پرسشنامه اتانازی

پرسشنامه اتانازی

کد 2748 

 

نمونه سؤلات مقیاس نگرش به اتانازی

Attitude towards Euthanasia (ATE) Scale

1- اگر بيماري با درد طاقت فرسا درخواست کند، پزشک بايد دستگاه حفظ حيات را بردارد و بگذارد آن بيمار بميرد.

          الف: عمدتاً مخالف ب: تاحدودي مخالف ج: نه مخالف و نه موافق د: تاحدودي موافق هـ : عمدتاً موافق

2- اشکالي ندارد که یک پزشک داروي کافي به يک بيمار تزريق کند تا به زندگي اش پايان دهد، اگر پزشک معتقد نباشد که او بهبود خواهد يافت.

           الف: عمدتاً مخالف ب: تاحدودي مخالف ج: نه مخالف و نه موافق د: تاحدودي موافق هـ : عمدتاً موافق


سنجش باورهای افراد در مورد مؤلفه‌های پرسشنامه:
  گويه هاي وارونه
  درد شديد
  بدون بهبودي
  درخواست بيمار
  اختيار پزشک
  اتانازي فعال
  اتانازي غيرفعال

 

 

 

این پرسشنامه فاقد روایی و پایایی، فاقد پاسخنامه و فاقد تفسیر است و فقط سوالات ارائه می شود.

 

پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارتهای عضو شبکه شتاب امکان پذیر است

 

ریال 30000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی