پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اخلاق - نظریه لاودنپرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اخلاق - نظریه لاودن

 

 EFECT OF INFORMATION TECNOLOGY (IT)

 

ON ORGANIZATIONAL ETICS FACTORS QUESTIONNAIRE

 

کد 1204

پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودنپرسشنامه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودنمدل مورد استفاده:   نظریه لاودن

تعداد سئوالات    66  سئوال  


تعداد ابعاد مورد بررسی :    7 بعد از  مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودن

 


پرسشنامه اثر فاوا بر مسائل اخلاقی شامل بخش های زیر است:


بخش اول- مسائل اخلاقی در حوزه فناوری اطلاعات        
1.    حقوق و تعهدات فرهنگی        
2.    حقوق و تعهدات اطلاعاتی        
3.    نظام پاسخگوئی و پایش         
4.   . . . . 

 

 

قیمت 10 هزار تومان

 

 

 

ریال 100002 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی