پرسشنامه مقیاس عصبیت یا روان نژندگرایی میزان سازگتری

پرسشنامه مقیاس یا روان عصبیت نژندگرایی میزان سازگتری

کد پرسشنامه: 4060

نام پرسشنامه: پرسشنامه مقیاس عصبیت یا روان نژندگرایی میزان سازگتری

تعداد سؤالات: 240سؤال

تعداد مولفه ها :

☐ عامل 1 - تخیل

☐ عامل 2 - زیباشناسی

☐ عامل 3 - عواطف

☐ عامل 4- فعالیت(کنش ها)

☐ عامل 5-نظرات

☐ عامل6-ارزشها

نوع پرسشنامه: استاندارد

نمونه سؤالات:

☐ 1 - فرد نگرانی نیستم

☐ 2 - بیشتر افرادی را که با آنها در تماس هستم ، واقعا دوست دارم

نوع فایل : Word

تعداد صفحه: 14

قیمت: هزار تومان

حجم فایل: 200 کیلو بایت

ریال 10000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi