پرسشنامه استانداراد بهره وری هرسی و گلد اسمیت 7 عاملی

پرسشنامه استاندارد بهره وري نیروي انسانی هرسی و گلد اسمیت 7 عاملی

کد پرسشنامه :  2201

نام پرسشنامه: پرسشنامه ارزیابی بهره وري نیروي انسانی

پرسشنامه استانداراد بهره وری

سئوالات  بهره وري نیروي انسانی

طیف پاسخ ها:

1- خیلی کم

2- کم

3- متوسط

4- زیاد

5- خیلی زیاد

 

مولفه ها و ابعاد:

1     الف) توانایی (دانش و مهارتها)
2     ب) وضوح (درك یا تصور نقش)
3     ج) کمک (حمایت سازمانی)  
4     د) ارزیابی (آموزش و بازخورد عملکرد)
5     ه)  اعتبار(اعمال معتبر و حقوقی پرسنل)
6     و) انگیزه (انگیزش یا تمایل)
7     ز) محیط (تناسب محیطی)  


هدف اصلی پرسشنامه :  ارزیابی میزان بهره وري نیروي انسانی

مدل مورد استفاده : هرسی و گلد اسمیت

منبع: دارد

تعداد سؤالات :  21 سؤال

نمونه سؤالات:

نوع پرسشنامه : استاندارد 

روایی و اعتبار(پایایی) : دارد 

کاربرد : محقق با استفاده از نتایج این پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آنها می تواند به شناخت و سنجش متغیرهای زیر بپردازد:

تعداد مولفه ها : 7 مولفه

نوع فایل : wordدانلود انواع پرسشنامه

ریال 50000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi