پرسشنامه سنجش سلامت ذهن

پرسشنامه سنجش سلامت ذهن

آزمون سنجش سلامت ذهن دانش آموزان دورة متوسطه

به همراه راهنماي مقياس یا كليد مقياس سنجش سلامت ذهن

کد پرسشنامه: 3114

نام پرسشنامه: پرسشنامه آزمون سنجش سلامت ذهن

عناوین دیگر پرسشنامه :

☐ پرسشنامه سلامت ذهنی افراد

☐ پرسشنامه سنجش سلامت ذهن

تعداد سؤالات: 86 سؤال

طراح : ؟

تعداد مولفه ها :

☐ مقياس (الف): عزت نفس فرد را مي سنجد که شامل عزت نفس شخصي، تحصيلي و خانوادگي بوده است.

☐ مقياس(ب): دو عامل عواطف مثبت و منفي فرد را مي سنجد که شامل سؤالات 1 تا 19 است

☐ مقياس (ج): رضايت از زندگي فرد را مي سنجد

☐ مقياس (د): استقلال و وابستگي شخصيتي فرد را مي سنجد

راهنماي پرسشنامه سلامت ذهن که شامل 4 مقياس مي باشد. در اين پرسشنامه سعي شده همه ابعاد سلامت ذهن سنجيده شود

مقياس (الف): عزت نفس فرد را مي سنجد که شامل عزت نفس شخصي، تحصيلي و خانوادگي بوده است.

سؤالات 1 تا 40 مربوط به عزت نفس مي باشد که پنج زیرمتغیر دارد شامل

عامل اول: سرزندگي و تحرک

عامل دوم: سازگاري با ديگران

عامل سوم: حقارت

عامل چهارم: ناسازگاري اجتماعي

عامل پنجم: اعتماد به نفس

مقياس(ب): دو عامل عواطف مثبت و منفي فرد را مي سنجد که شامل سؤالات 1 تا 19 است

عامل 1- عواطف منفي

عامل 2 عواطف مثبت

مقياس (ج): رضايت از زندگي فرد را مي سنجد

مقياس (د): استقلال و وابستگي شخصيتي فرد را مي سنجد

عامل اول بخت و اقبال

عامل دوم استقلال رأي


نوع پرسشنامه: استاندارد

نوع فایل : Word

تعداد صفحه: 6

حجم فایل: 80 کیلو بایت

 

 

ریال 38000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi