پرسشنامه دلبستگي شغلي 20 سوالی

پرسشنامه دلبستگي شغلي 20 سوالی

کد 3701

 

 

مولفه های پرسشنامه دلبستگي شغلي:

روایی و پایایی : در فایل نامشخص است

تعداد سؤالات پرسشنامه دلبستگي شغلي: 20 سؤال

نمونه سؤالات پرسشنامه دلبستگي شغلي:

1. علاوه بر ساعت موظف كاري ام در سازمان مي مانم تا كارم را به اتمام برسانم حتي اگر بابت ان حقوقي به من تعلق نگيرد.

2. شما از روي چگونگي انجام كار توسط هر فرد به خوبي مي توانيد او را مورد سنجش و ارزيابي قرار دهيد.

3. بيشتر رضايتي كه در زندگي خودم دارم ناشي از شغلم مي باشد.

تفسير پرسشنامه دلبستگي شغلي:

اگر امتياز حاصله . . . . دلبستگي شغلي فرد زياد است و . . . . و درگيري شغلي چنداني ندارد.

فایل   WORD

قیمت 2500 تومان

 

ریال 25000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط
1397/03/30 09:32:00
رباب
پرسشنامه دلبستگی شغلی

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi