پرسشنامه مكانيزم هاي يادگيري سازماني

 

 

 

 

 

پرسشنامه شناسايي سازوكارهاي يادگيري سازماني 

 

یا

 


پرسشنامه مكانيزم هاي يادگيري سازماني    از   آنونا آرمسترانگ و پاتريك فولي

 


 

کد پرسشنامه: 1013

 

 

 

 

       نام لاتین


(Organizational Learning Mechanisms (OLM

 

 

 

       طراح: آنونا آرمسترانگ و پاتريك فولي

       منبع: دارد

       تعداد سئوالات : 65

       تعداد مولفه ها : 4

 

 


             يادگيري سازماني ، نوعي شايستگي است كه همه ي سازمان ها بايد در محيط هاي رقابتي و متغير امروزي، آن را توسعه دهند . هدف اين پرسشنامه، بررسي زمينه هاي است كه در آن يادگيري ساز ماني رخ مي دهد. اين زمينه شامل ساختارها و فرايندهاي سازماني است كه فرصت هاي يادگير ي را ايجاد مي كند يا بهبود مي دهند . مجموع اين زمينه ها، مكانيزم هاي يادگيري سازماني (Organizational Learning Mechanisms (OLM) ناميده مي شود كه دربرگيرنده ي جنبه هاي فرهنگي و ساختاري سازمان است و توسعه، بهبود، يا نوگرايي سازمان يادگيرنده را تسهيل مي كند . بدون اين مكانيزم ها سازمان يادگيرنده ايجاد نمي شود.

جنبه هاي فرهنگي شامل مجموعه اي از ارزش هاي مشترك، باورهاي هنجاري، گرايش ها، نقش ها، مفروضات و رفتارهايي است كه ياد گيري واقعي را ميسر مي سازند . اما جنبه هاي ساختاري مكانيزم هاي يادگيري سازماني شامل طراحي هاي ساختاري و رويه هاي نهادينه شده است كه سازمان ها را قادر مي نمايند تا به طور نظام مند به جمع آوري، تحليل، ذخيره، توزيع و به كارگيري اطلاعات درباره اثربخشي سازماني بپردازند.

       هدف اين پرسشنامه شناسايي سازوكارهاي يادگيري سازماني است كه اساس توسعه و استقرار سازمان يادگيرنده است .


       مكانيزم هاي يادگيري سازماني شامل چهار مؤلفه است :

  1.               محيط يادگيرنده
  2.              شناسايي نيازهاي يادگيري و توسعه
  3.              تأمين نيازهاي يادگيري و توسعه
  4.              به كارگيري يادگيري در محيط كار .       براي اندازه گيري اين ابعاد چهارگانه، ١٢ مقياس در قالب ٦٥ سئوال طراحي شده است.


       اين پرسشنامه توسط آنونا آرمسترانگ و پاتريك فولي ابداع شده و از طريق تكنيك تحليل عاملي روايي سازه آن مورد تأييد قرار گرفته است.

 

 

 

        قیمت: 5 هزار  تومان

 

ریال 50000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi