پرسشنامه بررسی فرصتها و تهدیدهای فناوری اطلاعات در تربیت دختران

 

پرسشنامه بررسی فرصتها و تهدیدهای فناوری اطلاعات در تربیت دختران

کد 6599

A)  پرسشنامه فرصت ها       opportunity

بررسی فرصت های فناوری اطلاعات در تربیت دختران

نظر شما در مورد هر یک از عبارات زیر چگونه است؟    

مولفه 1) ساحت تربیت دینی و اخلاقی

1- توسعه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش دختران باعث تقويت ارزش هاي اخلاقي می شود

2- . . . 

3- . . . 


مولفه 2) ساحت تربیت اجتماعی/ سیاسی

5- توسعه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش باعث افزایش مشارکت پذیری دختران در فرایند آموزش می شود

10- تعامل نهادهای آموزشی( دانشگاه ها و مدارس) برای به کارگیری و استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات به رشد اجتماعی دختران منجر می شود

مولفه 3) ساحت تربیت زیستی و بدنی/ جسمی

15- توسعه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش باعث افزایش انگیزه دانش آموزان می شود


مولفه 4) ساحت تربیت عاطفی / روانی / فرهنگی / هنری

20- توسعه فناوری اطلاعات بومی در آموزش و پرورش باعث گسترش استفاده از زبان فارسي در محيط‌ شبكه‌هاي آموزشي می شود


مولفه 5) ساحت تربیت علمی و فناوری

23- رایانه و فناوری اطلاعات در ايجاد و پرورش سواد اطلاعاتي نقش مؤثری دارد

24- استفاده از رایانه و امکانات هوشمندسازی در مدارس و کاربرد فناوری اطلاعات، باعث يادگيري فرايند محور شده و منجر به افزایش خلاقيت دختران می گردد

36- . . .

 

B) پرسشنامه تهدیدها    Threats

پرسشنامه دوم : بررسی تهدیدهای فناوری اطلاعات در تربیت دختران 

مولفه 1) ساحت تربیت دینی و اخلاقی 

61 . . . . . 

62 . . . . . 

63 . . . . . 

64 . . . . . 

مولفه 2) ساحت تربیت اجتماعی/ سیاسی 

69 . . . . . 

74 . . . . . 

75 . . . . . 

76 . . . . . 

مولفه 3) ساحت تربیت زیستی و بدنی/ جسمی

80 . . . . . 

مولفه 4) ساحت تربیت عاطفی / روانی / فرهنگی / هنری 

81 . . . . . 

82 . . . . . 

88 . . . . . 

89 . . . . . 

مولفه 5) ساحت تربیت علمی و فناوری 

90 . . . . . 

91 . . . . .

92 . . . . . 

93 . . . . . 

94 . . . . . 

95 به كارگيري هدفمند فاوا در آموزش و پرورش دختران نیاز به توانمند سازي منابع انساني آموزش و پرورش دارد 

96 . . . . . 

97 . . . . . 

98 . . . . . 

99 . . . . . 

100 كاربرد فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش دستيابي به اهداف نظام آموزش و پرورش را با چالش مواجه می کند 

101 . . . . . 

102 . . . . . 

103 . . . . . 

104 . . . . . 

105 . . . . . 

106 . . . . . 

107 . . . . . 

108 معلّمان و دانش آموزان نمی توانند روش های خود را با روش های نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات سازگار دهند 

منابع مورد استفاده:

1. سند توسعه . . .

2. صبوری . . . 

3. مهم ترین چالش . . . 

4. فلسفه تربیت . . . 

5. سند تحول . . .

مولفه های این پرسشنامه که با عنوان ساحت های تربیتی است برگرفته از کتاب . . . . هستند و شامل 5 ساحت می شوند.

انواع پرسشنامه

ریال 160000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi