پرسشنامه انگیزه شغلی هکمن و اولدهام بر اساس پرسشنامه موسسه امریکایی JDS

 

 

 

 

پرسشنامه انگیزه شغلی هکمن و اولدهام بر اساس پرسشنامه موسسه JDS  امریکا
 

 

 

 


      کد پرسشنامه :    1604


     نام پرسشنامه:       پرسشنامه انگیزش شغلی کارکنان


     هدف اصلی پرسشنامه :  تعیین مولفه های اثرگذار بر انگیزش شغلی افراد ، تعیین میزان انگیزه کاری کارکنان سازمان ، 


     تعداد سؤالات :  دارای 25 سوال 5 گزینه ای


     طراح: هکمن و اولدهام.  این پرسشنامه توسط هکمن و الدهام بر اساس پرسشنامه ترجمه شده موسسه JDS آمریکا به منظور سنجش میزان انگیزش شغلی کارمندان در تمامی مشاغل تهیه شده است.

     قیمت :  4200 تومان

 

     کاربرد : بررسی انگیزش شغلی - تعیین درجه انگیزه کاری کارکنان - بررسی ربطه انگیزه شغلی کارکنان با سایر متغیرهای سازمانی


      مولفه ها و عوامل موثر


ریچارد هکمن و گرگ الدهان جامع ترین مدل مشخصات شغلی را تدوین کرده اند، آن ها با درک این مفهوم که مشخصات شغلی برانگیزاننده چیست، 5 مشخصه کلیدی را که می تواند برای توصیف انگیزه، بالقوه یک  شغل به کاربرده شود تعیین کرده اند .

این مشخصات عبارتنند از:

1.   تنوع مهارت: به میزانی که یک شغل کارمندان را ملزم می سازد تا از مهارتهای مختلف و توانایی هایشان استفاده کنند، اشاره دارد.

2.   هویت وظیفه:به اینکه آیا این شغل  شروع و پایان مشخصی دارد و بخش مشخصی از تکمیل کار که بر عهده این شغل است، اشاره دارد.

3.   اهمیت وظیفه: میزانی که یک شغل تاثیر بر سایر افراد در داخل و خارج سازمان دارد.

4.   استقلال: به عدم وابستگی شغل اشاره داردو اینکه چه قدر کارکنان آزادی و کنترل در تعیین جدول زمان بندی کارشان، اتخاذ تصمیمات و یا تعیین ابزار کار دارند.

5.   بازخورد: میزانی که فعالیت های کاری به اطلاعات واضح و روشنی در مورد اثربخشی عملکرد کاری منجر می شود.

 

 

 

 

دانلود انواع پرسشنامه 

ریال 42000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi