پرسشنامه بررسی فرصتها و تهدیدهای فناوری اطلاعات در تربیت دختران

.

.

.

پرسشنامه بررسی فرصتها و تهدیدهای فناوری اطلاعات در تربیت دختران

کد 5008

A)  پرسشنامه فرصت ها       opportunity

بررسی فرصت های فناوری اطلاعات در تربیت دختران

مولفه تربیت اخلاقی 

مولفه تربیت اجتماعی

مولفه تربیت زیستی 

مولفه تربیت عاطفی

مولفه تربیت علمی و فناوری

23- رایانه و فناوری اطلاعات در ايجاد و پرورش سواد اطلاعاتي نقش مؤثری دارد

24- استفاده از رایانه و امکانات هوشمندسازی در مدارس و کاربرد فناوری اطلاعات، باعث يادگيري فرايند محور شده و منجر به افزایش خلاقيت دختران می گردد

B) پرسشنامه تهدیدها

مولفه تربیت اخلاقی 

مولفه تربیت اجتماعی

مولفه تربیت زیستی 

مولفه تربیت عاطفی

مولفه تربیت علمی و فناوری

100- كاربرد فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش دستيابي به اهداف نظام آموزش و پرورش را با چالش مواجه می کند

108- معلّمان و دانش آموزان نمی توانند روش های خود را با روش های نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات سازگار دهند.

فایل: Word

روایی و اعتبار: نامشخص 

حجم: 140 کیلوبایت

انواع پرسشنامه

ریال 80000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi