پرسشنامه ارزیابی عملکرد دانشجو توسط اساتید

پرسشنامه ارزیابی عملکرد دانشجو توسط اساتید

کد پرسشنامه: 1418

نام پرسشنامه: پرسشنامه ارزیابی عملکرد دانشجو توسط اساتید


تعداد گویه ها: 100 گویه


تعداد مولفه ها :

☐ عامل 1 - توجه اثر بخش

☐ عامل 2 - توانمند سازی اثربخش

☐ عامل 3 - همدلی اثر بخش

☐ عامل 4- حریم حرفه ای اثربخش

☐ عامل 5- مشارکت اثربخش

☐ عامل 6- علاقه اثربخش

☐ عامل 7- تعهد اثربخش

☐ عامل 8- تعامل اثربخش


نوع پرسشنامه: استاندارد

نمونه گویه ها:

☐ 1 - زمان مناسب برای راهنمایی ام اختصاص می دهد.

☐ 2 - در راهنمایی رساله ام به نقاط قوت و ضعف من توجه دارد.

نوع فایل : Word

تعداد صفحه: 6

قیمت: 4 هزار تومان

 

ریال 40000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi