بررسی نفی مبانی حقوقی حمله نظامی آمریکا و انگلیس به عراق
37  بررسی رابطه صفات شخصیتی و انگیزشی مدیران با ارزیابی آنان از میزان موفقیتشان در سازمانهای دولتی شهر کرمان
37 1بررسی سیاست های الحاق گرایانه جمهوری آذربایجان و تأثیرات آن بر امنیت ملی ج ا ا
37 2بررسی جایگاه اخلاق از دیدگاه افلاطون
37 3بررسی و تحلیل نقشمایه نیکه ( ایزد بانوی پیروزی ) در دوران اشکانی و ساسانی
37 4بررسی شواهد شعری کتاب تبیان شیخ طوسی جزء ۴ و ۵
37 5بررسی محتوایی درباره ی مقامات عرفانی در اسلام و مسیحیت
37 6بررسی تأثیر ژئوپلتیک افغانستان در حضور سیاسی نظامی ایالات متحده در این کشور پس از ۱۱ سپاتمبر ۲۰۰۱
37 7بررسی و تحلیل آیات و احادیث کشف المحبوب
37 8بررسی و تحلیل نماد در مثنوی معنوی مولانا
37 9بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و سبک تصمیم گیری (اثربخش) و ارائه یک الگوی بهینه
371 بررسی کارکرد تکنیک ارزشیابی نسبی قیمت سهام در شرکتهای فعال در سه صنعت (ساخت مواد شیمیایی، غذایی و آشامیدنیها، محصولات کانی غیرفلزی) در بورس اوراق بهادار
3711بررسی تاثیر سیاستهای پولی بر پس انداز ملی در اقتصاد ایران (۸۰-۱۳۵۲) 
3712بررسی ساز و کارهای بازاریابی مینیاتور در بازارهای داخلی و خارجی و ارائه الگوی مناسب برای آن
3713بررسی تطبیقی اندیشه اجتماعی انقلاب اسلامی و مکتب فرانکفورت
3714بررسی و مطالعه نقوش اساطیری دوران آرکائیک و کلاسیک در هنر یونان باستان بر اساس نقوش روی ظروف سفالین
3715بررسی ظروف سفالی هزاره اول در تپه های مارلیک و املش و مقایسه آن با ظروف سفالی هزاره اول در تپه های قیطریه و خوروین
3716بررسی نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری
3717بررسی و تحلیل ابعاد شعر دوره ی مشروطیت (عصر بیداری )
3718بررسی مقایسه ای کارکرد آنکتاد ویویفرو و نقش آنها در توسعه اقتصادی و صنعتی کشورهای جنوب
3719بررسی اوضاع اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی تاریخی آذرشهر (دهخوارقان )
372 بررسی روند ادغام های سیاسی در خاورمیانه
3721بررسی مواضع و رویکرد احزاب عمده (حزب آذربایجان نوین و جبهه خلق) جمهوری آذربایجان در قبال جمهوری اسلامی ایران طی سالهای۲۰۰۵ ۱۹۹۵
3722بررسی مقایسه ای برخورد و موضع دولتهای غربی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران و عربستان سعودی بعد از دهه ۱۹۹۰ میلادی
3723بررسی فقهی موسیقی٬ تصویر و مجسمه سازی در مذاهب خمسه اسلامی
3724بررسی تطبیقی احزاب سیاسی ترکیه و پاکستان
3725بررسی جنگ روانی - تبلیغاتی امریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران پیرامون فناوری های هسته ای
3726بررسی نقش تربیت در رشد و انحطاط تمدنها
3727بررسی ساختارگرایی در ادبیات داستانی معاصر ایران
3728بررسی ساختار رمزی قصه های شاهنامه فردوسی
3729بررسی تاثیر سیاستهای مدیریت تقاضا(قیمتی و غیر قیمتی) بر صرفه جویی مصرف انرژی در کشور 
373 بررسی فقهی موجبات فسخ نکاح و تطبیق آن با حقوق مدنی
3731بررسی اشعار و افکار شاعران مبارز مشروطه (عشقی ، عارف ، فرخی یزدی ، بهار)
3732بررسی سیر تحول مدیریت آموزشی در ایران
3733برآورد نرخ بهینه بیکاری ومقایسه آن با نرخ طبیعی( با تأکید بر متغیرهای برنامه سوم توسعه اقتصادی - اجتماعی)
3734بررسی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر افزایش اشتغال در بخش صنعت
3735بررسی دیگر ادیان در عصر ظهور حضرت مهدی (عج) از نگاه قرآن و روایات
3736بررسی ضرورت اعتقاد به مهدویت در زندگی فردی و اجتماعی شیعه از دیدگاه قرآن و حدیث
3737بررسی توقیعات امام مهدی(عج)
3738بررسی مطالب سیاسی در مطبوعات ایران
3739بررسی تطبیقی سفر آقای خاتمی،رئیس جمهوری،به سازمان ملل متحد در خبرگزاری داخلی و خارجی( ۲۸/۶/۱۳۷۷ الی ۱/۷/۱۳۷۷)
374 بررسی تحلیلی نقش فرهنگ سیاسی بر ایجاد دمکراسی
3741بررسی علل فروپاشی و آسیب پذیری بنیان خانواده از دیدگاه قرآن و روایات
3742بعد اجتماعی شعر پروین اعتصامی و فروغ فرخ زاد
3743بیان در دیوان امام سجاد (ع)
3744بررسی جامعه شناختی تغییر و تحولات اشتغال در ایران ( ۱۳۴۵ تا ۱۳۷۵ )
3745بررسی عومل اجتماعی و سیاسی تأثیر گذار بر ظهور و سقوط جمهوری مهاباد
3746بیگانگی اجتماعی با تکیه بر برسی تعلقات ارزشی
3747بررسی اقدامات شورای امنیت به منظور اعاده حاکمیت کویت
3748بررسی روابط ایران و آمریکا از کودتای ۲۸ مرداد تا بحران گروگانگیری
3749بررسی تطبیقی خطبه قاصعه نهج البلاغه درشروح گوناگون
375 بررسی اثرات کسری بودجه برحجم پول(با استفاده از روش ARDL)
3751بررسی جامعه شناسانه شعر دوره معاصر
3752بررسی مقایسه ای روابط سیاسی - اقتصادی ایران و کویت
3753بررسی علل عمده تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند ھ تبصره ۳ قانون بودجه ایران و ارائه راهکار مناسب تخصیص کامل آن
3754بررسی عوامل موثر در تصمیم گیری سیستمهای ERP در سازمانهای ایرانی
3755بررسی سند و شرح دعای رجبیه
3756بررسی شرح حال و افکار ابن شهر آشوب و کتاب مناقب او
3757بررسی مبانی و ساختارهای سیاسی در ایران باستان
3758بررسی عرضه و تقاضای مس در ایران
3759بررسی اوصاف مخلصین با نظر به آیات و روایات و تفاسیر عرفانی در این زمینه
376 بررسی نقش نخبگان سیاسی ایران در عصر پهلوی
3761بررسی رثاء در شعر جواهری
3762بررسی سیر پیدایش٬ تکامل و تحول واژگان زبان عربی و تغییرات کلمه ها در گفتار عامیانه با تکیه بر گویش عراق
3763بررسی و مطالعه ظروف سنگی دوره هخامنشی
3764بررسی تحولات سیاسی - اجتماعی ایران از دوران محمدعلی شاه تا روی کار آمدن رضا شاه ۱۲۹۹
3765بررسی ابعاد حقوقی بانک بین المللی ترمیم و توسعه با تکیه بر روابط آن با ایران
3766بررسی نقش سرمایه گذاری دولت در رشد بخش کشاورزی طی برنامه های عمرانی توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
3767بررسی فقهی و حقوقی سرقت غیر حدی
3768بررسی فلسفه مدیریت آموزشی از دیدگاه مکاتب مختلف فلسفی
3769بررسی علل افسردگی سالمندان
377 بررسی استراتژی جانشین واردات به عنوان استراتژی غالب در توسعه اقتصادی ایران و علت تغییر آن به توسعه صادرات
3771بررسی مضامین قرآنی دعای ابوحمزه
3772برآورد پتانسیل صادراتی ایران به کشورهای عضو اکو
3773بررسی تقاضای خودرو در ایران با تاکید بر فرآیند جهانی شدن
3774بررسی نقش شیعیان عراق در تحولات سیاسی - اجتماعی این کشور
3775بررسی تأثیر ورزش بر کاهش عوارض روانی یائسگی
3776بررسی حروف عامل و غیرعامل در ادب عربی
3777بررسی و مقایسه سبکهای یادگیری (دیداری، شنیداری، معنائی) در بین گروههای دانش آموزان عادی و عقب مانده ذهنی دوره ابتدائی مناطق ۲ و ۵ و ۱۷ شهر تهران
3778بررسی حدود حجر صغار در حقوق ایران
3779بررسی تأثیر جدایی والدین و مشکلات اقتصادی در فرار دختران (۲۰ - ۱۶) ساله شهر تهران
378 بررسی روشمند تپه لفا
3781بررسی تطبیقی تعلیم و تربیت از دیدگاه دو شاعر برجسته سنایی و مولوی
3782بررسی جمعیت شناختی مرگ مادران در ایران امروز
3783بررسی انتقادی قدرت و شخصیت پادشاهان و خدمات آنان به جامعه عهد خود در شاهنامه فردوسی
3784بررسی تطبیقی حقوق اساسی در کشورهای عربی خلیج فارس
3785بررسی شاخصهای جمعیتی استان کرمان در برنامه های توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سالهای ۱۳۸۳-۱۳۶۷)
3786بررسی فقهی، حقوقی بیع دین به دین
3787بررسی جامعه شناختی جنبشهای اجتماعی در جهان سوم در قرن بیستم 
3788بررسی زندگی و اشعار ابن عبد ربه و معرفی کتاب العقد الفرید
3789بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس
379 بازتاب عملکرد شوراهای شهر در مطبوعا ایران
3791بررسی آسیب پذیریهای امنیتی اسرائیل
3792بررسی و تطبیق قانونی داوری تجاری بین المللی ایران با قانون نمونه داوری آنسیترال
3793بررسی اوضاع اجتماعی، اقتصادی ایران در دوران جنگ جهانی اول( ۱۹۱۸-۱۹۱۴)
3794بررسی مفهوم توسعه از دیدگاه اندیشمندان معاصر ایران
3795بررسی اندیشه ها و آثار عرفانی ملاحسین فیض کاشانی و مقایسه آن با امام محمدغزالی
3796بررسی نقش و جایگاه احزاب سیاسی در توسعه و مدنیت
3797بررسی ادله تجرد و بقای نفس از دیدگاه صدرالمتالهین و ابن سینا
3798بررسی فقهی و حقوقی حریم املاک
3799بررسی مسائل و مشکلات ارتباط همسایگی در ساختمان های بلند
38  بررسی عوامل موثر برمیزان رضایت از ازدواج 
38 1بزهکاری نوجوان با تکیه برعوامل اقتصادی ، اجتماعی و خانوادگی 
38 2بررسی آراء ابن عربی درباره انبیاء در فصوص الحکم
38 3بررسی باستان شناسانه نقش و جایگاه نماد فروهر در دوره هخامنشی
38 4بررسی و مطالعه باستانشناختی سفالینه های مینایی (موزه ملی ایران)
38 5بررسی زندگی و اشعار ابن عبد ربه و معرفی کتاب العقد الفرید
38 6بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس
38 7بررسی روشهای نگارش از دیدگاه قلقشندی در صبح الاعشی
38 8بررسی آسیب پذیریهای امنیتی اسرائیل
38 9بررسی و تطبیق قانونی داوری تجاری بین المللی ایران با قانون نمونه داوری آنسیترال
381 بررسی آراء ابن عربی درباره انبیاء در فصوص الحکم
3811بررسی منظومه های عاشقانه فارسی تا پایان قرن نهم هجری
3812بازتاب اندیشه مشایخ صوفیان (بایزید بسطامی ابوسعید ابوالخیر، عطار و سنایی) در مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی
3813بررسی نقش ارتباطات بر توسعه منابع انسانی 
3814بررسی رابطه بین وضعیت اقتصادی - اجتماعی خانواده با تحول اخلاقی نوجوانان 
3815بررسی نقش تعلیم و تربیت در تحقق پارادایم گفتگوی تمدنها
3816بررسی رابطه میان رضایت از زندگی زناشویی و همدم طلبی - دوری گزینی 
3817بررسی تطبیقی دادرسی کار در ایران ، فرانسه و کره جنوبی 
3818بررسی و مطالعه باستانشناختی سفالینه های مینایی (موزه ملی ایران)
3819بررسی تطبیقی دو رویکرد ایالات متحده آمریکا در قبال تهاجم به عراق بحران ول و دوم خلیج فارس (۲۰۰۳-۱۹۹۱م )
382 بررسی تطبیقی مبحث حال براساس دو کتاب « النوالوافی » و « الکامل فی القواعد العربیه نحوها و صرفها »
3821بررسی، تحقیق و ترجمه خطبه های امام حسین (ع ) از مدینه تا کربلا
3822بررسی بلاغی متعلقات فعل
3823بررسی و شرح قصیده همزیه نبویه احمد شوقی 
3824بررسی سبک شاعری اهلی شیرازی در زمینه انواع شعر، مثنوی های مصنو، اشعار ذوبحرین و ذوقافیتین، قصاید مصنوع و اوزان عرضی و صور خیال
3825بررسی ارزش های عرفانی در مثنوی «ولدنامه»
3826بررسی زندگی و آثار ابوهلال عسکری
3827بررسی تطبیقی عملکرد سیاسی و نظامی رضاشاه و آتاتورک
3828بررسی آثار، احوال و افکار شیخ محمد جواد شبیبی
3829بررسی کاروانسراهای استان قزوین از لحاظ سبک معماری در دوره صفویه
383 بررسی انسان کامل در آثار عزیزالدین نسی و نگرشی به سیر تاریخی این اصطلاح تا زمان او
3831بررسی فولکلور یا فرهنگ عامیانه شهر همدان (شامل گویش، آداب و رسوم و ادبیات عامیانه)
3832بررسی شرح حال و آثار عربی امین ریحانی
3833بررسی پویایی شناسی جنبش جبهه ملی ایران در سالهای ۱۳۲۹-۳۲ براساس نظرات پروفسور هربرت بلومر‎(Herbert Blumer
3834بررسی اسلوب ادبی خطبه های حضرت زهرا (س)
3835بررسی مفهوم امنیت دسته جملی سازمان ملل متحد در تئوری و عمل
3836بزه تخریب و تحویق اموال در حقوق کیفری ایران 
3837بررسی و مطالعه سیستماتیک ، رفتار شناسی ، اکولوژی و ژنییک جمعیتهای انسانهای اولیه در خاورمیانه و ایران 
3838بررسی نقش ایالات متحده امریکا در بروز بحران دوم خلیج فارس (اشغال کویت توسط عراق ) و پیامدهای آن
3839بررسی حقوق اساسی و نمادهای سیاسی در جمهوریهای آسیای مرکزی
384 بررسی نقش احزاب در تبیین سیاست خارجی اسرائیل
3841بررسی اشعار حکمی الشیخ ناصیف الیازجی
3842بررسی عدم همسویی در سیاست خارجی کشورهای غیر عرب خاورمیانه
3843بررسی تطبیقی تاثیر محیط سیاسی- اجتماعی عصر حافظ و شاملو در شعر این دو شاعر
3844بررسی اثر بخشی مشاوره گروه به شیوه مراجع محوری در تغییر خود پنداره نوجوانان بزهکار
3845بررسی نحوه انعکاس اقدامات وزارت کشور و شورای نگهبان در خصوص انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی در مطبوعات (بررسی موردی روزنامه های شرق ، یاس ن
3846بررسی مبانی فقهی و حقوقی قرارداد کار ایران (قانون کار جمهوری اسلامی ایران)
3847بزهکاری جوانان
3848بررسی جرائم مطبوعاتی در ایران و جهان ( با توجه به قوانین مطبوعاتی آن ها)
3849بررسی مسئله جاسوسی از دیدگاه حقوق بین المللی
385 بررسی و تحلیل سیمای زن و معشوق در اشعار (نظامی سعدی)
3851بررسی علل ارتکاب تکدی اطفال و نوجوانان پسر در مشهد و راههای پیشگیری از آن
3852بررسی آثار داستانی علی اشرف درویشیان
3853بررسی پدیده قاچاق مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان
3854بررسی سیاست جنایی تقنینی و سیاست حنایی قضایی ایران در قلمرو و سرقت
3855بازسازی و چالش های فراروی فرهنگ های ملی در عرصه جهانی شدن پایان
3856بررسی و تحلیل مهاجرت امام حسین (ع) از مدینه تا کربلا براساس دیدگاه جامعه شناختی - تفسیری هربرت بلومر
3857بررسی تطبیقی پیرامون جرم رشوه ملی و رشوه بین المللی
3858بررسی تطبیقی تدلیس در نکاح در مذاهب اسلامی
3859بررسی ساختاری رمان واره های پارسی کهن (داراب نامه، طوطی نامه، سمک عیار، امیرارسلان)
386 بررسی جنگ های سی ساله
3861بازتاب تأویل در دیوان ناصرخسرو
3862بررسی انتقادی جایگاه و کاربست مفهوم طبقه متوسط در آراء جامعه شناسان و پیگیری مفهومی جایگزین
3863بررسی و تحلیل نامه و نامه نگاری در تاریخ بیهقی
3864بحران کوزوو و بررسی مشروعیت اقدامات ناتو از دیدگاه حقوق بین الملل
3865بررسی چالشهای منطقه ای ترکیه
3866بررسی آرایه های ادبی در دیوان غزلیات حافظ شیرازی
3867بررسی روند تحولات جمعیتی بلغارستان با تکیه بر ساختار خانواده
3868بررسی وجوه مختلف علاقه حکومت رضاشاه نسبت به گسترش رابطه با آلمان نازی
3869بررسی تطبیقی انقلابهای بورژوا - دموکراتیک انگلستان و فرانسه از نگاه جان لاک و مونتوسکیو
387 بررسی تحلیلی منظومه فلکناز و خورشید آفرین داستان پردازی، نوع ادبی، زبانی و فکری
3871بررسی روند سیاست خارجی آمریکا در مواجهه با پدیده تروریسم بین المللی (از ریگان تا بوش پسر)
3872بررسی چالشهای فرا روی استراتژی نظم نوین جهانی ایالات متحده بعد از فروپاشی شوروی تا سال ۲۰۰۲
3873بازیگران منطقه ای و نظام سیاسی افغانستان پس از کمونیسم
3874بررسی تطبیقی شرور در حکمت متعالیه و مثنوی معنوی مولوی
3875بررسی جامعه شناختی احزاب سیاسی در ایران (از دوران مشروطیت تا پایان حکومت دکتر مصدق)
3876بستر و شرایط مناسب برای ورود به عرصه گفتگوی تمدنها بمثابه راهی برای اجماع سازی فرهنگی
3877بررسی موانع سیاسی فرهنگی و اقتصادی پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا
3878بررسی مفهوم قدرت در اندیشه و آثار توماس هابز
3879بررسی زمینه های نفوذ سیاسی - اقتصادی ترکیه در جمهوری آذربایجان
388 بازتاب سنت و مدرنیته در شعر مهدی اخوان ثالث
3881بررسی گلاسنوست و پراسترویکا و تاثیر آن بر زوال امپراطوری بلشویکی
3882بررسی سیاست تحریم یک جانبه دولت امریکا (کلینتون ) در قبال ایران
3883بررسی سیاست خارجی شوروی در قبال جنگ ایران و عراق (سال )۱۹۸۰ - ۱۹۸۸
3884بررسی سیاسی و اجتماعی وسایل ارتباط جمعی در ارتباط با توسعه سیاسی
3885بررسی آثار و شرح حال نثر نویسان عربی فارسی الاصل تا قرن ششم هجری
3886بررسی تاثیر ادبی و فرهنگی حمله ناپلئون به مصر
3887بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ساری از سقوط آل زیار تا ظهور مرعشیان
3888بررسی جرائم و مسئولیت جزائی در قانون مطبوعات
3889بررسی علل و پیامدهای واقعه کردستان در سال ۱۳۲۰ هجری شمسی
389 بررسی تطبیقی فقهی، حقوقی حق و حقوق مطبوعات
3891بررسی فقهی- حقوقی کودک آزاری
3892بررسی تاثیر اندیشه های محیی الدین ابن عربی در آثار فخرالدین عراقی
3893بررسی گویش عربی منطقه عربخانه و مقایسه آن با عربی کلاسیک
3894بررسی انتقادی نقدهای علامه محمدتقی جعفری بر تفکر راسل
3895بررسی فقهی قاعده تحذیر
3896بررسی حیات سیاسی؛ اجتماعی شیخ محمد اخباری با تکیه بر عصر قاجار
3897بررسی احتجاجات کلامی اصول کافی با تاکید بر شرح ملاصالح مازندرانی و ملاصدرا شیرازی
3898بررسی تطبیقی تشکیک در حکمت اشراق و حکمت متعالیه با تکیه بر مبانی سهروردی و ملاصدرا
3899بررسی مبانی عصمت با تاکید بر عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها
39  بررسی مسئله تناسخ با نگاهی به آراء صدر المتألهین و سهروردی
39 1بررسی و تبیین فلسفه اخلاق از دیدگاه شهید مطهری و علامه طباطبایی
39 2بررسی شروط فعلی ضمن عقد نکاح
39 3بومی کردن برخی مفاهیم لیبرالیسم سیاسی در ایران (فردگرایی، جامعه مدنی، آزادی )
39 4بررسی تحولات اقتصاد نفت در خلیج فارس
39 5بررسی ادب قصه در عصر عباسی
39 6بررسی فقهی حکم غیبت و تهمت از دیدگاه مذاهب
39 7بررسی و مقایسه نوع و میزان علل مراجعه افراد به مراکز خدمات مشاوره ای
39 8بررسی اعتقاد به معاد و نقش تربیتی آن از دیدگاه امام علی (ع )
39 9بازتاب سنت و مدرنیته در شعر فروغ فرخزاد
391 بررسی اجمالی پلورالیزم (کثرت گرایی) دینی در آراء و اندیشه برخی متفکرین معاصر
3911بررسی سفال های اشکانی قلعه زهاک
3912بررسی گویش گناوه به انضمام ترانه های شادی و غم
3913بررسی ساختمان تصریفی و اشتقاقی کلمات وجمله های مرکب و هنجارگریزی در سهراب سپهری و غربزدگی جلال آل احمد
3914بررسی ساختار و تعلقات طبقاتی فرق کلامیه (شیعه و معتزله ) تا پایان قرن پنجم
3915بررسی تعامل روشنفکران و کارگذاران حکومتی در دوره پهلوی اول ۱۲۹۹ - ۱۳۲۰
3916بررسی تحلیلی آزادی احزاب و اجتماعات در جمهوری اسلامی ایران
3917بررسی رابطه بین علم گرایی و دین گرایی بین دانشجویان 
3918بررسی علل خانوادگی بزهکاری در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت
3919بررسی علل ضعف و رکود نشریات بانوان از آغاز تا امروز در ایران 
392 بررسی میزان و نوع مطالعه کارمندان شرکت دخانیات ایران در طول هفته
3921بررسی و نقد وسایل ارتباط جمعی در ژاپن
3922برآورد تابع سرمایه گذاری در ساختمان بخش خصوصی ایران
3923بررسی زهد در ادبیات عرفانی فارسی تا قرن هشتم
3924بررسی حقوق انتخابات مجلس شورای اسلامی
3925بررسی حقوقی بنیاد شهید انقلاب اسلامی به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی
3926بررسی ویژگیهای روش الگویی در تعلیم و تربیت اسلامی
3927بررسی روند تاریخی - هنری خط نستعلیق در ایران از عصر تیموری تا عصر ناصری (۷۷۱هق - ۱۳۱۳هق)
3928برآورد تابع مصرف براساس تئوری کینز و فریدمن در ایران
3929بررسی تطبیقی دیدگاههای مکاتب کلاسیک حقوق جزا با نظریات حقوق جزای اسلامی
393 بررسی تاثیر خدمات شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بر صنعت گردشگری کشور
3931بررسی پدیده انقلاب در چهارچوب نظریه همبستگی اجتماعی (با تاکید بر انقلاب اسلامی ایران )
3932بررسی نقش و جایگاه روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران درکاهش مشکلات ارتباطی دریانوردان جنوب کشور
3933بررسی موردی اشیاء هخامنشی متعلق به موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
3934بررسی مقایسه ای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی ۱۹۹۱ - ۲۰۰۱
3935بررسی موضع کنترل (درونی - بیرونی ) و رابطه آن با عزت نفس در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
3936بررسی مطبوعات نیروی انتظامی و تحلیلی بر مقالات آن با تکیه بر ماهنامه شهربانی از آغاز تشکیل قشون متحدالشکل تا انقلاب اسلامی ایران سال 
3937بررسی فنا در عرفان اسلامی از دیدگاه صوفیه تا قرن هفتم هجری
3938بررسی و امکان سنجی بهره گیری از عقود اسلامی در قالب بانک خصوصی در افزایش بازدهی سرمایه گذاری صنعت بیمه در کشور
3939بررسی نقش صنعت بیمه در بازار بورس با تاکید بر تامین اطمینان وکاهش ریسک
394 بررسی ضرورت و نقش مراکز مشاوره شغلی (کاریابی)در شناخت بازار کار
3941بررسی ارتباط نحوه تصرف مکان مسکونی با ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و مشخصات محل سکونت خانوار
3942بررسی اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر رشد بخش صنعت
3943بررسی آثار خصوصی سازی صنعت بیمه بر اقتصاد ایران
3944بررسی روابط متقابل خرده نظامهای اقتصادی و سیاسی ایران در سالهای ( 1357 - 1332)
3945بررسی ساختار و علل بیکاری در ایران طی سالهای 1379 - 1338
3946بررسی ریشه های بی اعتمادی در فضای اقتصادی ایران ( مطالعه مورد کارفرمایان صنایع تولیدی در اصفهان)
3947بررسی نقش واسط عرق ملّی بر قصد خریدار نسبت به مصرف کالای وارداتی
3948بررسی اثرات بالقوه عرضه سهام دارای حق اختیار فروش در بازار سرمایه و امکان سنجی انتشار اوراق اختیار
3949بررسی و تعیین آشوب در سری زمانی قیمت های آتی نفت ( 99 - 1996 )
395 بررسی مقایسه ای راههای گسترش همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حوزه قفقاز
3951بررسی اجمالی کشور امارات متحده عربی و روابط آن کشور با جمهوری اسلامی ایران
3952بررسی مردم شناختی سرپوش و پای افزار جماعات ایرانی از کهن ترین زمان تا دوره مادها
3953بررسی تطبیقی احزاب و نظام حزبی در دو کشور ایالات متحده آمریکا و فرانسه
3954بازتاب فن بدیع در ادبیات معاصر ( نیما یوشیج٬ اخوان ثالث٬ سهراب سپهری و فروغ فرخزاد )
3955بررسی تطبیقی اندیشه های ژان پل سارتر با دکتر علی شریعتی با تکیه بر مسئله اختیار
3956بررسی میزان افسردگی در دانشجویان حافظ و قرائت کننده قرآن کریم
3957بررسی نگرش اساتید در زمینه ارتقاآ علمی و آموزشی 
3958بررسی تطبیقی آموزش علوم اجتماعی در دبیرستان و دانشگاه : مقایسه ارزشهای کتابهای درسی
3959بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۸۰ - ۸۱
396 بررسی میزان و دلایل استفاده از منابع مرجع توسط دانشجویان رشته های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
3961بررسی تطبیقی مدیریت برنامه های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۸۰
3962بررسی مزیت نسبی صنایع کارخانه ای ایران ، براساس هزینه منابع داخلی ( ) و مزیت نسبی آشکار شده ، مطالعه موردی ، گروه صنعتی ماشین آلات و تجهیزات
3963بررسی آثار سیاست های دولت بر تولید و رانت جویی در یک محیط شبیه سازی شده عامل گرایانه
3964بررسی تاثیر تحقیق و توسعه بر سودآوری صنایع در ایران با تاکید بر صنایع استان خراسان
3965بررسی عوامل موثر برامانت بین کتابخانه ای در دانشگاههای علوم پزشکی از دیدگاه مدیران کتابخانه ها
3966بررسی وضعیت (فردی ، خانوادگی ، تحصیلی ) دانشجویان و تاثیر آن بر انتخاب رشته و شهر تحصیلی دانشکده فنی ، مهندسی و علوم انسانی دانشگاه گیل
3967بررسی رابطه عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
3968بررسی مقایسه ای پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی و علوم انسانی دانشگاههای شهر تهران، ورودی سال تحصیلی ۷۲-۱۳۷۱
3969بررسی رابطه بین سبکهای رهبری با عملکرد (وظایف ) مدیران دانشگاه علوم پزشکی کرمان
397 بررسی تطبیقی میزان سواداطلاعاتی کتابداران دانشگاههای علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، تربیت مدرس و شهیدبهشتی
3971بررسی علل مخالفت آمریکا با دستیابی ایران به تکنولوژی غنی سازی اورانیوم
3972بررسی عوامل تأثیرگذار در جداسازی بحرین از ایران با تکیه بر عامل مردمی
3973بررسی نحوه اجرای اسناد رسمی و سایر اسناد لازم الاجراء
3974بررسی تطبیقی اندیشه های مولوی و مایستر اکهارت
3975بررسی و نقد کتاب درسی جامعه شناسی (۱) سال دوم مقطع متوسطه رشته ادبیات و علوم انسانی با توجه به مفهوم مزایا و نابرابریهای اجتماعی در جام
3976بررسی وضع مطالعه دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی در شش ماه( دیماه ۱۳۵۰ الی خرداد ۱۳۵۱)
3977بررسی آداب و رسوم روستای مصلح آباد
3978بررسی و مقایسه روند نوسازی در دوره رضاشاه و محمدرضا پهلوی( ۱۳۵۷ - ۱۳۰۴ )
3979برررسی اثرات اجتماعی برنامه خانواده در جامعه زنان اسلامشهر
398 بررسی وضعیت مجموعه سازی نشریات الکترونیکی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران
3981بررسی تطبیقی عناصر فکری آثار صادق هدایت و فرانتس کافکا
3982بررسی جایگاه اخبار انگلیسی شبکه خبر نزد مخاطبان دانشگاهی در ایران
3983بررسی سیر تحولات اقتصادی اجتماعی شمیرانات از روستا به شهر
3984بررسی مضامین سیاسی و اجتماعی روزنامه راه نجات
3985بررسی زندگی ابوالحسن میرزا (شیخ الرئیس) و نگرش وی درباره نهضت اتحاد اسلام
3986بررسی روزنامه و نشریات استان فارس از آغاز تا انقلاب اسلامی
3987بررسی نقش گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات
3988بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه نظری منطقه ۱۱ تهران سال ۸۵-۸۴
3989بررسی نقش واسط عوامل استرس زای شغلی بر رابطه بین عامل شخصیتی کانون کنترل و پیامدهای شغلی حسابرسان
399 بررسی ارتباط بلند مدت صادرات غیر نفتی و اشتغال در اقتصاد ایران
3991بکارگیری مدلی برای انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین بر اساس تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریز
3992بررسی نقش خدمات نوین بانکی بر جذب مشتری و بهبود کارآیی ( با تاکید بر هزینه و وقت پرسنلی)
3993بررسی نحوه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جهت تطبیق با موازین شرع و قانون ( تجهیز منابع و عقود مشارکت مدنی ، فروش اقساطی و مضاربه )
3994بررسی رابطه بلند مدت بین رشد قصادی و توزیع درآمد در ایران 8 -1347
3995بررسی عوامل موثر در توسعه نیافتگی سیاسی - اقتصادی در جمهوری تاجیکستان
3996بررسی مدیریت سیاسی در رابطه با حوادث طبیعی
3997بررسی تطبیقی قوه مجریه ایران و کشورهای انگلوساکسون (آمریکا و انگلیس)
3998بررسی میزان توجه به اخلاق رسانه ای در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران
3999بررسی تطبیقی اقتدار مردم در نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان (قوه مجریه)
4   بررسی و تحلیل اسالیب تاکید در قرآن کریم
4  1بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص از دیدگاه کارکنان بیمارستان های عمومی آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان- ۱۳۸۴
4  2بررسی و تحلیل محتوای تطبیقی تیترهای اول روزنامه ابرار در نیمه اول سال ۷۳ و نیمه اول سال ۷۴
4  3بررسی و تحلیل محتوای مجله طنز خورجین
4  4بررسی روش های توسعه منابع اطلاعاتی الکترونیکی در کتابخانه های دیجیتالی شهر
4  5بررسی شیوه های پیام رسانی قرآن در آیات و سور مکی( براساس تفسیرمجمع البیان )
4  6بررسی اوضاع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی شهرستان مسجد سلیمان
4  7بررسی مطبوعات طنز و فکاهی از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۱۵ خرداد ۱۳۴۲
4  8بررسی میزان فراوانی ویروسهای EBV و HPV در نمونه های پاتولوژی بیماران مبتلا به کارسینوم ناز و فارنکس در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران در فاصله سالهای ۸۱-۱۳۷۰ به روش هیبریداسیوم درجا
4  9بررسی و ارزیابی صفحات خانگی وب سایت های فارسی مرتبط با علوم کتابداری و اطلاع رسانی با توجه به استانداردهای جهانی
4 1 بررسی و تحلیل محتوای تیترهای ماهنامه گزیده اقتصادی - اجتماعی سازمان برنامه و بودجه
4 11بررسی مسائل اجتماعی مهاجرین آبادان بعد از جنگ
4 12بررسی نقش تبلیغات سیاسی درافکار عمومی از ظهور تا سقوط رژیم پهلوی دوم
4 13بررسی علل اجتماعی سیاسی توقیف مطبوعات کشور
4 14بررسی و نقد مفهوم آزادی از دیدگاه نوگرایان دینی
4 15بررسی فقهی و حقوقی پیرامون مسوولیت کیفری اطفال
4 16بررسی فقهی و حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی
4 17بررسی جرم سیاسی در حقوق موضوعه و مقایسه آن با حقوق اسلام
4 18بررسی سیر علوم تجربی از ابتدای ایلخانان تا ابتدای صفویان در ایران ( نیمه قرن هفتم هجری تا ابتدای قرن دهم هجری )
4 19بررسی منظومه های یوسف و زلیخا در ادب فارسی
4 2 بررسی تطبیقی آراء اجتماعی فارابی و ابن خلدون
4 21بررسی تطبیقی جامعه شناسی دین
4 22بررسی دیدگاه جان سرل در باب واقعیت اجتماعی و مقایسه آن با اعتباریات علامه طباطبایی (ره)
4 23بررسی مضامین سیاسی - اجتماعی روزنامه پیک خجسته از سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۶
4 24بررسی تیترهای اول روزنامه آیندگان در طول مدت انتشار(دی ماه ۱۳۴۶ لغایت تیرماه ۱۳۵۸)
4 25بررسی افکار و اندیشه های طالبوف میرزاعبدالرحیم و نقش آن در مطبوعات ایران
4 26بررسی تأثیر نظارت و راهنمایی تعلیماتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه دوم راهنمائی شهر داران در دروس علوم اجتماعی
4 27بررسی تیترهای صفحه اول دو روزنامه اطلاعات و کیهان ( طی یکساله ۱۳۷۴ )
4 28بررسی کیفی و مقایسه ای اخبار یک ماهه علمی فرهنگی هنری اقتصادی و سیاسی اجتماعی تهران شبکه اول و دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران 
4 29بررسی متوازن اندیشه های سیاسی هنجار شکن حافظ و روسو
4 3 بررسی چگونگی بهره گیری از رایانه در کتابخانه های دانشگاههای دولتی شهر اصهفان
4 31بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر راهبردهای آمریکا در منطقه خلیج فارس
4 32بررسی اندیشه سیاسی ابوالولید محمد بن رشد اندلسی (۵۹۵-۵۲۰/ ۱۱۹۸-‎۱۱۲۶ م) مشهور به حفید
4 33بررسی تطبیقی فرهنگ سیاسی مردم ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران
4 34بررسی دیدگاههای مقتدر گرایانه در جمهوری اسلامی
4 35بررسی منابع و اصول تربیت اجتماعی از منظر قرآن و روایات
4 36بررسی اهم تعارض های میان قرآن و انجیل متی
4 37بررسی مسائل اجتماعی افغانیون مقیم ایران
4 38بررسی ماهیت نمایندگی در فقه و حقوق 
4 39بررسی علل و عوامل افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه گیلان
4 4 بررسی شرح صدر در آیات و روایات 
4 41بررسی جرم آدم ربایی 
4 42بررسی عنصرتقیه درحدیث شیعه با رویکردی به نظرات امام خمینی(ره)
4 43بررسی میزان استفاده از عناصر ابر داده ای درمجلات دسترسی-آزاد وب 
4 44بررسی مبانی فقهی و حقوقی جهاد در زمان غیبت امام زمان(ع)‬
4 45بررسی کلمات قصار امام علی علیه السلام از لحاظ نحوی و بیانی
4 46بررسی مضامین سیاسی و اجتماعی هفته نامه آسیای جوان 
4 47بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی روستای نوکنده با تکیه بر بهداشت منطقه
4 48بررسی شرایط ایمنی در کتابخانه های مرکزی دانشگاههای شهر تهران
4 49بررسی وضعیت برنامه های آموزشی نیروی انسانی ، اماکن و تاسیسات و بودجه مراکز تربیت معلم - تربیت بدنی شهید چمران و نسیبه تهران از دیدگاه 
4 5 بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و وجدان کاری کارکنان صنعت برق کرمان
4 51بررسی تطبیقی مبانی لیبرال دموکراسی با مردم سالاری دینی
4 52بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری ( QWL ) با عملکرد کارکنان شاغل در شرکت ترانسفورماتور صنعت ری
4 53بررسی تطبیقی عملکرد مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی در بهره گیری از نیروی انسانی
4 54بررسی و مقایسه سطوح نیازهای مدیران و کارکنان شعب بانک سپه تهران به منظور ایجاد انگیزش در کار
4 55بررسی بشارت و انذار در قرآن با نگاهی به کتاب مقدس
4 56بررسی تطبیقی موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی ( TRIPS ) با قوانین و مقررات مربوطه در ایران
4 57بحث در استعاره و بررسی آن در پانصد غزل کلیات شمس
4 58بررسی راههای افزایش منزلت اجتماعی معلمان از دیدگاه معلمان و دانش آموزان مقطع متوسطه شهر مرند
4 59بررسی رویکرد اخلاقی مسکویه همراه با تصحیح کتاب تهذیب الاخلاق
4 6 بررسی رابطه بین عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت کارکنان در سازمانهای دولتی شهر کرمان
4 61بررسی موانع فرهنگی توسعه اقتصادی در ایران
4 62بررسی تأثیر تعارض سازمانی کار کردی و غیر کار کردی بر کیفیت زندگی کاری معلمین
4 63بررسی حیات سیاسی؛ اجتماعی شیخ محمد اخباری با تکیه بر عصر قاجار
4 64بررسی رابطه سبک های رهبری با پرخاشگری کارکنان (مطالعه موردی، شرکت ملی صنایع مس ایران)
4 65بررسی عوامل بازدارنده تأثیرگذاری تکنولوژی اطلاعات (IT) بر بهره وری کارکنان در مرحله تکنولوژی مداری شرکت ملی گاز ایران (حوزه مدیریت مالی)
4 66بررسی افکار اشاعره در شعر شاعران قرن ششم انوری و نظامی و خاقانی
4 67بررسی ابعاد انتقادی اشعار حافظ
4 68بررسی مضامین اجتماعی٬ سیاسی روزنامه حبل المتین کلکته
4 69بررسی اثر پدیده های ژئومورفولوژی بر رسوب خیزی رودخانه کوهزن
4 7 بررسی اثربخشی رشته های تحصیلی رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر مدیریت آنان در کشورهای آفریقایی (۷۳۸۲) و ارائه الگوی مناسب برای آینده 
4 71بررسی رابطه عملکرد خانواده و مؤلفه های خود - گردانی در دانش آموزان پسر پایه دوم متوسطه شهر ایلام
4 72برداشت های فلسفی علامه طباطبائی از قرآن در تفسیر المیزان
4 73بررسی تأثیر چهارماه فعالیت بدنی منظم بر اختلالات قاعدگی دانشجویان دانشگاه شیراز
4 74بررسی توانهای محیطی و نقش آن در برنامه ریزی ناحیه ای 
4 75بررسی مساله شفاعت از دیدگاه علامه طباطبایی و فخر رازی 
4 76بررسی تطبیقی مزامیر داود (ع ) با ادعیه صحیفه سجادیه 
4 77برداشتهای فلسفی از سخنان امام سجاد (ع )
4 78بررسی رابطه عملکرد مدیران در زمینه وظایف ۵ گانه (برنامه ریزی - سازماندهی - هماهنگی - تحکیم روابط انسانی - نظارت و ارزشیابی ) باثبات شغلی آن
4 79بررسی ساز و کارهای مهارتهای ارتباطات انسانی کارکنان بخش بیمه سازمان تامین اجتماعی استان تهران در رضایت ارباب رجوع
4 8 بررسی مسائل طبیعی- انسانی و اقتصادی روستای امامه
4 81بررسی وضعیت کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و ارائه راه حل برای دست یافتن به وضع مطلوب 
4 82بررسی جایگاه زنان در رسانه ها (تلویزیون)
4 83بررسی جامعه شناختی میزان وجدان کاری و احساس مسئولیت اجتماعی در بین کارآموزان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای منطقه کرج
4 84بررسی ارتباط بین عوامل فشارزای شغلی با ایجاد ازخودبیگانگی در کارکنان ادارات ونواحی آموزش و پرورش شهر کرمان
4 85بررسی موارد ضمان ها واسقاط های مالم یجب در فقه امامیه و قانون مدنی
4 86بررسی رضایت دانشجویان از خدمات کتابخانه های غیر علوم پزشکی دانشگاه اصفهان
4 87بزهکاری در نوجوانان
4 88بررسی مضامین سیاسی و اجتماعی روزنامه ایران
4 89بررسی میزان انطباق عملکرد جانبازان معلول شاغل با شرح وظیفه آنها از دیدگاه سرپرستان
4 9 بررسی تطبیقی و تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری در دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران شمال و علوم تحقیقات تهران از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳
4 91بررسی وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (۱۳۷۲ ۱۳۸۱) 
4 92بررسی ضرورت تدریس مهارتهای ارتباط انسانی در دانشکده های علوم پزشکی
4 93بررسی مقایسه ای سطح آگاهی و نگرش دانشجویان ، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مراجعین به بیمارستان 
4 94بررسی میزان رضایت شغلی نیروی انسانی شاغل در کتابخانه های تابعه دانشگاههای علوم پزشکی تهران ، شهید بهشتی و ایران
4 95بررسی تاثیر ارزشیابی کارکنان در بهبود عملکرد نیروی انسانی از دیدگاه کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال ۱۳۸۰
4 96بررسی و مقایسه میزان بهره وری نیروی انسانی واحد بایگانی مدارک پزشکی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ش
4 97بررسی وضعیت سازماندهی مواد در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پیشنهاد الگوی مناسب
4 98بررسی شایستگی های مدیران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران براساس مدل بازخور ۳۶۰ درجه - ۱۳۸۴
4 99بررسی رابطه بین عوامل روانشناختی توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان خراسان رضوی 
41  بررسی مضامین جغرافیائی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخی منطقه رحیم آباد از توابع شهرستان رودسر
41 1بررسی قاعده بسیط الحقیقة، تاریخچه، نتایج و لوازم آن
41 2بررسی نقش آموزش در توسعه نیروی انسانی 
41 3بررسی و تحلیل آیات و احادیث کشف المحبوب
41 4بررسی و تحلیل نماد در مثنوی معنوی مولانا
41 5بررسی تلمیح در شعر پنج شاعر معاصر (توللی، مشیری، ابتهاج، خوئی، آتشی )
41 6بررسی فقهی موجبات فسخ نکاح و تطبیق آن با حقوق مدنی
41 7بررسی اشعار و افکار شاعران مبارز مشروطه (عشقی، عارف، فرخی یزدی، بهار)
41 8بررسی و تحلیل ابعاد شعر دوره ی مشروطیت (عصر بیداری)
41 9بررسی آداب و رسوم و مسائل فرهنگی و اجتماعی شهرستان سراب (استان آذربایجان شرقی ) روستای آبرس
411 بررسی و شرح اصطلاحات و معانی لغات دیوان اشعار شیخ بهایی
4111بررسی علل و عوامل اعتیاد جوانان ۴۸-۱۸ سال زندان قصر شهرستان تهران سال ۱۳۷۸
4112بررسی اوضاع تاریخی و آداب و رسوم و سنتهای مردم شوشتر
4113بررسی نقش محیط زیست در توسعه کشورهای جهان سوم
4114بررسی ویژگیهای انسانی - اجتماعی و فرهنگی روستای اسلام آباد (فرغام آباد) شهرستان دهدشت استان کهکیلویه و بویراحمد
4115بررسی اوضاع اقتصادی، اجتماعی، انسانی و آداب و رسوم مردم شهرستان گلپایگان
4116بررسی اوضاع اقتصادی، اجتماعی، انسانی و هنچنین آداب و رسوم مردم املش
4117بررسی مردم شناختی فضای اینترنت و تاثیر آن برالگوهای فرهنگی نسل جوان
4118بررسی جامعه شناختی علل کاهش سطح اعتماد متقابل بین نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش استان گلستان
4119بررسی سبیل الله و ویژگی های بازدارندگان آن از نظر قرآن
412 بررسی کمی و کیفی نشریات ادواری در ایران و(مجلات ادبی)از آغاز تا انقلاب اسلامی ایران
4121بررسی هنر پیکرنگاری آغاز کوشان و کوشان های بزرگ
4122بررسی عوارض و آسیب های جسمی و روحی روانی ناشی از کار در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
4123بررسی روند تغییرات بارندگی سواحل جنوبی دریای خزر در طی سالهای ۲۰۰۵-۱۹۶۰
4124بررسی سبک زبانی اسرار التوحید
4125بررسی تطبیقی میان آراء مکتب ادبی شفیعی کدکنی و عبدالوهاب البیاتی
4126بررسی مبانی فقهی و حقوقی قرارداد کار ایران (قانون کار جمهوری اسلامی ایران)
4127بررسی شرح حال معروف الرصافی و نقد و تحلیل گزیده ای از اشعار او
4128بررسی وضعیت جذب، حفظ و ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه مدلی مناسب جهت بهبود وضعیت موجود
4129بررسی چگونگی اثربخشی مدیریت منابع انسانی در سوددهی نشریات صنعتی مستقر در تهران
413 بررسی انسان کامل در آثار عزیزالدین نسی و نگرشی به سیر تاریخی این اصطلاح تا زمان او
4131بررسی خدمات اطلاع رسانی کتابخانه های مراکز سازمانهای بین المللی در تهران
4132بررسی فعالیت های برنامه ریزی - بازاریابی مراکز و شرکت های ارائه دهنده خدمات و تجهیزات کتابخانه ای در ایران
4133بررسی و مطالعه زبانهای ‎HTML‬ [اچتیامال ] و‎XML‬ [ایکسامال ] به منظور تطبیق آنها با زبان فارسی
4134بررسی شعر مهاجرت افغانستان
4135بررسی تحولات سیاسی ایران طی سال های ۱۳۲۸ الی ۱۳۳۲ شمسی ( با تکیه بر نقش مجلس شورای ملی )
4136بررسی عناصر فرهنگی، اجتماعی در دفتر دوم مثنوی معنوی مولوی
4137بررسی مشکلات جستجو و بازیابی اطلاعات به زبان فارسی از اینترنت با مطالعه موردی بر روی کاربران مرکز اینترنت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
4138بررسی میزان اعتماد اجتماعی بر حسب پایگاه اجتماعی، اقتصادی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
4139بررسی تحلیلی بهای تمام شده هر واحد دانشجو در رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
414 بررسی روند مهاجرت و مشاغل کاذب و بیکاری در تهران
4141بررسی خانقاه های تهران
4142بررسی مضامین اجتماعی- سیاسی روزنامه اقدام
4143بررسی ژئومرفولوژی چاله ی ابرقو و محدودیتهای توسعه انسانی در آن
4144بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری والدین با سخت رویی فرزندان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
4145بررسی صور خیال در شعر استاد خلیل اله خلیلی 
4146بررسی روشمند سفال های سطحی شهر باستانی سرمشهد
4147بررسی ساخت آوایی لهجه شیرازی براساس واج شناسی زایشی
4148بررسی تأثیر کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی بر جامعه پذیری دانش آموزان سال اول دبیرستان
4149بررسی مضامین سیاسی اجتماعی روزنامه»ایران ما«
415 بررسی مضامین سیاسی و اجتماعی روزنام مهرایران
4151بررسی رابطه بین مدیریت تعارض و رضایت شغلی در ادارات شهر کرمان 
4152بررسی نگرش دانشجویان نسبت به زنان و مسائل آنان » دانشجویان دانشگاه تربیت معلم حصارک کرج 
4153بررسی اثرات اقتصادی فناوری نانو 
4154بررسی رابطه عزت نفس و رضایت شغلی در کارشناسان سازمانها و ادارات دولتی
4155بررسی نظر کارکنان سازمانهای دولتی در خصوص عومل مؤثر بر حاکمیت وجدان کاری در سازمان
4156بررسی وضعیت مراکز اطلاعاتی وابسته به وزارت بازرگانی
4157بررسی مبانی باستانگرایی در ایران در فاصله سالهای ۱۳۰۶- ۱۳۰۰ ش
4158بررسی صور خیال در اشعار هوشنگ ابتهاج
4159بررسی نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران مرکز تحقیقات٬ مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
416 بررسی میزان رضایت اعضاء از خدمات کتابخانه های مساجد کشور زیر پوشش دبیرخانه ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور
4161بررسی مختصات زبانی و ادبی اخلاق ناصری
4162بررسی ارتباط میان فردی مدیران با دبیران دبیرستان های آموزش و پرورش منطقه ۱۵ شهر تهران
4163بررسی مقایسه ای دو روزنامه همشهری و اطلاعات از نظر سطح آگهی ها
4164بررسی میزان علاقه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رشته هنر جوانان ۲۰ تا ۳۰ سال واحد تهران مرکزی٬ نسبت به مجله برگ سبز
4165بررسی نیازهای آموزشی پرستاران از دیدگاه مدیران ارشد، مدیران میانی و خودپرستاران در بیمارستان پارسیان شهر تهران
4166بررسی علل و عوامل موثر در آمدن سالمندان یا سپردن آنها به آسایشگاه سالمندی
4167بررسی سندی و دلالی رویات اهل سنت پیرامون زن در قلمرو مسائل اجتماعی
4168بررسی رابطه بین منابع قدرت و سبکهای رهبری در سازمانها و شرکتهای دولتی شهر کرمان
4169بررسی حدود سرپیچی موجه در شاهنامه فردوسی و پاره ای از مفاهیم سیاسی(با‬ تکیه بر رستم و اسفندیار)
417 بررسی عوامل بیگانگی از کار درشرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران 
4171بررسی وضعیت نشر و توزیع کتاب در استان مازندران طی سالهای(۱۳۷۸-۱۳۸۲) 
4172بررسی عملی بودن اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه شخصیتی سخت رویی
4173بررسی رابطه بین شیوه های رویارویی با فشار روانی ، خودکارآمدی و سلامت روانی در دختران 
4174بررسی اثرات اجرای مدیریت مشارکتی (نظام پیشنهادها) در بانک توسعه صادرات ایران 
4175بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان پیام نور مرکز گلپایگان
4176بررسی مفهوم صلاحیت عام محاکم قضائی در سیستم داوری جمهوری اسلامی ایران و نهاد دادرسی اسلامی
4177بررسی معیارهای صفات ذات و فعل از دیدگاه مفسران و فیلسوفان 
4178برهان درجات کمال 
4179بررسی مقایسه ای تأثیر رشته های تحصیلی کامپیوتر و کتابداری دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی بر توانایی استفاده از ابزار های جستجوی وب در دانشگاه آزاد اسلامی تهران
418 بازتاب فن بدیع در ادبیات معاصر ( نیما یوشیج٬ اخوان ثالث٬ سهراب سپهری و فروغ فرخزاد )‬
4181بررسی عوامل تأثیرگذار در جداسازی بحرین از ایران با تکیه بر عامل مردمی
4182بررسی نحوه اجرای اسناد رسمی و سایر اسناد لازم الاجراء
4183بررسی رابطه بین قابلیت اتکای اقلام تعهدی با پایداری سود و قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
4184بررسی تطبیقی اندیشه های مولوی و مایستر اکهارت
4185بررسی تطبیق شرط تبخیر در عقود و تطور تاریخی آن 
4186بررسی قاعده تسبیب در فقه امامیه و حقوق مدنی
4187بررسی و تحلیل جرم معامله معارض در حقوق کیفری ایران 
4188بررسی مقابله ای دستگاه آوایی فارسی و انگلیسی
4189بررسی شعر رمانتیک خلیل مطران
419 بررسی سفال های اشکانی قلعه زهاک
4191بررسی لغات و ترکیبات و اصطلاحات در دیوان عارف قزوینی
4192بررسی گویش گناوه به انضمام ترانه های شادی و غم
4193بررسی ساختمان تصریفی و اشتقاقی کلمات وجمله های مرکب و هنجارگریزی در سهراب سپهری و غربزدگی جلال آل احمد
4194بررسی جنبه های رفتاری حاشیه نشینان کوی مرادیان رشت
4195بررسی تشکل های زنان در آسیا و اقیانوسیه
4196بنای عقلاآ و کاربرد آن در فقه امامیه 
4197بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
4198بررسی عوامل موثر بر جذب و نگهداری نیروی انسانی در کادر اداری آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
4199بررسی ارتباط بین برخی از ویژگیهای آنتروپومتری و ترکیب بدنی با توان بی هوازی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهرستان مهریز
42  بررسی نقش علمای جبل عامل در شکل گیری تشکیلات دینی دولت صفوی از شاه اسماعیل اول تا شاه عباس اول
42 1بررسی آراء و اندیشه های ابوالقاسم شابی از منظر آثار او
42 2بررسی عنوان های خطاب و رابطه ی آنها با ساختار اجتماعی در کردی سورانی
42 3بررسی روند توسعه شهری در شبکه سلسله مراتبی سیستان و ضرورت برنامه ریزی بهینه آن
42 4بهینه سازی مسکن از نظر مصرف انرژی با توجه به عناصر اقلیمی رطوبت باد و دما (شهرموردی: اهواز)
42 5بررسی جایگاه و سیر تحولات کالبدی و کارکردی بازار سنتی شهر ساوه
42 6بررسی نظام امانت در کتابخانه های تخصصی شهر تهران
42 7بررسی ادب قصه در عصر عباسی
42 8بررسی چگونگی ارائه خدمات کتابخانه های عمومی وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی شهر تهران به نوسوادان بزرگسال
42 9بیان ( تشبیه٬ استعاره٬ کنایه ) در ۲۵ دعای اول صحیفه سجادیه
421 بررسی نگرش دانشجویان و مدرسین دانشگاه پیام نور نسبت به محتوای کتابهای درسی خودآموز رشته تربیت بدنی
4211بررسی میزان توجه به مفهوم توسعه٬ ترویج فرهنگ تعاون در کتب درسی مقطع ابتدایی از دیدگاه مؤلفان٬ کارشناسان و آموزگاران پاکدشت
4212بررسی اشعار و افکار احمد مطر
4213بهینه سازی حساسیت به فرسایش بادی
4214بررسی تغییرات تصادفی بارش استان اصفهان
4215بررسی نظریه کنش مند
4216بررسی اغراض شعری در نثر فنی
4217بررسی علل اجتماعی ناکامی احزاب سیاسی در ایران ۱۳۲۰ - ۱۳۳۲
4218بررسی میزان اطلاع و بکارگیری روش و اصول مدیریت کیفیت فراگیر و ارتباط آن با بهره وری نیروی انسانی (کارکنان ستادی) سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهران 
4219بررسی شخصیت و آثار صلاح عبدالصبور
422 بررسی آبراهه و کانال های موجود در صفه تخت جمشید
4221بررسی تعدیل زبانی در نوشتار دانشگاهی فارسی
4222بررسی عناوین دو روزنامه ی ایرانی پیرامون موضوع انرژی هسته ای از دیدگاه تحلیل کلام انتقادی
4223بررسی رابطه آسیب شناسی روانی و اهمالکاری در دانشجویان
4224بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران و کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش 
4225بررسی جغرافیائی جزیره لارک ازدیدگاه طبیعی، انسانی و اقتصادی
4226بررسی مقایسه ای اثر مت فورمین +‎HMG‬ دوز پائین و‎HMG‬ دوز پایین بر رشد فولیکول تخمدانهای بیماران با تخمدانهای پلی کیستیک مقاوم به کلومی
4227بررسی بیماران بستری با شکایت جسم خارجی در مری از مهرماه ۱۳۶۹ تا پایان آبان ماه ۱۳۷۸
4228بررسی تطبیقی موانع نکاح از دیدگاه مذاهب خمسه 
4229برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک) به منظور بهره وری از بازنشستگان حوزه فرهنگ و هنر(وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) با نگرش منابع انسانی
423 بررسی تغییرات زمانی و مکانی خشکسالی در غرب ایران
4231بازخوانی مجموعه داستان های کوتاه «سنگر و قمقمه های خالی» اثر بهرام صادقی با تکیه بر مبانی نقد جدید
4232بررسی نیازهای سرمایشی و گرمایشی در شمال غرب ایران
4233بررسی ویژگیهای کمی موجهای یخبندان بهاره شمالغرب و غرب ایران با تأکید بر خصوصیات سینوپتیک موجهای شاخص
4234بحث کلی در باب شعر و تفاوت آن با نثر مذیل به ترجمه نقد اشعر قدامة بن جعفر
4235بررسی ویژگیهای ژئومرفولوژی در ارتباط با منابع آب زیرزمینی دشت ایوان
4236بررسی مسائل و مشکلات ارزشیابی آموخته های دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه مازندران 
4237بررسی عوامل بیگانگی از کار در شرکت سیمان ارومیه 
4238بررسی زمینه های فکری دانش آموزان در مورد توسعه اقتصادی
4239بیگانگی اجتماعی پژوهشی درباره بیگانگی اجتماعی در میان دانش آموزان دبیرستانی شهرستان گرگان
424 بررسی تحولات گفتمانی نیروهای سیاسی چپ انقلاب اسلامی (تحلیل گفتمان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی)
4241بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی جوانان (مورد مطالعه ، شهر رشت )
4242بررسی و تحلیل نحوی حرف استثناآ " الا " در قرآن کریم
4243بررسی ارتباط بین برخی ویزگیهای آنتر پومتریکی کف پا و عملکرد حرکتی اندام تحتانی پسران در حال رشد شهرستان اردبیل
4244بررسی سلسله مراتب نظام ارزشی دانشجویان و عوامل جامعه شناختی موثر بر آن در دانشگاه پیام نور مرکز ایلام 
4245بررسی عوامل مرتبط باحیطه نظارت مدیران درسازمانهای دولتی شهر کرمان 
4246بررسی رابطه بین هویت ملی و هویت قومی ترکمن ها در استان گلستان 
4247بررسی اشکال فرسایشی خاک در رابطه با ویژگی های ژئومورفولوژی
4248بررسی تحولات ژئومورفولوژی حوضه رودخانه الوند و تهیه نقشه ژئومورفولوژی آن
4249بررسی رابطه بین عوامل ژئومرفولوژی و اشکال مختلف فرسایش در حوضه آبخیز حسن آباد
425 بررسی نظام آوایی زبان اچمی براساس واج شناسی زایشی
4251بررسی تحول ریخت شناسی نیمرخ طولی زیرحوضه های کرخه
4252بررسی رابطه ی دماهای بیشینه و کمینه مطلق سالانه در گستره ی ایران
4253بدایع سهراب سپهری
4254بررسی زبان صوفیه(در نوبت سوم از تفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار میبدی)
4255بررسی آز و شخصیت های آزمند در شاهنامه 
4256بررسی ساخت واژه در گلستان سعدی(کلمات مرکب) 
4257بررسی حیطه های شهروندی در نظام آموزش عالی ازدیدگاه اساتید و دانشجویان 
4258بررسی اشکال روابط شهر و روستا
4259بررسی عوامل انسجام بین متنی در نوشته های دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی شهر تهران
426 بررسی عوامل اثرگذار بر اثربخشی نظام پیشنهادات در اداره کل بیمه خدمات درمانی استان تهران
4261بررسی رابطه بین مؤلفه های کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان مراکز آموزشی
4262بررسی موانع موجود بر تحقق مدیریت کیفیت جامع در بیمارستانهای آموزشی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۵ و ارائه راهکار اجرایی
4263بررسی تطبیقی بافت قدیم شهر بروجرد با بافت جدید آن
4264بررسی عناصر فرهنگی ،اجتماعی در دیوان پروین اعتصامی
4265بررسی چند و چون نمایشی بودن فرهنگ عامه ایران
4266بررسی جوانب مختلف ایجاد انگیزش کارکنان در سازمان های دولتی
4267بررسی وضعیت توزیع نابرابر درآمد و فقر در ایران و مقایسه با کشورهای منتخب در حال توسعه 
    صفحه       
کليه حقوق برای پرتال علوم انسانی محفوظ است
لینک :
http://www.humanitiesportal.com/FA/ThesisAlphabet.html?PageNumber=0&PageSize=30&AssetID=7&OrderID=1&Alpha=%D8%A8&PageType=1