پرسشنامه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودن

پرسشنامه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودن

 

 

 

EFECT OF INFORMATION TECNOLOGY (IT) ON ORGANIZATIONAL ETICS FACTORS QUESTIONNAIRE

 

 


پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودن

پرسشنامه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودن


کد : 1204


مشخصات پرسشنامه

نام پرسشنامه پرسشنامه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودن

EFECT OF IT ON ORGANIZATIONAL ETICS FACTORS QUESTIONNAIRE

نوع پرسشنامه: محقق سا خته

مدل مورد استفاده: نظریه لاودن

تعداد سئوالات 66 سئوال

مقیاس اندازه گیری و طیف پاسخها: لیکرت 5 گزینه ای

کاملاً موافقم     موافقم     بی نظرم     مخالفم      کاملاً مخالفم

تعداد ابعاد مورد بررسی : 7 بعد از مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودن

 

 

پرسشنامه اثر فاوا بر مسائل اخلاقی شامل بخش های زیر است:

 

بخش اول- مسائل اخلاقی در حوزه فناوری اطلاعات

1. حقوق و تعهدات فرهنگی

2. حقوق و تعهدات اطلاعاتی

3. نظام پاسخگوئی و پایش

4. کیفیت زندگی

5. کیفیت نظام اطلاعات

 

بخش دوم- عوامل فناوری اثرگذار بر اخلاق

1. دوبرابر شدن توانایی های رایانه ای

2. پیشرفت در انبارش داده ها/منابع باز

3. توسعه شبکه های مجازی

4. امینت اطلاعات اجتماعی و ملی

5. دسترسی یا عدم دسترسی

6. فیلترینگ

7. حفاظت اطلاعات الکترونیکی

 

در طراحی این پرسشنامه از نظر کیفیت طراحی سؤالات، و مطابقت با نظریات موجود، دقت زیادی صورت گرفته است.

این پرسشنامه محقق ساخته محسوب می شود و با وجود استفاده در تحقیقات مختلفی، متاسفانه پایایی آن در دسترس نیست.

 

 

ریال 100000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi