پرسشنامه بررسی رابطه بین انگیزش شغلی و کارایی

 

پرسشنامه بررسی رابطه بین انگیزش شغلی و کارایی 

 

 

 

 


      کد پرسشنامه :     1606


     نام پرسشنامه:       پرسشنامه بررسی رابطه بین انگیزش شغلی و کارایی


     هدف اصلی پرسشنامه :  شناسایی، بررسی، ارزیابی، تعیین انگیزش کارکنان

     تعداد سؤالات :   پرسشنامه انگیزه (39 سؤال) + پرسشنامه کارایی (35 سوال)=  74 سوال

 

     قیمت :   5000  تومان


     کاربرد :

 

 

        - تعیین رابطه بین انگیزش شغلی و کارایی سازمانی کارکنان

        - قابل استفاده در تعیین میزان انگیزش و تعیین کارایی سازمان

        - سنجش عوامل انگیزشی موثر بر کارایی کارکنان

        - شناسایی عوامل انگیزشی موثر بر کارایی سازمانی کارکنان

      

    نمونه گویه ها: شامل دو پرسشنامه

 

پرسشنامه 1- عوامل موثر بر انگیزه شغلی کارکنان

 

              1 - متناسب‌بودن حقوق دريافتي با نيازهاي زندگي

             2 - متناسب بودن حقوق دريافتي با ميزان و نوع كار

             3- . . .

             7 - نحوه ارتباط مسؤولين با شما

 

پرسشنامه 2-  کارایی کارکنان

              . . .

              71- در مقايسه با ارزش شغلي خود، حقوق خود را کافي نمي دانم

             72- چون حقوق دريافتي زندگي ام را تامين نمي کند از شغلم ناراضي هستم

             73- هر شغل ديگري که درامد بيشتري داشته باشدانتخاب خواهم کرد

             74- با اينکه از نظر مادي کاملا تامين نيستم، همچنان ه کارم ادامه خواهم داد

 

 

 

   مولفه ها و ابعاد مورد سنجش (متغیرهای فرعی):

             1 - حقوق و دستمزد

             2 - خط و مشي محيط

             3 - ارتباط

             4 - امنيت شغلي

             5 - شرايط محيط كار

             6 - وجود امكانات رفاهي

             7 - شناخت و قدرداني

             8 -

             9 -

             10 -

             11 -

             12 - متغیر کارایی

 

 

مقیاس پاسخها: طیف لیکرت  5 گزینه ای

             بسيارکم    کم    متوسط    زياد    بسيارزياد

 

 

 

 

 

 

دانلود انواع پرسشنامه 

ریال 50000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi