پرسشنامه سواد مالی دانش آموزان

پرسشنامه سواد مالی دانش آموزان

 

پرسشنامه سواد مالی دانش آموزان

این پرسشنامه به بررسی سواد مالی دانش آموزان ابتدایی می پردازد

منبع پرسشنامه  نامشخص است و از اینترنت دریافت شده است.

روایی و پایایی ندارد

مولفه های پرسشنامه شامل 5 بعد 

  1- دانش مالی 

  2- مدیریت پول 

  3 - مخارج و اعتبارات

  4- ...

  5- ...

 

کیفیت پرسشنامه در حد بالایی است و در یک پژوهش دانشگاهی در سطح کارشناسی ارشد استفاده شده است.

 

نوع فایل :   pdf

قیمت: 3000 تومان

ریال 30000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی