پرسشنامه خود توصیفی بدنی مارش

کد 4058

پرسشنامه خودپنداره بدنی مارش و همکاران 1994

 

 

 

تعداد سئوالات : 70 سوال

 

 

مولفه ها و ابعاد مورد ارزیابی :

پرسشنامه خودپنداره بدنی شامل

سلامتی

هماهنگی

فعالیت بدنی

چربی بدنی

لیاقت ورزشی

ظاهر

قدرت

انعطاف پذیری

و . . ..

و دو مولفه کلی

خودپندره بدنی کلی

و عزت نفس

را ارزیابی می کند

همراه با مقاله مرتبط

 

قیمت: 5000 تومان

 

 

پس از سفارش و خرید پرسشنامه لینک دانلود فعال شده و به ایمیل شما هم ارسال می گردد.

 

ریال 50000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی