"جهت کسب نتیجه بهتر در کادر جستجو ، لطفاً فقط یک واژه کلیدی درج شود"

مقاله اثربخشی آموزش مجازي

مقاله اثربخشی آموزش مجازي

 

این مقاله به بررسی نقش آموزش های الکترونیکی یا آموزش مجازی بر اساس دیدگاه کلارك، مدل ارزیابی آمادگی استقرار یادگیري الکترونیکی و بر اساس پایه هاي نظري فن آوري آموزش (آموزش پیوندي، نظریه شناخت موقعیتی و انعطاف پذیري شناختی) بر توانمندسازي کارکنان با در نظر گرفتن ابعاد سه گانه شاخه هاي رفتاري دانش، مهارت و نگرش که بر گرفته از مدل هاي توانمندسازي از جمله رابینز، نظریه بلانچارد، باون لاولر و مک گان و نل و الگوي توانمندسازي یاهیا ملهم و نظریه فورد می پردازد.

 

دانلود پرسشنامه  

دانلود مقاله مرتبط با پرسشنامه

انجمن پرسشنامه ایران

 

 

ریال قیمت

سفارش محصول
ریال /p/10020Sorce-AmozeshMajazi.pdf قیمت

سفارش محصول
ریال 15000 قیمت

سفارش محصول
ریال 30 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی