پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی بر چابکی سازمانی

پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی بر چابکی سازمانی

نام پرسشنامه:    پرسشنامه بررسی رابطه عوامل درون سازمانی بر چابکی سازمانی

کد پرسشنامه : 3500

نوع پرسشنامه: محقق ساخته (روایی این پرسشنامه باید توسط استفاده کنندگان مورد آزمون قرار گیرد)

طراح: توسلی

تعداد سئوالات پرسشنامه بررسی عوامل درون سازمانی :  68  سئوال  

تعداد سئوالات پرسشنامه چابکی سازمانی : 29 سوال

تعداد سئوالات : 100 سوال

طیف :     لیکرت 5 گزینه ای

 

 

عوامل، زیرمتغیرها و مؤلفه ها :

الف - متغیر ساختار سازماني
مولفه پیچیدگی
مولفه تمرکز
مولفه سلسله مراتب
مولفه سازمان مجازی
مولفه اتوماسیون
مولفه اعتماد

ب- متغیر فرهنگ سازمانی
شامل شاخص های
1- فرهنگ تغییر
2- فرهنگ پذیرش تکنولوژیک
3- کارکنان چندبعدی
4- هویت سازمانی

ج- متغیر نگرش و تحقیق

شامل شاخص های

1-کسب اطلاعات
2-نوآوری فناوری
3-نوآوری مدیریتی
4-نوآوری فرایندی

ب- متغیر منابع انسانی
شامل شاخص های زیر  که هر کدام تعدادی سوال دارند:
1-دانش
2-مهارت
3-انعطاف پذیری
4-خلاقیت
5-یادگیری مستمر

ب- متغیر سبک رهبری
شامل شاخص های زیر که هر کدام  تعدادی سوال دارند:
1- بصیرت
2- نوآوری
3- سرعت
4- مدرنیته

ب- متغیر فناوری اطلاعات
شامل شاخص های زیر  که هر کدام چند سوال دارند:
1- یکپارچه سازی اطلاعات
2- تجارت الکترونیک
3- امنیت اطلاعات سازمانی


متغیر وابسته : چابکی سازمانی
شامل شاخص های زیر  که هر کدام سوال دارند:
1- پاسخگویی
2- سرعت
3- شایستگی
4- انعطاف پذیری

نوع فایل : 2010 Word
تعداد صفحه: 6
قیمت: 10 هزار تومان
حجم فایل: 600 کیلو بایت

 


 

 

 

دانلود انواع پرسشنامه

ریال 100000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi