پرسشنامه مدیریت دانش در کتابخانه 22س

مدل مدیریت دانش در کتابخانه نظریه لاوسون

مدل مدیریت دانش لاسون

 

 پرسشنامه مدیریت دانش کتابخانه


کد پرسشنامه : 5641

قیمت :  5000 تومان

 

 

 


    
پرسشنامه مدیریت دانش کتابخانه

 تعداد سوال : 22 سوال

نمونه سوال :

1- این کتابخانه ، ساز و کارهایی برای خلق دانش جدید از منابع مختلف از قبیل تجربیات و آموخته های کارکنان، گروه های کاری کتابخانه و سایر کتابخانه ها دارد

2- این کتابخانه خط و مشی هایی برای این که به کارکنان اجازه دهد ایده ها و دانش جدید خود را بدون محدودیت و ترس عرضه کنند، دارد

3- این کتابخانه به کارکنان برای خلق ایده ها و دانش جدید پاداش می دهد.

طیف پاسخ ها: بر مبنای طیف 5 گزینه ای لیکرت : شامل
 
کاملا موافقم  موافقم     بی نظرم    مخالفم    کاملا مخالفم

1 -  این پرسشنامه در واقع همان پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش لاوسون 2010 است که است و برای کتابخانه ها مناسب سازی شده است.

2- در این پرسشنامه علاوه بر 22 سوال اصلی چند پرسش دیگر به صورت چند گزینه ای و کوتاه پاسخ به پرسشنامه اضافه شده است تا اهداف تحقیق را محقق کند.


. . . 

از کدام یک از ابزارهای زیر برای انتقال تجارب خود به همکاران استفاده می کنید؟

ایمیل /پست الکترونیکی            وبلاگ            اینترانت        اتوماسیون اداری          سایر موارد
ریال 25000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi