پرسشنامه نقش کتابخانه ها در آموزش

پرسشنامه نقش کتابخانه ها در آموزش 

 

 

کد 5302     پرسشنامه نقش کتابخانه ها در آموزش

این پرسشنامه به ارزیابی و سنجش نقش کتابخانه در آموزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از سه دیدگاه مختلف می پردازد 

و از سه پرسشنامه تشکیل شده است

1-  پرسشنامه دبیران 

2-  پرسشنامه کتابداران

3-  پرسشنامه دانش آموزان

 

 

البته موضوع سئوالات مشابه است و حدودا هر پرسشنامه 30 سوال دارد.

 

نمونه گویه های این پرسشنامه بررسی نقش کتابخانه ها در آموزش:

با مطالعه عبارات زير و انتخاب گزینه مناسب ، مشخص كنيد نقش کتابخانه ها در هر مورد چگونه است؟


مقیاس پاسخ ها :

                                                       1- خيلي کم     2- کم     3- متوسط     4- زياد    5- خيلي زياد

25. ضعف برنامه ريزي آموزش و پرورش در جهت دهی دانش آموزان به مطالعه و تحقیق

26. امکان دستیابی به علم و دانش گسترده در کتابخانه مدرسه

27. نیاز دانش آموزان به كتابخانه مدرسه

28. تربیت روحیه پژوهشگري و جویندگی، ذهن کنجکاو و جستجوگرانه و خلاقيت

29. پيشرفت بینش، انديشه و فرهنگ دانش آموز

30. ایجاد مهارت فکری، آموزش استدلالی، حل مسئله و آموزش تفکر در دانش آموزان

 

 

 

پرسشنامه نقش کتابخانه ها در آموزش 

 

ریال 100000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi