پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی کوئین و کامرون

کد پرسشنامه: 4904


پرسشنامه فرهنگ سازمانی استاندارد کوئین و کامرون

 

پرسشنامه فرهنگ سازمانی استاندارد کویین و کامرون

پرسشنامه فرهنگ کوئین و کامرون

پرسشنامه فرهنگ کمرون

فرهنگ سازمانی عبارتست از مجموعه اعتقادات و ارزش های مشترک و عمومی و الگوهای مشخص رفتار که در یک سازمان وجود دارد.
هدف از پرسشنامه( کامرون و کوئین1990 ) ارزیابی شش بعد کلیدی برای فرهنگ سازمانی می باشد.
شش سوال موجود می باشد و هر سوال چهار گویه دارد. نمره 100 را بین این چهار گویه تقسیم کنید. بسته به این که هر گویه چقدر مشابه به سازمان شماست نمره بالاتری را به آن اختصاص دهید. برای مثال در سوال یک اگر شما فکر میکنید که گویه A خیلی مشابه سازمان شماست، گویه های B و C تقریبا مشابه اند و گویه D خیلی کم مشابه است شما ممکن است به A نمره 55 به هر کدام از گویه های B و C نمره 20 و نمره 5 به گویه D بدهید. فقط باید به این نکته توجه داشته باشید که نمره کل برای هر سوال مساوی 100 شود.
با توجه به سازمان خود به سوالات زیر جواب دهید.
لطفا به سوالات در دو وضع موجود و وضع مطلوب جواب دهید
وضع موجود چیزی است که امروزه وجود دارد و وضع مطلوب آن چیزی است که شما برای سازمان ترجیح می دهید.

هدف : بررسی چهار سبک فرهنگ:

1 - فرهنگ سازمانی قبیله

2 - فرهنگ سازمانی وضعیت سالار

3 - فرهنگ سازمانی بازار

4 - فرهنگ سازمانی سلسله مراتبی

در قالب شش مؤلفه

1 - ویژگی هاي حاکم

2 - رهبري سازمانی

3 - مدیریت کارکنان

4 - همبستگی سازمانی

5 - تأکید راهبردي

6 - معیارهاي موفقیت


تعداد مولفه ها : 6 مولفه

طیف لیکرت 5 گزینه ای

تعداد سئوالات : 24 سئوال
البته این پرسشنامه در دو حالت مشاهده و استفاده شده است. پرسشنامه نوع اول به صورت شرح بالاست ولی پاسخنامه پرسشنامه نوع دوم با طیف لیکرت است و 5 گزینه ای است به طوریکه در امتیاز دهی پیچیدگی نوع اول را ندارد. البته اعتبار آن هم نامشخص است ولی در برخی از تحقیقات و منابع استفاده شده است

در فایل پیوست هر دو نوع این پرسشنامه ضمیمه شده است و انتخاب هر یک از آنها به عهده محقق. منابع هر کدام هم داده شده و قابل تحقیق و بررسی است.

هزینه این پرسشنامه را می توانید به صورت آنلاین و اینترنتی پرداخت نموده و هم اکنون دانلود کنید

 لینک دانلود پرسشنامه پس از خرید فعال شده و نمایش داده می شود

ریال 50000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی