لینک ها و پیوندهای مهم

پرسشنامه آنلاین رایگان 


سایر خدمات این موسسه 

ارائه نرم افزار تحليل پوششي داده ها : کاربري راحت، امکان استفاده از نسخه دمو (رايگان)، انواع مدل ها (ccr، Bcc، اندرسون – پيترسون، جمعي) ، انواع بازده نسبت به مقياس (irs,drs,vrs,crs) ، وردودي محور و خروجي محور، راهنماي فارسي و کامل و . . . 

نرم افزار تحليل مولفه هاي اصلي(pca) : رايگان، عدم محدوديت در تعريف سطرها و ستون کاربري فوق العاده آسان، راهنماي فارسي و . . . 

نرم افزار خوشه بندي k-means : بدون محدوديت، گزارش کامل word، امکان copy و paste و ...

نرم افزار آنلاين برنامه ريزي خطي
کاربري راحت، تعريف ساده مدل برنامه ريزي خطي در نرم افزار، خروجي کامل (مقدار هدف، متغيرها، مقادير دوگان محدوديت هاف مقادير دوگان هدف)
گزارش کامل word، تحليل حساسيت (دامنه تغييرات اعداد سمت راست، دامنه تغييرات ضرايب تابع هدف)و . . .

نرم افزار آنلاين آمار توصيفي رايگان، عدم محدوديت در تعريف سطرها(مشاهدات) و ستون ها (متغيرها)، کاربري فوق العاده آسان

نرم افزار آنلاين ضرب دو ماتريس: رايگان، عدم محدوديت در تعريف سطرها(مشاهدات) و ستون ها (متغيرها) ،امکان copy و paste داده ها به نرم افزار

نرم افزار آنلاين برنامه ريزي عدد صحيح: کاربري راحت، تعريف ساده مدل برنامه ريزي خطي عدد صحيح در نرم افزار، خروجي کامل ، گزارش word

نرم افزار آنلاين waspas: خروجي کامل و مرحله به مرحله، کاربري آسان، راهنماي فارسي

نرم افزار آنلاين مشتق گيري : رايگان، کاربري ساده، امکان مشتق گيري از توابع پيچيده، راهنماي فارسي

نرم افزار آنلاين برنامه ريزي صفر و يک : کاربري راحت، خروجي word، و . . . 

نرم افزار saw فازي : خروجي کامل و مرحله به مرحله،  کاربري آسان، راهنماي فارسي

نرم افزار تاکسونومي عددي : خروجي کامل، کاربري فوق العاده آسان، راهنماي فارسي و کامل، سرعت بالاي اجرا

نرم افزار محاسبه پايايي(آلفاي کرونباخ): کاملا رايگان، کاربري فوق العاده آسان، راهنماي فارسي و کامل، خروجي کامل، سرعت بالاي اجر

شرکت خدمات مشاوره‌ی آماری آمارپردازان
با مجوز رسمی از پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی

زیر نظر  دکتر جباری عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی گروه آمار و ریاضی

 

برای اجرای یک کار آماری خوب لازم نیست آمارشناس خوبی باشید اما حتما به راهنمایی آمارشناسی درجه یک نیازمندید.

برخی از خدمات شرکت آمارپردازان

آموزش نرم افزارهای آماری

مشاوره ی آماری پایان نامه ها از کارشناسی تا دکترا با نرم افزارهای

SPSS

R

LISREL

NCSS&PASS

EVIEWS

AMOS

SMART-PLS

EXPERT CHOISE

TOPSIS

مشاور طرح های پژوهشی برای سازمان ها،نهاد ها،بانک ها و ...

سفارش پروژه 

تحلیل شبکه(ANP)

تصمیم گیری چند معیاره

.... 

ساخت پرسشنامه محقق ساخته

ارائه پرسشنامه استاندارد

طراحی پرسشنامه محقق ساخته

پرسشنامه محقق ساخته

ساخت پرسشنامه 

ویرایش و اصلاح پرسشنامه 

 پرسشنامه 

ا