"جهت کسب نتیجه بهتر در کادر جستجو ، لطفاً فقط یک واژه کلیدی درج شود"

1031 پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان

1031 پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان

نام پرسشنامه: پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان


کد پرسشنامه: 1031

تعداد سؤالات: 10 سؤال


نمونه سؤالات:

1 - نظر شما دوره برگزار شده بر اساس اولویت بندی نیازهای آموزشی شما بوده است

تعداد صفحه: 2

قیمت: 2 هزار تومان

 

 

 

ریال 20000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی