پرسشنامه (مقیاس) خودارزیابی و خودشناسی در ارتقای کیفی و کمّی عملکرد و رفتار شغلی

 

 

 

 

پرسشنامه (مقیاس) خودارزیابی و خودشناسی در ارتقای کیفی و کمّی عملکرد و رفتار شغلی

 

 

کد پرسشنامه  6529

 

 

 

این پرسشنامه برای ارزیابی شخصیت سازمانی کارکنان طراحی شده است

 

 

قسمتی از پرسشنامه:

 

 

 

 

میزان هر یک از صفات شخصیتی ایشان از نظر شما چگونه است؟

 

1                    

انتقادپذیری/پاسخگویی

£     £    £     £    £     £    £     £    £    

عدم انتقادپذیری و پاسخگو نبودن

2                    

سادگی/صداقت/ روراستی

£     £    £     £    £     £    £     £    £    

ریا / دو رویی/ تقلب

3                    

قابل اعتماد/منطقی

£     £    £     £    £     £    £     £    £    

مچ گیر و بدنبال نقطه ضعف

4                    

رسمی، متعهد به قانون و ضوابط

£     £    £     £    £     £    £     £    £    

ایجاد روابط غیرقانونی و غیررسمی

 

 

 

 

برای دانلود >> سفارش محصول را بزنید 

ریال 50000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi