پرسشنامه سنجش دانش و مهارت مدیران

  

پرسشنامه سنجش و ارزیابی دانش و مهارت مدیران

کد پرسشنامه 6108 

بر اساس نظریات صاحبنظران مدیریتی، فعالیتها و وظایف اصلی مدیران در سه بعد برنامه ریزی، سازماندهی و رهبری خلاصه می شود. هر بعد را می توان در دو زمینه دانش و مهارت مورد ارزیابی و سنجش قرار داد.

این پرسشنامه ترکیبی از شش پرسشنامه است که مهارت و توانمندی مدیران را در حوزه های زیر مورد ارزیابی قرار می دهد:

1- دانش برنامه ریزی  (16 سوال)

2- مهارت برنامه ریزی (12 سوال)

3- دانش سازماندهی    (10 سوال)

4- مهارت سازماندهی  (8 سوال)

5- دانش رهبری      (12 سوال)

6- مهارت رهبری    (16 سوال)

تعداد سؤالات: 76  سؤال

نوع پرسشنامه: محقق ساخته 

روایی و پایایی: این پرسشنامه توسط این موسسه طراحی شده و پایایی و روایی آن تضمین شده است. در غیر این صورت(اثبات نداشتن پایایی و روایی) مبلغ پرداختی برگشت داده می شود.

هدف:

سنجش و ارزیابی دانش مدیران و کارکنان در سه حوزه برنامه ریزی ، سازماندهی، رهبری 

سنجش و ارزیابی مهارت های مدیران و کارکنان در سه حوزه برنامه ریزی ، سازماندهی، رهبری        

تعداد مولفه:

عوامل مورد بررسی شامل 3 نوع کارکرد مدیریتی است (برنامه ریزی ، سازماندهی، رهبری) که هر کدام در دو حیطه دانش و مهارت مورد ارزیابی قرار می گیرند بنابراین مجموعا شش مؤلفه بررسی می شوند.

نمونه سؤالات:

پرسشنامه ارزیابی دانش و مهارتهاي مدیران یا منابع انسانی سازمان

دانش برنامه ریزی: ميزان دانش شما در هر حوزه چگونه است؟

1- شناخت انواع روش ها و مدل های تصمیم گیری

2- آشنایی با انواع ابزارهای تصمیم گیری

مهارتهاي برنامه ریزی: ميزان مهارت و توانمندی شما در هر حوزه چقدر است؟

17- توانایی تدوين برنامه هاي بلندمدت و كوتاه مدت و آشنایی با فرایند برنامه ریزی

....

....

فایل : Word

حجم: 198 کیلوبایت

روایی و پایایی: این پرسشنامه توسط این موسسه طراحی شده و پایایی و روایی آن تضمین شده است. در غیر این صورت(اثبات نداشتن پایایی و روایی) مبلغ پرداختی برگشت داده می شود.

سوء استفاده و فروش این پرسشنامه در هر سایت، وبلاگ و فروشگاه مجازی ممنوع است

و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

 

پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارتهای عضو شبکه شتاب امکان پذیر است

 

ریال 150000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi