پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی مدل رابینز (فرم کوتاه شده)

کد پرسشنامه: 4901


 

پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز

 

فرم کوتاه و 21 سوالی

 

عنوان پرسشنامه: پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی مدل رابینز  (فرم کوتاه شده)

هدف پرسشنامه: ارزیابی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل رابینز

مولفه هاي فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز:

1. خلاقیت و نوآور

2. خطرپذیری

3. توجه به جزئیات

4. توجه به ره آورد

5.

6.

7.

کل پرسشنامه فرهنگ سازمانی فرم کوتاه رابینز       21 سوال

نمونه سئوالات

تا چه اندازه براي خلق افكار نو و ارائه پيشنهادات فرصتهاي مناسب در اختيارتان قرار مي گيرد؟

تا چه اندازه همكاران مسائل را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهند؟

مدير تا چه حد به نتايج كارها توجه مي كند؟

تعداد مولفه ها : 7 مولفه

طیف پاسخ:     لیکرت 5 گزینه ای

تعداد سئوالات : 21 سئوال

 

 

 

 

 

 

 


 

پرسشنامه دیگر با موضوع فرهنگ:

پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز فرم کامل و 56 سوالی

 پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد

پرسشنامه فرهنگ سازمانی یادگیری

 

 

 

 


پرسشنامه فرهنگ رابینز پرسشنامه فرهنگ سازمانی مدل استفان رابینز پرسشنامه فرهنگ سازمانی مدل استیفان رابینز پرسشنامه فرهنگ سازمانی مدل استفن رابینز پرسشنامه فرهنگ سازمانی مدل استیفن رابینز پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی مدل استفن رابینز پرسشنامه فرهنگ سازمانی استاندارد بر اساس نظریات استیفن رابینز

 

 

برای خرید آنلاین و دانلود فوری پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز فرم کوتاه و 21 سوالی سفارش دهید 

 

 

 

ریال 30000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi