3910 پرسشنامه حقوق شهروندی

پرسشنامه حقوق شهروندی

پرسشنامه حقوق شهروندی

کد پرسشنامه : 3910

هدف : بررسی میزان آگاهی، اعتقاد و عمل به حقوق شهروندیطبق قانون اساسی حقوق شهروندی به شرح ذیل می باشد:

اصل 23: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

اصل 38: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاعات ممنوع است. اجبار شخص به شهادت و اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف ازاین اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصل 31:  . . .

ماده 3:

ماده 7:

 . . . .

نمونه سئوالات :

1- میزان آگاهی شما از هر یک از حقوق شهروندی زیر چقدر است؟

ازادی عقیده(اصل23)  ...............................  خیلی کم      کم     متوسط        خیلی زیاد     زیاد

ازادی در انتخاب شغل(ماده23) .......................  خیلی کم      کم     متوسط        خیلی زیاد     زیاد

2. به نظر شما دولت چقدر در اطلاع رسانی حقوق شهروندی تأثیر دارد؟

حق مسکن(اصل31)................................. خیلی کم      کم     متوسط        خیلی زیاد     زیاد

ازادی وامنیت فردی(ماده3)........................... خیلی کم      کم     متوسط        خیلی زیاد     زیاد

روایی و پایای: در دست نیست

منبع اینترنتی: مشخص

فایل : word

مولفه ها: نامشخص

ریال 25000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi