پرسشنامه فرهنگ سازمانی مقدم بر اساس مدل دنیسون

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون از اقای مقدم پور

کد پرسشنامه: 4902

پرسشنامه فرهنگ سازمانی مقدم پور بر اساس مدل دنیسون

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون توسط آقای مقدم پور طراحی و منتشر شده است

تعداد سؤالات پرسشنامه : 47 سئوال

ابعاد و مؤلفه های پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون: 10 مولفه شامل

 

هویت 

تحمل تعارض

مسئولیت

روابط مدیریت 

سیستم کنترل

جهت دهی

خلاقیت 

یکپارچگی

ارتباط

سیستم پاداش

 

 

 

 

 

پرسشنامه های دیگری هم از دنیسون در سایت موجود است که مشخصات و مولفه های آنها با هم متفاوت اند 

 

 

 


 

پرسشنامه دیگر با موضوع فرهنگ:

کد 4902 - پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون حیدرابادی 20 سوالی

کد 4903 - پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون رضایی 54 سوالی

کد 4905 - پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون مقدم پور 47 سوالی

کد 4900 - پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز کامل 56 سوالی 

 پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز فرم کوتاه 21 سوالی 

پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد

پرسشنامه فرهنگ سازمانی یادگیری

 

 

 

 

برای دریافت پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون سفارش محصول را بزنید

ریال 30000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi