پرسشنامه مهارت های اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

کد پرسشنامه: 6104

نام پرسشنامه: پرسشنامه مهارت های اجتماعی


تعداد سؤالات:26  سؤال

نمونه سؤالات:

☐ 1 - من همه مردم را و به طور کلی نژاد انسانها را دوست دارم

درست ⃝ نادرست ⃝

☐ 2 - به نظر من بهره هوش استاندارد به عنوان راهی برای اندازه گیری موفقیت ، از هوش اجتماعی مهم تر است

درست ⃝ نادرست ⃝

تعداد مؤلفه ها : ندارد

روایی و پایایی: ندارد

منبع: دارد 

این پرسشنامه در تحقیق دوره کارشناسی استفاده شده است.

نوع فایل : Word

تعداد صفحه:3

 

ریال 10000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi