• اندازه گیری عملکرد کارآفرینی دانشگاهی. سکوندو و الیا 2014 - A performance measurement system for academic entrepreneurship: a case study کد: 51014 مشاهده
 • شاخص های سنجش کارآفرینی Measuring Entrepreneurship A Collection of Indicators کد: 51013 مشاهده
 • مدل بلوغ کارآفرینی دانشگاهی 2017 - UNEK, an Academic Entrepreneurship Maturity Model for Technological Faculties کد: 51011 مشاهده
 • مقاله لوکا 2013 Models for Academic Entrepreneurship Canalside Studios case study کد: 51010 مشاهده
 • مقاله مدل فرایندی کارافرینی دانشگاهی A process model of academic entrepreneurship کد: 51017 مشاهده
 • پرسشنامه عوامل موثر بر اشتراک دانش knowledge sharing کد: 5654 مشاهده
 • مقاله اثربخشی آموزش مجازي کد: 10020 مشاهده
 • مقاله سبک های تدریس کد: 10171 مشاهده
 • مقاله عوامل موثر بر یادگیری سیار در آموزش کد: 10631 مشاهده
 • مقاله راهبردهای یادگیری بر اساس ده راهبرد مطالعه و یادگیری وین اشتاین کد: 10961 مشاهده
 • منبع پرسشنامه سبک زندگی کد: 15070 مشاهده
 • مقاله در مورد تاثیر آميخته بازاريابي سبز بر تصميم خريد سبز مصرف كنندگان کد: 17001 مشاهده
 • مقاله PSST کد: 27001 مشاهده
 • مقاله آموزش مداوم کد: 27211 مشاهده
 • مقاله رضایت شغلی بر اساس تئوری دو عاملی هرزبرگ کد: 38061 مشاهده
 • مقاله سبک اسناد سليگمن و سينگ کد: 39131 مشاهده
 • مقاله فرسودگی شغلی کد: 40120 مشاهده
 • مقاله ای درباره شادکامی مدل اکسفورد کد: 40501 مشاهده
 • مقاله تعیین رابطه بین درک ویژگی های عملکرد مبتنی بر شواهد با پذیرش آن بر اساس مدل نوآوری راجرز کد: 40761 مشاهده
 • مقاله فراموشی سازمانی کد: 43201 مشاهده
 • شناسایی سرمایه اجتماعی کد: 44001 مشاهده
 • مقاله سکوت سازمانی مدل سه شاخه کد: 45001 مشاهده
 • 11 مقاله انگلیسی در باره سکوت سازمانی کد: 45002 مشاهده
 • مقاله با موضوع عوامل بکارگیری فناوری اطلاعات کد: 50231 مشاهده
 • مقاله کیفیت خدمات بانک کد: 54051 مشاهده
 • امكان سنجي استقرار مديريت دانش در صنعت فولاد کد: 56001 مشاهده
 • تحلیل عاملی موانع توسعه مدیریت دانش و کارآفرینی در سازمان کد: 56002 مشاهده
 • تحلیل عاملی موانع توسعه مدیریت دانش و کارآفرینی کد: 56002 مشاهده
 • Assessment of km activities in manufacturing کد: 56003 مشاهده
 • بررسی رابطه بین کاربرد مدیریت دانش و توانمندسازی دبیران کد: 56004 مشاهده
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی - مجموعه مقالات علمی پژوهشی کد: 58011 مشاهده
 • مقاله ای در رابطه با کار تیمی و راهبردهای سنجش کیفیت سازمانهای تیمی کد: 59031 مشاهده
 • مقاله مدیریت زمان همراه با پرسشنامه و مولفه های مدیریت زمان کد: 61200 مشاهده
 • مقاله هوش اجتماعی مدل تت 2008 کد: 63311 مشاهده
 • مقاله هوش معنوی کد: 63601 مشاهده
 • مقاله راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ اسمیت گارسیا مک کیجی کد: 64241 مشاهده
 • مقاله ای در مورد سبک های شوخ طبعی کد: 99991 مشاهده
 • STRATEGIC HUMAN CAPITAL MANAGEMENT کد: 999905 مشاهده
logo-samandehi