• آموزش نرم افزار End note کد: مشاهده
  • بخش کتاب کد: مشاهده
  • مجموعه رایگان آموزش Smart PLS کد: مشاهده
  • آموزش نرم افزار مکس کیودا رایگان کد: مشاهده
  • آموزش نرم افزار لیزرل (بصورت متن و ویدئو ) - رایگان کد: 10 مشاهده
  • راهبردهای تدوین پرسشنامه کد: مشاهده
  • کتاب حاکمیت شرکتی - انگلیسی کد: 39701 مشاهده
  • دانلود کتاب هنر شفاف اندیشیدن - رالف دوبلی - رایگان کد: 8005 مشاهده
  • بسته سازمان یادگیرنده کد: 43001 مشاهده
  • بسته مدیریت دانش کد: 56006 مشاهده
logo-samandehi