پرسشنامه عملکرد مدیریت مدرسه

 

 

پرسشنامه عملکرد مدیریت مدرسه

نام پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد

کد پرسشنامه: 1426

تعداد سؤالات: 44 سؤال

تعداد ابعاد : ابعاد نامشخص است و مولفه بندی ندارد

روایی و پایایی: نامشخص است 

این پرسشنامه در مورد عملکرد مدیریت مدرسه است و شاید مناسب سازمانهای دیگر نباشد

این پرسشنامه محقق ساخته است و استاندارد نیست و برای استفاده مستقیم در تحقیق شما شاید مناسب نباشد اما به عنوان یک پرسشنامه راهنما، احتمالا مناسب خواهد بود

  

 

نمونه سؤالات:

1 - مراجعین را با خوشرویی می پذیرد و آماده خدمت به آنهاست

2 - فرصت هایی جهت کار گروهی و پیوستگی کارکنان مدرسه در انجام امور محوله بوجود می آورد

نوع فایل : pdf

تعداد صفحه: 2

قیمت: 2 تومان 

 

 

 

ریال 20000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi