پرسشنامه مدیریت منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان بر اساس تکنیک های MADM فازی و روش FAHP

 


پرسشنامه مدیریت منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان

کد پرسشنامه: 6010

طراح: خسروی

تعداد سؤالات:  حدودا 60

 


هدف پرسشنامه :

1- شناسایی و رتبه بندی شاخص های مدیریت منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان

2- سنجش عملکرد سازمان نسبت به شاخص های مدیریت منابع انسانی

تکنیک طراحی پرسشنامه : این پرسشنامه بر اساس تکنیک های MADM فازی و تکنیک FAHP فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی تهیه و طراحی شده است.

 

 

ریال 80000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi