پرسشنامه ابعاد سازمانی
نام پرسشنامه:  پرسشنامه ابعاد سازمانی

کد پرسشنامه : 4201

هدف اصلی پرسشنامه :  شناخت ابعاد سازمان، بررسی ابعاد مکانیکی سازمان ، شناسایی نو سنجش مؤلفه ارگانیکی سازمان

مدل مورد استفاده :  بر اساس نظریات ایوانسویچ و متسون 1989

منبع: مقیمی (1388)

مولفه ها :  2 مولفه دارد
1.    مشخصه ارگانیکی سازمان
2.    مشخصه مکانیکی سازمان

تعداد سؤالات :  10 سؤال

نوع پرسشنامه : استاندارد – خارجی

کاربرد : محقق با استفاده از نتایج این پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آنها می تواند به شناخت ابعاد سازمان، از دیدگاه ارگانیک یا مکانیکی بپردازد

تعداد مولفه ها : دو مولفه


ریال 30000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi