پرسش نامه سکوت سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی

 

پرسشنامه سکوت سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی

عنوان پرسشنامه: پرسش نامه سکوت سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی 3G

کد پرسشنامه: 4500

تعداد سوالات: 29 سوال

تعداد مولفه ها: مولفه های مورد سنجش در این پرسشنامه عبارتند از 3 عامل، بعد یا مؤلفه شامل:

    1- عوامل رفتاری

    2- عوامل ساختاری

    3- عوامل زمینه ای

نوع پرسشنامه: محقق ساخته ایرانی

اعتبار و روایی: مشخص

منبع: دارد

هدف پرسشنامه: بررسی عوامل ایجاد کننده سکوت سازمانی یا منشاء سکوت

پرسشنامه سکوت سازمانی سه شاخه را دانلود کنید

انجمن پرسشنامه ایران

 

ریال 40000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi