"جهت کسب نتیجه بهتر در کادر جستجو ، لطفاً فقط یک واژه کلیدی درج شود"

پرسشنامه اثر بخشی آموزش مسئولیت پذیری بر سبکهای تصمیم گیری مادران در قبال فرزندانشان

پرسشنامه اثر بخشی آموزش مسئولیت پذیری بر سبکهای تصمیم گیری مادران در قبال فرزندانشان


کد پرسشنامه: 2801

نام پرسشنامه: پرسشنامه اثر بخشی آموزش مسئولیت پذیری بر سبکهای تصمیم گیری مادران در قبال فرزندانشان


تعداد سؤالات: 25 سؤال

تعداد مولفه ها : 5

☐ عامل 1 - سبك عقلايي

☐ عامل 2 - سبك شهودي

☐ عامل 3 - سبك وابستگي

☐ عامل 4 - سبك آني

☐ عامل 5 - سبك اجتنابي


نمونه سؤالات:

☐ 1 - در هنگام تصميم گيري، فقط به حس دروني خود اتکا مي کنم و به دلايل عقلي و منطقي آن توجه نمي کنم.

☐ 2 - در هنگام تصميم گيري، به حرف ديگران توجه نمي کنم و قاطعانه تصميم مي گيرم

نوع فایل : Word

تعداد صفحه: 3

قیمت: 4 هزار تومان

حجم فایل: 120 کیلو بایت

ریال 40000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی