پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر1982

پرسشنامه  خودکارآمدی عمومی شرر1982

کد پرسشنامه: 4041

نام پرسشنامه: پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر1982

تعداد سؤالات: 17 سؤال

نمونه سؤالات:

☐ 1 - وقتی طرحی می ریزم مطمئن نیستم که می توانم آن را انجام دهم

☐ 2 - یکی از مشکلات من این است که وقتی می بایست کاری انجام دهم نمی توانم از عهده آن برایم

قیمت: هزار تومان

 

ریال 10000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi