پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزشی کارکنان مدل CIPP

 


پرسشنامه ارزیابی آموزش های کوتاه مدت(ضمن خدمت) بر اساس الگوی CIPP

کد پرسشنامه:  1143

 


CIPP QUESTIOMNNAIRE
Short-term training (in-service) based on the CIPP model Questionaire
Short-term training (in-service) based on the CIPP model Questionaire
Short-term training (in-service) based on the CIPP model inventory
Short-term training (in-service) based on the CIPP model Questionnaire
INVENTORY OF CIPP MODEL FOR
THE CIPP MODEL FOR EVALUATION

 

 هدف : ارزیابی آموزش های کوتاه مدت(ضمن خدمت) بر اساس الگوی CIPP

 

اطلاعات مربوط به پرسشنامه   


عنوان پرسشنامه:  ارزیابی آموزش های کوتاه مدت(ضمن خدمت) بر اساس الگوی CIPP

منابع : مقالات و مطالعات کتابخانه ای پیرامون موضوع الگوی سیپ برای ارزشیابی (در صورت تمایل مقالات منبع ارسال می گردد)

شرح: اين پرسشنامه بر اساس مطالعات مقالات و  پژوهش های انجام شده در این حوزه طراحی و چند بار بازنویسی شده است تا کیفیت مناسبی داشته باشد.

تعداد سئوالات پرسشنامه 39+18 سئوال همراه با پاسخ های پنج گزينه ای در قالب پرسشنامه نظر سنجی از معلمان ، مدیران و سایر کارکنان است مقياس به کار رفته مطابق طيف ليکرت 5 درجه اي  است.

 - - - - - - -   گروه بندی سئوالات پرسشنامه         - - - - - - - - -

متغیر اصلی : دوره های آموزشی کوتاه مدت = 39 سوال

مولفه های تحقیق:

1.    محتوا (زمینه)

2.    درون داد

3.    فرایند  

4.    برون داد

الگوی سیپ خود  مستلزم انجام چهار نوع ارزشیابی است:

1-    ارزشیابی زمینه ( Context evaluation)

2-    ارزشیابی درون داد (Input evaluation)

3-    ارزشیابی فرایند ( Process evaluation)

4-    ارزشیابی برون داد (Product evaluation)

جهت ارزیابی دوره های آموزشی به روشCIPP چهار معیار فوق ورد بررسی قرار می گیرد دراین تحقیق نیز برای بررسی سطح آموزش ها و نقش آن در اثربخشی معلمان

نیز از چهار معیار فوق استفاده شده است. در زیر مدل مفهومی تحقیق آمده است: 

معیارهای ارزیابی بر اساس الگوی ارزشیابی CIPP

 و مدل مورد استفاده در پرسشنامه ارزیابی آموزش های کوتاه مدت(ضمن خدمت) بر اساس الگوی CIPP


 قسمتی از پرسشنامه
سلامٌ عليکم
با احترام و  . . . . .  اينجانب . . . .  دانشجوي كارشناسي ارشد مدیریت منابع انسانی . . . در حال انجام تحقيقي باعنوان «بررسی اثربخشی آموزش های کوتاه مدت»  مي باشم لذا نياز مبرم به همكاري  . . . .

اطلاعات عمومي
نام واحد سازمانی
عنوان شغلي
مدرک تحصيلي
سابقه خدمت
جنس
سن


یکی از عوامل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گسترش همه جانبه آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد می باشد. تحولات فزاینده در زمینه دانش تکنولوژی نیازهای آموزشی جدیدی را برای مشاغل مختلف بوجود می آورند که تحصیلات رسمی و دانشگاهی به تنهایی پاسخگو نبوده و در نتیجه به انواع دیگر آموزش از جمله آموزشهای ضمن خدمت نیاز می باشد اما آیا آموزش ضمن خدمت دانش جدیدی را در سبد آموزش های قبلی دانش آموختگان قرار می دهد و آنان را به همراه پیشرفت علوم و فنون پیش می برد؟  آیا این آموزش ها در بهبود کیفیت نظام آموزشی اثر مطلوب خود را به جا می گذارد؟ تردیدی نیست که آموزش کارکنان به عنوان کلید طلایی بهبود و توسعه سازمان یکی از عوامل اصلی و ارکان مهمی است که سازمان را به پویایی و نهایت کارآیی و اثر بخشی می رساند. در این جا در نظر است دیدگاه کارکنان و معلمان ، در این خصوص بررسی و مورد تحقیق قرار گیرد.

مولفه ارزیابی محتوا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12         عدم شرکت در دوره های کوتاه مدت آموزشی تا چه اندازه در کسب اهداف و توسعه سازمان مشکل ايجاد می کند.                   


مولفه ارزیابی فرایندی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20         تا چه اندازه با این عبارت موافقید: امکانات مورد نیاز برای تدریس موضوعات و ارائه محتوای دوره مناسب است.

 

مولفه ارزشیابی درون داد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
28         آیا روش و فرایند اجرایی دوره های آموزشی ضمن خدمت مورد رضایت شما بوده است؟

 


مولفه ارزشیابی برون داد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
39         آیا دوره های آموزشی ضمن خدمت منجر به فعالیت و پویایی معلمان در کلاس درس شده است؟

 

نوع فایل : Word

تعداد صفحه: 3

حجم فایل: 199 کیلوبایت

 

 

ریال 100000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi