مقاله اثربخشی آموزش مجازي

مقاله اثربخشی آموزش مجازي

 

این مقاله به بررسی نقش آموزش های الکترونیکی یا آموزش مجازی بر اساس دیدگاه کلارك، مدل ارزیابی آمادگی استقرار یادگیري الکترونیکی و بر اساس پایه هاي نظري فن آوري آموزش (آموزش پیوندي، نظریه شناخت موقعیتی و انعطاف پذیري شناختی) بر توانمندسازي کارکنان با در نظر گرفتن ابعاد سه گانه شاخه هاي رفتاري دانش، مهارت و نگرش که بر گرفته از مدل هاي توانمندسازي از جمله رابینز، نظریه بلانچارد، باون لاولر و مک گان و نل و الگوي توانمندسازي یاهیا ملهم و نظریه فورد می پردازد.

 

دانلود پرسشنامه  

دانلود مقاله مرتبط با پرسشنامه

انجمن پرسشنامه ایران

 

 

ریال 15000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi