پرسشنامه بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با مدیریت بحران

.

.

پرسشنامه بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با مدیریت بحران 

Organizational communication and Crisis Management Questionnaire

کد پرسشنامه :  1303

نام پرسشنامه:  پرسشنامه بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با مدیریت بحران 

هدف اصلی پرسشنامه :  بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با مدیریت بحران در صنایع 

مدل مورد استفاده :  مدل سه مرحله ای مدیریت بحران (قبل ، حین ، پس از بحران)

نمونه سؤالات:

1- آیا برای مواجهه با مسائل شغلی اطلاعات در زمانی که به آن نیاز دارید در اختیار شما قرار می گیرد

 . . .

28- آیا داشتن ارتباط غیررسمی با کارکنان واحدهای مختلف سازمان، از تکرار شرایط بحرانی گذشته جلوگیری نموده است؟

متغیر مستقل : ارتباطات

مولفه های ارتباطات : 7 مولفه دارد

1.    ارائه اطلاعات بهنگام

2.    ارائه اطلاعات مناسب

3.    ارائه اطلاعات صحیح

متغیر وابسته : مدیریت بحران

مولفه های مدیریت بحران: 3 مولفه دارد

1.    قبل از بحران

2.    حین بحران

3.    پس از بحران

تعداد سؤالات :  28سؤال

نوع پرسشنامه : محقق ساخته

کاربرد : این پرسشنامه تاثیر ارتباطات سازمانی را بر مدیریت بحران در صنایع . . . ارزیابی می کند و رابطه مولفه های آنها را باهم می سنجد

نوع فایل : Word

تعداد صفحه: 3

ریال 25000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi