پرسشنامه سنجش مهارت هاي مطالعه دانشگاه هاستون SSAQ-CCHU

پرسشنامه سنجش مهارت های مطالعه بر اساس مقیاس دانشگاه هاستون


نام پرسشنامه: مهارت های مطالعه


کد پرسشنامه: 6111

تعداد گویه ها: 48 گویه

پرسشنامه سنجش مهارت هاي مطالعه دانشگاه هاستون بود یا

Study Skills Assessment Questionnaire of Counseling Center of Houston University (SSAQ-CCHU)

اين پرسشنامه شامل 64 سؤال بود، اما پس از ترجمه به زبان فارسي و بررسي ويژگي هاي روانسنجي آن بويژه اعتبار صوري و محتوايي آن و دريافت نظرات و پيشنهادات كارشناسان و صاح بنظران و عدم انطباق بعضي از سؤالات با فرهنگ ايراني به 48 سؤال تقليل يافت. ابزار تعديل شده مطالعه شامل هشت مقياس كوچك بود كه حيطه هاي مختلف مهارت هاي مطالعه شامل مديريت زمان، تمركز و حافظه، استفاده از وسايل كمك آموزشي و يادداشت برداري، تكنيك هاي آمادگي براي امتحان، سازمان دهي و پردازش اطلاعات، انگيزه و نگرش، خواندن و انتخاب ايده اصلي و مهارت نگارش را مي سنجيد.


تعداد مولفه ها :

عامل 1 - مديريت زمان

عامل 2 - تمركز و حافظه

عامل 3 - استفاده از وسايل كمك آموزشي و يادداشت برداري

عامل 4- تكنيك هاي آمادگي براي امتحان

عامل 5- سازمان دهي و پردازش اطلاعات

عامل 6- انگيزه و نگرش خواندن

عامل 7- انتخاب ايده اصلي

عامل 8- مهارت نگارش

 

نوع پرسشنامه: استاندارد 

نمونه سؤالات:

1 - در كلاس ها و ساير جلسات آموزشی به موقع حاضر می شوم .


2 - به آساني مطالب آموزشي مطالعه شده را به خاطرمی آورم.


نوع فایل : Word

تعداد صفحه: 4

قیمت: 5 هزار تومان

 

 

ریال 50000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi