• پرسشنامه اثربخشی آموزش ضمن خدمت مجازی در سازمان- عبدوس کد: 1008 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش مجازی دانشگاه کد: 1010 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه بررسی نقش آموزش مجازی در توانمند سازی کارکنان کد: 1016 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه بررسی ظرفیت ها و قابلیتهای آموزشهای مجازی در دانشگاه های مجازی ایران کد: 1023 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه ارزیابی کیفیت پورتال (وب سایت) آموزشی دانشگاه مجازی کد: 1024 مشاهده پرسشنامه
 • 1030 پرسشنامه بررسی ظرفیت ها و قابلیت های آموزش های مجازی در دانشگاه ها کد: 1030 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه تاثیر انواع تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری کد: 1052 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری سیار در آموزش کد: 1063 مشاهده پرسشنامه
 • 1132 پرسشنامه مقایسه تأثیر آموزش مجازی و حضوری بر بازده یادگیری کد: 1132 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه تأثیر آموزش مجازی بر یادگیری 55 سوالی کد: 1133 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه بررسی تأثیر آموزش ترکیبی بر بهبود یادگیری درس ریاضی کد: 1150 مشاهده پرسشنامه
 • مصاحبه چالش های آموزش های الکترونیکی (مجازی) کد: 1160 مشاهده پرسشنامه
 • مصاحبه بررسی علت گرایش نوجوانان و کودکان به بازی رایانه‌ای از دیدگاه اساتید کد: 1161 مشاهده پرسشنامه
 • مصاحبه کارکردهای بازی های دیجیتالی (رایانه ای و موبایلی) کد: 1162 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای آموزش و پژوهش مجازی در شرایط همه گیری ویروس کرونا (کووید 19) SWOT کد: 1163 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه آسیب شناسی آموزش و پژوهش مجازی در بحران ویروس کرونا کد: 1163 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه نگرش دبیران درباره تاثیرات آموزش مجازی در بازده یادگیری دانش آموزان کد: 1165 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه سنجش تأثیرات آموزش برخط (آنلاین) بر میزان یادگیری دانش آموزان مقطع متوسطه در درس زبان انگلیسی کد: 1166 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه بررسی فرصتها و تهدیدهای فناوری اطلاعات در تربیت دختران کد: 5008 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه تاثیر انواع تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری کد: 6511 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه مقایسه میزان بکارگیری آموزش های ترکیبی اعضای هیئت علمی دانشگاه کد: 6607 مشاهده پرسشنامه
logo-samandehi