پرسشنامه مقایسه وضع موجود و مطلوب مدیریت

این پرسشنامه عناوین متفاوتی می تواند داشته باشد و قابل استفاده برای موضوعات زیر است

 

                   پرسشنامه ادراک از وضع موجود و مطلوب مدیریت

                   پرسشنامه ادراک از مدیریت

                   پرسشنامه مقایسه وضع موجود و مطلوب مدیریت

                   پرسشنامه شناسایی شکاف وضع موجود و مطلوب در مدیریت سازمان

 

در واقع این پرسشنامه به بررسی ویژگی های فردی و شخصیتی مدیران و ارزیابی شایستگی مدیریت پرداخته و وضعیت فعلی مدیر را با ویژگی های یک مدیر نمونه مقایسه می کند


 

 


      کد پرسشنامه :     6000


     نام پرسشنامه:       پرسشنامه مقایسه وضع موجود و مطلوب مدیریت


     هدف اصلی پرسشنامه :  این پرسشنامه بررسی ویژگی های فردی و شخصیتی مدیران و ارزیابی شایستگی مدیریت پرداخته و وضعیت فعلی مدیر را با ویژگی های یک مدیر نمونه مقایسه می کند


     تعداد سؤالات :      156 سؤال که به شکل گویه ای است


     طراح :                آرانی

 

     قیمت :                 3500  تومان

 

     کاربرد : این پرسشنامه برای اهداف زیر قابل استفاده است

 
        بررسی ویژگی های فردی و شخصیتی مدیران

 

        ارزیابی شایستگی فعلی مدیر

 

        مقایسه وضعیت فعلی مدیر از نظر رفتارها، عادات و شخصیت و سبک برخورد با زیردستان با شاخص های یک مدیر نمونه 

 

        شناسایی نقاط ضعف و نقاط قوت ویژگی ها و رفتارهای مدیر

 

        بررسی و مقایسه وضع موجود و مطلوب مدیریت 

 

        بررسی مقایسه وضع موجود و مطلوب ویژگیهای مدیر سازمان از نظر کارکنان

 

 

      مولفه ها    نمونه سؤالات:

 

وضعیت مطلوب (بیانگر مدیر نمونه) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وضعیت موجود (بیانگر ویژگی های مدیر فعلی)

 

     5      4      3      2      1                   1 -  حضور به موقع                       5      4      3      2      1

 

     5      4      3      2      1                   2 - برقراری ارتباط صمیمی                5      4      3      2      1

 

 

 

 

 

 

 

ریال 35000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط
1393/06/15 00:32:00
محمد
لطفا مولفه های این پرسشنامه را در سایت قرار دهید
1393/06/15 00:31:00
khksh
hiuhihihclsd

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi