پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی بر مبنای مدل جشنواره شهید رجایی


 

 

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی بر مبنای مدل جشنواره شهید رجایی

کد پرسشمنامه: 1412 

تعداد سئوالات: 22 سئوال

تعداد ابعاد:  4 بعد

1.   بهبود سازمانی OD

 2.   ارزش آفرینی همگانی PV

 3.   یادگیری سازمانی  OL

♥ 4.   مدیریت کیفیت  QM

منبع:  دارد

نمونه سوالات:

1- به نظر شما هر کدام از عوامل زیر، به چه میزان در سازمان شما وجود دارد؟

تعداد عوامل: 4 مولفه

1 - بهبود سازمانی                                                                                                                

2- شراکت جویی

3-  کاربرد فناوری اطلاعات

4-  تحلیل رقابتی

 
  پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی بر مبنای مدل جشنواره شهید رجایی

   عملکرد سازمانی: در سنجش عملکرد سازمان های دولتی نمیتوان صرفاً بر شاخص های مالی تکیه کرد؛ زیرا ماهیت غیر انتفاعی این سازمان ها، مستلزم کاربرد مقیاسهای غیر مالی است. بنابراین، برای پاسخ به پرسش نخست پژوهش به نتایج آخرین ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان تهران برمبنای شاخص های نهمین جشنواره ی شهید رجایی ( 1385 ) اکتفا شده است. در این سیستم ارزیابی عملکرد، مجموع امتیازهای هر دستگاه اجرایی در مقیاس هزار محاسبه میشود که برای همخوانی با دیگر متغیّرهای پژوهش در مقیاس هفت درجه ای لیکرت تعدیل شده اند
در این پژوهش، برای اندازه گیری متغیر وابسته (عملکرد) از شاخص های سنجش عملکرد جشنواره ی شهید رجایی (شاخص های عام و خاص ) استفاده شده است .
شاخص های عام در حقیقت معرف توانمندسازها در حالی که شاخص های اختصاصی نشانه ی نتایج هستند
شاخص های عمومی شامل مدیریت راهبردی، مدیریت منابع انسانی، ساختار (تشکیلات، قوانین و مقررات )، بهبود سیستم ها و روش های انجام کار، بهره گیری از فناوری های اداری، قانون گرایی، شهروند مداری شناخت نیاز ها و حصول اطمینان از تطابق کیفیت خدمات با نیاز ها و انتظارات ارباب رجوع است .
شاخص های اختصاصی نیز عبارتنداز :
1) میزان تحقق سیاست های محوری و جهت گیری های کلی برنامه های توسعه؛
2) میزان تحقق اهداف کمّی برنامه های توسعه
3) عملکرد دستگاه های اجرایی با توجه به برنامه های رئیس جمهور و وزیران در موقع اخذ رای از مردم و مجلس؛
4) میزان موفقیت در اجرای طرح های عمرانی از نظر کیفیت، سرعت و هز ینه
5) میزان تحقق سیاست ها و ماموریت های محوری و مهم دولت یا ماموریت های ویژه
 

 
 
تعداد صفحه:    3 

نوع فرمت:WORD 

 

 

 

دانلود انواع پرسشنامه

ریال 60000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط
1393/06/30 23:57:00
ابراهیم
سلام

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi