پرسشنامه ارزشهای انسانی شوارتز

 

 

پرسشنامه ارزشهای انسانی شوارتز انگلیسی

کد 1360 

این پرسشنامه در دو فرم تهیه شده و ارائه شده است و جهت گیری ارزش ها در افراد و گروه ها را تعیین می کند

فرم 1- برای مردان

فرم 2- ویژه زنان

همراه در پاسخنامه و شیوه نمره گذاری

 


Human Values Questionnaire (HVQ) by Schwartz

Sample questions in Male version:

1.    Thinking up new ideas and being creative is important to him. He likes to do things in his own original way.

2.    It is important to him to be rich. He wants to have a lot of money and expensive things.

3.    He thinks it is important that every person in the world be treated equally. He believes everyone should have equal opportunities in life.

4.    It's very important to him to show his abilities. He wants people to admire what he does.

Female version:

1.    Thinking up new ideas and being creative is important to her. She likes to do things in her own original way.

2.    It is important to her to be rich. She wants to have a lot of money and expensive things.

3.    She thinks it is important that every person in the world be treated equally. She believes everyone should have equal opportunities in life.

4.    It's very important to her to show her abilities. She wants people to admire what she does.

 

پرسشنامه ارزشهای انسانی شوارتز انگلیسی با پاسخنامه

 

 

ریال 20000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi