"جهت کسب نتیجه بهتر در کادر جستجو ، لطفاً فقط یک واژه کلیدی درج شود"

مقاله عملکرد سازمانی در سازمانهای دولتی

 

 

مقاله عملکرد سازمانی 

 

ارزیابی عملکرد سازمانی در سازمانهای دولتی 

 

بر مبنای مدل جشنواره شهید رجایی

 

لینک پرسشنامه مربوطه

 

 

 

ریال قیمت

سفارش محصول
ریال /p/14121Sorce-Amalkard-ModeleRajaee.pdf قیمت

سفارش محصول
ریال 15000 قیمت

سفارش محصول
ریال 2 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی