"جهت کسب نتیجه بهتر در کادر جستجو ، لطفاً فقط یک واژه کلیدی درج شود"

پرسشنامه سنجش سلامت ذهن

پرسشنامه سنجش سلامت ذهن

آزمون سنجش سلامت ذهن دانش آموزان دورة متوسطه

به همراه راهنماي مقياس یا كليد مقياس سنجش سلامت ذهن

کد پرسشنامه: 3114

نام پرسشنامه: پرسشنامه آزمون سنجش سلامت ذهن

عناوین دیگر پرسشنامه :

☐ پرسشنامه سلامت ذهنی افراد

☐ پرسشنامه سنجش سلامت ذهن

تعداد سؤالات: 86 سؤال

طراح : ؟

تعداد مولفه ها :

☐ مقياس (الف): عزت نفس فرد را مي سنجد که شامل عزت نفس شخصي، تحصيلي و خانوادگي بوده است.

☐ مقياس(ب): دو عامل عواطف مثبت و منفي فرد را مي سنجد که شامل سؤالات 1 تا 19 است

☐ مقياس (ج): رضايت از زندگي فرد را مي سنجد

☐ مقياس (د): استقلال و وابستگي شخصيتي فرد را مي سنجد

راهنماي پرسشنامه سلامت ذهن که شامل 4 مقياس مي باشد. در اين پرسشنامه سعي شده همه ابعاد سلامت ذهن سنجيده شود

مقياس (الف): عزت نفس فرد را مي سنجد که شامل عزت نفس شخصي، تحصيلي و خانوادگي بوده است.

سؤالات 1 تا 40 مربوط به عزت نفس مي باشد که پنج زیرمتغیر دارد شامل

عامل اول: سرزندگي و تحرک

عامل دوم: سازگاري با ديگران

عامل سوم: حقارت

عامل چهارم: ناسازگاري اجتماعي

عامل پنجم: اعتماد به نفس

مقياس(ب): دو عامل عواطف مثبت و منفي فرد را مي سنجد که شامل سؤالات 1 تا 19 است

عامل 1- عواطف منفي

عامل 2 عواطف مثبت

مقياس (ج): رضايت از زندگي فرد را مي سنجد

مقياس (د): استقلال و وابستگي شخصيتي فرد را مي سنجد

عامل اول بخت و اقبال

عامل دوم استقلال رأي


نوع پرسشنامه: استاندارد

نوع فایل : Word

تعداد صفحه: 6

قیمت: 5 هزار تومان

حجم فایل: 80 کیلو بایت

 

 

 

ریال 50000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی