پرسشنامه تفکر انتقادي واتسون و گلیزر همراه با نمره گذاری و تفسیر

   

پرسشنامه تفکر انتقادي واتسون و گلیزرهمراه با نمره گذاری و تفسیر 

کد 3113 

تعداد سوال : 80 سوال 

مولفه ها، ابعاد و خرده آزمونهای مورد سنجش در پرسشنامه تفکر انتقادي واتسون و گلیزر:

این آزمون داراي پنج آزمون فرعی است .هر آزمون دستورالعمل خاص دارد. خواهشمند است قبل از پاسخگویی به هر آزمون دستور العمل هر کدام را با دقت مطالعه فرمایید.

آزمون 1 : استنباط

دستورالعمل: استنباط، نتیجه اي است که فرد از پدیده هاي به وقوع پیوسته به دست می آورد. مثلا اگر چراغهاي خانه اي روشن باشد و از داخل خانه صداي موسیقی شنیده شود، شخص می تواند استنباط کند که احتمالا کسی در خانه است. این استنباط می تواند درست یا نادرست باشد مثلا ممکن است اهل خانه هنگام بیرون رفتن، چراغها و رادیو را خاموش نکرده باشند.

در این آزمون هر تمرین با عبارتی شروع می شود که لازم است صحیح در نظر گرفته شود. بعد از هر عبارت چند استنباط ممکن (نتایجی که هر فرد می تواند از عبارت ارائه شده، برداشت کند) آورده شده است. هر استنباط را بررسی کرده و درجه صحیح و غلط بودن آن را تعیین کنید. با توجه به توضیحات زیر، براي هر استنباط در پاسخنامه در محل مناسب علامت بگذارید.

استنباط صحیح : یعنی با توجه به مجموعه اطلاعات ارائه شده، احتمال آن از حد معقول بیشتر است.

استنباط احتمالا صحیح : یعنی بیشتر به نظر می رسد صحیح باشد تاغلط.

اطلاعات ناکافی است : یعنی از روي اطلاعات داده شده نمی توان گفت که آیا استنتاج بیشتر صحیح به نظر می آید یا غلط. به عبارتی اطلاعات داده شده براي قضاوت کافی نیست.

استنباط احتمالا غلط : یعنی بیشتر به نظر می رسد که غلط باشد تا صحیح.

استنباط غلط : به این خاطر که مطالب داده شده را بد تفسیر می کند یا به دلیل آنکه با خود آن مطالب یا استنباطهاي صحیح حاصل از آن مطلب مغایرت دارد.

گاهی براي تصمیم گیري در مورد اینکه یک استنباط، احتمالا صحیح یا غلط است ، ناچار خواهید بود که از اطلاعات یا آگاهیهاي عمومی خود استفاده کنید .

(( گزاره ها و گویه ها ))

گزاره : در طی سالهاي جنگ جهانی دوم یکی از کشورهاي درگیر جنگ ، آزمایشی به نام (عملیات برفی) را طرح ریزي کرد تا در یابد ، کدام گروه از نیروهاي ارتش ، تحت شرایط آب و هواي سرد و سرماي شدید و طاقت فرسا، بهتر عمل می کنند.برخی عوامل مورد تحقیق عبارت بودند از : وزن، سن، فشارخون و شرایط محیطی زادگاه یا محل زندگی. تمام شرکت کنندگان در عملیات برفی در یک دوره آموزشی مربوط به نحوه زنده ماندن و ادامه فعالیت در سرماي شدید شرکت کردند. در نتیجه عوامل زیر به عنوان عوامل متمایزکننده افراد موفق و ناموفق مشخص شد: اشتیاق به شرکت در تجربه، میزان آگاهی و مهارت در ارتباط با نحوه زندگی و حفظ حیات تحت شرایط جوي سرد.

گویه ها: پاسخ ها : صحیح احتمالا صحیح اطلاعات ناکافی احتمالا غلط غلط

1- به رغم دوره آموزشی که براي تمام شرکت کنندگان در عملیات (عملیات برفی) گذاشته شده بود ، برخی از شرکت کنندگان دانش و مهارت بیشتري در مورد ادامه حیات در شرایط سرد از خود نشان دادند .

2- نیروهاي مسلح چنین عقیده داشتند که ممکن است روزي عملیات نظامی در محیطی نظیر محیط مورد آزمایش پیاده شود .

3- عده زیادي از افراد شرکت کننده در عملیات برفی از این عملیات به شدت ناراضی بودند .

4- به عنوان یک گروه ، افرادي که در مناطق سردسیر به دنیا آمده و بزرگ شده بودند، موفق تر از افراد متعلق به مناطق گرمسیري، در شرایط سرد عمل کردند.

5- تعداد شرکت کنندگانی که وزن و فشار خون طبیعی داشتند، به صورت آشکاري بیش از شرکت کنندگان در عملیات قطبی بود.

 

و .... 

 

فایل:  word

منبع: دارد

روایی و پایایی: مشخص شده است

مولفه ها: مشخص

طریقه نمره گذاری و تفسیر: دارد ولی ظاهرا اشتباه است !!! به اظهار نظر بعضی از مشتریان 

نوع پرسشنامه: استاندارد

دو نگارش متفاوت از این پرسشنامه در موسسه وجود دارد که هر دو فایل برای شما ارسال خواهد شد.

پیام در واتساپ به شماره   09384419909

امکان پرداخت آنلاین از طریق سامانه معتبر بانک ملت و با کلیه کارتهای عضو شتاب

ریال 40000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi