پرسشنامه مدیریت ریسک در بیمارستان

پرسشنامه مدیریت ریسک در بیمارستان

 

پرسشنامه مدیریت ریسک در بیمارستان

کد 1821

 

نمونه مولفه ها و سئوالات:

الف- میزان شناخت کارکنان از مدیریت ریسک

1- تا چه میزان با مفهوم مدیریت ریسک در بیمارستان و بخش آشنایی دارید؟

2- تا چه میزان با نوع ریسک های محیط کار وریسک های مربوط به بیمارستان آشنایی دارید؟

3- . . . 

 

ب- وضعیت سازمان دهی مدیریت ریسک

9- شرح وظایف شما در بخش تا چه میزان به مدیریت ریسک توجه دارد؟

10- سازماندهی کارکنان در زمینه مدیریت ریسک توسط مدیربخش تا چه حد بوده است ؟

11- 

.

.

ج - وضعیت سیاست ها و رویه ها در زمینه مدیریت ریسک

 

18-

19-

.

.

.

 

 

 

تعداد سؤالات: 44

منبع: دارد

مولفه بندی: دارد

روایی : مشخص شده است

 

 

ریال 40000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi