پرسشنامه بررسی عوامل تعیین کننده در بهبود نظام آموزش عالی در رشته . . . . با استفاده از روش AHP

پرسشنامه بررسی عوامل تعیین کننده در بهبود نظام آموزش عالی در رشته  . . . .  با استفاده از روش  AHP  
کد 6611

پرسشنامه بررسی عوامل تعیین کننده در بهبود نظام آموزش عالی در رشته  . . . .  با استفاده از روش  AHP  

از دیدگاه کارکردهای نظام سه کارکرد "تولید دانش"، "انتقال دانش" و "اشاعه و نشر دانش"
در این تحقیق، تولید دانش، انتقال دانش و اشاعه و نشر دانش به عنوان متغیرهای مستقل و بهبود نظام آموزش عالی در رشته  . . . . . . . . به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

اهداف تحقیق
هدف علمی:
   بررسی عوامل تعیین کننده در بهبود نظام آموزش عالی آموزش درس . . . .
اهداف کاربردی:
    اولویت بندی عوامل تعیین کننده در بهبود نظام آموزش عالی در رشته  . . . . . . . .  با استفاده از روش  AHP  

معرفی روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  (AHP)
این روش یکی از معروف‏ترین فنون تصمیم‏گیری چند معیاره ((MADM  است، که اولین بار توسط توماس. ال. ساعتی ، عراقی الاصل، در دهه 1970 ابداع گردید (ساعتی، 1980). اساس این روش بر مقایسات زوجی عوامل موثر بر یک پدیده استوار است. تصمیم‏گیرنده با فراهم آوردن درخت سلسله مراتب تصمیم، عوامل مورد مقایسه و گزینه رقیب در تصمیم را نشان می‏دهد. سپس یک سری مقایسات زوجی انجام می‏گیرد. این مقایسات وزن هر یک از شاخص‏ها و معیارها را در راستای گزینه‏های رقیب مشخص می‏سازد. در نهایت منطق AHP، ماتریس‏های حاصل از مقایسات زوجی را با یکدیگر تلفیق می‏سازد تا تصمیم بهینه حاصل شود (آذر و رجب زاده، 1388).

ریال 150000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط
1394/12/11 19:24:00
رقیه ملائی
سلام این پرسشنامه روایی پایایی روش تفسیر و نمره گذاری دارد؟

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi