پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد ورهاگن

پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد ورهاگن


پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد ورهاگن 

کد پرسشنامه 6028 = 1240

تعداد گویه ها: پرسشنامه اصلی داراي 42 عامل اما پرسشنامه نوع ایرانی استفاده شده و بومی شده دارای 39 گویه است.

پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ = 0/92

در اين پرسشنامه مجموعاً 39 عامل موثر بر جذب و نگهداشت استعدادهاي علمي شناسايي

تعداد مولفه ها و ابعاد مورد بررسی : شامل 7 طبقه از عوامل موثر بر جذب و نگهداشت کارکنان

طیف پاسخ: طیف ده درجه ای از صفر كمترين اهميت (كاملاً مخالف) و عدد ده بيانگر بيشترين اهميت (كاملاً موافق)

 

پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارتهای عضو شبکه شتاب امکان پذیر است

 

ریال 40000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط
1395/07/16 15:31:00
نادره ندیم
پرسشنامه مدیریت استعداد

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi