1031 پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان

1031 پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان

نام پرسشنامه: پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان


کد پرسشنامه: 1031

تعداد سؤالات: 10 سؤال


نمونه سؤالات:

1 - نظر شما دوره برگزار شده بر اساس اولویت بندی نیازهای آموزشی شما بوده است

تعداد صفحه: 2

قیمت: 2 هزار تومان

 

 

 

ریال 20000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi