پرسشنامه عوامل موثر بر فرهنگ مطالعه در ایران


پرسشنامه عوامل موثر بر فرهنگ مطالعه در ایران

 

شامل 3 بخش :

1- بخش ارزش ها
2- بخش قواعد
3- بخش تظاهرات

 

 

بخش اول (بخش ارزشها) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بخش اول (بخش ارزشها) از تعداد مولفه اصلی تشکیل شده و هر مولفه اصلی از چند مولفه فرعی جزئی تر تشکیل شده است که عبارتند از :
مولفه اصلی الف - جامعه : که خود از زیر متغیرهایی تشکیل شده است و هر زیر متغیر بوسیله چند سوال سنجیده می شود.
1- جهان بینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شامل 5 سؤال
2- باور به تاثیر کتاب بر رشد ابعاد فردی و اجتماعی. . . . شامل 9 سؤال
3- انگیزه های اجتماعی. . . . . . . . . . . . . شامل 2 سؤال
4- احساس نیاز به مطالعه . . . . . . . . . . . . . شامل 7 سؤال
5- . . . . . . . . . . . . . شامل 5 سؤال
6- ...
7- ...

مولفه اصلی ب) نظام آموزشی

مولفه اصلی ج) . . .

 

مولفه اصلی د) . . .

 

مولفه اصلی و) . . .

 


بخش دوم - بخش قواعد فرهنگ مطالعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

این پرسشنامه به علت حجم بالا در سایت قرار ندارد

لطفا جهت دریافت این پرسشنامه حتما بعد از سفارش ایمیل بزنید

 

 

 

ریال 50000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi